ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Olbracht Ivan (*06.01.1882 - †30.12.1952)

­­­­

Čtení z Biblí kralické (2)

Bible nazývaná někdy knihou knih je společnou knihou pro dvě světová náboženství - judaismus a křesťanství. Dělí se na Starý a Nový Zákon. Starý zákon je společný jak pro judaismus tak i pro křesťanství, ale Nový Zákon je již pouze knihou křesťanskou. Nový zákon se dělí na 4 evangelia (Marka, Lukáše, Matouše a Jana) a epištoly. Každé evangelium popisuje život Ježíše Krista, ale každé trochu jinak. Kralická Bible shrnuje všechna evangelia do jednoho příběhu.
Číst Bibli jsem nikdy neměla v úmyslu. Jsem nevěřící a Bible mi přijde jako nástroj k ovládání lidí. Kdyby Ježíš a Bůh existoval, nestávalo by se tolik nešťastných příběhů. Říká se, že kdo věří, má Boha v sobě, tak proč se stavěly přezlacené chrámy a kostely? Církev bohatla na tom, v co lidé věřili.

Celým Novým Zákonem nás provází dvě hlavní postavy Jana Křtitele a Ježíše Nazaretského. Jan se narodil do manželství Alžběty a Zachariáše. Zachariáš měl jednoho dne při modlitbě vidění - zjevil se mu anděl a přislíbil narození syna a tak se také stalo. Klučina byl pokřtěn na Jana. Během Alžbětina těhotenství ji navštíví Marie (matka Ježíše), která přišla, protože jí anděl zvěstoval, že porodí Syna Božího.
V Betlémě v jeslích porodila Marie Ježíše. Krátce po jeho narození přichází do Betléma pastýři, aby se poklonily Spasiteli, o tomto narození je informoval anděl (tuto situaci je možno vidět ve Vánočních betlémech). Zpráva o narození spasitele se rozšířila velmi rychle, ale ne každému se zazdávala. Král Herodes vyslal mudrce z východu, aby zjistily, kde se Ježíš nalézá. Tvrdil, že se mu chce poklonit, ale ve skutečnosti ho chtěl zabít. Mudrcům, kteří se mu poklonily, se ve snu zjevil anděl, který je nabádal, aby se nevraceli k Herodovi. Heroda jejich útěk rozčílil natolik, že dal vyvraždit všechny chlapce v Betlémě do věku dvou let. Ježíšovi se ale nic nestalo, byl přeci Syn Boží a navíc jeho otec Josef (pozemský otec) měl vidění, ve kterém dostal pokyn, aby se ženou a synem utekl do Egypta. Z Egypta se po Herodově smrti vydali do Nazaretu. Jan mezitím křtil vodou. Ježíš byl téměř normálním chlapcem, jeho výraznější setkání s Bohem nastalo, když byl pokřtěn Janem. Po křtu se na chvíli nebe rozestoupilo a on spatřil Ducha Božího.
Ježíš se snažil lidem přiblížit, jak chápat Slovo Boží a k tomu si přizval své učedníky. Bylo jich 12 apoštolů (učedníků): Šimon, Ondřej, Matouš, Tomáš, Jakub, Jan, Filip, Bartoloměj, Jakub Alfeov, Šimon "Horlivec", Juda a Jidáš.
Ježíšovo veřejné kázání a působení nebylo jen planými řečmi, uměl vykonávat zázraky - uzdravoval lidi, přeměnil vodu ve víno. Učil lidi, jak se modlit a tak vznikla dnes jedna z nejznámějších modliteb: "Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší den nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva navěky. Amen."
Ježíšovi činy se nelíbily některým židům, kněžím, farezitům, a proto ho chtěli zprovodit ze světa. Ježíš věděl, že přijde zrada a věděl i od koho, ale nic s tím neudělal. Jidáš Iškariotský zradil Ježíše za 30 zlatých. Nechal Ježíše připravit večeři, kde určil toho, kdo ho zradí. Večer do Getsemanské zahrady přijde Jidáš a Ježíše políbí (signál pro farezity). O několik dní později rozhoduje Pilát, co s Ježíšem. Lid ho donutí k ukřižování. Když Ježíš zemře, je jeho tělo uloženo do jeskyně, jejíž vchod je zavalen balvanem.
Ježíš za tři dny vstane z mrtvých a po 40. dní se ukazuje svých učedníkům. 40. den vstoupil do nebe.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Pája delfínek, 02.01.2006

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Adam a Eva (Biblické příběhy), Adam a Eva (Biblické příběhy) (2)
-Anna Proletářka, Anna Proletářka (2)
-Biblické příběhy (několik příběhů), Biblické příběhy (několik příběhů) (2), Biblické příběhy (několik příběhů) (3), Biblické příběhy (několik příběhů) (4)
-Biblické příběhy (souhrn)
-Bratr Žak (O zlých samotářích)
-Čtení z Biblí kralické, Čtení z Biblí kralické (2), Čtení z Biblí kralické (3)
-Do zajetí babylonského (Biblické příběhy)
-Golet v údolí, Golet v údolí (2)
-Nikola Šuhaj loupežník, Nikola Šuhaj loupežník (2), Nikola Šuhaj loupežník (3), Nikola Šuhaj loupežník (4), Nikola Šuhaj loupežník (5), Nikola Šuhaj loupežník (6), Nikola Šuhaj loupežník (7), Nikola Šuhaj loupežník (8), Nikola Šuhaj loupežník (9), Nikola Šuhaj loupežník (10), Nikola Šuhaj loupežník (11), Nikola Šuhaj loupežník (12), Nikola Šuhaj loupežník (13), Nikola Šuhaj loupežník (14)
-O moudrosti Šalamounově (Biblické příběhy)
-O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách, O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (2), O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (3)
-O smutných očích Hany Karadžičové (Golet v údolí)
-O stvoření světa a člověka (Biblické příběhy)
-O velké poslušnosti (Biblické příběhy)
-O vešce a blešce (O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách)
-O zničení Sodomy a Gomory (Biblické příběhy)
-Podivuhodné přátelství herce Jesenia
-Pověsti o trápení lidu izraelského (Biblické příběhy)
-Příběh Josefův (Biblické příběhy)
-Prvorozenství za misku čočky prodané (Biblické příběhy)
-Stavění věže a zmatení jazyků (Biblické příběhy)
-Vražda Kainova (Biblické příběhy)
-Žalář nejtemnější, Žalář nejtemnější (2), Žalář nejtemnější (3), Žalář nejtemnější (4)
Čítanka-David a Goliáš
-Nikola Šuhaj loupežník
-Podivuhodné přátelství herce Jesenia
-Příběh tetičky Emy (Žalář nejtemnější)
-Zamřížované zrcadlo
­­­­

Diskuse k výpisku
Ivan Olbracht - Čtení z Biblí kralické (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­