ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Balzac Honoré de (*20.05.1789 - †18.08.1850)

­­­­

Otec Goriot (rozbor)

Román z cyklu Lidská komedie je dějově soustředěn v dramatu tří hlavních postav: starého obchodníka Goriota s jeho neopětovanou láskou k dcerám, pro jejichž velkopanské choutky se dostane na mizinu a které jím opovrhují; mladého studenta Rastignaca, přicházejícího do Paříže dobýt úspěchu nadáním a prací a setkávajícího se s cynismem a vypočítavostí; a anarchistického uprchlíka z galejí Vautrina, jenž se mstí zkažené společnosti nenávistí a zločinem. Když Balzac odhaluje celou soudobou společnost od poměštělé aristokratické smetánky a všemocných bankéřů přes sobce, ctižádostivce i oběti sobeckých vztahů až k omezeným a po penězích lačným figurkám, cítíme, že tu nejde o zvrácenosti jednotlivců, ale o společenskou sílu, která je všechny ovládá. Toto mrzačení života, pošlapávání veškeré lidskosti, citů a kapitalismu, kdy "buržoasie neponechala mezi lidmi jiného svazku než holé sobectví" - to je podstatné poučení plynoucí z Balzacova díla a z Otce Goriota především.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Mladá fronta v Praze roku 1984 (2. vydání tamtéž). Z francouzského originálu Le père Goriot přeložila Božena Zimová. Doslov napsal Otakar Chaloupka. Počet stran: 223.

O DÍLE A AUTOROVI:

Dílo vzniklo v roce 1834, pár let po konci Napoleonských válek, a s přihlédnutím k faktu, že v roce 1848 proběhla ve Francii revoluce, nelze s jistotou tvrdit, že by se situace, jak z hlediska politického, tak společenského, během těchto let uklidnila. V tomto období nejenomže působí vliv realismu a romantismu, ale sám Balzac je považován za zakladatele kritickorealistického románu. Ten je charakteristický především zobrazením skutečnosti bez jakýchkoliv přikrášlení, popisem kontaktu člověka s okolím, a to včetně konfliktů nebo rozborem poměrů ve společnosti. Nedá se tvrdit, že by společnost v devatenáctém století byla horší než kdykoliv předtím, ale právě díky autorům tvořícím v tomto období bylo na problémy mnohem více poukazováno.

Balzacův život nešťastně provázely peníze. Pocházel sice z bohaté rodiny a měl putovat ve stopách svého otce ve studiích práv, ale rozhodl se dobýt Francii jako spisovatel. Jeho snahou bylo dostat se do vyšší (aristokratické) společnosti, z čehož vyplývaly jeho neustálé finanční potíže, které však vyvažoval svým odhodláním a pílí v psaní. V této době nebylo příliš obvyklé psát pro výdělek, a přesto byl Balzac po krachu svých akcií nucen tak učinit. Za svou neuvěřitelnou pracovitost je označován jako "dělník pera". Je autorem rozsáhlého cyklu, který nazval Lidská komedie (La Comédie humaine). Tento cyklus, zobrazující francouzskou společnost na počátku 19. století, obsahuje 97 románů a povídek, z nichž většina vyšla v časopisech i knižně. V Otci Goriotovi (Le père Goriot) jsou poprvé obsaženy všechny základní rysy balzakovského románu, které se nejvíce rozvíjí až v jeho dalším díle, nazvaném Ztracené iluze (Illusions perdu), o kterém se často říká, že je nejbalzakovštější román. Trilogii ukončuje Lesk a bída kurtizán (Splendeurs et miseres des courtisanes), kde je vykreslena spjatost společenských špiček s podsvětím.

V době realismu tvoří také například z Francouzů Emile Zola (Zabiják), z ruských autorů N.V.Gogol (drama Revizor), F.M.Dostojevskij (Zločin a trest) nebo nejznámější z anglických spisovatelů Charles Dickens (Oliver Twist). Z českých autorů pak Karel Václav Rais (Kalibův zločin) nebo bratři Alois a Vilém Mrštíkové (drama Maryša).

TEMATIKA:

Celková charakteristika díla

 • Otec Goriot je společenský román, řadící se pod celkový cyklus s názvem Lidská komedie.
 • Děj je rozdělen na dva hlavní proudy. První líčí vzestupy a pády mladého, ambiciózního studenta práv Evžena de Rastignaca a druhý postupně vyplouvá na povrch ve vzpomínkách různých lidí, kteří vypráví Evženovi životní příběh pana Goriota.
  Pan Goriot býval dosti bohatý výrobce nudlí, který ke svému bohatství přišel během Napoleonských válek a Velké francouzské revoluce. Fanaticky se zamiloval do svých dvou dcer, které už odmalička hýčkal a rozmazloval. Jako věno rozdělil všechen svůj majetek a každé dal 800000 tolarů. Myslel si, že se bude do konce svého života těšit jejich přízni a pobírat doživotní rentu. Zde vzpomínky končí a do děje vstupuje Rastignac, jenž chce po příchodu do Paříže poznat její život a zamiluje se do jedné z Goriotových dcer. Postupně upouští od svých pevně daných morálních zásad, jelikož zjišťuje, že kdo chce přežít v tehdejší pařížské společnosti, musí myslet pouze na svůj vlastní prospěch. Příliš mu také neprospěje, že se o něj začne zajímat trestanec Jakub Collin, vydávající se za počestného obchodníka Vautrina. Postupně mu vykreslí obraz života, jaký by vedl, kdyby uposlechl jeho "dobré rady" a upustil od svých zásad. Evžen se nejdříve vzpírá, ale postupně jím začíná být proti své vůli ovládnut. Záchrana přichází v podobě odhalení a zatčení Vautrina, který ale do té doby stihne zabít lakomého bratra Viktoríny, jemuž jeho otec odkázal celý svůj majetek. Po jeho smrti si otec na Viktorínu konečně vzpomene a z chudého děvčete se ze dne na den stává milionářka. Rastignac si uvědomí, jakou málem udělal chybu, když se chtěl provdat za Viktorínu jenom kvůli majetku. V tu stejnou dobu, co policie zatýká Vautrina, připravuje otec Goriot s dcerou Delfínou byt pro Evžena, který Goriot celý zaplatí za zastavené rodinné šperky. Dcerám, pro něž by udělal všechno na světě, rozdá poslední zbytky peněz, a dokonce dá do zástavy i svůj důchod. Ze smutku, že jim nemůže dát víc peněz, je stižen mrtvicí a až na smrtelné posteli mu dojde, že ho dcery celý život pouze využívaly. Chce po nich, aby ho alespoň naposledy navštívily, jenže poslíček Kryštof, který byl poslán se vzkazy, přináší zprávy, že obě dcery mají něco "důležitějšího" na práci a že přijít nemohou. Až když je Goriot po smrti, přijde Anastázie a klekaje si před mrtvolu, začne se kát. Rastignac mu chce nechat vystrojit důstojný pohřeb, jenže nemá peníze a všude se setkává pouze s lidskou neochotou, vypočítavostí a lakotou. I přes snahu napravených Goriotových dcer se nepodaří přemluvit jejich manžely, aby pohřeb zaplatili.
  Kniha končí Evženovým prozřením, že skutečně v Paříži nejde mít soucit, a proto jí "vyhlašuje válku".
 • Celý hlavní rámec provázejí odbočky v popisu příběhů ostatních lidí v penzionu i šlechty. Dílo má ukázat na morální úpadek a vliv majetku a peněz na utváření hodnot soudobé společnosti.

Postavy

Postavy hlavní

 • otec Goriot - dříve velice bohatý obchodník s nudlemi, fanaticky se zamiloval do svých dvou dcer, kvůli nim rozprodal veškerý svůj majetek včetně důchodu; celé dílo se nevyvíjí, až na smrtelné posteli si přiznal, že ho milovaly pouze pro peníze
 • Evžen de Rastignac - přichází do Paříže z venkova jako student práv, postupně je stržen vírem pařížského života, ztrácí iluze; po úmrtí Goriota, kterého považoval za otce, přichází o poslední morální zábrany; postava, která se vyvíjí nejvíc ze všech

Postavy vedlejší

 • Delfína de Nucingen - dcera Goriota, je zamilována do Evžena; chtěla peníze; má lepší charakter a vztah k otci než její sestra, ovšem také otce často využívá ve svůj prospěch
 • Anastázie de Restaurd - dcera Goriota, využívá otce pro peníze; lítost projeví až po jeho smrti
 • Vautrin - uprchlý vězeň, snaží se zkazit Rastignaca; nakonec je odveden zpátky na galeje, ale mezi hosty brán spíše za hrdinu
 • paní de Beauséant - Rastignacova sestřenice, bohatá šlechtična; její milenec pan d'Ajudo ji opustí, načež ona navždy odjíždí z Paříže; Rastignacovi je v Paříži průvodkyní a dopomůže mu ke všem známostem
 • paní Vauquerová - vdova pronajímající penzionát; líbí se jí Vautrin, proto je rozrušena, když je zatčen; velice chtivá peněz
 • slečna Michonneauová - zradí Vautrina policii, její čin pobouří všechny obyvatele a ona je vyhnána
 • Poirot - starý muž bez názoru, nepříliš inteligentní; společně se slečnou Michonneauovou odejde pryč
 • Bianchon - student medicíny, blízký přítel Rastignaca
 • Viktorína Teilleferová - jediná naprosto mravně, čistá bytost; po otci zdědí obrovský majetek; zamilovaná do Evžena, ale stáhne se do ústraní
 • Sylvie - kuchařka u Vauquérové
 • Kryštof - poslíček u Vauquérů; projeví city až ke konci, kdy jde jako jediný s Rastignacem na Goriotův pohřeb

Prostředí

 • děj se odehrává v 1. polovině 19. století
 • začíná v hotelu Vauquér na ulici Neuve-Sainte-Geneviéve v Paříži
 • další místa: palác Beauseántových, dům Nuncigenových nebo dům Restaurdových
 • atmosféra díla působí velmi ponurým dojmem s humornými prvky
 • autor často vyjadřuje své myšlenky prostřednictvím některé z postav

KOMPOZICE:

Kompoziční principy

 • román je řazen převážně chronologicky, výjimky tvoří vzpomínky postav
 • v díle je patrné spojení těsné
 • příznačné je, že motivy a postavy přecházejí z jednoho díla do jiných, nebývá dodržena dějová posloupnost a vedlejší postavy se nám ukazují i z jiných úhlů pohledu

Vnitřní výstavba děje

 1. autor nás seznamuje s prostředím a hlavními postavami románu - popis Rastignaca, otce Goriota, Paříže, obyvatel penzionu
 2. dozvídáme se předchozí život Goriota i Rastignaca, který se následně zamiluje do Delfíny
 3. Evžen se dozvídá o obrovských dluzích, o zneužívání Goriota vlastními dcerami, Vautrin našeptává Rastignacovi nekalosti
 4. Vautrin je chycen, Rastignac se pomalu vrací ke svým hodnotám, manželé Delfíny a Anastázie se dozvídají o milencích, onemocnění Goriota
 5. smrt Goriota, dcery dávají najevo lítost
 6. pohřeb Goriota, Rastignac ztrácí iluze

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: pipaska, 09.05.2012

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Honoré de Balzac - Otec Goriot (rozbor)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­