ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Balzac Honoré de (*20.05.1789 - †18.08.1850)

­­­­

Otec Goriot (3)

Otec Goriot je sociologický román. Spolu se Ztracenými iluzemi a Leskem a bídou kurtizán tvoří volnou trilogii, která představuje jádro Lidské komedie, cyklu o více než devadesáti románech a povídkách s velkým počtem postav, které přecházejí z jednoho díla do druhého. Otec Goriot je zařazen do Studií mravů a v nich tematicky patří do oddílu Scén ze soukromého života. Kniha je ujakousi uměleckou reakcí na morální úpadek francouzské společnosti první poloviny 19. století, v době, kdy rostla moc buržoazie, všichni uznávali jen materiální hodnoty a v mezilidských vztazích nebylo místo pro poctivost a cit. Balzac chce ukázat vliv společenských zákonů na utváření charakteru člověka.

Příběh má dvě hlavní dějové linie. V první z nich vystupuje právě otec Goriot, bohatý obchodník s nudlemi. Ve druhé linii je hlavní postavou poctivý mladý můž - Evžen Rastignac.
Goriot je otcem dvou dcer - Anastázie a Delfiny. Snaží se pro ně udělat vše, co je v jeho silách, a zabezpečit jim šťastný život. Obě dcery dobře provdá. Avšak žádná z nich mu neoplatila lásku a starosti, které s nimi měl. Zůstává sám, bez majetku.
Když starý Goriot umírá, stará se o něj jen dobromyslný student práv Evžen Rastignac. Je zklamán - společností, chováním starcových dcer...
Do děje však vstupuje uprchlý trestanec Vautrin. Právě jeho vlivem se z dobrého, ušlechtilého a čestného Evžena stává vypočítavý a zatrpklý muž. Pochopí, že ve světě, kde žije, nelze získat štěstí, peníze a dobré zaměstnání poctivou prací a ušlechtilými úmysly. Při svém vzestupu se nezdráhá navázat intimní styky s jednou z Goriotových dcer, kterou dříve tak opovrhoval.

CHARAKTERISTIKA HRDINŮ:

Hlavní postavnou románu je Goriot, původně bohatý obchodník, který se svou pracovitostí a šetrností domohl značného majetku, ale nyní je z něj všemi opovrhovaný ubožák a opuštěný samotář, kterému se okolí jen směje. Proč se z bývalého spekulanta stal chudák? Proto, že si v této společnosti dovolil mít bezelstný cit. Své dcery nesmírně miloval, zahrnoval je dary a vyhovoval všem jejich rozmarům. Ty ho však odmrští, jakmile dostanou věno. Užívají si života ve společnosti a za otce se stydí – obracejí se k němu jen v úzkých, aby z něj vyždímaly poslední zbytky peněz. Když už byl úplně na mizině, ztratil u dcer jakoukoli hodnotu.

"Ach, kdybych byl bohat, kdybych si byl ponechal své jmění, kdybych jim je nebyl dal, pak by tady byly, olizovaly by mi tváře svými polibky!" – uvědomuje si opuštěný stařec na smrtelném loži. Dcery se o něj nestarají, baví se na plesích, dokonce jim je nepříjemné pouhé pomyšlení, že by se měly kvůli jeho smrtelné nemoci vzdát radovánek. A tak Goriot umírá zoufalou, hroznou smrtí otce, který miloval a doplatil na to.

Postava Goriota se v knize nevyvíjí, jeho charakter je již hotov – co ho utvářelo, se dozvídáme na začátku příběhu. Naproti tomu na Evženu Rastignacovi můžeme přímo v průběhu děje sledovat jeho vývoj.

Evžen Rastignac, nebohatý venkovský šlechtic, přichází do Paříže plný energie a ctižádosti. Všeho chce dosáhnout jen vlastní prací. Je okouzlen Paříží a "nádherou velkého světa". Po čase však jeho nadšení opadne. Zjistí, že nadání, cit a píle nejsou k ničemu, že je vše především o penězích, které nemá.
Rastignac není člověk od přírody špatný, v jiných podmínkách by se z něj mohl stát čestný člověk. Mění ho však společnost.
V tuto chvíli přichází Vautrin, uprchlý galejník, který se mstí společnosti ne bojem proti jejímu pořádku, ale tím, že si dokonale osvojil její zbraně a využívá jich pro sebe a své chráněnce. Seznamuje se s Rastignacem a zasvěcuje ho do nepsaných zákonů tehdejší společnosti.

"Čím chladněji budete počítat, tím rychleji půjdete kupředu. Bijte bez lítosti, budou se vás bát. Berte ženy a muže jen jako dopravní koně, které zanecháte zchvácené na každé zastávce, tak dojdete až k vrcholu svých tužeb... Zmocní-li se vás opravdový cit, ukryjte jej jako poklad; neprozraďte ho nikdy, byl byste ztracen."

RYSY REALISMU V DÍLE:

Zásadou realistů je přesně zobrazit skutečnost, proto jsou u Balzaca časté detailní popisy okolí i charakteristiky postav.
Autor napsal o skutečné události, která byla podkladem k románu.
"Příběh, který mi sloužil za vzor, se odehrál za příšerných okolností; ubohý otec křičel po dvacet hodin agónie, aby mu dali napít, a nikdo mu nepřišel na pomoc; jeho dvě dcery byly jedna na plese, druhá v divadle, ačkoli jim otcův stav nebyl neznámý."
U Balzaca je třeba chápat úplně jinak prostředí, dříve jen omezeno na popis kulis, na jejichž pozadí se odehrává děj – v této knize prostředí působí na člověka svými společenskými zákony. Prostředí zde není vytvořeno mrtvými věcmi, ale především lidmi, jejich vztahy a vývojem. Balzac chtěl svým dílem upozorňovat na společenské křivdy, volat po nápravě, odhalovat zlo – popisuje vztahy lidí ve společnosti, je to krutý svět, ve kterém se "přátelé" za zády pomlouvají, kde se lidé baví neštěstím a hořem druhým. Nejde v něm být přímý, projevit se, otevřeně milovat a nenávidět. Je třeba být neustále ve střehu; v soukromém životě dávat pozor, abychom nenarazili, přemýšlet o všem jako v šachu, jak si s lidmi zahrávat, jak je získat a klamat.

Hlavním tématem knihy je nevděčnost dětí, o čemž vypovídá citát:
"Teprve když člověk umírá, pozná, co jsou to děti. Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něj vyštvou. Kdybych byl bohat, vážily by si mne. Za peníze je všechno, i dcery..."

JAZYK:

Autor používá spisovný jazyk, místy hovorový – podle prostředí a charakteru postav. V popisných částech románu je v textu vysoký podíl přídavných jmen a někdy složitější souvětí.

VLASTNÍ NÁZOR:

Kniha se mi zpočátku příliš nelíbila – kvůli častým a příliš detailním popisům, které se mi zdály nudné. Postrádala jsem větší spád děje. Ale na druhou stranu mě velmi zaujaly stěžejní myšlenky autora, které jsou a budou stále aktuální – např. role peněz v mezilidských vztazích a jejich vliv na deformaci charakteru. A lidí, kteří se přetvařují jen proto, aby co nejlíp zapůsobili na své okolí, je i dnes mnoho.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Léňa, 26.03.2005

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Honoré de Balzac - Otec Goriot (3)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)