ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Balzac Honoré de (*20.05.1789 - †18.08.1850)

­­­­

Otec Goriot (3)

Otec Goriot je sociologický román. Spolu se Ztracenými iluzemi a Leskem a bídou kurtizán tvoří volnou trilogii, která představuje jádro Lidské komedie, cyklu o více než devadesáti románech a povídkách s velkým počtem postav, které přecházejí z jednoho díla do druhého. Otec Goriot je zařazen do Studií mravů a v nich tematicky patří do oddílu Scén ze soukromého života. Kniha je ujakousi uměleckou reakcí na morální úpadek francouzské společnosti první poloviny 19. století, v době, kdy rostla moc buržoazie, všichni uznávali jen materiální hodnoty a v mezilidských vztazích nebylo místo pro poctivost a cit. Balzac chce ukázat vliv společenských zákonů na utváření charakteru člověka.

Příběh má dvě hlavní dějové linie. V první z nich vystupuje právě otec Goriot, bohatý obchodník s nudlemi. Ve druhé linii je hlavní postavou poctivý mladý můž - Evžen Rastignac.
Goriot je otcem dvou dcer - Anastázie a Delfiny. Snaží se pro ně udělat vše, co je v jeho silách, a zabezpečit jim šťastný život. Obě dcery dobře provdá. Avšak žádná z nich mu neoplatila lásku a starosti, které s nimi měl. Zůstává sám, bez majetku.
Když starý Goriot umírá, stará se o něj jen dobromyslný student práv Evžen Rastignac. Je zklamán - společností, chováním starcových dcer...
Do děje však vstupuje uprchlý trestanec Vautrin. Právě jeho vlivem se z dobrého, ušlechtilého a čestného Evžena stává vypočítavý a zatrpklý muž. Pochopí, že ve světě, kde žije, nelze získat štěstí, peníze a dobré zaměstnání poctivou prací a ušlechtilými úmysly. Při svém vzestupu se nezdráhá navázat intimní styky s jednou z Goriotových dcer, kterou dříve tak opovrhoval.

CHARAKTERISTIKA HRDINŮ:

Hlavní postavnou románu je Goriot, původně bohatý obchodník, který se svou pracovitostí a šetrností domohl značného majetku, ale nyní je z něj všemi opovrhovaný ubožák a opuštěný samotář, kterému se okolí jen směje. Proč se z bývalého spekulanta stal chudák? Proto, že si v této společnosti dovolil mít bezelstný cit. Své dcery nesmírně miloval, zahrnoval je dary a vyhovoval všem jejich rozmarům. Ty ho však odmrští, jakmile dostanou věno. Užívají si života ve společnosti a za otce se stydí – obracejí se k němu jen v úzkých, aby z něj vyždímaly poslední zbytky peněz. Když už byl úplně na mizině, ztratil u dcer jakoukoli hodnotu.

"Ach, kdybych byl bohat, kdybych si byl ponechal své jmění, kdybych jim je nebyl dal, pak by tady byly, olizovaly by mi tváře svými polibky!" – uvědomuje si opuštěný stařec na smrtelném loži. Dcery se o něj nestarají, baví se na plesích, dokonce jim je nepříjemné pouhé pomyšlení, že by se měly kvůli jeho smrtelné nemoci vzdát radovánek. A tak Goriot umírá zoufalou, hroznou smrtí otce, který miloval a doplatil na to.

Postava Goriota se v knize nevyvíjí, jeho charakter je již hotov – co ho utvářelo, se dozvídáme na začátku příběhu. Naproti tomu na Evženu Rastignacovi můžeme přímo v průběhu děje sledovat jeho vývoj.

Evžen Rastignac, nebohatý venkovský šlechtic, přichází do Paříže plný energie a ctižádosti. Všeho chce dosáhnout jen vlastní prací. Je okouzlen Paříží a "nádherou velkého světa". Po čase však jeho nadšení opadne. Zjistí, že nadání, cit a píle nejsou k ničemu, že je vše především o penězích, které nemá.
Rastignac není člověk od přírody špatný, v jiných podmínkách by se z něj mohl stát čestný člověk. Mění ho však společnost.
V tuto chvíli přichází Vautrin, uprchlý galejník, který se mstí společnosti ne bojem proti jejímu pořádku, ale tím, že si dokonale osvojil její zbraně a využívá jich pro sebe a své chráněnce. Seznamuje se s Rastignacem a zasvěcuje ho do nepsaných zákonů tehdejší společnosti.

"Čím chladněji budete počítat, tím rychleji půjdete kupředu. Bijte bez lítosti, budou se vás bát. Berte ženy a muže jen jako dopravní koně, které zanecháte zchvácené na každé zastávce, tak dojdete až k vrcholu svých tužeb... Zmocní-li se vás opravdový cit, ukryjte jej jako poklad; neprozraďte ho nikdy, byl byste ztracen."

RYSY REALISMU V DÍLE:

Zásadou realistů je přesně zobrazit skutečnost, proto jsou u Balzaca časté detailní popisy okolí i charakteristiky postav.
Autor napsal o skutečné události, která byla podkladem k románu.
"Příběh, který mi sloužil za vzor, se odehrál za příšerných okolností; ubohý otec křičel po dvacet hodin agónie, aby mu dali napít, a nikdo mu nepřišel na pomoc; jeho dvě dcery byly jedna na plese, druhá v divadle, ačkoli jim otcův stav nebyl neznámý."
U Balzaca je třeba chápat úplně jinak prostředí, dříve jen omezeno na popis kulis, na jejichž pozadí se odehrává děj – v této knize prostředí působí na člověka svými společenskými zákony. Prostředí zde není vytvořeno mrtvými věcmi, ale především lidmi, jejich vztahy a vývojem. Balzac chtěl svým dílem upozorňovat na společenské křivdy, volat po nápravě, odhalovat zlo – popisuje vztahy lidí ve společnosti, je to krutý svět, ve kterém se "přátelé" za zády pomlouvají, kde se lidé baví neštěstím a hořem druhým. Nejde v něm být přímý, projevit se, otevřeně milovat a nenávidět. Je třeba být neustále ve střehu; v soukromém životě dávat pozor, abychom nenarazili, přemýšlet o všem jako v šachu, jak si s lidmi zahrávat, jak je získat a klamat.

Hlavním tématem knihy je nevděčnost dětí, o čemž vypovídá citát:
"Teprve když člověk umírá, pozná, co jsou to děti. Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něj vyštvou. Kdybych byl bohat, vážily by si mne. Za peníze je všechno, i dcery..."

JAZYK:

Autor používá spisovný jazyk, místy hovorový – podle prostředí a charakteru postav. V popisných částech románu je v textu vysoký podíl přídavných jmen a někdy složitější souvětí.

VLASTNÍ NÁZOR:

Kniha se mi zpočátku příliš nelíbila – kvůli častým a příliš detailním popisům, které se mi zdály nudné. Postrádala jsem větší spád děje. Ale na druhou stranu mě velmi zaujaly stěžejní myšlenky autora, které jsou a budou stále aktuální – např. role peněz v mezilidských vztazích a jejich vliv na deformaci charakteru. A lidí, kteří se přetvařují jen proto, aby co nejlíp zapůsobili na své okolí, je i dnes mnoho.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Léňa, 26.03.2005

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Honoré de Balzac - Otec Goriot (3)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­