ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.



Menu

­

Kafka Franz (*03.07.1883 - †03.06.1924)

­­­­

Proměna (rozbor) (3)

V umění (a to nejen literárním) není kombinace mezi člověkem a hmyzem zcela běžnou záležitostí. Hmyz je pro většinu lidí jakýmsi odpudivým elementem, jehož se snažíme zbavit. Kafka ve svém díle pracuje s procesem animalizace. Znechucení v lidech často vyvolávají zvířata spojená s odpadky, smrtí či chorobami. Právě hmyz se jeví jakožto naprosto ideální adept, jenž nejlépe poslouží k procesu odlidštění. A právě s tímto fenoménem se Kafka ve své povídce dokázal bravurně vypořádat...

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství B4U Publishing v Brně roku 2013. Z neměckého originálu Die Verwandlung přeložil Vladimír Kafka. Ilustroval Luis Scafati. Počet stran: 93. ISBN: 978-80-87222-25-6.

PRÁCE S UKÁZKOU:

"Pryč musí," zvolala sestra, "to je jediný prostředek, tatínku. Musíš jen přestat myslet na to, že je to Řehoř. Vždyť naše neštěstí je vlastně v tom, že jsme tomu tak dlouho věřili. Ale jakpak by to mohl být Řehoř? Kdyby to byl Řehoř, dávno by už uznal, že lidé nemohou žít pohromadě s takovým zvířetem, a byl by dobrovolně odešel. Neměli bychom pak bratra, ale mohli bychom dál žít a chovat v úctě jeho památku. Takhle nás ale to zvíře pronásleduje, vypudí pány nájemníky, chystá se zřejmě zabrat celý byt a nás nechat nocovat na ulici. Podívej se, tatínku," vyřkla najednou, "už zase začíná!" A v hrůze, Řehořovi docela nepochopitelné, opustila sestra dokonce i matku, doslova se odrazila od její židle, jako by raději chtěla matku obětovat než zůstat v Řehořově blízkosti, běžela se schovat za otce, který, rozčilen toliko jejím počínáním, rovněž vstal a napolo před sestrou zdvihl ruce, jako by ji chtěl chránit.
Ale Řehořovi přece ani nenapadlo někoho děsit, nejméně sestru. Začal se jen otáčet, aby se mohl odsunout zpátky do svého pokoje, a působilo to ovšem nápadně, poněvadž si ve svém zbědovaném stavu musel při obtížných obratech pomáhat hlavou, kterou při tom několikrát zvedl a uhodil jí o zem. Zarazil se a rozhlédl. Zdálo se, že poznali jeho dobrý úmysl; bylo to jen chvilkové leknutí. Teď se na něj všichni mlčky a smutně dívali. Matka ležela na židli s nohama těsně u sebe nataženýma, oči se jí zemdlením skoro zavíraly; otec a sestra seděli vedle sebe, sestra měla ruku položenou kolem otcova krku.
Teď už se snad smím otočit, pomyslel si Řehoř a dal se znovu do práce. Nemohl potlačit funění z té námahy a také si chvílemi musel odpočinout. Ostatně na něj také nikdo nenaléhal, všechno nechávali na něm. Jak dokončil obrat, ihned se vydal rovnou zpátky. Užasl nad tou značnou vzdáleností, která ho dělila od jeho pokoje, a vůbec nechápal, že tak slabý, jak je, urazil před chvílí touž cestu, aniž to skoro pozoroval. Myslel neustále jen na to, aby lezl rychle, a tak si sotva všiml, že ho rodina ani jediným slovem, ani jediným výkřikem nevyrušuje. Teprve ve dveřích otočil hlavu, ne docela, cítil totiž, jak mu tuhne krk, ale přesto ještě zahlédl, že se za ním nic nezměnilo, jen sestra vstala. Posledním pohledem zavadil o matku, která teď už docela usnula.

Zasazení ukázky do kontextu díla:

Ke konci knihy, poté co se do domu nastěhovali nájemníci, předtím než Řehoř umře na hlad a vyčerpání.

STRUČNÝ ROZBOR DÍLA:

 • časoprostor: počátek 20. století, Praha
 • téma: Řehoř se jedno ráno probudí přeměněný na brouka a jeho rodina ho postupně začíná nenávidět
 • motivy: brouk, hmyz, znechucení, smutek
 • kompoziční výstavba: chronologická, 3 kapitoly
 • forma: er-forma
 • typy promluv: přímá řeč ("Pryč musí," zvolala sestra, "to je jediný prostředek..."), dialog ("Grete," oslovil ji Gregor, ze kterého se již dalo poznat, že je včil. "Chceš dojít na pohřeb?" "Grete!" vykřikla matka z kuchyně. "Ano, ano," odpověděla Grete, která se Gregorovi teď vůbec nevěnovala a běžela matce na pomoc.), vnitřní monolog (Potom si však řekl: "Než odbije čtvrt na osm, bezpodmínečně musím být úplně venku z postele. Ostatně do té doby se po mně přijde zeptat také někdo z obchodu, protože obchod se otvírá před sedmou.")
 • jazyková vrstva: spisovný jazyk, neutrální slova, prostý věcný styl
 • umělecké prostředky: hyperbola (...chystá se zřejmě zabrat celý byt a nás nechat nocovat na ulici.), vulgarismus ("ono to chcíplo?"), eufemismus (s největší rychlostí bouchl dveřmi)

CHARAKTERISTIKA POSTAV:

 • Řehoř Samsa - obchodník; pečlivý, trpělivý, svědomitý; živí rodinu; trápí se, že udělal rodině problém; proměněn v brouka; nakonec umírá
 • Markéta - sestra Řehoře; obětavá; hraje na housle; snaží se pomoct Řehořovi
 • Řehořův otec - praktický, tvrdý, přísný, líný
 • Řehořova matka - starostlivá, opatrná, důvěřivá; přemáhá odpor k broukovi
 • Gréta - posluhovačka; opovrhuje Řehořem, nazývá ho to

MŮJ NÁZOR:

Proměna je jedním z těch literárních děl, které se zaryje do paměti čtenáře a nechává ho přemýšlet ještě dlouho dobu.

Kafkova schopnost vyvolat pocit absurdity a nesmyslnosti života prostřednictvím surrealistických obrazů a příběhů je v tomto románu zvláště výrazná. Jedním z nejzajímavějších prvků této knihy je její všestrannost v interpretaci. Zatímco může být vnímána jako alegorie na lidskou izolaci, beznaděj a degradaci, může být také chápána jako metafora pro rodinné vztahy nebo lidskou identitu. Kafka neklade příliš velký důraz na vysvětlení a nechává čtenáře, aby si vyložil příběh podle svého. Jeho styl psaní je unikátní a zanechává silný dojem.

Pro mě osobně je Proměna fascinujícím pohledem na lidskou existenci, na to, jak náhle se může náš svět obrátit naruby a jak se s tím musíme vyrovnávat. Je to dílo, které vyvolává mnoho otázek a donutí čtenáře přemýšlet o smyslu života, o identitě a lidských vztazích.

Knihu bych určitě doporučil přečíst všem.

PRÁCE S ODBORNÝM TEXTEM:

 • název: The Metamorphosis by Franz Kafka Essay
 • shrnutí obsahu: Autor eseje rozebírá dílo hlavně z morálního hlediska. Píše o tom, jak láska rodiny k Řehořovi je podmíněna tím, že zapadá do společnosti (má práci, vypadá normálně atd.). Dále píše o tom, jak sama společnost vnímá člověka, který se liší od zbytku společnosti.
 • teze: Ztráta tradičních lidských hodnot ve prospěch materiálních hodnot. Esej argumentuje, že dílo ilustruje postupnou ztrátu tradičních lidských hodnot (empatie, láska, loajalita atd.) kvůli nátlaku společnosti a ve prospěch materiálních hodnot. S touto tezí souhlasím, ale je důležité si uvědomit, že tyto hodnoty mohou mít význam v udržení stability společnosti. Bez těchto hodnot by dnešní společnost nemohla fungovat.
 • sociální izolace a útlak individuálních osobností: Esej upozorňuje na téma sociální izolace a útlak osobností, které se liší od sociálních norem. S tímto tvrzením souhlasím, ovšem jsou případy, kde obhajoba individuálních osobností není na místě, například sérioví vrazi atd. Nemůžeme jako společnost akceptovat úplně všechno.

Zhodnocení přínosu

Mně osobně se tato esej velmi líbila a perfektně ukázala jednu z možných interpretací Kafkova díla. Autor detailně popisuje ztrátu tradičních lidských hodnot Řehořovi rodiny a zároveň ukazuje na současný tlak na materiální hodnoty. Esej nám dává hlubší porozumění k tématům jako je například útlak rozlišných osobností, a tím přispívá k diskuzi o současných společenských dilematech.

POUŽITÁ LITERATURA:

 • Přispěvatelé Wikipedie, Proměna (povídka) [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2024, Datum poslední revize 7. 01. 2024, 18:42 UTC, [citováno 5. 03. 2024]
 • Rozbor Díla, Proměna - rozbor díla k maturitě [online],Rozbor Díla cz, c2024, [citováno 5. 03. 2024]
 • IvyPanda, Social Issues in "The Metamorphosis? by Franz Kafka Essay [online], Ivy Panda - Free essays, c2024, [citováno 5. 03. 2024]
 • Studentino, Proměna [online],Studentino - sdílejte vaše zážitky, c2024, [citováno 5. 03. 2024]

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Drozdislav, 27.03.2024

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Aforismy
-Nezvěstný (Amerika), Nezvěstný (Amerika) (2), Nezvěstný (Amerika) (3)
-Obří krtek
-Proces, Proces (2), Proces (3)
-Proces (rozbor)
-Proměna, Proměna (2), Proměna (3), Proměna (4), Proměna (5), Proměna (6), Proměna (7), Proměna (8), Proměna (9), Proměna (10), Proměna (11), Proměna (12), Proměna (13), Proměna (14), Proměna (15), Proměna (16), Proměna (17), Proměna (18), Proměna (19), Proměna (20), Proměna (21), Proměna (22), Proměna (23)
-Proměna (rozbor), Proměna (rozbor) (2), Proměna (rozbor) (3)
-Zámek, Zámek (2), Zámek (3)
Čítanka-Bída starého mládence (Rozjímání)
-Cesta domů (Rozjímání)
-Děti na silnici (Rozjímání)
-K úvaze pánům jezdcům (Rozjímání)
-Nenadálá procházka (Rozjímání)
-Nezvěstný (Amerika)
-Obchodník (Rozjímání)
-Odhalení šejdíře (Rozjímání)
-Odmítnutí (Rozjímání)
-Okno do ulice (Rozjímání)
-Pasažér (Rozjímání)
-Proces, Proces (2), Proces (3), Proces (4), Proces (5), Proces (6), Proces (7), Proces (8), Proces (9), Proces (10), Proces (11), Proces (12), Proces (13)
-Proces (celá kniha / e-book)
-Proměna, Proměna (2), Proměna (3)
-Proměna (celá kniha / e-book)
-Rozhodnutí (Rozjímání)
-Rozjímání (celá kniha / e-book)
-Roztržité vyhlížení (Rozjímání)
-Stromy (Rozjímání)
-Šaty (Rozjímání)
-Ti, kdo běží kolem (Rozjímání)
-Touha stát se Indiánem (Rozjímání)
-Trápení (Rozjímání)
-Venkovský lékař, Venkovský lékař (2), Venkovský lékař (3), Venkovský lékař (4), Venkovský lékař (5), Venkovský lékař (6), Venkovský lékař (7)
-Venkovský lékař (celá kniha / e-book)
-Výlet do hor (Rozjímání)
-Zámek, Zámek (2), Zámek (3), Zámek (4), Zámek (5), Zámek (6), Zámek (7), Zámek (8)
­­­­

Diskuse k výpisku
Franz Kafka - Proměna (rozbor) (3)







Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)