ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Hugo Victor (*26.02.1802 - †22.05.1885)

­­­­

Chrám Matky Boží v Paříži (10)

Děj románu se odehrává v Paříži roku 1482 za vlády Ludvíka XI.

POSTAVY:

QUASIMODO (20), tělesně ošklivý, duševně ušlechtilý. Stojí na kraji společnosti. Tajně zamilován do Esmeraldy, které oplatí pomoc.
ESMERALDA (16), krásná, mladá cikánka, čarodějka, mravně čistá, obětavá, schopna vášnivé lásky
KLAUDIUS FROLLO (36), vzdělaný kněz, odměřený, tajemný, zneužíval oddanosti Quasimoda. Platonicky zamilován do Esmeraldy, ta ho však odmítne a on ji vydá napospas smrti.
PETR GRINGOIRE, básník a filozof, chudý. Před šibenicí ho zachránila Esmeralda, které se snažil poskytnout pomoc.
GUDULA, matka Esmeraldy. Přišla o dceru, strávila patnáct let ve vězení, zešílela, pak se setkala s dcerou, ovšem jen na chvíli.
PHOEBUS Z CHÂTEAUPEARSU, královský lučištník, jediný muž, kterého Esmeralda opravdu milovala. Jeho láska k ní však nebyla pravá, uvěřil totiž soudu v tom, že se ho pokusila zabít.
JAN FROLLO (16), Klaudiův mladší bratr, prostopášný, lehkomyslný.
král Ludvík XI., tuláci, soudci, knězi, mladé slečny aj.

DĚJ:

Petr Gringoire, básník a filozof, uvádí v Soudním paláci svou mravoučnou hru v den královských oslav. Jeho hra však nesklízí kýžený úspěch, je totiž narušena příjezdem vlámských vyslanců. Navíc začíná se zpožděním, takže si znuděný dav zpestřuje chvíle volbou papeže bláznů, jímž je díky nejošklivější grimase zvolen Quasimodo. Tento hluchý zvoník od Matky Boží je doprovázen na papežském křesle tuláky z Dvoru divů. Zároveň zchudlý Gringoire sleduje na náměstí v davu mladou tančící cikánku Esmeraldu, která předvádí se svou bílou kozou čarodějnické kousky, a je tak sledována mnohými zraky diváků. Opodál vše pozoruje kněz Klaudius Frollo. Když cikánka dotančí a dav se rozchází, Gringoire se rozhodne ji sledovat. Spatří, jak se ji kněz s hrbáčem snaží s násilím unést. Esmeralda je však zachráněna posádkou lučištníků vedenou Phoebem z Châteaupearsu. Klaudius stihne utéct, Gringoire leží na zemi omráčen hrbáčovou ranou, zatknuti jsou tedy jen zvoník s cikánkou, které se navíc podaří utéct, takže s královskou hlídkou odjíždí zatčen jen Quasimodo.
Když se Gringoire potuluje dále ulicemi, neboť nemá, kam by hlavu složil, chytnou ho tuláci z Dvora divů a chtějí ho okrást a následně i pověsit. Na pomoc mu přijde Esmeralda, která se za něj provdá a tím ho zachrání. Nabídne zchudlému Gringoirovi postel a jídlo, nic víc.
Druhý den se koná soudní přelíčení, jež vede hluchý soudce a které má rozhodnout o trestu pro hrbáče. Ten je ovšem taky hluchý, takže to vypadá, jako by si dělal ze soudce srandu, a je proto odsouzen na šibenici. Když je na ni přiveden, doprovázen hlasy nelítostných městských diváků, smělá Esmeralda mu zachrání krk tím, že mu dá napít. Quasimodo je zachráněn.
Současně se rozvíjí příběh o Klaudiu Frollovi, vzdělaném knězi a arcijáhenovi. Když mu zemřeli rodiče, musel se postarat o svého o dvacet let mladšího bratra. Nabídl mu pomocnou ruku, bydliště, vzdělání; bratr Jan Frollo toho však jen zneužívá a vede prostopášný život. Kněz krom toho adoptoval Quasimoda, o tom vypráví jiný příběh: mladá matka jménem Gudula se kdysi vzdálila od svého domu a při návratu do něj zjistila, že jí cikáni odnesli malou dcerušku, již vyměnili za odporného malého hrbáče. Po dcerce jí zanechali jenom botičku, se kterou se mazlila po celou dobu jejího patnáctiletého pobytu v Myší díře, zešílela totiž. Malého hrbáče se tehdy ujal farní úřad a později kněz Klaudius. Mezi ním a Quasimodem se však vyvíjel vztah nerovný, Quasimodo mu byl nesmírně oddaný a věrný, čehož Klaudius zneužíval; pravá láska k synu tu nebyla.
Arcijáhen, zabývající se okultními vědami, nemá rád cikány pro jejich čarodějnické schopnosti, tuhle cikánku však miluje. Zosnuje proto plán, během něhož chce uvrhnout Esmeraldu do žaláře, poté ji vysvobodit a zároveň se zbavit svého soka, na něhož žárlí: na jeho radu si Phoebus, do něhož je cikánka zamilovaná, domluví s touto dívkou schůzku v jednom hostinci a dovolí, aby jejich setkání kněz tajně přihlížel. Ve vhodné chvíli pak kněz probodne Phoeba dýkou a uteče z místa. Esmeralda při tom omdlí, takže viníka nespatří. Cikánka je poté obviněna za čarodějnictví, vraždu a smilství. Pod tíhou mučení dozná svou vinu a je uvržena do žaláře. Tam ji přijde plný nadějí navštívit a osvobodit Klaudius. Vyzná jí lásku, ale ona ho odmítne s tím, že je to vrah a hnusí se jí.
Příští den se chystá cikánčina poprava na náměstí Grève, Quasimodo ji však na oplátku za pouhý doušek vody zachrání a poskytne jí azyl v chrámu Matky Boží.
Jednoho dne se kněz přikrade do její komůrky a chce ji unést, Quasimodo ji však brání až do té chvíle, než zjistí, že útočníkem je jeho adoptivní otec, kterému je velice oddán a kterému by neublížil. Esmeralda mu však pohrozí dýkou a kněz uteče.
Phoebus, který se brzy uzdraví, se však nedíval na rozsudek smrti nad Esmeraldou až do konce, takže myslel, že ji už dávno pověsili, proto se oddá zcela své snoubence; Esmeralda ho stále milovala, ale jeho láska k ní nejspíš nebyla pravá, když uvěřil, že se ho pokusila zabít.
Klaudius se dozvídá, že soud chce cikánce odebrat právo na azyl a za tři dny vykonat rozsudek smrti. Zmanipuluje tedy Gringoira, který jí vděčí za záchranu života, aby pobídl tuláky ze Dvora divů za záchranu Esmeraldy. Ti se toho ujmou s plnou vervou už proto, že útok na chrám vidí jako možnost vzpoury vůči králi.
Quasimodo pochopí útok tuláků ne tak, že chtějí Esmeraldu zachránit, nýbrž tak, že ji chtějí pověsit - je do ní totiž zamilován, tak se o ni bojí. Statečně se brání útoku tuláků, háže po nich trámy, kamení, rozžhavené olovo, shazuje jim žebříky. Útok probíhá již od půlnoci; až ke svítání dorazí královští lučištníci v čele s Phoebem, aby zlomili odpor tuláků, což se jim také podaří.
Za Esmeraldou se již potřetí přikrade Klaudius, tentokrát schovaný pod pláštěm a doprovázený Gringoirem. Ti Esmeraldu odvedou zadním vchodem, od něhož má kněz klíč, a na loďce ji dopraví po Seině až na náměstí Grève. Gringoire zdrhne, Klaudius jí nabízí buď sebe, nebo šibenici: ona se rozhodne pro šibenici, a tak je vydána Klaudiem napospas smrti, totiž do Myší díry, kde je již patnáct let uvězněna Gudula. Délka jejího trestu se však náramně shoduje s věkem cikánčiným, která mimoto poznává botičku, jež jako jediná zůstala Gudule po její dceři: ano, dcera našla svou matku. Blíží se však stráže, které i přes neustálé naříkání matky nad svou dcerou Esmeraldu odvedou na náměstí Grève, kde ji čeká šibenice. Té se tentokrát už nevyhne.
Klaudius se vrací do chrámu, aby mohl vše pozorovat, je však Quasimodem, jenž poprvé poruší věrnost a oddanost svému pánu, vržen z chrámové věže. Ten se ještě chvíli přidržuje, tonoucí se stébla chytá, nemá však šanci na život, a tak se pouští a padá na dlažbu z výšky dvou set stop.
Gringoirovy hry sklízejí obdiv a úspěch, a jejich autor tak dostává značnou sumu peněz.
Po Quasimodovi se na chvíli slehne zem. Po nějaké době je nalezen na nedalekém sklepním hřbitově, jak již mrtvý objímá z šibenice sejmutou Esmeraldu.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Ferry, 31.07.2007

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Bídníci, Bídníci (2), Bídníci (3), Bídníci (4), Bídníci (5), Bídníci (6), Bídníci (7), Bídníci (8), Bídníci (9)
-Bídníci (rozbor)
-Bídníci - 1. díl
-Chrám Matky Boží v Paříži, Chrám Matky Boží v Paříži (2), Chrám Matky Boží v Paříži (3), Chrám Matky Boží v Paříži (4), Chrám Matky Boží v Paříži (5), Chrám Matky Boží v Paříži (6), Chrám Matky Boží v Paříži (7), Chrám Matky Boží v Paříži (8), Chrám Matky Boží v Paříži (9), Chrám Matky Boží v Paříži (10), Chrám Matky Boží v Paříži (11), Chrám Matky Boží v Paříži (12), Chrám Matky Boží v Paříži (13), Chrám Matky Boží v Paříži (14), Chrám Matky Boží v Paříži (15), Chrám Matky Boží v Paříži (16), Chrám Matky Boží v Paříži (17), Chrám Matky Boží v Paříži (18), Chrám Matky Boží v Paříži (19), Chrám Matky Boží v Paříži (20), Chrám Matky Boží v Paříži (21)
-Chrám Matky Boží v Paříži (rozbor)
-Dělníci moře, Dělníci moře (2)
-Hernani aneb Kastilská čest, Hernani aneb Kastilská čest (2)
-Muž, který se směje
-Veliký Jargal
-Zvoník u Matky Boží, Zvoník u Matky Boží (2), Zvoník u Matky Boží (3)
Čítanka-Chrám Matky Boží v Paříži, Chrám Matky Boží v Paříži (2), Chrám Matky Boží v Paříži (3), Chrám Matky Boží v Paříži (4), Chrám Matky Boží v Paříži (5), Chrám Matky Boží v Paříži (6)
-Dělníci moře
-Džinnové
-Eliška
-Obrazy z východu (Básně)
-Ó ty jsi plakala?
-Píseň dědečka
-Píseň mořských dobrodruhů
-Před bojem (Čtyři větry ducha)
-Své plachty, lodníci...
-Z ód a různých básní (Básně), Z ód a různých básní (Básně) (2), Z ód a různých básní (Básně) (3), Z ód a různých básní (Básně) (4)
­­­­

Diskuse k výpisku
Victor Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži (10)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­