ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Čech Svatopluk (*21.02.1846 - †23.02.1908)

   
­­­­

Václav z Michalovic

  • příběh doby pobělohorské

Tato skladba zobrazuje osudy jinocha, kterého se v dětství zmocnili jezuité a který se proti nim vzbouří, když se dozví, že je synem českého pána popraveného roku 1621 na Staroměstském náměstí.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

ČECH, Svatopluk. Václav z Michalovic. 10. vyd. Praha: Topičova edice, 1946, s. 145.

FORMA:

Vstup; šest zpěvů; kniha je veršovaná

OBSAH:

Vstup
Stará kniha probouzí básníkovu fantazii a vyzývá ho k tomu, aby mluvil o osudech vyhnanců a mučedníků.

Zpěv první
V jídelně otců jezuitů se schází bohatá společnost. Vše je vyzdobeno, k dispozici je spousta jídla a jsou přinášeny drahé dary. Jeden však nikdo nechápe - obrovský dort, který vypadá jako hrad a jsou na něm vymodelovány různé postavy kacířů (Hus, Jeroným Pražský, Luther...).
Přijde jeden z noviců a čte hostům o tom, jak slavně byli jezuité vysláni do Čech. Hosté oceňují jeho vzhled, a když odejde, ptají se po něm.
Páter Sidecius vysvětluje, že ho našel jako malého hocha krátce po bitvě na Bíle hoře v Praze. Jeho chůvu zabili opilí vojáci a zrovna si rozebírali chlapcovy poklady, když je jezuita objevil. Sidecius se nad ním smiloval, přestože byl zjevně z kacířského rodu a odnesl ho do kolleje. Tam hoch vyrůstal a kromě svého jména - Václav - zapomněl na svou minulost a stal se vzorným katolíkem.
Don Huerta líčí své metody obracení "zatvrzelců" - propaguje jedině silovou metodu, ta že nejlépe funguje. Ostatní mu spokojeně přizvukují.
Ze záhadného dortu vystoupí trpaslík a přednese řeč o poražení kacířů a o možnosti jejich snědení v podobě cukrových ozdob. Dar vyvolá smích a je rychle spotřebován.

Zpěv druhý
Mladý Václav je zamyšlený a jeho druh Konrád vyzvídá, co s ním je. Václav se odhodlá a poví mu, jak se setkal s dvěma krásnými dívkami - dcerou dona Huerta Marií a jeho neteří Ignácií. Ignácie mu však nejde z hlavy pro svou krásu a něhu.
Konrád Václava tvrdě kárá, aby se modlil a tělo bičoval a podobným myšlenkám se neoddával. Václav mu zjevuje, že to vše zkoušel, avšak přesto, že z něj krev tekla, jeho snění o Ignácii neodchází.
Konrád nakonec chce Václavovi ukazovat vystavené hlavy sťatých kacířů (pánů popravených roku 1621), ale ten raději odchází.

Zpěv třetí
Václav sedí v divokém koutu sadu, kam se novici chodí modlit a sní o Ignácii. Vyruší ho však bělovlasý stařec. Tomu se zdá, že mu Václav někoho připomíná, a proto se ho vyptává na jeho minulost.
Václav mu poví, co ví, a protože v něm starý muž budí důvěru povídá mu ještě o vzpomínkách z dětství. Stařec je jeho vyprávěním dojat a vyjevuje, že zná jeho rodinu. Václav je synem popraveného kališníka Bohuslava z Michalovic. Muž, který se představí jako Ambrož, u něj sloužil dlouhá léta jako správce. Chválí Václavova otce, připomíná jeho dobrotu a víru. Rovněž Václavovi líčí popravu jeho otce, jíž byl svědkem. Předává Václavovi knihu, kterou mu otec odkázal.
Václav se dozvídá, že má staršího bratra Smila, který shromažďuje Čechy k odporu proti cizákům.
Zvoní zvon, Václav se musí vrátit, ptá se ještě po své matce, ale Ambrož pro něj má pouze smutnou zprávu. Jeho matka již je také v hrobě. Ambrož slibuje, že se za týden vrátí i s jeho bratrem, aby vymysleli, jak Václava dostat od jezuitů.

Zpěv čtvrtý
Václav s Konrádem mají službu - klečí před novou bohatou monstrancí, jež byla z velké části zhotovena díky zabavenému majetku popravených pánů. Následuje podrobný popis onoho díla.
Václav je nepokojný, budí se v něm husitská krev. Představuje si otcovu smrt a má dojem, že ho otec vyzývá k pomstě.
Konrád Václava tajně pozoruje, ale je plný nenávisti k tomuto svému lepšímu druhu a přemýšlí, jak by mu uškodil. Václav vstane a Konrád mu nařizuje, aby si znovu klekl. Václav se však vzepře, že nebude klečet před něčím, co je vytvořeno ze slz a krve ubohých Čechů. Konráda a Václava přicházejí vystřídat další dva novicové, proto oba odchází do cely.
Václav se těší, že se dalšího dne setká s bratrem, a proto potřebuje, aby Konrád pomlčel o jeho výlevu. Konrád mu však nevěří a tahá z něj další informace. Nakonec mu ukradne knihu od otce a přestože s ním Václav zápolí, podaří se mu s ní uniknout a nebohého Václava zamkne v cele. S knihou jde za rektorem. Venku zuří bouře.

Zpěv pátý
Jezuité Václava vězní a snaží se ho dohnat k tomu, aby se zřekl kacířství a navrátil se k pravé víře. Václav odolává a přemýšlí, co asi děla Smil a Ambrož. Ve svém snění si představuje Smila, jak s věrnými vstupuje do Prahy a vyhání cizáky, osvobozuje jej a bok po boku postupují dále. V jeho snění je don Huerta zabit a Marie a Ignácie se chystají zemřít jako mučednice.
Václav se modlí ke Kristu, avšak zdá se mu, že nedostává odpověď. Chce tedy pro příště následovat své srdce.
Přijde otec Sidecius a přemlouvá Václava, aby se, už kvůli němu, vzdal své zatvrzelosti. Nenutí ho zůstat v řádu, ale žádá ho, aby byl spojen s katolickou církví. Dokonce mu nabízí, že by mu mohly být vráceny nějaké statky a že don Huerta by mu dal za ženu svou schovanku. Václav se chvíli oddá snění, ale pak plamenně odmítá. Sidecius se rozzlobí a vyjeví mu, že díky Konrádovi byli Smil a Ambrož zajati a chystají se na popravu.
Václav podlehne záchvatu vzteku a volá, aby jej také zabili, ale dříve chce zavraždit Konráda. Je spoután a dále vězněn.

Zpět šestý
Don Huerta vdává svou dceru i schovanku. S bohatým průvodem se ubírají do kostela. Ale zatímco Marie září štěstím, Ignácie je skleslá. Všichni vchází do kostela, když tu se až nahoře u kupole objevuje na tenoučké římse Václav.
Tomu se toho dne podařilo prolomit dveře svého vězení a jediná volná cesta jej zavedla pod kupoli chrámu. Když spatří dav pod sebou, má k nim vášnivou řeč o tom, jak by měli povstat a vyhnat vrahy a lupiče ze země. Jeho hlas však zaniká ve zvuku varhan a jsou přivoláni strážní, kteří udusí každou jiskru odporu hned v zárodku.
Za Václavem se připlíží Konrád a chystá se jej svrhnout dolů. Václav ho uvidí a zápasí spolu. Když už Václavovi stačí jen maličko k vítězství, spatří dole Ignácii, jak k němu vztahuje ruce. Konrád toho využije a shazuje Václava dolů. Sám však ztrácí rovnováhu a řítí se k zemi. Všichni vykřiknou a v tom hluku zanikne i poslední Ignáciin výkřik.

ZNAKY:

Jednoduše a černobíle načrtnuté postavy. Velký důraz je položen na pobělohorské ujařmení českého lidu a jeho víry. Jezuité popisováni jako upíři, černí ptáci, černé můry atd. Hlavní hrdina snadno podléhá citům, žene se z extrému do extrému a vyjadřuje se hlavně v citových vzplanutích.

CITÁT Z KNIHY:

"Vzhůru, lide uhnětený, vzhůru!
Z potupného jarma vypni šíje!
Povstaň! Umačkej tu černou můru,
jež tak dlouho krev tvých ňader pije!

Bij tu cizí sběř, jež zpupně hýří
na urvaném v této zemi lupu,
jež ti vetkla na věž za potupu
nejkrasší tvé hlavy bohatýří!
Bij tu sběř, jež ve tvé vlasti klínu
pod zlatem a hedvábím se hřeje,
kdežto bez počtu tvých zdárných synů
s holí žebráckou v kraj cizí spěje!

Bij ty brahy, lupiče a zrádce,
daviče tvých děv, tvých dětí krádce,
paliče tvých příbytků a knih,
bij ty hrobaře tvé zašlé slávy,
již jak míčem hrají tvými právy
a z tvých bolestí si tropí smích,
kteří vyrvali ti zem a jmění,
víru potěchy a duše klid,
ba též rodné mluvy hlaholení
z těchto luhů chtějí zaplašit,
nechali ti jenom břímě žití,
aby na bídu tvou, na tvůj žal
s potěšením krutým mohli zříti,
aby noha jich - - -

Ha, studu pal,
lidé bědný, nestoupá ti v líce?!
Což ni jiskra v tobě nezbyla
z chrabrosti, jež vrahů statisíce
na bojištích sterých pobila?!

Ani krůpěj z krve mužů těch,
jejichž cepů třesk a vozů hřmění
postrach nesly do národů všech
a jichž dálné vítězilo pění?!

Lide, vstaň, však ucítíš ji zase,
bývalou tu sílu v jaré pleci -
vzplaneš opět ve vítězném jase
jako Žižkovi ti dávní reci.

Povypni jen šíji s žárným vztekem,
povstaň, z tupé mrákoty se zbuď -
rozprchnou se supi s bědným skřekem,
sletnuvší se k hodům na tvou hruď!"

(str. 139-140, Zpěv šestý)

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 06.05.2010

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Adamité
-Hanuman, Hanuman (2)
-Jestřáb kontra Hrdlička, Jestřáb kontra Hrdlička (2), Jestřáb kontra Hrdlička (3), Jestřáb kontra Hrdlička (4), Jestřáb kontra Hrdlička (5)
-Kandidát nesmrtelnosti
-Lešetínský kovář
-Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století, Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (2), Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (3), Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (4), Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (5), Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (6), Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (7), Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (8), Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (9), Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (10), Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (11), Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (12), Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (13), Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (14)
-Petrklíče
-Písně otroka, Písně otroka (2)
-Pravý výlet pana Broučka do Měsíce, Pravý výlet pana Broučka do Měsíce (2)
-Václav z Michalovic
-Ve stínu lípy, Ve stínu lípy (2)
Čítanka-Čerkes
-Hanuman, Hanuman (2), Hanuman (3), Hanuman (4), Hanuman (5)
-Hanuman (celá kniha / e-book)
-Husita na Baltu
-Jitřní písně, Jitřní písně (2), Jitřní písně (3), Jitřní písně (4)
-Kost (Pestré cesty po Čechách)
-Lešetínský kovář, Lešetínský kovář (2), Lešetínský kovář (3), Lešetínský kovář (4), Lešetínský kovář (5)
-Na Valdštýně (Pestré cesty po Čechách)
-Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století, Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (2)
-Písně otroka, Písně otroka (2), Písně otroka (3), Písně otroka (4)
-Pravý výlet pana Broučka do Měsíce, Pravý výlet pana Broučka do Měsíce (2), Pravý výlet pana Broučka do Měsíce (3)
-Sekáči
-Slavie
-Ve stínu lípy, Ve stínu lípy (2), Ve stínu lípy (3)
­­­­

Diskuse k výpisku
Svatopluk Čech - Václav z MichalovicMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­