ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Rolland Romain (*29.01.1866 - †30.12.1944)

­­­­

Petr a Lucie (10)


KRÁTCE O AUTOROVI:

 • francouzský prozaik, dramatik, publicista, hudební vědec, pacifista
 • pocházel z vážené notářské rodiny v Clamecy
 • rozsáhlé humanistické vzdělání získal na školách v Paříži a Římě
 • zabýval se teoretickými otázkami divadla a dějinami umění
 • dějiny hudby přednášel na pařížské univerzitě Sorbonně
 • humanistické myšlení veřejně projevoval ve vztahu k významným historickým událostem (první a druhá světová válka, nástup fašismu, Mnichov, okupace naší země)
 • nositel Nobelovy ceny (1915)
 • zemřel v burgundském Vézelay

DÍLO:

 • svou tvůrčí činnost zahájil v oblasti divadelní (Divadlo lidu)
 • cyklus dramat: Tragédie víry: Svatý Ludvík, Aert, Vítězství rozumu
 • série her o francouzské buržoazní revoluci: Vlci, Danton, Čtrnáctý červenec, Hra o lásce a smrti, Květná neděle, Robespierre a protiválečná groteska Liluli
 • nejvíce se proslavil prózou
 • románový 10 dílný cyklus Jan Kryštof (životní osudy geniálního německého hud.)
 • protiválečné zaměření: novela Petr a Lucie, román Dobrý člověk ještě žije a Okouzlená duše
 • významné jsou životopisy předních kulturních osobností, slavných umělců - Život Beethovenův, Život Michelangelův, Život Tolstého a státníků - Život Gandího
 • odborné muzikologické, výtvarné a divadelní práce: Hudebníci nedávné doby, Hudebníci minulosti, Handel, Beethoven, Michelangelo Buonarotti, Francois Millet atd.
 • závažné publicistické projevy: Revolucí k míru, Zabraňte válce, Paměti a vzpomínky, Divadlo lidu aj.

MÍSTO A DOBA DĚJE:

Děj trvá od středy večer 30. ledna do Velkého pátku 29. března 1918. Příběh je zasazen do Paříže zničené bombardováním v období první světové války.

JAZYK:

Novela je přeložena do spisovné češtiny obohacené o francouzské vsuvky. V románu jsou také vložena různá zamyšlení, která volně doplňují děj. Autor román založil na kontrastech a jejich vypořádání mezi sebou.

KONTRASTY:
Válka X láska mezi Petrem a Lucií
Láskyplné okouzlení X hrozba války (Petrův odvod)
Petr a Lucie si vytvořili vlastní svět, plný pochopení a přátelství X nemilosrdný svět zabíjení a nenávisti
Petr je z dobře finančně zajištěné rodiny X Lucie se živí sama
Život X smrt

CHARAKTERISTIKA POSTAV:

Petr Aubier - bydlí u rodičů v Paříži blízko Clunyjského parčíku; otec byl soudce, o šest let starší bratr šel na vojnu dobrovolně hned na začátku války; vyrůstá v dobré měšťanské rodině na buržoazní úrovni; Petr i jeho rodiče jsou počestní, hodní, srdeční, lidsky cítící lidé; Lucie ho zaujala na první pohled a chová k ní velké přátelství a náklonnost; je velmi přemýšlivý a nenechává bez povšimnutí žádnou věc, která se ho alespoň trochu týká (otázka proč musí do války, když ji jeden voják nemůže vytrhnout); svého staršího bratra Filipa zbožňuje a obdivuje jeho statečnost a odhodlanost, svému sourozenci rád naslouchá, i když někdy velmi těžko hledá cestu do jeho duše; snaží se idealizovat svět, raději na něm hledá lepší a radostnější věci, události; nechápe smysl války; je citlivý, zranitelný, ohleduplný a plný života, který chce po setkání s Lucií, co nejvíce vychutnat; svou láskou k Lucii zahání myšlenku na válku a láska mu také pomáhá vyrovnat se sám se sebou
Lucie - dcera dělnice v továrně na výbušniny; z finančních důvodů nedostudovaná výtvarnice; živí se malováním kopií slavných obrazů; už jako malá se musela postavit na vlastní nohy; něžná, citlivá, prostá dívka se smyslem pro humor; na život se dívá trochu jinak než Petr, protože on je zajištěný, zato ona se musí o obživu starat sama; Petra má ráda a jeho lásku mu s nadšením opětuje

DĚJ:

Petr Aubier bydlí se svými rodiči v Paříži v období vrcholení první světové války. Stejně jako mnozí jiní chlapci musí i on za necelý půlrok nastoupit do armády a jít do války. Celé dny se prochází po městě zničeném bombardováním a přemítá o životě a nemůže pochopit smysl války. Při dalším náletu se setkává s dívkou a nachází v ní novou naději. Jeho procházky už mají stálý cíl a vždy míří za tou neznámou. Po krátké době se oba osmělí a Petr se seznamuje s Lucií. Lucie se živí malováním obrázků na zakázku a Petr ji začíná na jejích obchůzkách doprovázet. Oba se navzájem poznávají a stávají se z nich nerozluční přátelé. Prožívají spolu krásné dny plné radosti a porozumění. Vzniká mezi nimi krásné pouto čisté lásky. Vytvořili si vlastní svět, svět bez války a utrpení. Petrovy dny se však stále více sčítají a ani jejich láska nemůže ten čas zastavit. Stále se mezi ně vkrádá myšlenka smrti, i když si to oba nechtějí připustit. O Velkém pátku, kdy vrcholí bombardování, se Petr a Lucie vydávají na varhanní koncert do pařížského chrámu Saint-Gervais. Při prvních tónech ze zřítila klenba a oba je pohřbila pod svými sutinami. Zůstali navždy spolu a ani válka je nerozdělila. Válka nad nimi ztratila svou moc.

CITÁT Z KNIHY:

Oba mlčí... prší, prší, prší. Stále prší. Stmívá se.
"Zítra v tento čas už tam budeme," řekla. Mlha pronikala do kostí. Lucie se mírně zachvěla.
"Není ti zima, miláčku?" znepokojil se Petr.
Vstala:
"Ne, není. Všechno je pro mne láskou. Miluji všechno a všechno mě miluje. Miluje mě déšť, miluje mě vítr, to šedivé nebe i ta zima - i můj drahý, milý Petr."
(str. 125)

V té chvíli Lucie, jež zrovna vášnivým pohledem políbila drahého přítele (oči maje přivřeny a rty pootevřeny, zdál se ztracen v slastné extázi, a jakoby nadnášen věčnou radostí, pozdvihoval hlavu k oné nejvyšší Síle, kterou člověk pudově hledá vždycky nahoře), užasle spatřila v červeném a zlatém okně postranní kaple tvář té rusovlásky. A zatímco tak na ni mlčky pohlížela, trnouc úžasem, znovu na té zvláštní tvářičce uviděla onen výraz zděšení a soucitu. V témž okamžiku se silný pilíř, o nějž se opírali, pohnul a celý kostel se do základů zachvěl. Srdce zabušilo v Lucii tak, že v ní přehlušilo rachot výbuchu a křik věřících, a nemajíc kdy se bát nebo trpět, vrhla se, aby ho jako slepice svá kuřátka zakryla vlastním tělem, vrhla se na Petra, blaženě se usmívajícího při zavřených očích. Mateřským objetím si tu drahou hlavu ze všech sil přitiskla do klína a sklonila se nad Petrem, s ústy na jeho šíji, takže byli schouleni v nepatrné klubíčko. A mohutný pilíř je naráz pohřbil pod svými sutinami. (str. 130)

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Zuzu, 28.07.2006

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Romain Rolland - Petr a Lucie (10)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)