ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Petiška Eduard (*14.05.1924 - †06.06.1987)

­­­­

Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (14)

Klasická bájeslovná literatura ze starověkého Řecka střídmě doplněná ilustracemi a rejstříkem osob a míst.
V jednotlivých příbězích se mladí čtenáři setkají s nejznámějšími řeckými bohy, neohroženými hrdiny či mytickými postavami a netvory. Dnes už tato kniha patří ke klasice české literatury, která daleko přesahuje hranice našeho státu, neboť byla přeložena do mnoha jazyků. Nejedná se totiž pouze o převyprávění antických mýtů, nýbrž o komplexní svědectví o lidském životě a charakteru tak, jak se utvářel od samých počátků historie Evropy a z něhož čerpá současná kultura dodnes.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Euromedia Group v Praze roku 2019 (1. vydání tamtéž). Ilustrovala Lucie Dvořáková. Počet stran: 246. ISBN: 978-80-7617-668-3.

OBSAH VYBRANÝCH BÁJÍ A POVĚSTÍ:

Kniha obsahuje celkem 27 příběhů týkajících se řecké mytologie.

Potopa

Když se k Diovi doneslo, jak jsou lidé zkažení, sestoupil na zem a spatřil, že jsou ještě horší, než vyprávěly pověsti. Když přišel ke králi Lykáónovi, ten mu připravil večeři takovou, aby zjistil, zdali je dotyčný bohem, jak si všichni kolem mysleli. Dal Diovi připravit hostinu z otroka, ale Zeus lest samozřejmě poznal a svrhl na Lykáónův palác blesk. Lykáón sice utekl, ale jakmile vyběhl z paláce, přeměnil se ve vlka věčně toužícím po krvi. Mezitím Zeus svolal sněm bohů, kde se dohodli, že místo upálení lidstva blesky vytvoří světovou potopu, neboť znají dávné proroctví. Tedy Poseidón seslal na zem potopu, a když už zbyli jen Deukalión a Pyrrha, dal obnovit zemi tak, jak byla před potopou - akorát bez lidí. To se ale Deukaliónovi a Pyrrze nelíbilo, začali se proto modlit a bohyně Themis jim poradila, aby za sebe začali házet kosti velké matky. Myslela tím kameny matky země. Když za sebe hodil kámen Deukalión, vznikli muži a když Pyrrha, vznikly ženy, a tak obnovili lidstvo...

Tantalos

Tantalos byl bohatý král. Byl tak bohatý, že i když to byl pouhý smrtelník, bohové mu umožnili, aby mohl pobývat na hoře Olympu, pít božský nektar a jíst božskou ambrózii. Jenže zpychl a říkal si, že když mu bohové dovolují být s nimi, tak není pochyb o jeho božskosti. Jenže se ozvalo jeho svědomí, připomněl si, že není vševědoucí, ale pak si také uvědomil, že není jisté, že i bohové jsou vševědoucí, a tak na ne vymýšlel lsti. Nejprve když smělý zloděj ukradl z chrámu zasvěcenému Diovi zlatého psa a předal ho Tantalovi, Tantalos ho u sebe schoval a čekal, jestli se objeví nějaká odezva od bohů, a když se nic nedělo, usmyslel si, že bohové nejsou vševědoucí, jenže to se spletl; bohové věděli všechno, jen čekali, jestli toho Tantalos nenechá... Nenechal, vymyslel strašný čin - zabil svého syna a připravil z něj hostinu pro bohy. Bohové se zhrozili, jen Deméter kousek snědla, a svrhli Tantala do Tartaru, kde ho trýzní nedostatek vody i jídla a strach ze smrti.
Tantalova syna Zeus vrhl do kotle a jedna ze tří sudiček ho oživila. Jen na místě, který snědla Deméter, chyběl kousek - tu bohové vynahradili sloní kostí, díky čemuž měl pak jeho rod na tom místě vždy bílou skvrnu.

Daidalos a Ikaros

Kdysi se na Krétu přistěhoval slavný sochař a vynálezce Daidalos se svým synem Ikarem. Díky královi, jenž někoho takového hledal, tam postavil ohromný labyrint pro Minotaura (ale to je jiný příběh), jenže Daidalovi se na ostrově přestalo líbit a chtěl se vrátit do vlasti, avšak král byl proti. Tak Daidalos vytvořil křídla - jedny pro sebe a druhé pro Ikara, přičemž mu řekl: "Nelétej příliš vysoko, slunce by ti roztavilo vosk. A nelétej ani příliš nízko, vlny by smáčely křídla a ta by ztěžkla a stáhla tě do hlubiny."
Bohužel Ikaros neuposlechl svého otce a vyletěl výš, než měl. Vosk, držící pera, se roztavil a Ikaros spadl do moře...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Kamiiko, 25.05.2020

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Abrahám a Izák (Příběhy starého Izraele)
-Adam a Eva (Příběhy starého Izraele)
-Anička a básnička
-Babylonská věž (Příběhy starého Izraele)
-Birlibán
-Blaník (Čtení o hradech)
-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (2), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (3), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethon (Staré řecké báje a pověsti), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (2), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (3), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti), Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Gilgameš (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy (2)
-Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti), Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Hérakles (Staré řecké báje a pověsti), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (2), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Iásón a Médea (Staré řecké báje a pověsti)
-Kain a Ábel (Příběhy starého Izraele)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Míšovo tajemství
-Nioba (Staré řecké báje a pověsti)
-Noemova archa (Příběhy starého Izraele)
-O boji a zradě (Čtení o hradech)
-O dobytí města Joppy egyptskou lstí (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti), Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti), Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Orestes (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (5), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (6), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Pentheus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (2), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (3), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (4), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (5), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (6), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Příběhy starého Izraele
-Příběhy, na které svítilo slunce, Příběhy, na které svítilo slunce (2)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Staré řecké báje a pověsti, Staré řecké báje a pověsti (2), Staré řecké báje a pověsti (3), Staré řecké báje a pověsti (4)
-Staré řecké báje a pověsti (několik bájí), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (2), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (3), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (4), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (5), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (6), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (7), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (8), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (9), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (10), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (11), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (12), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (13), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (14), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (15), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (16)
-Tantalos (Staré řecké báje a pověsti), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (3), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (4), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti), Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti) (2)
Čítanka-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti)
-Dopis (Na prázdná místa)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethón (Staré řecké báje a pověsti)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti)
­­­­

Diskuse k výpisku
Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (14)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­