ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Petiška Eduard (*14.05.1924 - †06.06.1987)

­­­­

Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (13)

 • pro mladé čtenáře od 10 let

V Petiškově knize Staré řecké báje a pověsti jsou srozumitelně popsány řecké mýty, a to jak pro dospělé, tak i pro děti. Nalezneme zde jména bohů i to, kterému živlu vládnou. Rovněž se na stránkách tohoto díla dočteme, kdo jsou jejich děti, kdo hrdinové...
Stejně jako v pohádkách, tak i v mýtech se objevuje závist, touha po majetku, touha po moci a pohrdání mocí bohů, za což následuje trest. Mýty jsou krutější než pohádky a z trestů, jež bohové na člověka sesílají, jde strach.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

In Staré řecké báje a pověsti. Vydalo Ottovo nakladatelství v Praze roku 2006 (1. vydání tamtéž). Ilustroval Václav Fiala. Celkový počet stran: 191. ISBN: 80-7360-489-2.

DĚJ VYBRANÝCH BÁJÍ A POVĚSTÍ:

Midas

Bohatý král Midas si myslel, že je velice chytrý. Ale udělal dvě veliké chyby. Když bohu Dionýsovi přivedl jeho druha Siléna, tak mu bůh splnil jedno přání. Midas chtěl, aby se vše, čeho se dotkne, proměnilo ve zlato. Tím pádem nemohl jíst ani pít. Dionýsos se nad ním ale pak slitoval a pomohl mu. Poté král trávil více času v přírodě a poslouchal písně svého oblíbeného boha Pana. Pan si myslel, že hraje lépe než Apollón, a tak ho vyzve na souboj. Vyhraje Apollón, ale Midas s tím není spokojen. Apollón mu nechá narůst oslí uši.

Filemon a Baucis

Zeus a Hermés na sebe vzali lidskou podobu, aby zjistili, jací jsou lidé. Chtěli přenocovat v pěkném údolí, ale všichni bohatí sedláci je vyhnali. Nakonec šli do staré chaty na kopci. Bydleli tam stařečkové Filemon a Baucis. Pohostili je vším, co měli a Zeus zatopil údolí pod nimi, kde bydleli zlí lidé. Bohové místo domečku stařečků postavili chrám. Stařeček a stařenka tam žili šťastně až do smrti. Když umřeli, Filemon se proměnil v dub a jeho manželka v lípu.

Gýges a prsten

Gýges byl pastýř. Jednoho dne byla veliká bouře a pastýř se utekl schovat do lesa. Když se vracel, našel prsten a nasadil si ho. Gýges zjistil, že mu prsten umožňuje být neviditelným.
V noci vypátral zloděje ovcí. Král si jej zavolal do hlavního města. Po cestě pastýř potkal dva muže, kteří chtěli vyloupit královu pokladnici. Běžel za králem a varoval ho. Král pokladnici ochránil a Gýges se stal rádcem.
V noci se mu zdál sen, že muž, jenž vlastnil prsten, mu radí, ať se jde podívat do královského pokoje. Vidí tam stráže, jak zabíjí krále. Vrahovi se ulomil kousek meče a zůstal v těle. Ráno jej stráže obviní z vraždy - Gýges všem ukáže vrahův meč a kousek meče v ráně. Vraha potrestají a Gýges se stane králem.

CO MAJÍ PŘÍBĚHY SPOLEČNÉHO A V ČEM SE LIŠÍ?

Všechny příběhy se odehrávají ve starověkém Řecku a vždy se v nich vyplní věštba. Báje se liší v tom, že v některých vystupují hrdinové, v jiných bohové a někdy se v báji odehrává válka.

DOBA A MÍSTO DĚJE DÍLA:

Není jasné, kdy se děj knihy odehrává, ale místem dění je starověké Řecko.

HLAVNÍ POSTAVY DÍLA:

Knížka má mnoho hlavních postav. Jsou to řečtí bohové a hrdinové.

Bohové

 • Zeus - hlavní bůh, vládne obloze
 • Héra - Diova manželka, bohyně manželství
 • Poseidon - bůh moře
 • Hádes- bůh podsvětí
 • Athéna - bohyně moudrosti, vítězné války a řemesel
 • Afrodita - bohyně krásy a lásky
 • Apollón - bůh věštby, slunce, hudby, lékařství a lukostřelby
 • Artemis - bohyně lovu, měsíce a lukostřelby
 • Héfaistos - bůh kovářství a ohně
 • Áres - bůh války
 • Démétér - bohyně zemědělství
 • Dionýsos - bůh vína
 • Hermes - bůh poutnictví a ochránce zlodějů

Hrdinové

 • Iásón - uloupil zlaté rouno
 • Hérakles - vykonal deset úkolů pro krále Eurystheuse
 • Perseus - zabil Medusu
 • Théseus - zabil Minotaura
 • Meleagros - zabil kance Artemis
 • Odysseus - nechal postavit trojského koně, a tak způsobil Tróji zánik; z trojské války domů plul 10 let

ZHODNOCENÍ:

Knihu už čtu asi potřetí, ale pořád se mi líbí. Mou nejoblíbenější bájí je Gýges a prsten.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Adam, 25.10.2018

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Abrahám a Izák (Příběhy starého Izraele)
-Adam a Eva (Příběhy starého Izraele)
-Anička a básnička
-Babylonská věž (Příběhy starého Izraele)
-Birlibán
-Blaník (Čtení o hradech)
-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (2), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (3), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethon (Staré řecké báje a pověsti), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (2), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (3), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti), Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Gilgameš (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy (2)
-Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti), Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Hérakles (Staré řecké báje a pověsti), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (2), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Iásón a Médea (Staré řecké báje a pověsti)
-Kain a Ábel (Příběhy starého Izraele)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Míšovo tajemství
-Nioba (Staré řecké báje a pověsti)
-Noemova archa (Příběhy starého Izraele)
-O boji a zradě (Čtení o hradech)
-O dobytí města Joppy egyptskou lstí (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti), Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti), Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Orestes (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (5), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (6), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Pentheus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (2), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (3), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (4), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (5), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (6), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Příběhy starého Izraele
-Příběhy, na které svítilo slunce, Příběhy, na které svítilo slunce (2)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Staré řecké báje a pověsti, Staré řecké báje a pověsti (2), Staré řecké báje a pověsti (3), Staré řecké báje a pověsti (4)
-Staré řecké báje a pověsti (několik bájí), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (2), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (3), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (4), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (5), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (6), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (7), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (8), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (9), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (10), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (11), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (12), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (13), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (14), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (15), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (16)
-Tantalos (Staré řecké báje a pověsti), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (3), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (4), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti), Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti) (2)
Čítanka-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti)
-Dopis (Na prázdná místa)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethón (Staré řecké báje a pověsti)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti)
­­­­

Diskuse k výpisku
Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (13)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­