ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Petiška Eduard (*14.05.1924 - †06.06.1987)

   
­­­­

Příběhy starého Izraele


Kain a Ábel
Adam a Eva měli 2 syny. Starší, Kain, se stal rolníkem a mladší, Ábel, pastýřem ovcí. Když bylo třeba přinést Jahvovi zápalnou obět, lstivý Kain si ukryl nejlepší část úrody pro sebe. Ábel naopak obětoval nejtučnější ovce. Jahve přijal Ábelův obětní dar, ne však dar Kainův. Kain na bratra žárlil a začal ho nenávidět. Toužil po zámince, aby mohl bratra napadnout a zabít. Jednou se Ábelovi zatoulala ovce na Kainovo pole. Kain se rozzuřil a se zaťatými pěstmi se vrhl na bratra. Když ale Kain začal cítit svou porážku, prosil bratra, aby mu neubližoval. Sotva Ábel pustil Kaina a zvedl se ze země, mrštil Kain kamenem a rozbil Ábelovi hlavu. Ábel klesl na zem mrtev. Jahve to viděl a zeptal se ho, zda Ábela neviděl. Kain samozřejmě odvětil, že Ábela neviděl. Avšak bůh znal pravdu. I potrestal Jahve lstivého Kaina znamením na čele, podle kterého ho každý pozná. Nikdo mu však nesmí po sedm pokolení smrtelně ublížit, jinak ho stihne trest sedmkrát větší.

O Jonášovi a velrybě
Jahve rozkázal svému proroku Jonášovi, aby odešel do Jeruzaléma a prorokoval zánik města. Lidé se zalekli a upustili od rozmařilého a nespravedlivého života. Proto se nad nimi Jahve slitoval. Proroctví se nenaplnilo a Izraelci nazvali Jonáše falešným prorokem. Po čase rozkázal Jahve proroctví zkázy ve městě Ninive. Jonáš se však obával, že lidé se napraví a opět ho nazvou falešným prorokem. Raději nastoupil na loď, která plula hodně daleko. Tu se zvedla vichřice, moře se rozbouřilo a vlny ohrožovaly loď. Lodníci ponořili Jonášovi nohy do vody. Moře se ihned utišilo. Vhodily tedy Jonáše do vody, moře se uklidnilo a loď plula rychle k cíli. Jahve poslal Jonášovi velikou rybu, která ho spolkla. Jonáš se pohyboval v jejím břiše jako v místnosti. Jonáš zachránil velké rybě život a ta mu za to umožnila vidět podmořský svět. Proto vyslal Jahve malou rybu, která ho spolkla, aby neměl tolik prostoru. Jonáš začal Jahva prosit, a on se nad ním slitoval. Jonáš se vydal prorokovat zkázu do Ninive. Lidé začali litovat svých činů a Jahve se rozhodl odložit trest o 40 let. Jonáš odešel z města a ulehl v pustině. Přes noc nechal Jahve vyrůst strom, jenž chránil Jonáše před úpalem. Druhý den však strom uschnul. Jonáš plakal nad zničeným stromem, který nesázel, nehnojil ani nezaléval. Ale Jahve se měl slitovat nad rozlehlým městem Ninive? Jonáš poznal, že v něm naříkalo sobectví a ješitnost.

Krásná Judit
Nejvyšší Nabukadnesarův velitel, Holofern, se zmocňoval bojem některých království. Izraelci začali opevňovat svá města a chystali se Holofernovi postavit na odpor. Holofern objevil potrubí, kterým vede do města voda a dal jej zpřetínat. Obyvatelé trpěli žízní a nedostatkem vody. Chtěli se vzdát, avšak předáci se rozhodli ještě 5 dní počkat. To se dozvěděla mladá žena, Judit, která nebyla zvyklá vkládat starost o vlastní osud na cizí bedra. Rozhodla se zachránit své město. Slavnostně se oblékla, ozdobila se náramky, prsteny a náušnicemi, služebné dala měch vína a bohatou úrodu, aby je vzala s sebou na cestu. Judit nesla svou krásu do boje jako voják zbraň. Dostala se díky své kráse až do Holofernova stanu, kde přesvědčovala velitele o brzké záhubě města. A proto se prý raději přidá na jeho stranu. Holofern jí přidělil stan, který mohla obývat. Judit ho prosila jen o to, aby v noci mohla samovolně opouštět tábor a rozmlouvat se svým bohem. Čtvrtého večera pozval Holofern Judit do svého stanu, aby s ním hodovala. Judit zůstala sama v stanu s Holofernem, kterého zmohlo množství vína, jenž ten večer vypil. Judit odvázala meč a sťala Holofernovi hlavu. Zabalila ji do plátna a opustila tábor. Vrátila se do města a zavěsila hlavu na městské zdi. Ráno Izraelští zaútočili na nepřítele, jenž se bez svého velitele obrátil na útěk.

VLASTNÍ NÁZOR:

Vyprávění o stvoření světa a jeho dalšího počínání mne velmi zaujalo, a možná i proto se mi kniha lehce četla a příběhu jsem lépe porozuměla. Některé příběhy měly strhující děj, jenž většinou vyústil zásahem boha. Což se mi nezdá být moc reálné. Jestliže by bůh měl v dnešní době zasáhnout vždy, když se lidé chovají pohoršeně a nespravedlivě, život na Zemi by už zřejmě neexistoval. Přesto jsou tyto příběhy známi téměř všem. Proto by nebylo špatné, kdyby se z nich lidé poučili a aspoň z části se jimi řídili.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: 210311, 05.02.2004

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Abrahám a Izák (Příběhy starého Izraele)
-Adam a Eva (Příběhy starého Izraele)
-Anička a básnička
-Babylonská věž (Příběhy starého Izraele)
-Birlibán
-Blaník (Čtení o hradech)
-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (2), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (3), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethon (Staré řecké báje a pověsti), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (2), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (3), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti), Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Gilgameš (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy (2)
-Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti), Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Hérakles (Staré řecké báje a pověsti), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (2), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Iásón a Médea (Staré řecké báje a pověsti)
-Kain a Ábel (Příběhy starého Izraele)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Míšovo tajemství
-Nioba (Staré řecké báje a pověsti)
-Noemova archa (Příběhy starého Izraele)
-O boji a zradě (Čtení o hradech)
-O dobytí města Joppy egyptskou lstí (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti), Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti), Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Orestes (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (5), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (6), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Pentheus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (2), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (3), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (4), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (5), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (6), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Příběhy starého Izraele
-Příběhy, na které svítilo slunce, Příběhy, na které svítilo slunce (2)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Staré řecké báje a pověsti, Staré řecké báje a pověsti (2), Staré řecké báje a pověsti (3), Staré řecké báje a pověsti (4)
-Staré řecké báje a pověsti (několik bájí), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (2), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (3), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (4), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (5), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (6), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (7), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (8), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (9), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (10), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (11), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (12), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (13), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (14), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (15), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (16)
-Tantalos (Staré řecké báje a pověsti), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (3), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (4), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti), Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti) (2)
Čítanka-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti)
-Dopis (Na prázdná místa)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethón (Staré řecké báje a pověsti)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti)
­­­­

Diskuse k výpisku
Eduard Petiška - Příběhy starého IzraeleMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­