ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Petiška Eduard (*14.05.1924 - †06.06.1987)

   
­­­­

Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)

Před mnoha lety žil král a královna a měli tři dcery. Nejmladší z nich byla i nejkrásnější. Jmenovala se Psýché. Všichni obdivovali její krásu a přinášeli jí oběti, jako by byla z božského rodu. Uctívali ji jako bohyni a to rozzlobilo samotnou Afroditu, bohyni krásy a lásky. Ta uložila svému synovi Erótovi, aby ji potrestal svým šípem. Ale šíp Psýché nesměl přinést radost, ale strasti. Podle Afrodity si měla vzít nejhoršího muže na světě. Když však Erós spatřil Psýché, byl ohromen a neuposlechl matčina přání.
Ačkoli byla Psýché krásná a obdivovaná, nebyla šťastna. Její sestry už byly vdané, ale o ni se stále nikdo neucházel. Král tušil, že se na Psýché hněvají bohové, a nechal poslat do věštírny pro radu. Věštba zněla: "Oblékni Psýché do pohřebního roucha, to bude její svatební šat. Odveď ji na vrchol skály za palácem. Tam pro ni přijde ženich. Není z lidského rodu a dovede ukrutné věci."
Psýché vystoupila na vrchol skály. Uviděla nádherný zámek a vstoupila do něj. Nikoho však v zámku neviděla. Promluvil k ní neznámý hlas: "Jsem tvůj manžel, Psýché," řekl, "neboj se mě. Nic ti nebude chybět. O to se postarají moji neviditelní služebníci. Ale mou tvář nesmíš nikdy spatřit. Proto k tobě přijdu jen v noci a jen potmě můžeš se mnou rozmlouvat."
Král, královna i její sestry si mysleli, že Psýché roztrhal nějaký zlý drak. Rozhodly se vystoupit na skálu a volat na sestru. Psýché musela slíbit manželovi, že jim za žádných okolností neodpoví. Prosila ho, dokud ho nepřemluvila, aby sestry pozval do zámku. Sestry jí záviděly nejtrpčí závistí. Rodičům řekly, že Psýché nenašly. Za několik dní přišly sestry znovu. Jejího manžela ale opět neviděly. Další den se objevily zase a namluvily Psýché, že její manžel je hrozný drak, který ji vykrmí a sežere. Poradily jí, aby mu uřízla nožem hlavu, až netvor usne.
Jakmile v noci Psýché vzala do ruky nůž, zděsila se. Před ní ležel sám syn bohyně Afrodity. Na Érotovo rameno ukápla krůpěj žhavého oleje z lampičky, kterou Psýché držela v ruce. Probudil se, beze slova se zvedl a odlétl do tmy. Psýché bloudila světem a hledala manžela.
Po dlouhém bloudění přišla k nejstarší sestře a svěřila se jí se svým trápením. Sestra ji naoko politovala a hned jak Psýché odešla, rozběhla se ke skále a zvolala na vítr (Zefyr), aby ji snesl k Érotovi. "Chci být lepší manželkou než Psýché." S těmito slovy seskočila do propasti a zabila se pádem ze skály. I druhá sestra chtěla Érotovi nahradit sama manželku. I druhou sestru vítr neuposlechl a skokem ze skály se zabila.
Afrodita si nechala Psýché přivést až k sobě, chtěla ji potrestat, když to její syn neudělal. Dala před ni velkou hromadu smíchaných semen a poručila ji hromadu do večera přebrat. Běžel kolem malý pracovitý mravenec a bylo mu Psýché líto. Přivedl své kamarády a do večera všechno přebrali. Ráno uložila Afrodita Psýché další trest: "Vidíš ten háj u řeky? V háji se pasou ovce a jejich vlna svítí jako zlato. Přines mi chomáč té vlny." Když Psýché běžela kolem řeky, smiloval se nad ní rákos a poradil jí, aby počkala, až budou ovce podřimovat a sesbírala chomáče vlny, které uvízly v houštinách. Afrodita však vymyslela pro Psýché třetí úkol. Dala jí křišťálovou misku a poručila jí, aby donesla vodu z černého pramene, který tryská ze země pod vrcholkem hory. Psýché se dostala až k prameni, ale z děr kolem pramene se vysunuli obludní draci. Její utrpení vzbudilo soucit v orlovi a snesl se z oblak za ní. Vzal si misku, nabral vodu a vrátil se.
Afrodita měla však ještě jeden úkol. Uložila Psýché, aby šla do říše stínů a poprosila Persefonu o trochu hojivé masti pro Érota na spálené rameno. Soucit probudil i chladnou kamennou věž, která jí poradila, kudy se má vydat a co má udělat, aby se mohla vrátit zpátky na pozemský svět: "Vezmi s sebou dva medové koláče a do úst dej dva penízky. Cestou s nikým nemluv. Kerberovi dej jeden koláč a on tě pustí dovnitř. Převozník Charón si vezme z tvých úst jeden peníz. Na zpáteční cestě podej převozníkovi druhý peníz a trojhlavému psu hoď druhý koláč. Nikomu na cestě nepomáhej. Až ti Persefona naplní krabičku, neotvírej ji."
Psýché vše udělala, jak jí věž poradila. Na cestě k Afroditě však podlehla pokušení podívat se, co je v krabičce. V krabičce ale nebyla hojivá mast, ale podsvětní spánek smrti. Psýché sňala víčko a vtom klesla na zem jako mrtvá. Éros se ji vydal hledat. Když uviděl, že leží jako mrtvá, setřel z ní spánek smrti a uložil ho do krabičky. Probudil Psýché jemným bodnutím svého šípu a odletěl rychle zpět k Afroditě.
Psýché chvátala s krabičkou k Afroditě. Poté, co se přimluvil za Psýché i vládce bohů, Afrodita jí dala milost. Zeus pak Psýché sám učinil nesmrtelnou. A na Olympu byla svatba...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Helena Duchková, 05.09.2006

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Abrahám a Izák (Příběhy starého Izraele)
-Adam a Eva (Příběhy starého Izraele)
-Anička a básnička
-Babylonská věž (Příběhy starého Izraele)
-Birlibán
-Blaník (Čtení o hradech)
-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (2), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (3), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethon (Staré řecké báje a pověsti), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (2), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (3), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti), Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Gilgameš (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy (2)
-Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti), Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Hérakles (Staré řecké báje a pověsti), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (2), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Iásón a Médea (Staré řecké báje a pověsti)
-Kain a Ábel (Příběhy starého Izraele)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Míšovo tajemství
-Nioba (Staré řecké báje a pověsti)
-Noemova archa (Příběhy starého Izraele)
-O boji a zradě (Čtení o hradech)
-O dobytí města Joppy egyptskou lstí (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti), Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti), Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Orestes (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (5), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (6), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Pentheus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (2), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (3), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (4), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (5), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (6), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Příběhy starého Izraele
-Příběhy, na které svítilo slunce, Příběhy, na které svítilo slunce (2)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Staré řecké báje a pověsti, Staré řecké báje a pověsti (2), Staré řecké báje a pověsti (3), Staré řecké báje a pověsti (4)
-Staré řecké báje a pověsti (několik bájí), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (2), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (3), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (4), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (5), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (6), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (7), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (8), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (9), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (10), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (11), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (12), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (13), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (14), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (15), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (16)
-Tantalos (Staré řecké báje a pověsti), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (3), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (4), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti), Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti) (2)
Čítanka-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti)
-Dopis (Na prázdná místa)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethón (Staré řecké báje a pověsti)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti)
­­­­

Diskuse k výpisku
Eduard Petiška - Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)