ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Petiška Eduard (*14.05.1924 - †06.06.1987)

­­­­

Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti) (2)

Po zkáze Tróji odplul domů i ithacký král Odysseus. Nečekal ale, jakou plavbu mu osud připraví...

Když vypluli, začal foukat nepříznivý vítr a zahnal lodě k městu Kikonů, které Řekové pobili a ukořistili zde spoustu věcí, jídla i pití. Marně Odysseus radil, ať hned odplují! Za ranního rozbřesku přivedli Kikoni posily a pobili několik Řeků, a ti zbylí kvapně odpluli. Bouře je však zahnala do země Lotofagů, kteří každého pohostí plodem lotosu, a každý, kdo ochutná, už nikdy nechce pryč. Takový osud stihl i několik námořníků, kteří se vydali na průzkum. Museli je nakonec odvléci až násilím.
Po několika dnech další klidné plavby připluli k zemi obrů Kyklopů. Odysseus s několika námořníky vlezli do sluje obra Polyféma a počkali do večera, než přišel, zeptajíc se jich, kdo jsou. Řekové mu odpověděli a Odysseus lstivě řekl, že jeho jméno je Nikdo. Jednooký obr si dva z nich připravil k večeři. Ráno Polyfémos odešel a Odysseus opět vymyslel chytrou lest - ohladil kus dřeva do hrotu a schoval ho. Večer obra opili vínem a jakmile usnul, vrazili mu ukryté dřevo do oka. Kyklop začal sténat, a když se ho ostatní ptali, kdo ho vraždí, odpovídal že Nikdo. Ráno obr otevřel jeskyni, aby z ní mohly vyjít ovce. Odysseus se se svými druhy přivázal k jejich břichům, díky čemuž šťastně unikli a odpluli.
Pluli a pluli, až dopluli do země krále Aiola, vládce větrů, jenž je pohostil a do měchu uzavřel všechny nepříznivé větry. Když už byl Odysseus se svými loděmi na dohled od Ithaky, námořníci rozvázali ze zvědavosti měch, ze kterého unikly všechny větry a odehnaly loď zpět k Aiolovu ostrovu, kde je však král již nepřijal, a tak museli plout dál.
Dopluli k nějaké pevnině, kde žili obrovští lidé. Dostali se do královského paláce a král si dal jednoho průzkumníka připravit k večeři. Ostatní uprchli, ale když chtěli odplout, začali po nich obyvatelé házet kameny. Unikl jen Odysseus se svou lodí přivázanou stranou od ostatních.
Odysseus zažíval po cestě spoustu dalších dobrodružství, rozmlouval s věštcem ze země mrtvých, několik jeho druhů bylo čarodějnicí Kirké začarováno a zase odčarováno do podoby vepřů, navštívil spousty různých zemí. Jednou za to, že všichni námořníci kromě Odyssea jedli maso ze stád boha slunce Hélia, byli všichni mimo Odyssea svrženi do moře. Odysseus však na ostrově Ogygia držela Kalypsó sedm let. Když ho na Diův příkaz propustila, postavil si vor a na něm za bouře doplul do země Fajáků, kde ho přijali, pohostili, dali mu spoustu darů a odvezli na rodnou Ithaku.
Tam mu bohyně Athéna propůjčila podobu chudého starce, protože se o jeho ženu Penelopu ucházeli cizí páni, a ti by ho mohli zabít, kdyby věděli, kým ve skutečnosti je. Odysseus se vydal za pastýřem Eumaiem, který ho pohostil a ptal se ho, odkud přichází. Odysseus mu vyprávěl smyšlený příběh. Za několik dní připlul i jeho syn Télemachos, který díky Athéně unikl nástrahám ženichů. Stařec mu sdělil své pravé jméno. Ráno se jako stařec vypravil s pastýřem do paláce, kde žebral. Chtěl se také pomstít nápadníkům. Jako již mnohokrát vymyslel lest. Nejdříve se synem odklidili z hodovní síně zbraně. Potom šel na výzvu Penelopy pohovořit si s ní, ta mu řekla o závodu, kterým chce určit ženicha.
Příštího dne nápadníci opět hodovali. Jakmile hostina skončila, začal závod, jehož cílem bylo prostřelit šípem dvanáct otvorů v dvanácti sekyrách za sebou. Nikdo ale nemohl napnout tětivu. Potom to zkusil Odysseus a hle, tětivu napnul a otvory opravdu prostřelil. Nápadníci se ani nestačili vzpamatovat z údivu a už je Odysseus se svým synem Télemachem pobíjeli. Když je do jednoho zabili a všechno uklidili, nechal Odysseus poslat pro svou ženu. Ta po přesvědčení uvěřila, že je to skutečně on a měla z toho velkou radost. Potom se ještě vydali za Odysseovým otcem Laertem, který měl pochopitelně radost taky, popovídali si, pojedli a popili a byli rádi z dobrého konce.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Maruki, 07.03.2010

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Abrahám a Izák (Příběhy starého Izraele)
-Adam a Eva (Příběhy starého Izraele)
-Anička a básnička
-Babylonská věž (Příběhy starého Izraele)
-Birlibán
-Blaník (Čtení o hradech)
-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (2), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (3), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethon (Staré řecké báje a pověsti), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (2), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (3), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti), Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Gilgameš (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy (2)
-Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti), Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Hérakles (Staré řecké báje a pověsti), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (2), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Iásón a Médea (Staré řecké báje a pověsti)
-Kain a Ábel (Příběhy starého Izraele)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Míšovo tajemství
-Nioba (Staré řecké báje a pověsti)
-Noemova archa (Příběhy starého Izraele)
-O boji a zradě (Čtení o hradech)
-O dobytí města Joppy egyptskou lstí (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti), Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti), Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Orestes (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (5), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (6), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Pentheus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (2), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (3), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (4), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (5), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (6), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Příběhy starého Izraele
-Příběhy, na které svítilo slunce, Příběhy, na které svítilo slunce (2)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Staré řecké báje a pověsti, Staré řecké báje a pověsti (2), Staré řecké báje a pověsti (3), Staré řecké báje a pověsti (4)
-Staré řecké báje a pověsti (několik bájí), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (2), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (3), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (4), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (5), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (6), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (7), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (8), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (9), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (10), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (11), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (12), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (13), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (14), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (15), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (16)
-Tantalos (Staré řecké báje a pověsti), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (3), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (4), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti), Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti) (2)
Čítanka-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti)
-Dopis (Na prázdná místa)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethón (Staré řecké báje a pověsti)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti)
­­­­

Diskuse k výpisku
Eduard Petiška - Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti) (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)