ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Petiška Eduard (*14.05.1924 - †06.06.1987)

­­­­

Perseus (Staré řecké báje a pověsti)

Králi Akrisiovi předpověděla věštba, že ho zabije vlastní vnuk. Proto dal král pod hradem vyhloubit sklepení, kam nechal zamknout svou dceru Danaé. Vzdechy vězněné královské dcery se donesly až k Diovi. Zeus se slitoval, snesl se do sklepení v podobě zlatého deště a zanedlouho se princezně narodil synáček Perseus.
Když to zjistil Akrisios, poručil strážím vsadit dceru i vnuka do veliké bedny a vhodit s nimi bednu do moře. Vítr bednu zahnal na pobřeží ostrova, kde chystali rybáři sítě k lovu. Rybáři vysvobodili ženu s chlapcem a odvedli je ke králi ostrova. Po čase si vzal král Danaé za ženu a Perseus vyrůstal jako královský syn.
Král znepokojen sledoval, jak roste Perseova síla a proto mu vyprávěl o dracích, obrech a hrdinských činech, aby Perseus odešel do světa. Vyprávěl mu i o Gorgonách, třech sestrách, které jsou okřídlené a místo vlasů mají hady. Dvě jsou nesmrtelné a třetí, Medusa, je smrtelná. Kdo se podívá Gorgonám do tváře, zkamení. S hlavou Medusy by se dala vyhrát každá bitva. Perseus se tedy rozhodl, že se vydá pro hlavu Medusy do světa.
Dlouho Perseus putoval, až se mu zjevila bohyně Pallas Athéna a poradila mu, co má dělat a kudy se má vydat: "Na Gorgony nesmíš pohlédnout. Dám ti kovový štít, který se leskne jako zrcadlo, abys mohl s Gorgonami bojovat. Jejich obraz ti neuškodí. Vezmi si tenhle ocelový srp, obyčejným mečem bys Meduse hlavu neuťal. Především musíš získat od nymf okřídlené střevíce, kouzelnou mošnu a přílbu, která tě učiní neviditelným. Ukážu ti cestu ke třem stařenám, které znají cestu k nymfám."
Perseus přišel ke stařenám a už z dálky slyšel, jak se hádají. Měly dohromady jen jedno oko a jeden zub. Nemohly se dohodnout, která si má oko a zub zrovna půjčit. První z nich křičela na Persea, ať je rozsoudí. "Proč bych nerozsoudil? Oko i zub si vezmu já a bude po hádce." Stařeny slíbily, že když jim oko a zub vrátí, splní mu přání. Prozradily mu tedy cestu k nymfám. Od nymf získal střevíce, mošnu i přílbu a vyrazil za Gorgonami. Gorgony zrovna spaly. Athéna Perseovi poradila, která z nich je Medusa, a on jí usekl hlavu. Hlavu dal do mošny a vyrazil na cestu domů.
Vítr ho však zavál opačným směrem, nad africkou pevninu. Tam narazil Perseus na obra Atlase, který ho zrovna nevítal. Za tak milé pohostinství se mu Perseus odvděčil tím, že vytáhl z mošny hlavu Medusy. Jakmile obr spatřil tvář Medusy, zkameněl a podnes stojí v Africe pohoří Atlas.
Perseus pokračoval dál na cestě domů. Jak letěl nad zemí, kanuly z Medusiny hlavy krůpěje krve a prosakovaly mošnou. Tam, kde dopadly na zem, se proměnily v jedovaté hady. Od té doby je v Africe tolik nebezpečných hadů. Rostliny s větvičkami, na kterých mošna s Medusinou hlavou ležela, zkameněly a proměnily se v korály.
Urazil pěkný kus cesty, když pod sebou spatřil zástupy lidí. Snesl se na zem a ptal se jich, co se stalo. Místní královna Kassiopeia se prý chlubila, že je krásnější než všechny mořské nymfy. Poseidón se rozzlobil a uvalil na celé království trest. Každý den vystupuje z moře obluda, jíž má být vždy někdo obětován. Dnes to má být královnina dcera Andromeda. Jakmile se netvor vynořil z moře, Perseus vytáhl z mošny hlavu Medusy a obluda se proměnila v kámen. Andromeda se stala potom Perseovou ženou.
Do paláce vtrhl Andromedin bývalý nápadník Fíneus a přišel pomstít loupež Andromedy. Perseus mu nastavil hlavu Medusy a Fíneus zkameněl.
Perseus dlouho v daleké zemi nepobyl a odplul s Andromedou na domovský ostrov. Když se vrátil, král mu nechtěl uvěřit, že přivezl hlavu Medusy. Posmíval se mu, že hlavu usekl snad beranovi nebo ovci. Persea to rozhněvalo, otevřel mošnu a ukázal mu hlavu. Nevěřící král zkameněl. Perseus se stal králem na ostrově, ale staré věštbě neušel.
Jednou byl pozván svým přítelem na slavnostní hry do jiného města. Perseus se jich zúčastnil a vrhl disk tak nešťastně, že padl mezi diváky a rozrazil lebku nějakému starci. Usmrcený stařec byl jeho děd Akrisios, který před lety ze strachu před věštbou prchl a chodil po světě v přestrojení.
Král Perseus vládl moudře. Kouzelné dary vrátil bohyni Athéně, jen mošnu s hlavou Medusy si ještě chvíli ponechal, aby bránila mír jeho země.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Helena Duchková, 06.09.2006

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Abrahám a Izák (Příběhy starého Izraele)
-Adam a Eva (Příběhy starého Izraele)
-Anička a básnička
-Babylonská věž (Příběhy starého Izraele)
-Birlibán
-Blaník (Čtení o hradech)
-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (2), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (3), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethon (Staré řecké báje a pověsti), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (2), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (3), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti), Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Gilgameš (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy (2)
-Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti), Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Hérakles (Staré řecké báje a pověsti), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (2), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Iásón a Médea (Staré řecké báje a pověsti)
-Kain a Ábel (Příběhy starého Izraele)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Míšovo tajemství
-Nioba (Staré řecké báje a pověsti)
-Noemova archa (Příběhy starého Izraele)
-O boji a zradě (Čtení o hradech)
-O dobytí města Joppy egyptskou lstí (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti), Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti), Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Orestes (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (5), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (6), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Pentheus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (2), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (3), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (4), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (5), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (6), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Příběhy starého Izraele
-Příběhy, na které svítilo slunce, Příběhy, na které svítilo slunce (2)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Staré řecké báje a pověsti, Staré řecké báje a pověsti (2), Staré řecké báje a pověsti (3), Staré řecké báje a pověsti (4)
-Staré řecké báje a pověsti (několik bájí), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (2), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (3), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (4), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (5), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (6), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (7), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (8), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (9), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (10), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (11), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (12), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (13), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (14), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (15), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (16)
-Tantalos (Staré řecké báje a pověsti), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (3), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (4), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti), Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti) (2)
Čítanka-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti)
-Dopis (Na prázdná místa)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethón (Staré řecké báje a pověsti)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti)
­­­­

Diskuse k výpisku
Eduard Petiška - Perseus (Staré řecké báje a pověsti)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)