ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Petiška Eduard (*14.05.1924 - †06.06.1987)

­­­­

Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (15)

Kniha Staré řecké báje a pověsti je vynikajícím průvodcem do světa řecké mytologie. Je plná dobrodružných příběhů a dramatických momentů, ve kterých se objevují slavné postavy, jakými byli například Perseus, Tantalos či Bellerofontes.
Každý z těchto příběhů v sobě nese nějakou významnou myšlenku nebo morální ponaučení, ať už se jedná o Tantala a jeho trest za provinění proti bohům, nebo o dobrodružství Persea, jenž bojoval s Medúsou...

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo Ottovo nakladatelství v Praze roku 2011. Ilustroval Václav Fiala. Celkový počet stran: 191. ISBN: 978-80-7360-489-9.

CO JE BÁJE A POVĚST:

Báje je vymyšlený příběh s nadpřirozenými jevy (například bohové, různé nestvůry apod.). Tak si lidé vysvětlovali věci, kterým nerozuměli.

Pověsti se liší od bájí tím, že jsou vyprávěny na základě skutečného místa, příběhu nebo člověka, který žil. Něco však bývá v pověstech domyšlené.

DĚJ VYBRANÝCH BÁJÍ A POVĚSTÍ:

Tantalos

Hlavní postavy:

  • Tantalos - bohatý, lstivý a zlý; jedl s bohy na hoře Olymp; byl to nejmocnější smrtelník

Děj:

Mocný král Tantalos ukradl zlatou sošku z hory Olymp, aby otestoval, jestli jsou bohové vševědoucí. Kradl víc a víc, potom dokonce nabídl bohům k jídlu lidské maso svého syna. Bohové samozřejmě všechno věděli, a tak po tomto hrozném činu vhodili Tantala do díry (Tartaru, nejhlubšího podsvětí). Bohové posléze oživili jeho syna.

Tantalos od té doby za trest trpěl žízní a hladem. Stál před potůčkem, který mu mohl žízeň uhasit, jenže když se z něj chtěl napít, voda vždy zmizela. Stejně tak byl obklopen ovocem, ale když se chtěl najíst, plody se vzdálily z jeho dosahu... Tomuto trestu se dodnes říká "Tantalův trest" a užívá se jako metafora pro situaci, kdy je něco na dosah, ale z nějakého důvodu není možné to získat nebo toho dosáhnout.

Zhodnocení:

Líbilo se mi, jak Tantalos zkoušel bohy, ale bohy nikdo nemůže přemoci. Také se mi zamlouvalo, že bohové byli spravedliví a oživili Tantalova syna.

Perseus

Hlavní postavy:

  • Perseus - odvážný a hodný; zabil Medúsu a zachránil Andromedu
  • Andromeda - krásná; zachráněna Perseem
  • Danae - Perseova matka; král ji i s Perseem hodil v truhlici do moře; oženila se s králem na ostrově, kam připluli

Děj:

Král vyslal Persea do světa, aby zabil Medúsu. S pomocí bohyně Athény se dostal k nymfám, které mu daly mošnu, létající střevíce a přilbu. Potom zabil Medúsu a její hlavu si dal do mošny - to proto, že kdo se podívá Medúse do tváře, zkamení.

Perseus chtěl letět domů, ale bouře ho zavedla do Afriky, kde zkameněl obra Atlase, a tak v Africe vzniklo pohoří Atlas.

Perseus letěl dál a viděl, jak je Andromeda připoutaná ke skále před zrůdou. Ukázal netvorovi hlavu a ten zkameněl. Vzal si Andromedu za ženu. To se nelíbilo bývalému nápadníkovi Andromedy a poslal na Persea armádu, ale ten všechny zkameněl hlavou Medúsy.

Zhodnocení:

Líbilo se mi, jak byl Perseus odvážný a ničeho se nebál.

Bellerofontes

Hlavní postavy:

  • Bellerofontes - Sisyfův vnuk; silný a statečný; zabil hroznou Chiméru
  • Pegas - okřídlený kůň, který vyletěl z Medúsy; pomáhal Bellerofontesovi se zabitím Chiméry, potom ho shodil z hřbetu

Děj:

Bellerofontes uprchl z vlasti a dostal se až do království, kde žili král s královnou. Král byl na něj hodný, a tak tam Bellerofontes zůstal. Královna však chtěla, aby byl zabit, a tak přelstila krále a ten jej poslal do jiného království s destičkou, na které bylo napsáno, ať ho zabije jeho příbuzný, král Iobat.

Když tam Bellerofontes dorazil, král Iobat si ho oblíbil a zeptal se ho, proč přišel. Bellerofontes mu dal destičku a Iobat jej poslal zabít hroznou Chiméru, aby zjistil, jestli je Bellerofontes opravdu hříšník.

Bellerofontes s pomocí bohyně Athény osedlal Pegasa a společně s ním Chiméru přemohli.
Když se vrátil, oženil se s Iobatovou dcerou a stal se králem.

Jednoho dne se rozhodl, že vyletí na horu Olymp, ale Pegas ho shodil v letu ze hřbetu a Bellerofontes zemřel.

Zhodnocení:

Objevovaly se zde i postavy z jiných bájí. Líbilo se mi, že si Bellerofontes prošel skvělým dobrodružstvím...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: petrunasan, 23.02.2023

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Abrahám a Izák (Příběhy starého Izraele)
-Adam a Eva (Příběhy starého Izraele)
-Anička a básnička
-Babylonská věž (Příběhy starého Izraele)
-Birlibán
-Blaník (Čtení o hradech)
-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (2), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (3), Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethon (Staré řecké báje a pověsti), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (2), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (3), Faethon (Staré řecké báje a pověsti) (4)
-Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti), Filemon a Baucis (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Gilgameš (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy (2)
-Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti), Gýges a prsten (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Hérakles (Staré řecké báje a pověsti), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (2), Hérakles (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Iásón a Médea (Staré řecké báje a pověsti)
-Kain a Ábel (Příběhy starého Izraele)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Míšovo tajemství
-Nioba (Staré řecké báje a pověsti)
-Noemova archa (Příběhy starého Izraele)
-O boji a zradě (Čtení o hradech)
-O dobytí města Joppy egyptskou lstí (Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie)
-Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti), Odysseovy cesty (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti), Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti) (2)
-Orestes (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (5), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (6), Orfeus (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Pentheus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (2), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (3), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (4), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (5), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (6), Potopa (Staré řecké báje a pověsti) (7)
-Příběhy starého Izraele
-Příběhy, na které svítilo slunce, Příběhy, na které svítilo slunce (2)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (2), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (3), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (4), Prométheus (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Sisyfos (Staré řecké báje a pověsti) (3)
-Staré řecké báje a pověsti, Staré řecké báje a pověsti (2), Staré řecké báje a pověsti (3), Staré řecké báje a pověsti (4)
-Staré řecké báje a pověsti (několik bájí), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (2), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (3), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (4), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (5), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (6), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (7), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (8), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (9), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (10), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (11), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (12), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (13), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (14), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (15), Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (16)
-Tantalos (Staré řecké báje a pověsti), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (2), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (3), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (4), Tantalos (Staré řecké báje a pověsti) (5)
-Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti), Trójská válka (Staré řecké báje a pověsti) (2)
Čítanka-Daidalos a Ikaros (Staré řecké báje a pověsti)
-Dopis (Na prázdná místa)
-Éros a Psýché (Staré řecké báje a pověsti)
-Faethón (Staré řecké báje a pověsti)
-Midas (Staré řecké báje a pověsti)
-Oidipus a Antigona (Staré řecké báje a pověsti)
-Orfeus (Staré řecké báje a pověsti)
-Perseus (Staré řecké báje a pověsti)
-Potopa (Staré řecké báje a pověsti)
-Prométheus (Staré řecké báje a pověsti)
­­­­

Diskuse k výpisku
Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti (několik bájí) (15)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­