ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Andrewsová Virginia Cleo (*06.06.1923 - †19.12.1986)

   
­­­­

Půlnoční let

Tři mladé delikventky musí projít peklem podivné odvykací školy, aby poznaly samy sebe a sílu přátelství. Navazuje na Zlomená křídla.
Několik dívek z různých prostředí se seznámí ve speciální Dívčí škole doktorky Foremanové, která je má odvrátit od šikmé plochy. Na osamělém ranči v poušti, pod nemilosrdným drilem impozantní psychopatické doktorky a jejích asistentek, prožijí řadu děsivých událostí končících požárem. Začít nový život a překonat hrůzu vzpomínek jim po vysvobození pomůže pevné přátelské pouto a víra ve vlastní nezávislost.
Dokončení dvoudílné série od oblíbené americké autorky, jež si tentokrát vzala na paškál drama dívčího trojlístku.

Phoebe se probouzí v letadle, kde je svázaná k sedačce. Na sobě má dlouhou halenu, která vypadá jako pytel, na nohou má gabančata a bílé nadkolenky. Rukou se snaží nahmatat, co má místo kalhotek - zjistila že plenu pro staré osoby, které neudrží moč. Když letadlo přistálo, piloti odešli a Phoebe nevěnovali žádnou pozornost. Phoebe křičela a snažila se dostat z pout, ale bylo jí to málo platné. Nakonec do letadla vešla žena, která mohla mít přibližně pětadvacet let. Pustila Phoebe a odvedla ji z letadla. Když vyšly ven, polilo Phoebe nesnesitelné horko. Hned jí bylo jasné, že jsou někde v blízkosti pouště.
Žena ji odvedla do domku, kde už seděly dvě další dívky. Nařídila Phoebe, aby se posadila a odešla. Phoebe se začala vyptávat těch dvou. Představily se jí jako Robin a Teal, ale na otázku, kde jsou, jí nedokázaly odpovědět.
Po nějaké době vešla do místnosti žena, která se představila jako doktorka Foremanová. Za ní vešly další tři. Jednou z nich byla ta, která přivedla Phoebe, Teal, Robin. Phoebe byly představeny jako jejich kamarádky, které je budou mít na starosti.
Doktorka jim vysvětlila, jak to v "její škole" chodí. Musí si vydělávat prací, aby se mohly najíst, když nesplní nějakou svou povinnost, dostanou trestné body a přijdou tak o určitá privilegia. Více jak dva trestné body za den znamenají pobyt v "ledovém pokoji". Phoebe a Robin se do něj dostaly, ale nikdy neřekly Teal, co se tam dělo.
Vždy, když budou chtít něco říct, musí požádat o dovolení, každé ráno odříkají modlitbu, a když budou usedat ke stolu, omluví se.
Nakonec jim byly rozdány sešity, kde měly popsat sebe a svůj život. S velkým varováním byly upozorněny, že každé promluvení bez dovolení bude potrestáno prodloužením pobytu v této místnosti o celou hodinu.
Phoebe chtěla na záchod, proto požádala o dovolení promluvit. "Kamarádky" jí s úšklebkem sdělily, že na záchod nepůjde a že má plenu. Phoebe to nakonec nevydržela. "Kamarádky" donesly novou plenu a Phoebe si ji vyměnila. V ten moment to pustila i Teal a Robin, ale jaký byl pro ně šok, když jim "kamarádky" sdělily, že měly jen jednu plenu.
Když dívky dopsaly zadaný úkol, donesly "kamarádky" dvě pleny a Teal s Robin si je hned vyměnily. Potom je začaly učit školní modlitbu: Nejsem nic. Jsem míň než nic, jsem břemenem pro svou rodinu a pro svou zemi. Musím se k smrti nenávidět a změnit. Musím děkovat doktorce Foremanové za každý trest, který mi uloží. Dlouho trvalo, než to odříkaly bez jediné chyby a mohly odejít do ubytovny. Jaké bylo pro dívky překvapení, že je dovedly ke stodole. Vevnitř stálo pět postelí. Dvě z nich měly matraci, povlečení, deku a polštář. Zbylé tři nic. Ty patřily Phoebe, Teal a Robin. Dívky začaly protestovat a "kamarádky" je upozornily, že mluví bez dovolení. Když odešly, začala Teal mluvit o tom, že uteče, že tu nezůstane. Jenže Robin ji velmi rychle zchladila, že nemá kam jít.
Po chvíli přišly do stodoly dvě dívky. Phoebe s nimi začala mluvit. Představila Teal a Robin, ale od nich se nedostavila žádná odpověď. Teal na ně zakřičela a do stodoly vrhly "kamarádky" a ptaly se, kdo tu křičel. Najednou se jedna dívka otočila a ukázala na Teal. Tu odvedly. Phoebe se jí zeptala, proč to udělala? Odpověděla jí, že si díky tomu bude moci za chvíli zavolat domů, protože jí to přinese plusové body. Nakonec se představila jako Mindy, druhá dívka se jmenovala Gia.
Druhý den po snídani, kterou dívky dostaly jako menší dárek, odvedli Robin, Teal a Phoebe k indiánovi jménem Natanni, který je učil vyrobit talíře a misky z keramické hlíny. Asistentky jim je rozbily, protože nebyly dost povedené, a tak dívky čekala večeře ze stolu. Po celodenní dřině šly na sezení k doktorce Formanové. Večer je čekalo několik domácích úkolů (škola). Nikdo je neučil, musely to zvládnout samy.
Tak to šlo den za dnem. Staraly se o zahradu, zvířata, dělaly domácí úkoly a večer usínaly naprosto vysílené. Jednou je doktorka všechny zavolala ke společnému sezení. Mindy, Teal, Robin, Phoebe a Gia musely napsat, kdo je ve skupině nejslabší. Všechny napsaly Teal. Při sezení se dívky pohádaly a nějakou dobu pak spolu nemluvily. Phoebe brzy pochopila, co je cílem doktorky. Ta se o Phoebe velmi zajímala a snažila se ji získat.
Gia jim vyprávěla o doktorčině nevlastní dceři Posy. Nikdo nevěděl, že vlastně vypráví svůj příběh. Posy, jak později zjistila Phoebe, byla jen Giina představa, jíž se snažila vyřešit své problémy.
Dívky po nějaké době dostaly matrace a takzvanou školní uniformu. Natanni si velmi oblíbil Phoebe, která se ho často chodila na něco ptát. On jí odpovídal v indiánských bajkách a Phoebe musela přijít na řešení.
Po nějaké době, která jim přišla jako věčnost, Teal přemluvila Phoebe a Robin, aby šly šmírovat "kamarádky" stejně jako kdysi Mindy s Giou. Dívky souhlasily. Večer se vydaly k domu. Za pomocí sudu vylezly na šikmou střechu. Pohled, který se jim naskytl, nebyl nijak příjemný. "Kamarádky" se líbaly a navzájem osahávaly. Teal reagovala až moc hlasitě, takže je "kamarádky" spatřily. Dívky rychle seskočily, ale Teal dopadla jednou nohou na sud a vymkla si ji. Robin s Teal jí pomohly do stodoly a tam ji rychle uložily. Když do stodoly vrhly asistentky, dělaly, že spí, ale "kamarádky" přiměly Teal stoupnout si a pak ji nechaly jít do domu.
Druhý den si je k sobě zavolala doktorka. Robin a Phoebe čekaly potrestání, ale ona jim pouze sdělila, že je čeká lekce u Natanniho. Phoebe a Robin k němu po večeři došly a on je naučil rozeznat hrozící nebezpečí od zvířat, co musí dělat v poušti, co když je uštkne chřestýš a další důležité věci. Phoebe měla divný pocit, když uléhala večer ke spánku. Na druhý den jim asistentky daly krátké halenky, trička a tenisky. Pak je nechaly vlézt do náklaďáku a odvezly je doprostřed pouště. Jedna z "kamarádek" vystoupila z vozu a řekla jim, že jestli chtějí zpátky, musí jít za ní a vydala se přes poušť. Ostatní v náklaďáku odjely. Teal s berlí se kulhala za Phoebe a Robin, které následovaly asistentku. Brzy však pochopily proč zrovna ona. "Kamarádka" šla svižným krokem a za nějakou dobu se jim ztratila z dohledu.
Dívky se vracely po svých stopách, jelikož pochopily, že to byla past. Jenže se zvedl vítr a stopy zavál. Přes nesnesitelné horko šly přes poušť a doufaly, že dorazí k farmě. Nakonec se rozhodly, že si vyhloubí v písku díru a zahrabou se. Přes hlavu si daly batoh a velmi rychle usnuly. Probudily se, až když slunce začínalo zapadat. Znovu se vydaly na cestu. S pitím se snažily šetřit, ale nebylo to lehké, zvláště pro Teal. Když si Teal chtěla na protest sednout u jednoho keře, uštkl ji chřestýš. Začala panikařit, ale Robin s Phoebe se ji snažily uklidnit. Z batohu vyndaly věci od Natanniho a namíchaly lék, který jim předchozího dne ukázal. Rozdělaly oheň a čekaly na ráno. Když se probudily, Teal blouznila a měla horečku. Robin s Phoebe jí pomohly vstát a znovu se vydaly na cestu.
Když už myslely, že to nezvládnou, našly na keři zavěšenou látku a pod keřem košík s jídlem a pitím. Bylo jim jasné, že ho tam nechal Natanni. Ten jim také vyznačil cestu k farmě. "Kamarádky" byly velmi překvapené, že to zvládly. Odvedly Teal na ošetřovnu a Phoebe s Robin poslaly do stodoly. Tam dívky zjistily, že jim zabavily matrace a další věci, ale nijak to neřešily. Lehly si a hned usly vyčerpáním.
"Kamarádky" je probudily a nařídily jim, že mají sepsat, co se v poušti stalo. Když vešla Gia do stodoly, řekla jim, že se Mindy zabila. To si aspoň myslela. Mindy odvezly poté, co si rozřízla žíly, na psychiatrickou léčebnu. Gia dostala za úkol popsat, jak na ni Mindin čin zapůsobil.
Druhý den se vrátila Teal a opět začaly denní povinnosti. Po nějakém čase probudila Phoebe v noci divná záře. Chvíli jí trvalo, než pochopila, že je to oheň. Vzbudila Teal a Robin. Chtěla i Giu, ale ta ve své posteli nebyla. Rychle se oblékly a utíkaly k domu. Natanni a jeho synovec-kuchař se snažili oheň uhasit. Dívky vypustily zvířata, jelikož oheň začal útočit i na stáj. Nesnesitelný křik, který vydávaly asistentky, jež zůstaly uvězněné v domě, se dívkám vryl hluboko do paměti.
Když už bylo po všem, přijely teprve hasiči a záchranná služba s policií a sociální pracovnicí. Robin, Teal a Phoebe sociální pracovnici Alex popsaly, co se tu dělo - jak je doktorka trestala, nutila do práce a jaká byla její sezení. Alex jim potom svěřila, že Gia shořela s doktorkou, kterou měla k sobě připoutanou řetězem.
Dívky odletěly do Phoenixu, kde je vyslechla FBI a potom se postarala o jejich návrat domů. Robin si na letišti vyzvedla matka, která se stala slavnou country zpěvačkou a s Robin se velmi sblížila a začaly spolu i zpívat. Teal poslali rodiče do internátní školy, ale její mamka ji navštěvovala stále častěji a nakonec se obě velmi sblížily. Phoebe byla poslána do pěstounské péče. Její adoptivní rodiče vlastnili významný obchod s oděvem a Phoebe každý víkend předváděla nové modely a nakonec si jí všiml významný muž, jenž dělal do modelingu.
Když se dívky po nějaké době setkávají u Teal, která jim zajistila pobyt, zavzpomínaly na to, co se s nimi dělo a uvědomily si, že je Gia svým činem zachránila. Ale zároveň byly za některé věci doktorce vděčny.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Radka + Kessí, 02.03.2010

­­­­

Diskuse k výpisku
Virginia Cleo Andrewsová - Půlnoční letMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)