ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Němcová Božena (*04.02.1820 - †21.01.1862)

­­­­

Divá Bára (8)

Jakub Bárta byl sirotek a odmalička musel sloužit. Sloužil jako husopas, honák, skoták, kravař, volař, pacholek i oráč, až došel nejvyššího stupně hodnosti a stal se obecním pastýřem. Jako obecní pastýř se již mohl oženit, ale nehezký, nemluvný a zamračený Jakub toho nedbal a po večerech, když chodili ostatní chlapci za děvčaty, on raději vydlabával dřeváky nebo šel posedět do hospody. Když mu pak už bylo přes 40 let, někdo mu namluvil, že pokud umře bezdětný, že nepřijde do nebe. Nakonec si tedy vzal rychtářovic děvečku Báru. Narodilo se jim děvče, jemuž dali říkat po mámě Bára. Bářina matka však v šestinedělí zemřela, když vařila mužovi oběd, což se nesmělo, protože podle pověry za její dítě polednice podložila jiné. Proto říkali dítěti "divá Bára". Bára nebyla jako jiná děvčata. Byla nebojácná, smělá a silná, na rozdíl od ostatních se nebála strašidel a nevěřila ve vodníky, jako otec dokázala plavat i pod vodou. Jako jedinou ji poslouchal i zlý býk, kterého jako starší společně se stádem hlídala na pastvě. Této srdnatosti, dovednosti a nebojácnosti nabyla ve stálém styku s přírodou. Vyrůstala vlastně pod širým nebem u stáda, jež pásal její otec. Na pomoc jim tam byl i jejich pes Lišaj. Bára byla dobrého srdce, lidé ji však neměli rádi a říkali o ní, že má "buličí oči". Opravdu rádi ji měl jen kostelníkovic Jozífek, který se do Báry zamiloval a kvůli ní nechtěl později jít studovat na pátera, a farářova neteř Elška, která byla Bářinou nejmilejší kamarádkou. Když Elška dorůstala, poslala ji matka, panna Pepinka, do Prahy k bohaté tetě, jež churavěla.
Tam Elška pobyla tři roky. V Praze se zamilovala do mladého lékaře, který léčil nemocnou tetu. Teta se uzdravila a Elška se vrátila do Vestce. Doma se setkala s Bárou a té se svěřila se svou láskou k mladému lékaři. Matce se svěřiti neodvažovala, protože ta jí zatím stihla vyhledat ženicha. Byl jím obstarožní správce, jenž chodil na faru na návštěvy. Elščina matka požádala Báru, aby přesvědčila Elšku k souhlasu s tímto sňatkem.
Ale Bára cítila s Elškou, která nechtěla porušit slib lásky milovanému Hynkovi. A tak si umínila, že Elšku zbaví nechtěného nápadníka. A jelikož byl pan správčí strašpytel, tak se přímo nabízela možnost ho postrašit, když se po Vestci rozneslo, že od zádušního lesa směrem k hřbitovu chodí každý druhý den bílé strašidlo s umrlčím obličejem. A protože bázlivý správce musel chodit na faru přes les, a bál se ještě víc právě kvůli tomuto strašidlu. Když byl jednou na faře na námluvách, a měl se po desáté v noci vrátit z fary domů, musel si s sebou jako ochránce vzít kostelníka Vlčka a farského pacholka. Správce byl strachem už vystřízlivělý a pozoroval, jak jeho pořád ještě opilí průvodci šněrují cestu jeden sem a druhý tam. Když proti němu v lese vystoupilo strašidlo a hrozilo mu smrtí, nepřestane-li chodit za Elškou na námluvy, správce upadl do mdlob, kostelník strachem utekl a pacholek musel pana správčího dotáhnout domů sám. Když přišel Vlček s lidmi ze vsi, aby chytili strašidlo, tak jim strašidlo uteklo a zanechalo za sebou dvě bílé plachty a vlněnou suknici s červenou lemovkou. Podle ní poznali, ze strašidlem byla Bára. Nemohli pochopit, jak zmizela a tak znovu začali mluvit o tom, že je to opravdu divé dítě, které tehdy před lety podstrčila do kolébky polednice. Za trest, že Bára celou ves pobouřila, měla celou noc přespat v umrlčí komoře. Prý se jistě polepší, ale Bára se nebála. Lidé si říkali, že alespoň k večeru přijde k rozumu a i pan farář jí samotné řekl, že by se dal trest u něj uprosit. Báře však záleželo jen na tom, aby jejímu otci vrátili funkci obecního pastýře, protože bez stáda by už nemohl žít. Tak tedy Báru zavřeli na noc do komory na hřbitově. V noci přišel pod její okno otec se psem Lišajem a celou noc zde spali, protože Jakubovi bylo doma bez Báry smutno a také ji chtěl ohlídat. Časně zrána jel tudy myslivec, kterému se Bára už dávno velmi líbila. Když viděl, jak pod oknem spí Jakub s Lišajem, zeptal se, co tu dělají a Jakub mu stručně vysvětli, co Bára provedla a za co si tedy také musí odpykat svůj trest. Myslivec zaklel, strhl ručnici z ramene a pověsil ji na strom. Přeskočil přes zeď hřbitova a silnou paží vypáčil dveře do kostnice. Když ho Bára viděla, měla za to, že je ještě ve snu, slyšíc jeho hlas nemohla rozpačitostí ani na jeho pozdrav odpovědět. Řekl Báře, aby šla ven z té umrlčiny, avšak Bára tam chtěla zůstat, dokud pro ni z vesnice nepřijdou, aby lidé neřekli, že utekla. Myslivec tedy zavolal Bářina otce a zůstali s ní oba na hřbitově. Potom myslivec požádal Báru, aby se stala jeho ženou. Své matce o Báře už mnoho povídal, že by si přála dceru a hlavně aby její byl syn šťastný. Bára nevěřila svým uším a když jí o své lásce myslivec přesvědčil, také ona mu řekla, že již dlouho k němu také chová lásku. Vyšli ven, přiklekli k Jakubovi a požádali ho o požehnání. Jakub se neptal co a jak, jen když bude Bára spokojena. Požehnal jim a pak se domluvili. Když přišel kostelník pro Báru a v kostnici ji našel ve společnosti otce a ženicha, za kterého se myslivec ihned prohlásil, velmi se tomu divil. Větší podivení však nastalo na faře a v celé vsi, lidé si mysleli bůhvíjak Bára zkrotne a jak bude ponížená a ona se zatím vrátila jako nevěsta, a ještě k tomu takového muže. Všechna děvčata o ní říkala, že má z pekla štěstí. Po čase se stěhoval pastýř Jakub z obecní pastoušky do myslivny. Panu správci zašla chuť na ženění. A na Elšku čekalo také překvapení. Pražská teta poslala jejímu strýci oznámení, že jí odkáže všechno své jmění, ale jen po jednou podmínkou. Že si Elška vezme mladého lékaře Hynka, který tetu z její nemoci vyléčil.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Sonnya, 09.12.2006

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Babička, Babička (2), Babička (3), Babička (4), Babička (5), Babička (6), Babička (7), Babička (8), Babička (9), Babička (10), Babička (11), Babička (12), Babička (13), Babička (14), Babička (15), Babička (16), Babička (17), Babička (18), Babička (19), Babička (20), Babička (21), Babička (22)
-Babička (několika slovy)
-Babička (rozbor), Babička (rozbor) (2), Babička (rozbor) (3)
-Babička (vlastní názor)
-Baruška
-Chudí lidé, Chudí lidé (2)
-Chýše pod horami, Chýše pod horami (2), Chýše pod horami (3), Chýše pod horami (4)
-Divá Bára, Divá Bára (2), Divá Bára (3), Divá Bára (4), Divá Bára (5), Divá Bára (6), Divá Bára (7), Divá Bára (8), Divá Bára (9), Divá Bára (10), Divá Bára (11), Divá Bára (12), Divá Bára (13), Divá Bára (14), Divá Bára (15), Divá Bára (16), Divá Bára (17), Divá Bára (18), Divá Bára (19), Divá Bára (20), Divá Bára (21), Divá Bára (22), Divá Bára (23), Divá Bára (24), Divá Bára (25), Divá Bára (26), Divá Bára (27), Divá Bára (28), Divá Bára (29), Divá Bára (30), Divá Bára (31)
-Dobrý člověk, Dobrý člověk (2)
-Karla, Karla (2), Karla (3), Karla (4), Karla (5), Karla (6), Karla (7), Karla (8)
-Karla a jiné povídky, Karla a jiné povídky (2)
-Kdo je hloupější? (Národní báchorky a pověsti - I)
-Moudrý zlatník (Velká kniha pohádek)
-O chytré princezně (Pohádky a pověsti)
-O Popelce
-Pan učitel, Pan učitel (2)
-Pohádka bez konce (Pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Pohorská vesnice
-Povídky
-Rozárka: Pomněnka šlechetné duše
-Sedmero krkavců (Velká kniha pohádek), Sedmero krkavců (Velká kniha pohádek) (2)
-Týden pohádek Boženy Němcové
-V zámku a v podzámčí, V zámku a v podzámčí (2), V zámku a v podzámčí (3), V zámku a v podzámčí (4), V zámku a v podzámčí (5), V zámku a v podzámčí (6), V zámku a v podzámčí (7), V zámku a v podzámčí (8), V zámku a v podzámčí (9), V zámku a v podzámčí (10), V zámku a v podzámčí (11), V zámku a v podzámčí (12), V zámku a v podzámčí (13), V zámku a v podzámčí (14), V zámku a v podzámčí (15)
-V zámku a v podzámčí (rozbor), V zámku a v podzámčí (rozbor) (2), V zámku a v podzámčí (rozbor) (3)
Čítanka-Babička, Babička (2), Babička (3), Babička (4), Babička (5), Babička (6), Babička (7), Babička (8), Babička (9), Babička (10), Babička (11), Babička (12), Babička (13), Babička (14), Babička (15), Babička (16), Babička (17), Babička (18)
-Babička (celá kniha / e-book)
-Básně a jiné práce, Básně a jiné práce (2), Básně a jiné práce (3), Básně a jiné práce (4), Básně a jiné práce (5)
-Cesta z pouti
-Chudí lidé, Chudí lidé (2), Chudí lidé (3), Chudí lidé (4)
-Chudí lidé (celá kniha / e-book)
-Chýše pod horami, Chýše pod horami (2), Chýše pod horami (3)
-Chýše pod horami (celá kniha / e-book)
-Chytrá horákyně (Pohádky)
-Čert a Káča (Pohádky)
-Čtyry doby
-Divá Bára, Divá Bára (2), Divá Bára (3)
-Divá Bára (celá kniha / e-book)
-Dlouhá noc
-Dobré kmotřinky (Národní báchorky a pověsti - II)
-Dobrý člověk, Dobrý člověk (2), Dobrý člověk (3), Dobrý člověk (4)
-Dobrý člověk (celá povídka / e-book)
-Karla, Karla (2), Karla (3), Karla (4)
-Karla (celá povídka / e-book)
-Kdo je hloupější? (Národní báchorky a pověsti - I)
-Moudrý zlatník (Národní báchorky a pověsti - II)
-Neohrožený Mikeš (Národní báchorky a pověsti - I)
-O bílém hadu (Národní báchorky a pověsti - II)
-O černé princezně (Národní báchorky a pověsti - I)
-O dvanácti měsíčkách (Slovenské pohádky a pověsti - I)
-O hloupém Honzovi (Pohádky)
-O Jozovi (Národní báchorky a pověsti - I)
-O kocouru, kohoutu a kose (Národní báchorky a pověsti - II)
-O labuti (Národní báchorky a pověsti - I)
-O Pánu Bohu, O Pánu Bohu (2)
-O Popelce (Národní báchorky a pověsti - I)
-O princezně se zlatou hvězdou na čele (Národní báchorky a pověsti - II)
-O zlatém kolovrátku (Národní báchorky a pověsti - I)
-Obrázek vesnický
-Pan učitel
-Pohádka bez konce (Pohádky)
-Pohádka o perníkové chaloupce (Pohádky)
-Pohorská vesnice, Pohorská vesnice (2), Pohorská vesnice (3), Pohorská vesnice (4), Pohorská vesnice (5), Pohorská vesnice (6), Pohorská vesnice (7)
-Rozárka: Pomněnka šlechetné duše
-Sedmero krkavců (Národní báchorky a pověsti - II)
-Sestry, Sestry (2), Sestry (3), Sestry (4)
-Sestry (celá kniha / e-book)
-V zámku a v podzámčí, V zámku a v podzámčí (2), V zámku a v podzámčí (3), V zámku a v podzámčí (4)
-Zasnoubení
-Zlatý vrch (Národní báchorky a pověsti - II)
­­­­

Diskuse k výpisku
Božena Němcová - Divá Bára (8)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­