ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Světlá Karolína (*24.02.1830 - †07.09.1899)

   
­­­­

Kříž u potoka (6)

Na Dolanském mlýně se v jeden den vše zastavilo. Celé stavení oplakávalo náhlou smrt zdejšího mlynáře. Po pohřbu se mlynářka ujala sirotka - malé Evičky. Na svůj věk byla Evička neskutečně vnímavé a dobrosrdečné dítě, a také proto ji měl každý velmi rád. Netrvalo dlouho a mlynářka se musela opět vdát, protože mlýn potřeboval nového hospodáře. Vzala si tedy zdejšího stárka, který zde sloužil ještě za nebožtíka mlynáře.
Evička žila v dokonalém světě bez lží a všech možných útrap života až do chvíle, kdy jí pěstouni vyprávěli o neštěstí rodiny Potockých, kterou proklela jejich prabába Józa, jejíž srdce zlomil právě jeden z Potockých. Józa se z donucení provdala za Franíka Potockého. Nikdy ho nemilovala, nevšímala si ho a byla mu pouze služkou. Aby získal její lásku, podal jí s mlékem kouzelný lektvar, po kterém Józa žila jako v jiném světě. Franík jejího stavu využil a do roka se jim narodil syn. Józa brzy po porodu nabyla opět vědomí a zděšená zjistila, že má syna. Zrazená Józa vyběhla ze statku, hrůzně proklela celý rod Potockých a spáchala sebevraždu na místě u potoka, kde byl poté vztyčen mohutný kříž. Od té doby nikdo z Potockých neměl štěstí v lásce ani v manželství. Evička vždycky toužila splnit nějaké Boží poselství, a proto se rozhodla, že nebožku Józu přemůže a kletbu z oné rodiny sejme a očistí jejich jméno. Mohla to dokázat pouze nezmírající láskou k muži.
Jednou, když šla Evička sbírat kvítí do lesa, zabloudila až k osudnému kříži u potoka, kde uvinula věneček utrápené Józe. Najednou se z křoví vyřítil mladý Štěpán od Potockých a na první pohled ho Evička tak uchvátila, že jí řekl, ať v neděli u nich na mlýně očekávají jeho staršího bratra Ambrože, aby sjednal námluvy. Evička k němu nepromluvila ani jedno slovo a utekla. Schovanka sice pěstouny na neobvyklou návštěvu připravila, ale nikdo nedoufal, že by Štěpán svoje slovo dodržel. Mladý Potocký to opravdu myslel vážně a v neděli odpoledne se konaly námluvy. Pěstouni byli velmi nešťastní, nechali na ni, ať se rozhodne, a tak Evička, nejkrásnější děvče z okolí, přijala Štěpánovu žádost o ruku nejen z lásky, ale i proto, aby zlomila kletbu.
Dokud Evička ještě trávila po svatbě nějaký čas v mlýně podle starého obyčeje, byl Štěpán ostýchavý, nesmělý a okouzlený jejím půvabem. Když se slavnostně přestěhovala k němu na statek, byl to opět ten milující a vášnivý muž, který ji tenkrát překvapil u kříže. Pyšnil se Evičkou před lidmi, a když se vracel z obchodu, vozíval jí krásné šaty. Několik let spolu žili v krásném vztahu plném lásky. Eviččino štěstí kazil pouze její švagr Ambrož. Byl to podivín, starý mládenec, který nerad chodil do společnosti a chtěl zůstat svobodný, aby nezpůsobil další bolest a hanbu svému rodu.
Časem se Štěpánovi zprotivil manželčin zájem o knihy, které, aby si ho nepopudila, odklidila do truhly manželovi z očí. Jenže když se jim narodila dcerka, začal mladý otec žárlit i na ni a Evičce vytýkal její přehnanou mateřskou péči. Štěpán pak sám odcházel do hospody za zábavou, začal pít, choval se k Evičce hrubě a jejich manželství se pomalu ale jistě sypalo jako domeček z karet. V této době se jí stává oporou švagr Ambrož, v němž začala poznávat ušlechtilého a velmi citlivého muže a který si ji i svou malou neteř zamiloval. Štěpán začal chodit za Mařičkou, která neměla zrovna dvakrát dobrou pověst a na truc s ní začal žít. Eva mu nedělala žádné scény, všechny jeho prohřešky mu tolerovala a tiše také proto trpěla. Měl vsugerováno, že si ho neváží a nemiluje ho. Když Ambrož zpozoroval tak radikální změnu v jejich manželství, vyčítal Evě, že si o sobě myslela víc, než mohla dokázat, a proč se také provdala za Štěpána, když věděla, co ji čeká, ale i tak chtěla dokončit své poslaní, pro které se vydala na milost a nemilost svému osudu.
Eva poslala dítě do mlýna k prarodičům, aby nevidělo své rodiče v neustálém sporu. Jednou po prohýřené noci Štěpán prudce hodil po své milující manželce kovanou dýmku, která se jí zastavila o čelo. Evička okamžitě klesla k zemi. Štěpán se ze stavení vytratil jako pára nad hrncem. Také měla Evička štěstí, našel ji švagr, jenž ji okamžitě ošetřil. Hned jak nabyla vědomí, Ambrož se rozohnil na bratra a přemlouval ji, ať s ním odjede z toho prokletého domu. Dokonce ji vyznal svou tajenou lásku, kterou mu v tomto okamžiku neopětovala a jen mlčela. Byl tak překvapený, že ji nechal ležet u potoka vedle kříže, v rychlosti si sbalil všechny svoje věci a odjel neznámo kam na samotku mimo civilizaci. Štěpána trápily výčitky svědomí, a tak se kajícně doplížil domů, odkud ho ale vyhodila mlynářka. Štěpánovo srdce se tím ještě více zatvrdilo a šel hledat útočiště k Mařičce. Evičce zbyla už jen jediná šance, jak by zachránila své manželství. Proto sebrala poslední své síly a odhodlala se jít až k Mařičce do jejího domu. Evička ji prosila o přímluvu u Štěpána, aby se k ní vrátil už jenom kvůli dítěti, ale Mařička ji pokořila ještě více než byla a sprostě se jí vysmála do očí. Štěpán vyslechl celý rozhovor z půdy a konečně až teď si uvědomil, jak ho má Evička ráda. Ohromená Evička se na cestě domů sesypala. Netrvalo dlouho a uzdravený manžel ji bral do náručí a na sto tisíckrát se jí omlouval, kolik toho musela kvůli němu vytrpět a sliboval jí lepší život. Konečně si mohla Evička zhluboka oddechnout, Józa byla přemožena.
Štěpán se stal vzorným, milujícím manželem a sousedé si ho tak oblíbili, že si ho chtěli zvolit představeným. Jenže po odchodu bratra se musel o obchod starat sám a o mnoho přišel. Musel si tedy půjčit peníze. Toho se nějak dovtípili jeho konkurenti a chtěli ho tím zničit. Štěpán našel svého bratra a kajícně prosil za odpuštění. Líčil mu, jak se změnil, že si musel půjčit peníze a jakou má milující manželku, načež se Ambrož rozohnil a bratra vyhodil. Štěpán nepochopil jeho náhlé chování, a tak veřejně promluvil před celou obcí. Seznámil je s jeho situací a ti, kteří se ho snažili zničit, byli veřejně potupeni. Na to vypukla velká bitka, v níž byl smrtelně zraněn Ambrož, který se smiloval nad bratrem a donesl mu potřebné peníze. Ambrož na smrtelné posteli se dovídá od samotné Evičky, jak ho měla ráda a co duševních bojů a přemáhání jí způsobilo, když ho odmítla, aby s ním odešla od svého manžela.
Po smrti bratra už nemohl Štěpán déle vydržet na rodinném statku, a tak se spolu s rodinou odstěhoval do Dolanského mlýna, kde již všichni našli spokojenosti a duševního klidu.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Blanch, 07.03.2006

­­­­

Diskuse k výpisku
Karolína Světlá - Kříž u potoka (6)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­