ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Jirásek Alois (*23.08.1851 - †12.03.1930)

­­­­

Skaláci (2)

Na statku na "Skalce" žije rod Skaláků pojmenovaný podle názvu statku. Je druhá polovina 18. století a mezi obyčejnými lidmi panuje velká bída a nevole. Vrchnost se k nich chová jako ke svému majetku, sedláci musí chodit na robotu na panské a nikoho nezajímá, že si kvůli robotě nestihnou včas zasadit, sklidit nebo zorat svá pole.
Jednoho večera projíždí krajem se svým komorným mladý kníže Piccolomini, který drží sedláky v hrsti. Je už pozdě, zastaví se na Skalce, kde je Skaláci (starý Skalák, jeho syn Mikuláš, dcera Marie a vnuk Jiřík) ochotně obslouží, přestože sami žijí z posledních zásob. Místo odměny s ním ale kníže jedná jako s méněcenným - poslední slámu, kterou šetří pro krávu, musí podestlat pod panské koně, poslední zbytky mouky, které mají, musí dát koňům jako žrádlo. Krásná Marie se schovává, ale kníže ji objeví a pokusí se ji znásilnit. Marie mu uteče ven na mráz, kde prochladne, a za pár dní následkem toho umírá.
Skaláci odcházejí ze statku kvůli nedostatku potravy a také proto, aby je nestihlo panské ztrestání, že nebyla knížeti Marie po vůli a že si Skaláci dovolili vztáhnout na knížete ruku. Jakoby se po nich slehla zem.
Statek poté dostane vysloužilý voják Salva guardia - Baltazar Užďan, přítel Skaláků a hospodaří na něm s přítelem Vaňkem, také vysloužilým vojákem. Jednoho dne k nim přijde malé děvče, které je o žebrotě se svojí babičkou. Baltazar je obě přijme do svého domu a velmi si je zamiluje.
Lidka vyroste v krásnou mladou ženu a při svých toulkách do osamělé chaloupky pozná mladého chlapce, který hraje na cimbál píseň, která pak Lidku provází celým zbytkem příběhu a když už je Lidka na pokraji sil, píseň ji znovu postaví na nohy.

"Ó lásko věčná, čistá,
ty Bože můj!
Tys ochrana má jistá,
vždy při mně stůj!"

V chlapci pozná Skaláka Jiříka, kterého zná z Baltazarova vyprávění: "Byli tu před námi, ten statek jim patří, ale páni je vyhnali a dali ho nám." Lidka se brzy seznámí i se starým Skalákem a s Mikulášem. Když ji v lese stihne prudký liják, najde útočiště v jejich chalupě, v lese zvaném Maternice.
Zamilují se do sebe. Po dvou letech, kdy o Jiříkovi nebylo ani vidu, ani slechu, se chystá slavnost, při které mladý kníže převezme panství. Všichni jsou slavnostnímu aktu přítomni. Starý Mikuláš se chová velmi podivně a poslední slova, která řekne Jiříkovi, než zmizí v davu, jsou: "Jiříku, pamatuj, cos mně včera slíbil, nezapomeň. Nebudu-li dnes večer v Maternici, nečekej mne - ty mně rozumíš." Když pak kníže prochází po nádvoří, Mikuláš se ho pokusí podříznout, ale zabrání mu v tom poskoci knížete.

U samého vězení obrátil se Mikuláš Skalák. Dosud byl mlčky a trpělivě snášel veškeré týrání, ale tam obrátiv se k lidu, jenž ze zvědavosti až sem se přihrnul, zvolal hlasem velikým: "Chtěl jsem vás osvobodit!" Tvář jeho byla bledá, vlasy zcuchány, oděv v nepořádku a místy roztrhán, na čele se mu rděla krev."

Ta slova jakoby probudila ostatní a stanou se prvotním podnětem k povstání. Mikuláš je odsouzen k smrti na šibenici.
Jiříka tento čin velmi zasáhne. Opět na dlouhou dobu zmizí a když se konečně objeví, předstírá šíleného. Chodí od vesnice k vesnici jen se svým cimbálem a zpívá písně, z nichž ta nejdůležitější je Selský otčenáš, který ponouká prosté lidi, aby se chopili kos a šli se s pány vyrovnat sami a po svém.
Jednoho roku po dlouhé zimě musejí sedláci zase na panské, nestačí tedy v čas zasít svoje a přijde velký hlad. Je zřejmé, že s pány nebude pořízení, proto se delegace v čele s Baltazarem vypraví přímo do Vídně za císařovnou. Císařovna je vyslyší a pošle pánům nařízení, že se robota omezuje. Mezi lidmi se ale rozšíří pomluva, že panstvo pravé znění nařízení zatajilo a že tedy robota není omezena, ale zrušena. Zfanatizovaný lid začne osnovat povstání na pány, aby si pravý "Zlatý patent" vydobili. Vůdci se stávají Baltazar Užďan, Jiřík, "rychetský" Nývlt a Dostál z Machovské Lhoty. Scházejí se u Rychetského, kde mají svoje "guberno".
Lidka mezitím slouží na zámku, protože je sirotek a podle nařízení pánů není ještě dostatečně dospělá na to, aby žila sama, a Baltazar nemá právo považovat ji za svou dceru.
Když nastane čas povstání a sedláci vyrazí směrem na zámek, kníže je okamžitě informován od svého zdroje, kterým je zrádce Řehák. Kníže dostane ze sedláků strach a veškerá vrchnost odjíždí ze země. Přesunou svoji moc na úřednictvo. To s rozzuřenými sedláky nic nesvede, a poté, co sedláci pochopí, že žádný "Zlatý patent" o zrušení roboty neexistuje, smíří se alespoň s velkým zmírněním, které si na úřednících vyžádají.
Vrchnost si to nenechá líbit, a zavolá na povstalce vojsko. Největší z nich jsou popraveni nebo uvězněni, proto Baltazar s ostatními prchá do daleké vesnice. Během jízdy je postřelen a za pár dní umírá na následky zásahu.
O šest let později už žijí Jiřík a Lidka spolu s jejich dětmi v pokoji.

Jiřík Skalák těšil se ze svých statných dětí, z nichž hodné lidi vychovával. "Svatá věc zvítězí, je to pravé, a nikdo to nepotlačí," opakoval jim slova nebožtíka Baltazara. "Lidé budou sobě rovni a svobodni, však snad se toho dočkáte."

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Peeta, 05.05.2006

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Blaničtí rytíři (Staré pověsti české)
-F. L. Věk (všechny díly), F. L. Věk (všechny díly) (2), F. L. Věk (všechny díly) (3)
-F. L. Věk - díl I., F. L. Věk - díl I. (2), F. L. Věk - díl I. (3), F. L. Věk - díl I. (4), F. L. Věk - díl I. (5)
-F. L. Věk - díl I., II., F. L. Věk - díl I., II. (2), F. L. Věk - díl I., II. (3)
-F. L. Věk - díl II., F. L. Věk - díl II. (2)
-F. L. Věk - díl III.
-F. L. Věk - díl IV.
-F. L. Věk - díl V.
-Filozofská historie, Filozofská historie (2), Filozofská historie (3), Filozofská historie (4), Filozofská historie (5), Filozofská historie (6), Filozofská historie (7), Filozofská historie (8), Filozofská historie (9), Filozofská historie (10), Filozofská historie (11), Filozofská historie (12), Filozofská historie (13), Filozofská historie (14), Filozofská historie (15)
-Lucerna, Lucerna (2), Lucerna (3), Lucerna (4)
-Na dvoře vévodském
-O Bruncvíkovi (Staré pověsti české)
-O Čechovi (Staré pověsti české)
-Poklad
-Proti všem, Proti všem (2)
-Psohlavci, Psohlavci (2), Psohlavci (3)
-Psohlavci (rozbor)
-Růžový palouček (Staré pověsti české), Růžový palouček (Staré pověsti české) (2)
-Skaláci, Skaláci (2), Skaláci (3), Skaláci (4)
-Smutná místa (Staré pověsti české)
-Staré pověsti české, Staré pověsti české (2), Staré pověsti české (3), Staré pověsti české (4), Staré pověsti české (5), Staré pověsti české (6), Staré pověsti české (7), Staré pověsti české (8), Staré pověsti české (9), Staré pověsti české (10)
-Temno
-Vojnarka
-Z Čech až na konec světa, Z Čech až na konec světa (2), Z Čech až na konec světa (3), Z Čech až na konec světa (4), Z Čech až na konec světa (5), Z Čech až na konec světa (6)
-Zahořanský hon
Čítanka-Bílá paní (Staré pověsti české)
-Blaničtí rytíři (Staré pověsti české)
-Boží soud (Staré pověsti české)
-Dívčí válka (Staré pověsti české)
-Domů a jiné obrázky
-Durynk a Neklan (Staré pověsti české)
-F. L. Věk - díl I., F. L. Věk - díl I. (2)
-F. L. Věk - díl II., F. L. Věk - díl II. (2)
-F. L. Věk - díl III.
-F. L. Věk - díl IV.
-F. L. Věk - díl V.
-Filozofská historie, Filozofská historie (2), Filozofská historie (3), Filozofská historie (4), Filozofská historie (5), Filozofská historie (6)
-Kutnohorští havíři (Staré pověsti české)
-Libušina proroctví (Staré pověsti české)
-Lucerna, Lucerna (2), Lucerna (3)
-Lucká válka (Staré pověsti české)
-Na formance
-O Bivoji (Staré pověsti české)
-O Bruncvíkovi (Staré pověsti české)
-O Čechovi (Staré pověsti české)
-O Janošíkovi (Staré pověsti české)
-O králi Ječmínkovi (Staré pověsti české)
-O králi Svatoplukovi (Staré pověsti české)
-O Křesomyslu a Horymírovi (Staré pověsti české)
-O Krokovi a jeho dcerách (Staré pověsti české)
-O Libuši (Staré pověsti české)
-O Přemyslovi (Staré pověsti české)
-O staré Praze (Staré pověsti české), O staré Praze (Staré pověsti české) (2), O staré Praze (Staré pověsti české) (3), O staré Praze (Staré pověsti české) (4), O staré Praze (Staré pověsti české) (5), O staré Praze (Staré pověsti české) (6), O staré Praze (Staré pověsti české) (7), O staré Praze (Staré pověsti české) (8)
-O Žižkovi (Staré pověsti české)
-Opatovický poklad (Staré pověsti české)
-Praporec sv. Václava (Staré pověsti české)
-Proroctví Havlasa Pavlaty (Staré pověsti české)
-Proroctví slepého mládence (Staré pověsti české)
-Proti všem
-Psohlavci, Psohlavci (2), Psohlavci (3), Psohlavci (4), Psohlavci (5)
-Různá proroctví (Staré pověsti české)
-Růžový palouček (Staré pověsti české)
-Sibylina proroctví (Staré pověsti české)
-Staré pověsti české (celá kniha / e-book)
-Temno
-U nás, U nás (2)
-Úvod (Staré pověsti české)
-Z Čech až na konec světa, Z Čech až na konec světa (2), Z Čech až na konec světa (3)
­­­­

Diskuse k výpisku
Alois Jirásek - Skaláci (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­