ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Jirásek Alois (*23.08.1851 - †12.03.1930)

­­­­

Filozofská historie (15)

Jirásek nás v této selance seznamuje s maloměstskou Litomyšlí let 1847 a 1848, zvláště pak s jejími filozofy, ne s těmi, "kteří pravdu každé věci znají", ale s těmi, jimž "bujná krev v mladém těle kolovala, kteří zpívali, dychtili a milovali, s nimiž dívky, jinak bradatých, učených filozofů nic si nevážící, rády se bavily, ba je milovaly."
Novela se dělí na dvě části, ve dvě revoluce: první o majales, květnovou slavnost, kterou studenti přes přísný zákaz hradecké konzistoře přece v Nedošínském háji uskutečnili, a druhou, historickou, o politickou svobodu roku 1848. Jirásek psychologicky věrně zachycuje, jak působil revoluční rok na jednotlivé hrdiny, mužného vlastence Vavřenu, dobrosrdečného šprýmaře Frýborta, tragického Špínu, jenž padl v Praze na barikádách, zamilovaná děvčata, "matku studentů" starou pannu slečnu Elis, ale také na místní němčící honoraci, representovanou nejvýrazněji omezeným byrokratem, panem aktuárem Roubínkem, majetníkem obrazu Herodesa, který se z pomyšlení na konstituci až k smrti rozstonal. "Filozofská historie je tak mladistvě svěží nejen proto, že jedná o studentech, ale i proto, že duch těchto studentů ovládá všechno, i samého autora: a dále, že duch těchto studentů jest opravdu mladý, že věští příchod nové, lepší, svobodnější generace a tím i nového, lepšího života."

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v Praze roku 1958 (2. vydání). Ilustroval Karel Müller. Počet stran: 124.

JAZYK A STRUKTURA DÍLA:

Text je členěn do třinácti kapitol. Příběh se odehrává v Litomyšli v období před revolucí a v době revoluce roku 1848. Autor zde popisuje osudy čtyř studentů filozofie, a zároveň jsou zde zachyceny i životy obyvatel Litomyšle. Děj je vyprávěn v ich-formě spisovnou češtinou. V textu se také objevuje němčina, která dokresluje jednotlivé postavy, například paní aktuárová mluví napůl německy a napůl česky, protože to v tehdejší době bylo u vyššího měšťanstva v módě. Mnoho informací obsahují dialogy mezi jednotlivými postavami. V textu je mnoho humorných poznámek. Děj zachycuje některé dějinné události a jejich dopady na litomyšlské obyvatelstvo. Má poměrně rychlý spád a nedějovou složku tvoří popisy litomyšlského prostředí a postav.

POSTAVY:

Vavřena - hlavní ze čtyř studentů; moudrý, trpělivý, věrný a všemi v okolí uznávaný; zamilovaný do schovanky pana Roubínka, Lenky, kterou chodil vyučovat
Zelenka - pilný student, který se vyhýbá zábavě
Frýbort - komediant a vlastenec, zamilovaný do dcery domácích, Márinky
Špína - samotář a smolař, tajně zamilovaný do Márinky, ale neodvážil se jí svou lásku vyjevit
slečna Elis - paní bytná, u které studenti bydlí
pan aktuár Roubínek - povýšený, stereotypní a povrchní
Lenka - vlastenka, pracovitá, věrná a skromná; schovankou pana aktuára; zamilovaná do Vavřeny
Márinka - dcera domácích, miluje Frýborta

DĚJ:

Příběh se odehrává v Litomyšli mezi studenty filozofie a začíná v dubnu 1847. Nejoblíbenější zábavou studentů v Litomyšli jsou majáles, studentské slavnosti. Přestože byl majáles letos zakázán, rozhodnou se ho studenti uspořádat.
Nejvíce se příprav účastní filozofové Frýbort a Vavřena, kteří bydlí u slečny Elis. S Vavřenou a Frýbortem bydlí také filozofové Zelenka a Špína. Frýbort miluje domácích Márinku, již tajně miluje i Špína, ale pro svoji nesmělost lásku skrývá. Vavřena miluje Lenku, schovanku pana aktuára, do jehož rodiny chodí vyučovat jeho dceru Lotynku. S Lenkou mají společné vlastenecké cítění a vyměňují si spolu české knihy.

Nakonec jsou slavnosti uspořádány a účastní se jich celá Litomyšl. Na slavnostech je i Lenka, jež se zde seznámí se slečnou Elis. Vavřenovi a Frýbortovi hrozí trest, ale nakonec se mu vyhnou a úspěšně složí zkoušky. Úspěšný je i Zelenka. Špína u zkoušek neobstojí, a proto vstoupí do kláštera.

Z jara 1848 nastalo politické hnutí v Praze. Studenti utvoří studentskou legii, jejímiž hlavními důstojníky se stali Frýbort s Vavřenou. Když v Praze vypukne revoluce, vyrazí tajně bojovat na barikády. Zde se setkají se Špínou, ten je během boje zasažen a umírá Vavřenovi v náruči.
Revoluce je rozehnána vojskem a oba hrdinové se vracejí ke svým dívkám, s nimiž se později ožení.

CITÁT Z KNIHY:

Toho dne bylo v Litomyšli mnoho radostí, ale také dost smutku. Nejedna panenka smutně se zamyslila, že její filozof až za měsíce opět přijde (...) Lence se také kalily oči, ale snažila se vyloudit na rty úsměv.
Neměla s Vavřenou mluviti, přísným trestem jí hrozili. Ale co jí hrozba, co trest?
Růžová zář korunami probleskující pohasla, v háji se tmělo. Lenka měla se k odchodu. Šli několik kroků, stanuli opět, až neúprosný čas přikázal. Lenka podala Vavřenovi ruku; on stisknuv ji, přižehl rozechvěnou dívku k svému srdci a políbil svěží její rty. Zmlkla v jeho náručí; viděl v zášeří její tvář, přivřená, dlouhou řasou lemovaná víčka. Náhle se mu vytrhla a kvapila odtud. Bělavý šat mihl se ještě křovinami, branka vedoucí k panskému domu zaskřípala.
Lenka zmizela. Vavřenovi znělo dosud tiché, vroucí: "Nezapomeň!" a na rtech cítil žhnoucí políbení milované dívky. Stál na témže místě a hleděl v tu stranu, kterou zmizela. Setmělo se!

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: curys, 15.02.2015

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Blaničtí rytíři (Staré pověsti české)
-F. L. Věk (všechny díly), F. L. Věk (všechny díly) (2), F. L. Věk (všechny díly) (3)
-F. L. Věk - díl I., F. L. Věk - díl I. (2), F. L. Věk - díl I. (3), F. L. Věk - díl I. (4), F. L. Věk - díl I. (5)
-F. L. Věk - díl I., II., F. L. Věk - díl I., II. (2), F. L. Věk - díl I., II. (3)
-F. L. Věk - díl II., F. L. Věk - díl II. (2)
-F. L. Věk - díl III.
-F. L. Věk - díl IV.
-F. L. Věk - díl V.
-Filozofská historie, Filozofská historie (2), Filozofská historie (3), Filozofská historie (4), Filozofská historie (5), Filozofská historie (6), Filozofská historie (7), Filozofská historie (8), Filozofská historie (9), Filozofská historie (10), Filozofská historie (11), Filozofská historie (12), Filozofská historie (13), Filozofská historie (14), Filozofská historie (15)
-Lucerna, Lucerna (2), Lucerna (3), Lucerna (4)
-Na dvoře vévodském
-O Bruncvíkovi (Staré pověsti české)
-O Čechovi (Staré pověsti české)
-Poklad
-Proti všem, Proti všem (2)
-Psohlavci, Psohlavci (2), Psohlavci (3)
-Psohlavci (rozbor)
-Růžový palouček (Staré pověsti české), Růžový palouček (Staré pověsti české) (2)
-Skaláci, Skaláci (2), Skaláci (3), Skaláci (4)
-Smutná místa (Staré pověsti české)
-Staré pověsti české, Staré pověsti české (2), Staré pověsti české (3), Staré pověsti české (4), Staré pověsti české (5), Staré pověsti české (6), Staré pověsti české (7), Staré pověsti české (8), Staré pověsti české (9), Staré pověsti české (10)
-Temno
-Vojnarka
-Z Čech až na konec světa, Z Čech až na konec světa (2), Z Čech až na konec světa (3), Z Čech až na konec světa (4), Z Čech až na konec světa (5), Z Čech až na konec světa (6)
-Zahořanský hon
Čítanka-Bílá paní (Staré pověsti české)
-Blaničtí rytíři (Staré pověsti české)
-Boží soud (Staré pověsti české)
-Dívčí válka (Staré pověsti české)
-Domů a jiné obrázky
-Durynk a Neklan (Staré pověsti české)
-F. L. Věk - díl I., F. L. Věk - díl I. (2)
-F. L. Věk - díl II., F. L. Věk - díl II. (2)
-F. L. Věk - díl III.
-F. L. Věk - díl IV.
-F. L. Věk - díl V.
-Filozofská historie, Filozofská historie (2), Filozofská historie (3), Filozofská historie (4), Filozofská historie (5), Filozofská historie (6)
-Kutnohorští havíři (Staré pověsti české)
-Libušina proroctví (Staré pověsti české)
-Lucerna, Lucerna (2), Lucerna (3)
-Lucká válka (Staré pověsti české)
-Na formance
-O Bivoji (Staré pověsti české)
-O Bruncvíkovi (Staré pověsti české)
-O Čechovi (Staré pověsti české)
-O Janošíkovi (Staré pověsti české)
-O králi Ječmínkovi (Staré pověsti české)
-O králi Svatoplukovi (Staré pověsti české)
-O Křesomyslu a Horymírovi (Staré pověsti české)
-O Krokovi a jeho dcerách (Staré pověsti české)
-O Libuši (Staré pověsti české)
-O Přemyslovi (Staré pověsti české)
-O staré Praze (Staré pověsti české), O staré Praze (Staré pověsti české) (2), O staré Praze (Staré pověsti české) (3), O staré Praze (Staré pověsti české) (4), O staré Praze (Staré pověsti české) (5), O staré Praze (Staré pověsti české) (6), O staré Praze (Staré pověsti české) (7), O staré Praze (Staré pověsti české) (8)
-O Žižkovi (Staré pověsti české)
-Opatovický poklad (Staré pověsti české)
-Praporec sv. Václava (Staré pověsti české)
-Proroctví Havlasa Pavlaty (Staré pověsti české)
-Proroctví slepého mládence (Staré pověsti české)
-Proti všem
-Psohlavci, Psohlavci (2), Psohlavci (3), Psohlavci (4), Psohlavci (5)
-Různá proroctví (Staré pověsti české)
-Růžový palouček (Staré pověsti české)
-Sibylina proroctví (Staré pověsti české)
-Staré pověsti české (celá kniha / e-book)
-Temno
-U nás, U nás (2)
-Úvod (Staré pověsti české)
-Z Čech až na konec světa, Z Čech až na konec světa (2), Z Čech až na konec světa (3)
­­­­

Diskuse k výpisku
Alois Jirásek - Filozofská historie (15)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­