ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Jirásek Alois (*23.08.1851 - †12.03.1930)

­­­­

Skaláci (3)

Román se odehrává na Náchodsku v období selských bouří ve druhé polovině 18. století za vlády Marie Terezie. Je rozdělen na tři části. Salva Guardia, Skaláci a Bouře.

Salva Guardia
Na statku na Skalce žil Jiří Skalák se svým synem Mikulášem, dcerou Marií a vnukem Jiříkem. Jako většina selských rodin jsou velice chudí a téměř umírají hladem. Jednou k nim zabloudí kníže Josef Piccollomini se svým komorníkem. Jejich poslední píci podestelou svým koním a koně nakrmí posledním obilím Skaláků. Když se chce kníže zmocnit Marie, starý Skalák ji brání a napadne komorníka. Marie uteče do lesa, kde v mrazu na tolik prochladne, že na následky toho později zemře. Ve chvíli, kdy hrozí že Skaláci zabijí komorníka, objeví se na statku Baltazar Uždan, přezdívaný Salva Guarda. Tento voják s pluku Dragounů je oblíben u panstva i sedláků. Urovná situaci tak, že nabídne knížeti doprovod do lépe vybaveného statku na nocleh a Skalákům tajně poradí, aby během noci utekli. Když je ráno panští dráby přijdou zatknout, je statek opuštěný. Když je po čase Uždan poslán z vojska do výsluhy, dostane odměnou službu na statku na Skalce. Začne tam hospodařit s druhem z vojny Vaňkem a klisnou Meduškou. Ujmou se osiřelé dívky Lidky a její Babičky.

Skaláci
Po 6. letech potká Lidka kousek od statku u staré chatrče chlapce, který jí ukradne cimbál pocházející ze skalky a tvrdí, že je jeho. Je to Jiřík Skalák. Hodinu cesty od Skalky žije další chudá rodina. Starý děda, vdova, 18-ti letá Frantina a 4-letý chlapec. Těm Jiřík často pomáhá.
Lidku jednou pošle babička pro koření do hodně vzdálené vsi. Po cestě ji uvidí kníže Piccollomini a chce ji unést na zámek. Jiřík, který Lidku sleduje, ji zachrání, poraní knížeti koně a uteče (ukázka str. 82-83).
Rodina Skaláků žije v té době na druhé straně panství na území Maternice. K nim se Lidka náhodou dostane, když ji při útěku od hraběte zastihne bouře. Přespí u Skaláků a ráno pokračuje pro koření do Turova. Tam se znovu setká s Jiříkem. Zamilují se do sebe. Po návratu na skalku Lidka na přání Jiříkovo neprozradí, že se se Skaláky setkala a ví, kde žijí. Skaláci se brzy na to přestěhují za Rtyni, doufajíc, že se dědovo zdraví změnou prostředí zlepší. Děda přesto umírá. Mikuláš už jen myslí na pomstu. Posílá Jiříka, aby zjistil Uždanův názor na povstání sedláků. Uždán nevěří, že by nějaká vzpoura mohla pomoci.
Na zámku se zatím chystá slavnost u příležitosti plnoletosti knížete a jeho převzetí panství. Liduška musí za družičku, Uždan ji hlídá. Mikuláš se rozhodl bojovat sám a na slavnosti se pokusí knížete zabít. Mikulášovi se to nepovede a je zajat a odsouzen a po pár dnech oběšen.

Bouře
Svobodný sedlák Rychetský svolá všechny sedláky a domluví se, že sepíší prosbu o zlepšení životních podmínek sedláků přímo u císařovny Marie Terezie. Dopis odváží Rychetský, Uždan a Bartoň. Ve Vídni je jim slíbeno, že se chystá zrušení roboty. Ale po návratu jsou vězněni. Jiřík předstírá, že se zbláznil, chodí po vsích a zpívá buřičské písně. Lidé si začínají uvědomovat, díky Jiříkovi, že pokud nic neudělají, budou jen dál živořit a umírat hladem. Císař Josef chce zrušit robotu, ale šlechta se tomu brání.
Knížecí správce unese Lidku a udělá jí chůvou svého syna. Má v úmyslu darovat Lidku při vhodné příležitosti knížeti pro potěšení, Jiřík se o ni bojí, a tak začne urychleně organizovat vzpouru sedláků. Sedláci vtrhnou na statek správce, osvobodí Lidku, správce při útěku postřelí Jiříka a Uždan správce zastřelí. Kníže se dozví o vzpouře a prchá ze zámku. Sedláci obklíčí jeho družinu a vymohou si plnou moc pro vrchního, aby jim slevil na robotě. Vrchní je donucen podepsat úlevy, ale podaří se mu zatajit císařskou listinu, která robotu omezuje ještě více. Tak začnou selské bouře. A šíří se po kraji dál, ne všude dopadnou dobře. U Chlumce sedláky naženou do rybníka a ti se utopí. Šlechta si brzy sežene dost vojáků, aby bouři potlačili. Pak začne hlavní povstalce zatýkat. Obyvatelé Skalky musí rychle ujet. Pronásledují je vojáci, Uždan je těžce zraněn, jeho klisna také, ale podaří se jim ujet do statku u Halinů. Uždan i jeho klisna umírají.
Lidka a Jiří se vezmou, žijí na Bukovině s babičkou a Vaňkem. Po šesti letech císař vydá toleranční patent, lidem se uleví. Skaláci se mohou vrátit do svého kraje blíže Turovu, kde vychovávají své dvě děti.

UKÁZKA:

Již se chtěla otočit, aby v houštinách zmizela a jako laň útěkem se spasila, ale ruka mladého jezdce se chopila jejího ramene, táhnouc ji k sobě. Vzkřikla bráníc se. Slabá však dívka podléhala, vášeň sílila ruce chlípného knížete. Již se vznášela Liduška ve výši, v náručí Piccolominiho. Bílá plína zatřepetavši se jako bílá peruť padla na zelený mech. V tom se mihla ze strany pádná, hnědá ruka, držící pevně roubík, jehož hrot, jako kladivem vehnán, vjel do masa koňova. Ubohý bělouš zařičev bolestně, ohodil zadkem a dal se v divoký cval.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Lejla, 07.04.2007

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Blaničtí rytíři (Staré pověsti české)
-F. L. Věk (všechny díly), F. L. Věk (všechny díly) (2), F. L. Věk (všechny díly) (3)
-F. L. Věk - díl I., F. L. Věk - díl I. (2), F. L. Věk - díl I. (3), F. L. Věk - díl I. (4), F. L. Věk - díl I. (5)
-F. L. Věk - díl I., II., F. L. Věk - díl I., II. (2), F. L. Věk - díl I., II. (3)
-F. L. Věk - díl II., F. L. Věk - díl II. (2)
-F. L. Věk - díl III.
-F. L. Věk - díl IV.
-F. L. Věk - díl V.
-Filozofská historie, Filozofská historie (2), Filozofská historie (3), Filozofská historie (4), Filozofská historie (5), Filozofská historie (6), Filozofská historie (7), Filozofská historie (8), Filozofská historie (9), Filozofská historie (10), Filozofská historie (11), Filozofská historie (12), Filozofská historie (13), Filozofská historie (14), Filozofská historie (15)
-Lucerna, Lucerna (2), Lucerna (3), Lucerna (4)
-Na dvoře vévodském
-O Bruncvíkovi (Staré pověsti české)
-O Čechovi (Staré pověsti české)
-Poklad
-Proti všem, Proti všem (2)
-Psohlavci, Psohlavci (2), Psohlavci (3)
-Psohlavci (rozbor)
-Růžový palouček (Staré pověsti české), Růžový palouček (Staré pověsti české) (2)
-Skaláci, Skaláci (2), Skaláci (3), Skaláci (4)
-Smutná místa (Staré pověsti české)
-Staré pověsti české, Staré pověsti české (2), Staré pověsti české (3), Staré pověsti české (4), Staré pověsti české (5), Staré pověsti české (6), Staré pověsti české (7), Staré pověsti české (8), Staré pověsti české (9), Staré pověsti české (10)
-Temno
-Vojnarka
-Z Čech až na konec světa, Z Čech až na konec světa (2), Z Čech až na konec světa (3), Z Čech až na konec světa (4), Z Čech až na konec světa (5), Z Čech až na konec světa (6)
-Zahořanský hon
Čítanka-Bílá paní (Staré pověsti české)
-Blaničtí rytíři (Staré pověsti české)
-Boží soud (Staré pověsti české)
-Dívčí válka (Staré pověsti české)
-Domů a jiné obrázky
-Durynk a Neklan (Staré pověsti české)
-F. L. Věk - díl I., F. L. Věk - díl I. (2)
-F. L. Věk - díl II., F. L. Věk - díl II. (2)
-F. L. Věk - díl III.
-F. L. Věk - díl IV.
-F. L. Věk - díl V.
-Filozofská historie, Filozofská historie (2), Filozofská historie (3), Filozofská historie (4), Filozofská historie (5), Filozofská historie (6)
-Kutnohorští havíři (Staré pověsti české)
-Libušina proroctví (Staré pověsti české)
-Lucerna, Lucerna (2), Lucerna (3)
-Lucká válka (Staré pověsti české)
-Na formance
-O Bivoji (Staré pověsti české)
-O Bruncvíkovi (Staré pověsti české)
-O Čechovi (Staré pověsti české)
-O Janošíkovi (Staré pověsti české)
-O králi Ječmínkovi (Staré pověsti české)
-O králi Svatoplukovi (Staré pověsti české)
-O Křesomyslu a Horymírovi (Staré pověsti české)
-O Krokovi a jeho dcerách (Staré pověsti české)
-O Libuši (Staré pověsti české)
-O Přemyslovi (Staré pověsti české)
-O staré Praze (Staré pověsti české), O staré Praze (Staré pověsti české) (2), O staré Praze (Staré pověsti české) (3), O staré Praze (Staré pověsti české) (4), O staré Praze (Staré pověsti české) (5), O staré Praze (Staré pověsti české) (6), O staré Praze (Staré pověsti české) (7), O staré Praze (Staré pověsti české) (8)
-O Žižkovi (Staré pověsti české)
-Opatovický poklad (Staré pověsti české)
-Praporec sv. Václava (Staré pověsti české)
-Proroctví Havlasa Pavlaty (Staré pověsti české)
-Proroctví slepého mládence (Staré pověsti české)
-Proti všem
-Psohlavci, Psohlavci (2), Psohlavci (3), Psohlavci (4), Psohlavci (5)
-Různá proroctví (Staré pověsti české)
-Růžový palouček (Staré pověsti české)
-Sibylina proroctví (Staré pověsti české)
-Staré pověsti české (celá kniha / e-book)
-Temno
-U nás, U nás (2)
-Úvod (Staré pověsti české)
-Z Čech až na konec světa, Z Čech až na konec světa (2), Z Čech až na konec světa (3)
­­­­

Diskuse k výpisku
Alois Jirásek - Skaláci (3)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­