ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Drda Jan (*04.04.1915 - †28.11.1970)

­­­­
Jan Drda se narodil 4. dubna 1915 v Příbrami a jeho dětství bylo poznamenáno ztrátou matky, která zemřela po porodu dalšího dítěte. Po maturitě na klasickém gymnáziu v Příbrami (1931) začal studovat na Karlově univerzitě slovanskou a klasickou filologii; studia nedokončil a r.1937 se stal členem kulturní redakce Lidových novin. Přispíval do nich hlavně svými fejetony, črtami a reportážemi, které pak vyšly v knižním výboru s názvem Svět viděný zpomaloučka (1943). V novinářské práci pokračoval po osvobození, nejprve ve Svobodných novinách, později v deníku Práce. V letech 1948-52 byl šéfredaktorem Lidových novin, kde r.1951 začal otiskovat nedokončený román Hospodáři. Po Únoru zastával další významné funkce v kulturním a politickém životě: byl mj. poslancem Národního shromáždění (1948-60), předsedou Svazu československých spisovatelů (1949-56). V té době vykonal několik zahraničních cest, např. po Jižním Americe. Významná byla jeho spolupráce s českým filmem: uplatnil se při ní jako autor původních námětů a scénářů (Druhá směna, 1940; Z růžek kvítek, 1945; Znamení kotvy, 1947) i jako spoluautor filmů vzniklých podle vlastních literárních předloh (Městečko na dlani, 1941; Němá barikáda, 1949; Hrátky s čertem, 1957; Vyšší princip, 1961; Zlaté kapradí, 1963). Ke konci života byl šéfredaktorem týdeníku Svět práce (1968-69) a z této funkce byl odvolán, protože se (poprvé) postavil proti stávajícímu režimu: vehementně odsoudil ruskou okupaci a své stanovisko nezměnil, i když mnozí v té době ano. Zemřel na Dobříše 28. listopadu 1970.
Bylo mu 25 let, když v druhém roce protektorátu vydal svou románovou prvotinu MĚSTEČKO NA DLANI (1940), která ho rázem vysunula do popředí tehdejší mladé české prózy. Největší předností Drdovy prvotiny, která spíše nežli románem v tradičním smyslu slova je volně skloubeným pásmem vyprávění, byl a zůstal dodnes její svérázný humor, vylehčující situace, postavy a osudy na samém ostří tragiky.
Bylo-li Městečko na dlani zakotveno v životě před první světovou válkou, druhý Drdův román ŽIVÁ VODA (1941) začíná v letech bezprostředně poválečných. V Živé vodě se autor soustředil k jediné hlavní postavě, Jeníku Markovi, hledajícímu živou vodu uměleckého sebeuskutečnění.
Poslední z trojice románu, které Drda dokončil a vydal v období protektorátu, bylo PUTOVÁNÍ PETRA SEDMILHÁŘE (1943). I tentokrát je osud hlavní románové postavy sledován už od jejích chlapeckých let, přičemž jedním z vůdčích motivů je opět usilovné pátrání po vlastním otci.
Drdovy HRÁTKY S ČERTEM (1946, prem. 1945), třetí z jeho děl určených jevišti (po prvotině JAKOŽ I MY ODPOUŠTÍME, 1941 prem. 1940, a komedie MAGDALENKA, 1941), bývají označovány za hru, která znamená počátek nové éry českého dramatu po osvobození. Tato pohádka má myšlenkové jádro a smysl poselství: aktivní boj proti zlu, zkáze, proti podlosti a sobectví, znázorněný poutavým dějem, v němž se hlavnímu hrdinovi, vysloužilci Martinu Kabátovi, podaří zvítězit nad pekelnými mocnostmi a zachránil lidské životy.
První konkretizací Drdových představ o literatuře byla sbírka jedenácti povídek z doby války, okupace i ze dnů Květnového povstání, nazvaná podle jedné z nich NĚMÁ BARIKÁDA (1946).
Pokusem navázat na čtenářský ohlas Němé barikády, a to jak způsobem vyprávění, blízkého důvěrné hovorovému projevu, tak tematicky i látkově, byla druhá sbírka povídek a novel, nazvaná podle nejrozsáhlejšího čísla knihy KRÁSNÁ TORTIZA (1952). Tento celek je však poznamenán dobovým schematismem a publicistickým přístupem k zobrazování skutečnosti, který nahradil umělecké objevitelství.
Také Drdův dramatický pokus z té doby ROMANCE O OLDŘICHU A BOŽENĚ (1953) zobrazuje poúnorovou skutečnost ve zjednodušení, schematizované podobě, spíš jako rádoby úsměvnou idylu, nežli jako dramatický obraz společenských a psychologických problémů v době stabilizace družstevního hospodaření.
Dalším jeho dílem byly ČESKÉ POHÁDKY (1958), knižní soubor dvanácti příběhů, který se od té doby dočkal mnoha vydání nejen v Československu, ale i v zahraniční.
Poslední dramatická Drdova práce JSOU ŽIVÍ, ZPÍVAJÍ (1961) vyrostla z látkového okruhu Němé barikády. Příběh 5 dnů, které tenkrát v květnu otřásly Prahou i celým českým národem, je ve shodě s historickou skutečností pojat a znázorněn jako poslední dějství okupačního temna a zároveň jako začátek nového života.
Dokončení dalších prací znemožnila smrt spisovatele v necelých 55 letech. Publikované úryvky z chystaného románu ODKUD PŘICHÁZÍME (1966) svědčily o možností obrody Drdova vypravěčského umění.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Šejbová, 21.10.2003

   
­­­­

Diskuse k životopisu
Jan DrdaMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­