ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Havlíček Borovský Karel (*31.10.1821 - †29.07.1856)

­­­­

Král Lávra (rozbor)

Král Lávra vznikal od 12. července do 5. září 1854. Předlohu si K. H. Borovský přeložil již na začátku roku 1852, kdy mu došel literární časopis Deutsches Museum z první poloviny roku 1851. Byla to "Pověst o králi Lávrovi" z Hartmannových Listů z Irska (Briefe aus Irland). Moritz Hartmann, německý židovský spisovatel, s nímž se Havlíček stýkal ještě v Praze, uprchl na rozdíl od Havlíčka od ciziny, procestoval celou Evropu a věnoval se velmi úspěšně literární činnosti.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydal Jiří Chvojka v Havlíčkově Brodě roku 1947. Doslov napsal Miloslav Novotný. Ilustroval Josef Lada. Počet stran: 34.

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA:

 • vznik díla: 1854
 • literární druh: epika
 • literární forma: poezie
 • literární žánr: alegorická satirická báseň
 • téma: příběh o irském králi, který má oslí uši; každého, kdo uši spatří, nechá popravit
 • motiv: hra na basu, stříhání vlasů, udržení tajemství, mateřská láska, tíha tajemství, ztráta kolíčku u basy, prozrazení tajemství vrbě
 • časoprostor díla: v irském království, kde vládne král Lávra, které symbolizuje dobu rakouského císařství (Čechy za rakouské nadvlády), tedy autorovu současnost
 • kompozice: chronologická
 • vypravěč, vyprávěcí způsoby: vypravěčem je autor; er-forma; monolog krále; pásmo vypravěče
 • veršová výstavba: verše, sloky, zpěvy

2. ROZBOR DÍLA:

Stručný obsah

Kniha vypráví o irském králi Lávrovi, který skrývá pod vlasy na své hlavě oslí uši. Každý rok nechává popravit svého kadeřníka, který mu vlasy ostříhá, aby jeho tajemství nevyzradil. Jednou přijde řada na mladého kadeřníka Kukulína, za jehož život se ovšem přimluví jeho ovdovělá matka.

Postavy

 • král Lávra - Ir; hodný, nesebevědomý, stydlivý, dobromyslný; holit a stříhat se nechává jen jednou do roka, skrývá své oslí uši; zároveň je krutý - nechává popravit nevinné holiče, bojí se vyzrazení svého tajemství
 • Kukulín - holič; čestný, spravedlivý; stříhal krále, jako jediný z holičů zůstal na živu; král mu svěří své tajemství, tajemství ho ale tíží, a tak ho pošeptá do viklovské vrby
 • Kukulínova matka - má jen jednoho syna; přimluví se u krále, čímž zachrání Kukulína před šibenicí
 • Červíček - muzikant, co ztratil kolíček z basy; z viklovské vrby uřízl větev na nový kolíček; na bále jeho basa prozradí všem královo tajemství

Hlavní myšlenka

 • reakce na situaci rakouského císařství - Čechy za rakouské nadvlády, autorova současnost
 • ostrá satirická kritika hlouposti, zloby a omezenosti panovníka
 • vysmívá se všem hloupým králům, ale i slepé oddanosti poddaných
 • oslí uši jsou politickým symbolem
 • kdo pozná pravdu, bude umlčen

3. ROZBOR TEXTU:

 • knižní výrazy (povolán ku králi)
 • familiární oslovení (synu)
 • archaismus (baldachýn; smlčíš)
 • lidová mluva
 • přirovnání (bledý jako stín)
 • hyperbola (na věčné časy, po všechny časy)
 • písňová forma

4. KONTEXT:

O autorovi

 • český novinář, spisovatel, básník a politik
 • psal žurnalistiku, satiry a literární kritiky
 • zajímavost: přídomek "Borovský", kterým často podepisoval své články, je odvozen od jeho místa narození - městečko Borová
 • strávil rok v Rusku, které poté kritizoval - vyčítal mu samoděržaví, chudobu a konzumaci alkoholu; po návratu začal pracovat jako novinář Pražských novin, byl ale propuštěn za jeho názory vůči Rakousku-Uhersku
 • založil vlastní noviny s názvem Národní noviny
 • zemřel na tuberkulózu

Zařazení

Česká literatura 1. poloviny 19. století (4. fáze národního obrození, počátky realismu v české literatuře):

 • hledání východiska z krize světa
 • důraz na národ; vychází z lidové tvorby a přetváří ji
 • prolínání romantismu s realismem - venkovská próza, idylické dětství, sny o lepším světě s harmonickými lidskými vztahy (Němcová)
 • potřeba vlastenectví s funkcí literatury ve vztahu ke společnosti; hájení demokratických zásad proti vládě a církvi (Havlíček)
 • realismus - přiblížení se co nejvíce ke skutečnosti, objektivitě a dokonalosti

Současníci a díla

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Eliška Moravová, 29.04.2024

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Epigramy, Epigramy (2), Epigramy (3)
-Král Lávra, Král Lávra (2), Král Lávra (3), Král Lávra (4), Král Lávra (5), Král Lávra (6), Král Lávra (7), Král Lávra (8), Král Lávra (9), Král Lávra (10), Král Lávra (11), Král Lávra (12), Král Lávra (13), Král Lávra (14), Král Lávra (15), Král Lávra (16), Král Lávra (17), Král Lávra (18), Král Lávra (19), Král Lávra (20), Král Lávra (21), Král Lávra (22), Král Lávra (23)
-Král Lávra (rozbor)
-Křest svatého Vladimíra, Křest svatého Vladimíra (2), Křest svatého Vladimíra (3), Křest svatého Vladimíra (4), Křest svatého Vladimíra (5), Křest svatého Vladimíra (6), Křest svatého Vladimíra (7), Křest svatého Vladimíra (8), Křest svatého Vladimíra (9), Křest svatého Vladimíra (10), Křest svatého Vladimíra (11), Křest svatého Vladimíra (12), Křest svatého Vladimíra (13), Křest svatého Vladimíra (14), Křest svatého Vladimíra (15), Křest svatého Vladimíra (16), Křest svatého Vladimíra (17)
-Tyrolské elegie, Tyrolské elegie (2), Tyrolské elegie (3), Tyrolské elegie (4), Tyrolské elegie (5), Tyrolské elegie (6), Tyrolské elegie (7), Tyrolské elegie (8), Tyrolské elegie (9), Tyrolské elegie (10), Tyrolské elegie (11)
-Tyrolské elegie (rozbor), Tyrolské elegie (rozbor) (2)
Čítanka-Co jest obec?, Co jest obec? (2), Co jest obec? (3)
-Epigramy, Epigramy (2), Epigramy (3), Epigramy (4), Epigramy (5)
-Epigramy a aforismy (Dílo 1)
-Král Lávra
-Křest svatého Vladimíra, Křest svatého Vladimíra (2), Křest svatého Vladimíra (3), Křest svatého Vladimíra (4), Křest svatého Vladimíra (5), Křest svatého Vladimíra (6), Křest svatého Vladimíra (7), Křest svatého Vladimíra (8), Křest svatého Vladimíra (9), Křest svatého Vladimíra (10)
-Křest svatého Vladimíra (celá kniha / e-book)
-Poslední Čech (kritika)
-Tyrolské elegie, Tyrolské elegie (2), Tyrolské elegie (3)
-Tyrolské elegie (celá kniha / e-book)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Havlíček Borovský - Král Lávra (rozbor)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)