ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Neruda Jan (*09.07.1834 - †22.08.1891)

­­­­

Povídky malostranské (souhrn povídek) (4)

  • 13 povídek, které původně vycházely časopisecky
  • za toto dílo je autor nejvíce uznáván
  • pracoval na nich od 2. poloviny 60. let

MÍSTO A DOBA DĚJE:

Malá Strana v Praze, doba Nerudova mládí (1. polovina 19. století)

ZNAKY:

  • autobiografické prvky, autor vstupuje do děje nebo vypráví v ich-formě, smysl pro detail, překvapivou pointu
  • realistický obraz života Malé Strany - konzervativní, uzavřený
  • postavy - drobná buržoazie, chudina, podivíni
  • kritika maloměšťáctví - pokrytectví, touha po majetku, bezcitnost, nadřazenost, přetvářka, předsudky

KOMPOZICE:

  • povídky - vážné, ale i humorné a satirické, ironie
  • převážně povídky; novely - Hastrman, Doktor Kazisvět; forma dopisu - Psáno o letošních Dušičkách; deníku - Figurky

JAZYK:

Nespisovný, lidový - charakterizační funkce

OBSAH POVÍDEK:

Týden v tichém domě
Úvodní a také nejrozsáhlejší povídka zachycuje život obyvatel měšťanského domu. Nacházejí se zde Bavorovi, jejichž syn Václav byl propuštěn z úřadu kvůli zápiskům, ve kterých vyjadřoval své názory na své spolupracovníky. Dále zde žije rodina domácího Ebera, která se chová typickým maloměšťáckým způsobem, a starý mládenec doktor Loukota. Odehraje se pohřeb staré panny Žanýrky a svatba Josefinky se strojmistrem Bavorákem.

Pan Ryšánek a pan Schlegl
Autor vypráví o hostinci U Štajniců, kde se scházejí samé vážené osobnosti. Patřili mezi ně pan Ryšánek a pan Schlegl, kteří jedenáct let sedávali u stejného stolu, ale nepromluvili spolu ani slovo. Důvodem byla dávná záležitost, která způsobila nepřátelství a zášť. Oba muži milovali stejnou dívku, které se nejprve líbil pan Ryšánek, ale nakonec se provdala za pana Schlegla. Krátce po porodu však zemřela a zanechala po sobě dceru. Jednoho dne se pak Ryšánek do hostince nedostavil, protože onemocněl. Jeho choroba trvala několik týdnů, a když se uzdravil, konečně se se Schleglem usmířili.

Přivedla žebráka na mizinu
V této povídce se seznamujeme se žebrákem panem Vojtíškem. Dožil se již osmdesáti let a na Malé Straně byl oblíben pro své slušné a milé chování. Obyvatelé se mu snažili pomáhat a všemožně ho podporovat. Jednozubá žebračka, které se přezdívalo "baba miliónová", mu nabídla, že se k němu nastěhuje, ale on ji odmítnul. Od té chvíle se o panu Vojtíškovi začaly šířit pomluvy, které tvrdily, že je ve skutečnosti bohatý a že celou dobu obyvatelům Malé Strany lhal. Lidé se od něho začali odvracet a již pro něho neměli ani milé slovo, ani almužnu. Jednoho mrazivého únorového rána ho našli umrzlého v roztrhaném kabátě.

O měkkém srdci paní Rusky
Kupec Josef Velš, nesmírně bohatý a usměvavý člověk, zemřel a konal se jeho pohřeb. V pokoji se nacházeli pozůstalí a dostavila se i paní Ruska - vdova nevalné pověsti, která si nenechala žádný pohřeb ujít. Jako vždy začala plakat a pomlouvat nebožtíka i jeho manželku. Policejní komisaři ji vyhodí ven a následující den je jí úředně zakázáno navštěvovat poslední rozloučení. Paní Ruska se však nedala tak snadno porazit a zanedlouho se přestěhovala do ulice, kudy musel projít každý pohřební průvod. A při každém z nich vyšla ven a usedavě plakala.

Večerní šplechty
Jedná se o rozhovory na střechách domů U dvou slunců a Hlubokého sklepa v Ostruhové ulici. Vystupuje zde postava Jana Hovora, posluchače filosofie, který symbolizuje autora. Spolu s dalšími muži probírají obvyklá témata - počasí, nové události na Malé Straně, minulost a ženy.

Doktor Kazisvět
Pan Heribert žil sám ve skromném domku. Stejně jako jeho otec, který zemřel po jeho promoci, byl lékařem, ale nepřijímal nemocné. Všem lidem se vyhýbal a nemluvil s nimi. V den pohřbu rady pana Schepelera se nachomýtne k průvodu, zrovna když muži vypadne z rakve ruka. Heribert ho uchopí za ruku a zjistí, že není mrtev. Později ho vzkřísí, z čehož nejsou lidé, kteří se již těšili na podíl z Schepelerova majetku, příliš nadšení a začnou mu přezdívat doktor Kazisvět. O události se všude diskutuje, píše se o ní v novinách a samotářský doktor dostává druhou šanci. Heribert však ani tentokrát neprojeví zájem ani o ostatní obyvatele Malé Strany, ani o nemocné.

Hastrman
Pan Rybář byl díky svému jménu, zelenému fraku a touze po moři nazýván hastrman. Říkalo se o něm, že vlastní sbírku drahých kamenů a těší se velkému bohatství. Hastrman navštíví profesora Mühlwenzela, aby zjistil, jakou cenu má jeho sbírka. Je velmi zklamaný, když se dozví, že se převážně jedná o běžné kameny, které jsou téměř bezcenné. Později za krásné srpnové noci se chystá všechny své kamínky vyhodit z okna. V této náladě ho zastihne jeho synovec pan Šajvl a přesvědčuje ho, že sbírka možná nemá velkou cenu, ale že celá jeho rodina je bohatá a šťastná díky němu. Stařec má v tu chvíli pocit, že zahlédl moře.

Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku
Přistěhovalec pan Vorel si otevřel krupařský krám U zeleného anděla. Nikdo však jeho obchod nenavštěvoval, protože byl na Malé Straně cizí. Když konečně někdo přišel, zdálo se mu, že je vše cítit kouřem, a této pomluvy se pan Vorel nezbavil. Kvůli této nešťastné příhodě se nakonec oběsil. Policejní komisař si prohlédl jeho dýmku a poznamenal: "Tak krásně nakouřenou pěnovku jsem ještě neviděl - podívejte se!"

U tří lilií
Autor popisuje svou návštěvu hostince U tří lilií, který se nacházel poblíž Strahovské brány. Velmi ho zde upoutala dívka, která tančila v salónku a jeho pozornosti si všimla. Najednou k ní přiběhla jiná dívka a cosi jí sdělila. Poté tančící dívka odešla, ale zakrátko se vrátila. Autor se z rozhovoru dozvěděl, že jí právě zemřela matka. Když viděl, jak chladně zprávu přijala, měl pocit, jako by z ní musel vypít zlotřilou duši.

Svatováclavská mše
Autor zde vzpomíná na své mládí, když se nechal na noc zavřít do svatováclavského chrámu. Zajímalo ho totiž, jestli bude svatý Václav o půlnoci sloužit mši. Přemýšlí o všem možném a nakonec usne. Když se probudí, tak vidí kázat v kostele faráře. Uvědomí si, že o něho jeho matka musela mít strach.

Jak to přišlo, že dne 20. srpna 1849, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno
Autor se v dětství s kamarády domluvil, že zničí Rakousko. Vypracovali tajný plán a dokonce koupili pistoli. Svoje peníze pak předali hokynářovi Pohorákovi na střelný prach, ten je ale utratil za alkohol a zachránil tak Rakousko.

Psáno o letošních Dušičkách
Stará slečna Máry pokládá na Dušičky věnec na hroby Cibulky a Rechnera. Kdysi jí vyznali lásku, ale nemysleli svůj cit upřímně. Proto vzali vyznání zase zpět, údajně ustupovali jeden druhému.

Figurky
Krumlovský se přestěhuje na Malou Stranu, protože chce složit advokátskou zkoušku a domnívá se, že zde bude mít větší klid. Obyvatelé v domě ale tvoří prapodivnou směsici zajímavých figurek, takže se zde rozhodně nenudí. Bydlí tu například malíř Augusta, jehož manželka šišlá, když jsou při penězích, nebo Provazník, autor škodolibých anonymních dopisů.

CITÁT Z KNIHY:

Jaksi mimovolně chopil se Heribert svislé ruky, snad aby ji zase v rakvi umístil. Ale podržel ji v rukou svých, prsty jeho nepokojně hrály, a oči spočívaly pátravě na mrtvém obličeji před ním. Teď vztáhl ruku a rozevřel víčko pravého umrlcova oka.
"No, copak je to?" houkl vtom Petrohradský. "Pročpak se to nespraví? Máme tak zůstat stát?"
Někteří mládenci vztahovali ruce.
"Pozor!" vzkřikl malý Heribert hlasem k neuvěření širokým a zvučným. "Ten muž není mrtev!"
"Nesmysl! - Vy jste blázen!" hučel pan doktor Link.
"Kdepak je policie!?" volal do toho Petrohradský.
Na všech tvářích byl nejvyšší zmatek. Jen sládek Kejřík byl rychle přistoupil kel klidnému Heribertovi. "A co se má stát?" tázal se dychtivě. "Není - opravdu není mrtev?"
"Není. Je jen ztrnulý. Teď ho rychle doneste někam do domu, ať zkusíme pomoci!"
"Nejhotovější bláznovství!" křičel pan doktor Link. "Když ten není mrtev, tedy - "
"Kdopak je to?" ptal se Petrohradský.
"I prý doktor - "
"Doktor Kazisvět! - Policie!" řičel řemenář, jímž byla náhle zalomcovala myšlenka na těch pět tisíc.
"Doktor Kazisvět," opakovali páni radové Krojem a Mužík.

VLASTNÍ NÁZOR:

Klasické dílo, které - ačkoliv může být pro dnešního čtenáře vzdálené a nepřitažlivé - právoplatně patří k největším výtvorům české literatury.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Aleinad, 02.05.2008

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Arabesky, Arabesky (2)
-Balada česká (Balady a romance)
-Balada dětská (Balady a romance)
-Balada horská (Balady a romance)
-Balada májová (Balady a romance)
-Balada pašijová (Balady a romance)
-Balada stará (Balady a romance)
-Balada tříkrálová (Balady a romance)
-Balada zimní (Balady a romance), Balada zimní (Balady a romance) (2)
-Balady a romance, Balady a romance (2), Balady a romance (3), Balady a romance (4), Balady a romance (5), Balady a romance (6), Balady a romance (7), Balady a romance (8), Balady a romance (9)
-Co se v Praze všecko děje
-Doktor Kazisvět (Povídky malostranské), Doktor Kazisvět (Povídky malostranské) (2), Doktor Kazisvět (Povídky malostranské) (3), Doktor Kazisvět (Povídky malostranské) (4), Doktor Kazisvět (Povídky malostranské) (5)
-Figurky (Povídky malostranské), Figurky (Povídky malostranské) (2), Figurky (Povídky malostranské) (3)
-Hastrman (Povídky malostranské), Hastrman (Povídky malostranské) (2), Hastrman (Povídky malostranské) (3), Hastrman (Povídky malostranské) (4), Hastrman (Povídky malostranské) (5), Hastrman (Povídky malostranské) (6)
-Hastrman (Povídky malostranské) (rozbor)
-Hřbitovní kvítí, Hřbitovní kvítí (2), Hřbitovní kvítí (3), Hřbitovní kvítí (4), Hřbitovní kvítí (5), Hřbitovní kvítí (6)
-Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (Povídky malostranské), Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (Povídky malostranské) (2), Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (Povídky malostranské) (3), Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (Povídky malostranské) (4), Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (Povídky malostranské) (5)
-Jak to přišlo, že dne 20. srpna 1849, ... (Povídky malostranské), Jak to přišlo, že dne 20. srpna 1849, ... (Povídky malostranské) (2), Jak to přišlo, že dne 20. srpna 1849, ... (Povídky malostranské) (3)
-Knihy veršů, Knihy veršů (2), Knihy veršů (3)
-O měkkém srdci paní Rusky (Povídky malostranské), O měkkém srdci paní Rusky (Povídky malostranské) (2), O měkkém srdci paní Rusky (Povídky malostranské) (3), O měkkém srdci paní Rusky (Povídky malostranské) (4), O měkkém srdci paní Rusky (Povídky malostranské) (5)
-Obrazy života chudých a utiskovaných
-Pan Ryšánek a pan Schlegl (Povídky malostranské), Pan Ryšánek a pan Schlegl (Povídky malostranské) (2), Pan Ryšánek a pan Schlegl (Povídky malostranské) (3), Pan Ryšánek a pan Schlegl (Povídky malostranské) (4), Pan Ryšánek a pan Schlegl (Povídky malostranské) (5), Pan Ryšánek a pan Schlegl (Povídky malostranské) (6), Pan Ryšánek a pan Schlegl (Povídky malostranské) (7)
-Písně kosmické
-Povídky malostranské, Povídky malostranské (2)
-Povídky malostranské (několik povídek), Povídky malostranské (několik povídek) (2), Povídky malostranské (několik povídek) (3), Povídky malostranské (několik povídek) (4), Povídky malostranské (několik povídek) (5), Povídky malostranské (několik povídek) (6), Povídky malostranské (několik povídek) (7)
-Povídky malostranské (rozbor), Povídky malostranské (rozbor) (2), Povídky malostranské (rozbor) (3), Povídky malostranské (rozbor) (4), Povídky malostranské (rozbor) (5)
-Povídky malostranské (souhrn povídek), Povídky malostranské (souhrn povídek) (2), Povídky malostranské (souhrn povídek) (3), Povídky malostranské (souhrn povídek) (4), Povídky malostranské (souhrn povídek) (5), Povídky malostranské (souhrn povídek) (6), Povídky malostranské (souhrn povídek) (7)
-Přivedla žebráka na mizinu (Povídky malostranské), Přivedla žebráka na mizinu (Povídky malostranské) (2), Přivedla žebráka na mizinu (Povídky malostranské) (3), Přivedla žebráka na mizinu (Povídky malostranské) (4), Přivedla žebráka na mizinu (Povídky malostranské) (5), Přivedla žebráka na mizinu (Povídky malostranské) (6), Přivedla žebráka na mizinu (Povídky malostranské) (7)
-Psáno o letošních Dušičkách (Povídky malostranské), Psáno o letošních Dušičkách (Povídky malostranské) (2), Psáno o letošních Dušičkách (Povídky malostranské) (3), Psáno o letošních Dušičkách (Povídky malostranské) (4), Psáno o letošních Dušičkách (Povídky malostranské) (5), Psáno o letošních Dušičkách (Povídky malostranské) (6)
-Romance helgolandská (Balady a romance)
-Romance italská (Balady a romance)
-Romance o černém jezeře (Balady a romance)
-Romance o jaře 1848 (Balady a romance)
-Romance o Karlu IV. (Balady a romance), Romance o Karlu IV. (Balady a romance) (2)
-Různí lidé
-Svatováclavská mše (Povídky malostranské), Svatováclavská mše (Povídky malostranské) (2), Svatováclavská mše (Povídky malostranské) (3), Svatováclavská mše (Povídky malostranské) (4), Svatováclavská mše (Povídky malostranské) (5)
-Trhani, Trhani (2)
-Týden v tichém domě (Povídky malostranské), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (2), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (3), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (4)
-U tří lilií (Povídky malostranské), U tří lilií (Povídky malostranské) (2), U tří lilií (Povídky malostranské) (3), U tří lilií (Povídky malostranské) (4), U tří lilií (Povídky malostranské) (5), U tří lilií (Povídky malostranské) (6)
-Vampyr (Různí lidé)
-Večerní šplechty (Povídky malostranské), Večerní šplechty (Povídky malostranské) (2), Večerní šplechty (Povídky malostranské) (3)
-Zpěvy páteční, Zpěvy páteční (2)
Čítanka-Ach, jaké to blaho: poležet (Písně kosmické)
-Adam
-Anděl strážce (Zpěvy páteční)
-Anně (Knihy veršů)
-Balada česká (Balady a romance)
-Balada dětská (Balady a romance)
-Balada horská (Balady a romance)
-Balada májová (Balady a romance)
-Balada o duši Karla Borovského (Balady a romance)
-Balada o polce (Balady a romance)
-Balada o svatbě v Kanaán (Balady a romance)
-Balada pašijová (Balady a romance)
-Balada rajská (Balady a romance)
-Balada stará (Balady a romance)
-Balada tříkrálová (Balady a romance)
-Balada zimní (Balady a romance)
-Balady a romance (celá kniha / e-book)
-Báječně krásný to přec byl sen (Písně kosmické)
-Bleskovodům společenských bouří (Hřbitovní kvítí)
-Co jest láska? Divná smísenina (Hřbitovní kvítí)
-Což třepotá se to tu hvězdiček (Písně kosmické)
-Čím člověk já ve světů kruhu jsem? (Písně kosmické)
-Dědova mísa (Knihy veršů)
-Děj Země je krátce jen vyprávěn (Písně kosmické)
-Dík budiž vám, zlaté hvězdičky (Písně kosmické)
-Divoký zvuk (Knihy veršů), Divoký zvuk (Knihy veršů) (2), Divoký zvuk (Knihy veršů) (3)
-Doktor Kazisvět (Povídky malostranské), Doktor Kazisvět (Povídky malostranské) (2)
-Ecce homo (Zpěvy páteční)
-Figurky (Povídky malostranské), Figurky (Povídky malostranské) (2), Figurky (Povídky malostranské) (3), Figurky (Povídky malostranské) (4), Figurky (Povídky malostranské) (5), Figurky (Povídky malostranské) (6), Figurky (Povídky malostranské) (7), Figurky (Povídky malostranské) (8)
-Hastrman (Povídky malostranské)
-Jak lvové bijem o mříže (Písně kosmické)
-Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (Povídky malostranské)
-Jak to přišlo, že dne 20. srpna 1849, ... (Povídky malostranské)
-Jaký bujný ples na živém stromu (Hřbitovní kvítí)
-Jarní (Prosté motivy), Jarní (Prosté motivy) (2), Jarní (Prosté motivy) (3)
-Jen dál! (Zpěvy páteční)
-Jeník (Knihy veršů)
-Jsem-li syn, neb cizím Apollinu (Hřbitovní kvítí)
-Kam s ním?
-Kde jsem se to octnul!
-Kdo měkkým je, ten bídně mře! (Písně kosmické)
-Když jsem zpívával co malé dítě (Hřbitovní kvítí)
-Když k vám vesel hledím, zlatá vy Kuřátka (Písně kosmické)
-Kolovrátek (Knihy veršů)
-Láska (Zpěvy páteční)
-Láska shořela jak tenká svíce (Hřbitovní kvítí)
-Lehko nyní zamilovanému (Hřbitovní kvítí)
-Letní (Prosté motivy), Letní (Prosté motivy) (2)
-Letní ty noci zářivá (Písně kosmické)
-Letní vzpomínky, Letní vzpomínky (2), Letní vzpomínky (3)
-Matka (Knihy veršů)
-Matka sedmibolestná (Zpěvy páteční)
-Měsíc mrtev (Písně kosmické)
-Měsíček mrtvý (Písně kosmické)
-Měsíček že je mrtvý muž? (Písně kosmické)
-Měsíček, pěkný mládenec (Písně kosmické)
-Mezi hroby dva se červi potkali (Hřbitovní kvítí)
-Milost! (Hřbitovní kvítí)
-Mnoho bolů v tomto světě (Hřbitovní kvítí)
-Mnozí chválili, že zpívám o chudobě (Hřbitovní kvítí)
-Moje barva červená a bílá (Zpěvy páteční)
-Mrtvá nevěsta (Knihy veršů)
-Na hřbitově drobné hoše (Hřbitovní kvítí)
-Na vršíčku dům stál bláznů (Hřbitovní kvítí)
-Nač zde sklonných vrbin u ohradě (Hřbitovní kvítí)
-Nalákav se prachu z lidské hlíny (Hřbitovní kvítí)
-Našel jsem se! (Knihy veršů)
-Nebe šíré obléklo šat šedý (Hřbitovní kvítí)
-Neplač, neplač, brachu, nenaříkej (Hřbitovní kvítí)
-Nestálí druhové (Knihy veršů)
-O Dušičkách na hřbitově větřík (Hřbitovní kvítí)
-O Dušičkách ročně konají se (Hřbitovní kvítí)
-O měkkém srdci paní Rusky (Povídky malostranské)
-O Šimonu Lomnickém (Knihy veršů)
-Oběšenec (Knihy veršů)
-Oblaky Země jsou synové tkliví (Písně kosmické)
-Pan Ryšánek a pan Schlegl (Povídky malostranské)
-Paprsku z Alkyony mé (Písně kosmické)
-Po nebi hvězdic je rozseto (Písně kosmické)
-Podzimní (Prosté motivy), Podzimní (Prosté motivy) (2)
-Poeto Světe, co jsi aeón prožil (Písně kosmické)
-Poezie žila, dokud každý (Hřbitovní kvítí)
-Posud písně lásky rozkvétají (Hřbitovní kvítí)
-Povídky malostranské (celá kniha / e-book)
-Povždy znovu pochybuju (Hřbitovní kvítí)
-Praha
-Přede mnou tu leží lebka rozpoltěná (Hřbitovní kvítí)
-Přivedla žebráka na mizinu (Povídky malostranské)
-Psáno o letošních Dušičkách (Povídky malostranské)
-Romance helgolandská (Balady a romance)
-Romance italská (Balady a romance)
-Romance o černém jezeře (Balady a romance)
-Romance o jaře 1848 (Balady a romance)
-Romance o Karlu IV. (Balady a romance)
-Romance štědrovečerní (Balady a romance)
-Rubáš (Knihy veršů)
-Seděly žáby v kaluži (Písně kosmické)
-Slunce je hvězda proměnná (Písně kosmické)
-Snad jiní jinak uvidí (Písně kosmické)
-Stárnoucí lidstvo čte ve hvězdách (Písně kosmické)
-Stojí ostrov pustý pokraj moře (Hřbitovní kvítí)
-Strom květ nese, dokud neuchřadne (Hřbitovní kvítí)
-Svatováclavská mše (Povídky malostranské)
-Také to Slunce ohnivé (Písně kosmické)
-Tichý růvek leží pozapadlý (Hřbitovní kvítí)
-Ty nemáš srdce! (Arabesky)
-Ty věčné hlasy proroků (Písně kosmické)
-Týden v tichém domě (Povídky malostranské), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (2), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (3), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (4), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (5), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (6), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (7), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (8), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (9), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (10), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (11), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (12), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (13), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (14), Týden v tichém domě (Povídky malostranské) (15)
-U tří lilií (Povídky malostranské)
-Ukolébavka vánoční (Zpěvy páteční)
-Upřímně se, bratři, zpovídejme (Hřbitovní kvítí)
-V pusté jsme nebeské končině (Písně kosmické)
-V zemi kalichu (Zpěvy páteční)
-Valí proud se světem bystrý, ostrý (Hřbitovní kvítí)
-Ve lví stopě (Zpěvy páteční)
-Večerní šplechty (Povídky malostranské)
-Věřte, že také hvězdičky (Písně kosmické)
-Vlast svou máš nade vše milovat! (Písně kosmické)
-Však znám ten lid, jenž nožem hnusné pitvy (Hřbitovní kvítí)
-Všechny ty vířivé planety (Písně kosmické)
-Vzhůru již hlavu, národe (Písně kosmické)
-Z listáře Jana Nerudy
-Z šedých mračen déšť se hustý lije (Hřbitovní kvítí)
-Za mřížemi rovy v stejné řadě (Hřbitovní kvítí)
-Za srdcem (Zpěvy páteční)
-Zelená hvězdo v zenitu (Písně kosmické)
-Zem byla dítětem (Písně kosmické)
-Zhlížela se vrba u potoku (Hřbitovní kvítí)
-Zimní (Prosté motivy), Zimní (Prosté motivy) (2)
-Zlato chtít snad pozlacovat (Hřbitovní kvítí)
-Zpěvy páteční (celá kniha / e-book)
-Zval tě osud k nešťastníků kvasu (Hřbitovní kvítí)
-Že skály již Země plameny (Písně kosmické)
-Žena (Knihy veršů)
­­­­

Diskuse k výpisku
Jan Neruda - Povídky malostranské (souhrn povídek) (4)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­