ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Brontëová Charlotte (*21.06.1816 - †31.03.1855)

   
­­­­

Profesor

Román anglické autorky, která se proslavila především Janou Eyrovou.
Kniha je autorčinou prvotinou, jež ovšem vyšla až po její smrti v redaktorské péči jejího manžela. Protože byla zrazována od vydání tohoto textu, použila velkou část při tvorbě románu Villette. Nyní má tedy i český čtenář příležitost přečíst si ucelený příběh profesora angličtiny, Williama Crimswortha, jenž se rozhodl nejprve živit jako obchodník, aby záhy zjistil, že tato profese mu opravdu není určena. Po mnoha peripetiích odchází do Belgie, kde se stává váženým profesorem a možná nalezne i životní štěstí s velmi zajímavou ženou.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Daranus v Praze roku 2010. Z anglického originálu The Professor přeložila Květa Palowská. Počet stran: 294. ISBN: 978-80-87423-04-2.

OBSAH:

Jedná se o spisovatelčinu prvotinu, ve které využila svoje zkušenosti z Belgie, kde učila angličtinu. Román byl vydán až po spisovatelčině smrti.

Děj románu se odehrává Anglii devatenáctého století, kdy se mladý šlechtic William Crimsworth rozhoduje po ukončení studií na univerzitě v Etonu ohledně dalšího směřování svého života. Jeho rodiče jsou po smrti, matka pocházela ze šlechtické rodiny a vzala si za manžela obchodníka, což její bratři nepovažovali za vhodnou partii pro ni a jeho otec zemřel jako zkrachovalý podnikatel, který zanechal rodinu v dluzích.

Williamovi se dostane nabídky od matčiných bratrů na sňatek s jednou ze svých sestřenic a zajištění farnosti, kde by mohl působit jako pastor. Vyhlídka na dohodnutý sňatek, zavázanost vůči svým strýcům do konce života, kteří nepomohli jeho matce v nejvyšší nouzi, a práce pastora, ke které u sebe neshledává osobností předpoklady, ho dovedou k rozhodnutí tuto nabídku odmítnout. Strýcové se vysmějí z jejich pohledu hloupému rozhodnutí a ptají se ho, zda se nechce stát obchodníkem jako jeho neúspěšný otec.

Ačkoliv William nevidí svoji životní cestu v obchodu, odvětí strýcům, že se stane obchodníkem jako jeho otec. Odcestuje za svým o několik let starším bratrem, kterého po dlouhou dobu neviděl, a požádá jej o práci v jeho prosperujícím mlýně. U bratra se nedočká vřelého přijetí jak z jeho strany, tak ze strany jeho manželky, přesto získá práci v kanceláři jako běžný úředník vyřizující německou korespondenci. Bratr mu dá na srozuměnou, že nemá očekávat jakékoliv výhody plynoucí z jejich příbuzenského vztahu a nařídí mu odstěhovat se z jeho domu do podnájmu. William přijímá veškerá nařízení se svou vrozenou klidností a rozvahou. Každý den pracuje svědomitě v kanceláři, veškeré slovní výpady a důsledné kontroly svého bratra bere jako běžnou součást svého života.

Během narozeninových oslav svého bratra je nucen se držet stranou společnosti, není nikomu představen a zde se potkává se svérázným obchodníkem a šlechticem Hunsdenem. Při následných rozhovorech se jej Hunsden táže, jak vidí svoji budoucnost a zda stále chce zůstat u svého despotického bratra. Vyjádří se nejednoznačně, nevidí cestu, směr, kudy by se měl dát. Hunsden si myslí, že William jen přešlapuje na místě a nechává se od svého bratra vše líbit.
Následující den se William potká se svým bratrem v práci, kde na něj jeho bratr zaútočí se slovy, že se doslechl o jeho stížnostech na chování ze strany svého bratra. William si samozřejmě veřejně nestěžuje, poté zjistí, že zdrojem informací je jeho známý Hunsden. Vydá se za ním v rozhořčení, ale Hunsden mu odvětí, že kdyby nebývalo jeho zásahu, tak by nadále zůstával ve své neútěšné situaci. William vidí však sám sebe bez práce, rodiny a kontaktů. Proto mu Hunsden nabídne napsání skvělého doporučení a pomoc svého přítele v Belgii. Předpokládá, že by mu měl být vděčný za jeho zásah, ale vděčnosti se nedočká.

William odjíždí do Bruselu, kde se setká s Hunsdenovým přítelem, jenž ho pošle s doporučením za majitelem internátní školy pro chlapce, panem Peletem. Je mu nabídnuta pozice učitele angličtiny, kterou příjme. V prvních hodinách si uvědomí, že nemůže ukázat své nedostatky ve francouzštině, aniž by ztratil autoritu a respekt u žáků. Proto nastolí důslednou výuku a pravidelné cvičení anglické výslovnosti tak, aby se jeho nedostatky skryly.

Po čase se mu naskytne pracovní příležitost v sousedící dívčí škole slečny Zoraide Reuterové jako učitel angličtiny. William se objeví v cela odlišném dívčím světě, doprovázeném chichotáním, šeptáním a vyzývavými pohledy žákyň. V tomto prostředí si uvědomuje, že má pramalé zkušenosti s opačným pohlavím. Přesto zjistí během svých hodin, které žákyně navštěvují školu jen z důvodu, aby se naučily číst, psát a počítat a poté využily své přednosti k výhodným sňatkům, které nejsou obdařeny bystrým úsudkem a které mají opravdový zájem o studium.

Ředitelka školy Zoraide Reuterová se snaží svým vychytralým, klidným a manipulativním ženským chováním pochopit Williamovu osobnost a povahu. Bohužel se jí to dlouhodobě nedaří, jelikož William je uzavřený, přemýšlivý člověk, který je oddán své povinnosti učitele a nemá myšlenky na konverzační hry. Během jeho krátké nemoci najde Zoraide slabé místo a získá si jej péčí o jeho osobu. William netuší, že se zamiloval do své zaměstnankyně. Zoraide projevuje náklonnost k Williamovi, snaží se s ním klidně konverzovat a chodí jej pozorovat na jeho hodiny angličtiny. William vytuší její zájem a pokouší se pozorovat její chování, styl řeči a pohybů ve tváři, a tak odhadnout její osobnost.

V podvečer náhodou zaslechne rozhovor pod svým oknem bytu mezi ředitelkou dívčí školy a ředitelem chlapecké školy panem Peletem, kdy si z něj tropí legraci a označí jej za cizáka bez finančních prostředků. William se cítí dotčen, a proto se rozhodne ke svým zaměstnavatelům chovat zcela profesionálně bez známky vřelosti.

Na jeho hodiny angličtiny začne se žádostí ředitelky Zoraide docházet jedna z učitelek, která si chce rozšířit znalosti anglického jazyka. William se seznamuje s tichou učitelkou ručních prací Frances Henriovou, která předčí v píli a učenlivosti své žačky. William je zaujat jejím přístupem ke studiu a odvahou vstoupit do třídy mezi své žákyně jako další studentka a začne se zajímat o její původ a minulost. Frances se narodila ve Švýcarsku anglické matce, po smrti rodičů se vydává za prací se svou tetou do Belgie. Vede podobný styl života jako William se skromným příjmem, přechodným bydlením a s hledáním své životní cesty.

V průběhu školního roku přestane Frances docházet na hodiny angličtiny, a dokonce přestane vyučovat hodiny ručních prací. William se snaží získat informace od ředitelky, která není sdílná a ve skrytu duše žárlí na vřelý vztah mezi dvěma učiteli, který nedokázala udržet s Williamem. Zatají mu místo bydliště Frances, on se přesto několik týdnů snaží zjistit její adresu. Ředitelka dívčí školy přijme nabídku sňatku od ředitele chlapecké školy, a to je důvod pro Williama opustit svoje místo učitele na obou školách.

Nakonec William Frances vypátrá a zjistí, že Frances žádala o volno ze zaměstnání z důvodu úmrtí její tety. Po pohřbu ji ředitelka odmítne vzít nazpět, a tak zůstává bez příjmu. William si uvědomí, že našel spřízněnou duši a ženu, kterou by si chtěl vzít. Jeho finanční zajištění a postavení však nepřeje k seriózní nabídce ke sňatku. Proto napne své síly k získání nového, lépe placeného zaměstnání, které nakonec získá. I Frances se po čase podaří získat lépe placené zaměstnání učitelky. William požádá Frances o ruku a ona souhlasí. Po sňatku si z našetřených peněz zřídí v Belgii vlastní školu, kterou úspěšně vedou dalších deset let a tehdy se rozhodnout školu prodat a vydat se do Anglie.

Zde vychovávají svého syna a tráví společný čas s rodinným přítelem a zapřisáhlým starým mládencem Hunsdenem.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Breberka, 13.06.2017

­­­­

Diskuse k výpisku
Charlotte Brontëová - ProfesorMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)