ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Boccaccio Giovanni (*1313 - †21.12.1375)

   
­­­­

Dekameron [den 1.]

Roku 1348 propukl ve Florencii mor, který zkosil velkou část místního obyvatelstva. Lidé umírali po tisících, zmizely celé rodiny. Proto ve městě přestala existovat jakákoli míra mravnosti a chování.
Jednoho dne se v kostele sešly mladé dámy, které v hloučku diskutovaly o opuštění města. Aby nezůstaly samy napospas, přizvaly si k sobě ještě tři mladíky. Všech těchto deset mladých lidí se usadilo v letním sídle mimo veškerou civilizaci, a aby si ukrátili chvíli, začali si povídat příběhy, které zaslechli a nechali se po celý den vést jedním vládcem, resp. vládkyní.

I. DEN

Vládkyní se stává Pampinea, která postupně vyzývá své přátele k vyprávění bez udání tématu.

1. vypráví Pamfilo (z řeč. všechno milující)
- v Lombardii žil největší podvodník Ciaperello, který se neštítil vůbec ničeho včetně vraždy. Proto si jej vybral bohatý kupec Francezi, aby si poradil s vymáháním jeho pohledávek na nepoctivých Burgunďanech. Avšak protože byl ser Ciaperello již starý muž, smrt si vybrala příhodný den zrovna, když byl u dvou lichvářů. Ti se báli, aby jim v domě neumřel, protože by se jej pak již nezbavili. Darebák jim slíbil, že vše rád vyřeší, pokud k němu přivedou velmi zbožného mnicha. A opravdu, starý zhýralec mu nalhal takové pohádky, že jej po smrti dokonce prohlásí za svatého.

2. vypráví Neifile (v překladu znamená milující novost, s možným odkazem na Dionea)
- kdysi se spolu přátelili žid Abraham a katolík ser Gianotta z Cavigni. Gianotta věděl, že Abraham je poctivý a upřímný, ale bylo mu líto, že pro svou víru nemůže do nebe. Tak dlouho jej přemlouval, až se žid rozhodl odjet k papeži, aby viděl, jak vypadá hlavní sídlo církve. Toho se Gianotte velmi obával, protože si byl vědom veškeré zdejší neřesti a hříšnosti. K jeho údivu se Abraham rozhodl stát křesťanem, protože pokud toto náboženství narůstá, i když je v něm takový binec, tak je dobré a věčné.

3. vypráví Filomena (odvozeno od světice, ale znamená i řec. slavík)
- Saladin si potřeboval půjčit peníze, ale nechtělo se mu žádat žida Melchisedecha. Proto mu připravil past v podobě otázky: "Které náboženství je pravé? Křesťanské, židovské nebo saracénské?" Protože nebyl tázaný žádný hlupák a v každé odpovědi viděl lest, odpověděl na otázku příběhem o starém rodu, ve kterém dostal prsten vždy nastupující syn. Ale jednou se stalo, že otec miloval všechny své tři syny, a tak dal zhotovit dvě kopie k nerozeznání od originálu. Tím Melchisedech odpověděl na otázku a přitom se vyhnul jakémukoli soudu.

4. vypráví Dioneo (tzv. ctitel Venuše)
- jeden mnich se při poledním spánku provinil proti svému řádu tím, že si do cely pozval mladou dívku, se kterou si pak dlouho užíval. Bohužel kolem šel zrovna opat, ale nevyrušil jej, protože mu to chtěl předhodit až mezi ostatními. Mladík si přesto opata všiml, nechal dívku na posteli a pak řekl opatovi, že jde ven na dříví. Jeho nadřízený se šel podívat za dívkou a nakonec s ní skončil v posteli. Když chtěl později mladému mnichovi vyčinit jeho slabost, připomněl mu jeho vlastní hřích, tudíž si byli rovni.

5. vypráví Fiametta (v překladu plamínek nebo milostné vzplanutí)
- Markýza z Monferattu se stala středem zájmu francouzského krále Filipa, který využil křížové výpravy, aby dostal jejího manžela z domu a mohl se u ní zastavit. Paní toho využila velmi zajímavě, protože mu navařila celou hostinu jen ze slepic, aby poznal, že u ní nemá šanci.

6. vypráví Emilia
- jeden muž svou chytrostí přelstil obávanou inkvizici a ještě si z nich udělal srandu, když je označil za lenochy, aniž by to proti němu použili.

7. vypráví Filostrato - messer Can jakožto zámožný pán z Verony pozval mnoho přátel na slavnost. Po jejím skončení všechny podaroval až na žertýře Bergamina. Ten u něj proto zůstal a postupně musel prodat troje vypůjčené šaty, aby neumřel hlady. Nakonec v krajní situaci vyrazil za messerem a začal mu vyprávět příběh o dobrosrdečném opatovi, jehož náhle bez zjevné příčiny přepadla lakota a nechtěl pohostit žebráka. Ten měl ale sebou tři pecny chleba, tudíž jako jediný na zpoždění oběda netratil. Z toho si vzal Can ponaučení a přítele štědře obdaroval.

8. vypráví Lauretta (odvozeno od vavřínu)
- oblíbený Gugliemo se jednou rozhodl napravit lakomce Ermita. Ten jej ve světlé chvilce pozval na hostinu a jeho host mu v rozhovoru poradil, aby si do sálu vymaloval štědrost, když mu chybí.

9. vypráví Elisa (odvozeno od zakladatelky Kartága)
- jedna gaskoňská žena se rozhodla napravit mladého nerozhodného krále Kypru, když jej zesměšnila svým příkladem. Sice byla zneužita bandity, je pokořená, ale má v sobě více mužnosti než on.

10. vypráví Pampinea (pnoucí se, révovitá)
- jedna paní se chtěla vysmát ctihodnému staříkovi za to, že se do ní zamiloval. Ale sama si naběhla, když k tomu přizvala i jiné paní a on to obrátil ve vlastní prospěch a potupu paní.

POZNÁMKA:

Na konci vyprávění se královna Pampinea vzdává svého vavřínového věnce a věnuje jej nové panovnici Filomeně, která se rozhodne dát vyprávění řád a stanoví omezení tématu na "o lidech, které sice postihly různé nehody, s nimiž to ale nakonec nad veškeré očekávání dobře dopadlo." Jediný, kdo se omezením nebude řídit, je Dioneo, který chce povídat jako poslední a pouze to, co chce.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Petra Mishka, 23.01.2005

­­­­

Diskuse k výpisku
Giovanni Boccaccio - Dekameron [den 1.]Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)