ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Boccaccio Giovanni (*1313 - †21.12.1375)

   
­­­­

Dekameron (7)

Renesanční básník Giovanni Boccaccio prožil velkou část svého zajímavého života v samém centru tehdejšího dění, ve Florencii a v Neapoli. Jeho nejznámější dílo Dekameron, sbírka jednoho sta povídek, je zváno též "knihou krve a rozkoše". Je to mistrovské renesanční dílo prosycené radostí, humorem, vtipem, erotikou - dílo, které oslavuje život. Tím víc překvapuje, že se zrodilo v bezprostřední blízkosti smrti, bylo psáno v době, kdy ve Florencii zuřila strašlivá morová nákaza.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha, 1965, 692 str.

OBSAH:

Soubor 100 novel, které si mezi sebou vypravují 3 muži a 7 žen, jež utíkají z Florencie před morem. Usadí se v paláci daleko od Florencie a morové zkázy na 10 dní.
Předem si domluví, že každý den jim bude velet jeden z nich, který taktéž určí téma, na jaké si budou vyprávět příběhy (10 osob, 10 dní = 100 novel).
Toto dílo je typickým příkladem rámcové kompozice, kdy jsou do každé kapitoly vloženy další příběhy.

Den první - vládkyní Pampinea (libovolné téma)
Příběh čtvrtý - Dioneo
V klášteře žil mnich, který jednou při polední procházce uviděl u kláštera dívku, jež v něm probudila milostnou touhu. Pozval ji k sobě do komnaty, aniž by si jí někdo všiml. Nechal se příliš unést svými tužbami, proto je uslyšel mnich, který šel okolo.
Vyčkával před dveřmi, aby ho mohl přistihnout, až půjde ven. Mnich v komnatě ho ale zaslechl a raději vyšel z komnaty a přiznal se mu a odevzdal mu klíče od své komnaty. Druhý mnich se ovšem nechal také unést touhou a vešel za dívkou rovněž do pokoje. Druhý mnich ho zdáli pozoroval. Proto si na něj taky počkal... Aby nakonec neměli problémy, domluvili se, že o tomto činu budou oba mlčet.

Den druhý - vládkyní Filomena (o lidech, které potkaly různé nehody, ale vše dobře dopadlo)
Příběh první - Neifile
V Trevisu zemřel muž jménem Jindřich. Byl prohlášen za světce - lidé věřili, že je dokáže vyléčit. U jeho hrobu postávalo mnoho nemocných lidí.
Do tohoto města přišli tři muži (Stechi, Motellino a Marchese). Jelikož se chtěli ke světci také dostat, vymysleli lest. Martellino předstíral, že je ochrnutý a lidé je pustili. Poté se jako zázrakem uzdravil, ale poznal ho jeden Florenťan, jenž ho znal. Lidé se na něj vrhli a bili jej.
Jeho kamarádi ho zachránili tím, že na něj zavolali biřice a byl zatčen. Byl obviněn z krádeže měšců, ale on králi vše vysvětlil a byl opět volný.

Třetí den - Neifile (o lidech, kteří něco získali či nabili něčeho, oč přišli)
Příběh čtvrtý - Pamfilo
Puccio žil velmi duchovním životem, což se nezamlouvalo jeho ženě, ale smířila se s tím. Poté se seznámila s donem Felicem, který jí chtěl dopřát to, co jí chybí. Řekl tedy Puccimu, že pokud se bude každou noc dívat oknem a přeříkávat si 300 otčenášů, dosáhne pokání. Zatímco Puccio se modlil, Felice lehával s jeho ženou. Tím dostal Puccio do ráje jen svou ženu.

Den čtvrtý - Filostrato (o lásce s nešťastným koncem)
Příběh pátý - Filomena
Dva bratři měli sestru Lisabettu, která se zamilovala do Lorenza, jenž byl u nich zaměstnaný. Všimli si, že za ním jejich sestra chodí, a proto ho zavraždili. Jí řekli, že on musel odjet. Lisabetta na něj neustále čekala, ale on se nevracel. Jednou se jí zjevil ve snu a řekl jí, že ho zabili, a kde najde jeho hrob.
Lisabetta jej našla a uřízla mu hlavu, kterou si doma zasadila do květináče. Často u něj plakala. Její bratři ji ale vzali a ona z nešťastné lásky zemřela.

Den pátý - Fiametta (o milencích, kteří se po nesnázích dočkali lásky)
Příběh pátý - Neifile
Když Guidotto umíral, svěřil svůj majetek a svou schovanku příteli Giacominovi. Dívka vyrostla a ucházeli se o ni dva muži - Giannole a Minghino, kteří mezi sebou soupeřili.
Nakonec se ukázalo, že Giannole je její bratr a ona si mohla vzít Minghina, kterého měla ráda.

Den šestý - Elisa (o lidech, na které byl zaměřen nějaký vtip, ale oni jej odrazili pohotovou odpovědí)
Příběh třetí - Lauretta
Do města přijel Diego della Ratta, kterému se zalíbila jedna žena. Nabídl jejímu muži peníze, aby s ní mohl strávit noc a on souhlasil. Vše se rázem rozneslo po městě.
Jednou jel biskup s Diegem městem a před branou stála tato žena, která čekala na svého muže. Biskup se zeptal ženy, zda by se jí líbil Diego. Žena odvětila, že by s ní nebyl možná hned hotov, ale musel by zaplatit. Tím byli potupeni oba.

Den sedmý - Dioneo (příběhy o ženách, které obalamutily své muže)
Příběh šestý - Pampinea
Paní Isabela se zamilovala do Leonatta, do ní se však zamiloval i messer Lambertuccio, který se jí vůbec nelíbil. Její muž jednou odjel a paní si zavolala Leonatta. O odjezdu se dozvěděl i messer a přišel za paní. Ta Leonatta ukryla a přijala messera. Vtom se vrátil i její muž.
Isabela nakázala messerovi, aby vytáhl dýku a křičel, že ho zabije. Svému muži pak vysvětlila, že ukryla Leonatta před messerem. Její muž poté ještě Leonatta vyprovodil až domů.

Den osmý - Lauretta (o šprýmech, které si mezi sebou lidé denně tropí)
Příběh pátý - Filostrato
Tento příběh je o městě, kde se soudí hloupí lidé. Jednou do soudní síně přišel i Maso, který hledal svého přítele. Všiml si nového soudce. Vzal své kumpány a rozhodl se, že soudce potupí tím, že mu stáhnou kalhoty.
Jeho kumpáni nenápadně vlezli pod pódium a začali se hádat. Soudce vstal a oni mu stáhli kalhoty. Drželi je tak dlouho, dokud si toho všichni nevšimli. Tím ukázali, že hloupí jsou i soudci.

Den devátý - Emilia (vypráví se, co se každému líbí)
Příběh sedmý - Pampinea
Tantal z Molese měl ženu, která byla velmi tvrdohlavá. Jednou se mu zdálo, že její ženu v lese kousne vlk do obličeje a znetvoří ji. Měl o ni strach, a proto nechtěl, aby toho dne do lesa chodila. Ona však neposlechla, ale sen se splnil a ona toho do smrti litovala.

Den desátý - Pamfilo (o šlechetných lidech)
Příběh první - Neifile
Ruggieri se vydal do Španělska, kde sloužil u krále Alfonse. Sloužil mu dobře. Ale nikdy od něj nic nedostal. Proto se rozhodl odjet a král mu na cestu dal mulu a sluhu, který měl poslouchat, co o králi řekne. Pěl jen chválu a přirovnal ho k mule.
Král si ho poté pozval zpět a dal mu vybrat mezi dvěma pokladnami. On si vybral tu s hlínou a král mu tu druhou drahocennou dal také jako projev jeho statečnosti.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Buginka, 05.03.2009

­­­­

Diskuse k výpisku
Giovanni Boccaccio - Dekameron (7)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­