ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Rimbaud Jean-Nicolas Arthur (*20.10.1854 - †10.11.1891)

­­­­

Opilý koráb (3)

Málokdo jako Arthur Rimbaud dokázal vtisknout svým veršům natolik silnou poetiku, že ovlivnila další literární generace, proudy a směry. Rimbaud naplnil tuto vizi nejen svým tvůrčím úsilím, ale i rezolutním postojem k tehdejší společnosti. Uměl například prosadit zcela původní strukturu verše, odmítl módní romantická snění a vzpurným tónem vyjádřil rozpory, které cítil mezi osobností umělce a nejvýše postavenou elitářskou vrstvou.
Opilý koráb je nejzmější Rimbaudova básnická skladba, ve které se autor připodobňuje ke korábu na rozbouřeném moři, plujícím mezi životem a smrtí.

NÁMĚT:

plavba lodi po rozbouřeném moři zmítaném vlnami (metafora - koráb je sám lyrický mluvčí)

ŽÁNR:

dekadentní poezie, symbolismus

POSTAVY:

Koráb/Rimbaud

MÍSTO:

Moře, oceán neznámo kde

TÉMA:

Báseň Opilý koráb nemá téma, líčí plavbu lodi po rozbouřeném moři zmítaném vlnami. Rimbaudova hluboká fantazie (halucinace) umožnila to, že báseň je velmi popisná, spojení barev a zvuků v jediný celek vytváří pocit rozbouřeného moře nebo naopak moře klidného s vlnkami a papírovou loďkou. Celá básnická skladba vyjadřuje symbolicky plavbu životem s nástrahami i se světlými chvílemi dětství.

KOMPOZICE:

Jedná se o lyrickou snovou báseň, exotické motivy (př. Koráb), paralela mezi básníkem a korábem.

V básni je důležitý pohyb: pohyb korábu v mořských vlnách, autonomní pohyb jednotlivých básnických obrazů po sobě jdoucích jeden za druhým. Také pohyb významový, symbolistický - pohyb jako vyjádření neklidnosti básníkova nitra i života. S pohybem narůstá báseň do šíře: koráb pluje klidně po proudu, ale po chvíli se dostává do divokého víru vln (potácí se jako "opilý"), tančí na jejich zpěněných hřbetech, proniká stále hlouběji do nekončícího oceánu, a tak narůstá vzdálenost mezi ním a domovem. Následně se objevuje stesk po domově, nostalgie, vzpomínka na dětství, malátnost, ale i touha po návratu.

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:

Opilý koráb je napsán spisovným jazykem, text se skládá z 25 strof o čtyrech verších psaných alexandrínem (rýmovaný 12slabičný /mužský/ a 13slabičný /ženský/ verš s předělem po šesté slabice, typický pro románskou literaturu; název dostal podle starofrancouzské Alexandreidy; je tvořen jambickými stopami - jamb je stopa, v níž se střídá přízvučná a nepřízvučná slabika) zakončeným střídavým rýmem.

Z přímých pojmenování se tu objevuje epiteton (poseté žhavými půlměsíci; hvězdná souostroví; srdcervoucích jiter), dále se zde vyskytuje náznak paralelismu (Oh, kéž mi praskne kýl! Kéž sletím do moře!) a nalezneme tu i přirovnání (jež třpytí se jak velký paví chvost; jsem láskou rozladěn jak struny starých citer).

Z nepřímých pojmenování použil básník metonymii (můj trup je opilý přívaly slaných vod; už nechci závodit s kupčíky z Bostonu, už nechci projíždět flotilou pestrých vlajek - naznačuje, že má již dost polopravd a pouček společnosti, že už nechce mít nic společného s měšťany na "úrovni"), personifikaci (já, koráb z mlhovin, já fantastické zvíře), hojně se v básni rovněž objevují figury - anafora (už nechci závodit, už nechci projíždět), inverze (a nahé přibili je k pestrým kolíkům) a řečnická otázka (zdalipak v noci spí pod jejich mdlými krovy ohniví letouni, jimž patří budoucnost?).

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: avrilka, 29.04.2021

Ceska posta    
­­­­

Diskuse k výpisku
Jean-Nicolas Arthur Rimbaud - Opilý koráb (3)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­