ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 1.87
Hodnoceno: 70x Prosím, ohodnoť pojem

 • z latinského výrazu figura ⇒ tvar
 • spadají do syntaktických zobrazovacích prostředků (definují pořádek slov ve větě)

Figury

Jedná se o zvláštní uspořádání hlásek nebo slov v textu, jež dodávají jazyku umělecké literatury záměrné výraznosti. Jde tedy o zvláštní obraty větné stavby, zdůrazňující určitou myšlenku…

Opakovací (řečnické) figury

Následující (i řečnické) prostředky umocňují, stimulují a podněcují čtenářovu (posluchačovu) pozornost. Říkáme jim proto sugestivní.

 • anafora = nejčastější figura založená na opakování – opakování slov na začátku několika veršů nebo na začátku několika po sobě jdoucích vět; opakované slovo je opěrným pilířem, na němž je i větný přízvuk, př. Biebl: Tolik beden čaje. / Tolik kakaových bobů. / Posílá jí bílý tuan. / V každou roční dobu.
 • epanastrofa (palilogie) – opakování slov na konci a na začátku verše (větného celku) následujícího; díky tomu se k sobě myšlenky pevněji váží, čímž se zesiluje kompoziční návaznost, př. Čelakovský: Střela ta se zaryla v bílá ňadra, v bílá ňadra prvního Tatařína.
 • epifora – opakování stejného slova na konci veršů či vět; opakem anafory, př. Erben: Co to máš na té tkaničce, na krku na té tkaničce?
 • epizeuxis – takzvané zdvojení, kdy se v jedné větě těsně po sobě opakuje určité slovo; naléhavost významu slova je zde dodáno rovněž rytmickou a zvukovou podobou; k této figuře má nejblíže anafora, epifora a epanastrofa, př. Erben: Okolo pole lesa lán, hoj, jede, jede z lesa pán.
 • epanadiploze – opakování stejných slov na začátku i na konci souvětí, př. Mír musí být zachován, protože každý z nás potřebuje k životu mír.
 • epanalepse – opětovný začátek výpovědi ⇒ opakování stejného slova na začátku věty, př. O rodinu, o rodinu vždy vzorně pečoval a upevňoval její pozici.
 • polyptoton – totéž slovo, opakujíc se ve větném celku, ovšem v jiné gramatické formě; asi nejznámější příklad: Klín klínem nevyrazíš. Další příklad: Mluvíte pouze o právech, ale právo přináší také povinnosti.
 • polysyndeton – v tomto případě se ve větném celku opakují zejména souřadící spojky, čímž je navozena názornější představa o množství (činností, předmětů, …), rovněž dodává na dynamice a zvyšuje patos řeči, př. Chtějí pracovat a v klidu žít a být šťastnými občany.
 • syntaktický paralelismus – opakování téže větné stavby v několika větách, tj. opakují se stejné nebo podobné syntaktické konstrukce, jež následují po sobě; časté využití v agitačních projevech, př. To je právě to, čeho se nám nedostává. To je právě to, čemu se musíme naučit. To je právě to, co postrádá naše ekonomika.; paralelismus lze ještě zesílit, a to například využitím negace, anafory nebo třeba změny modality slovesa (tak, aby druhá forma slovesa zněla kategoričtěji než ta první – př. Taková příležitost se jim nikdy nenaskytla. Taková příležitost se jim ani nikdy naskytnout nemohla.).

Řečnické figury

Následující řečnické prostředky bychom mohli nazvat emfatickými, neboť jejich hlavním znakem je spontánnost (emfáze = citové pohnutí, vzrušení; síla, důraz), jež zasahuje nejen posluchače, ale i samotného řečníka. Jejich typickým využitím jsou zejména agitační či smuteční projevy, tedy projevy citověji zabarvenější.

 • řečnická otázka – jedná se o formální, zdánlivou otázku, na níž neočekáváme odpověď; má význam věty oznamovací, vyjadřující nějaké důrazné tvrzení; je podána expresivně (působivě); řečnické otázky jakoby vybízejí posluchače k reakci, i když to není jejich cílem – příklad v literatuře ⇒ Bezruč: Myslíš, kdo doly má, má srdce také, tak jako ty, Maryčko Magdonova? nebo Kdo na moje místo, kdo zvedne můj štít?
 • řečnická odpověď – úzce spjata s řečnickou otázkou, na kterou řečník nečeká odpověď ⇒ okamžitě následuje vlastní „řečnická odpověď“, tedy vlastní sdělení, které řečnickou otázku řeší; účelem je dialogizace projevu
 • řečnické oslovení (apostrofa) – oslovení věci nebo nepřítomné osoby – příklad v literatuře ⇒ Neruda: Dík budiž vám, zlaté hvězdičky, dík za jeden ze všech darů.
 • řečnické zvolání
  • exklamace – formou zvolací věty je vyjádřen emocionální vztah mluvčího k obsahu výpovědi; vyjadřuje např. smutek, radost, odpor… – příklad v literatuře ⇒ Čech: Jen v srdce zápal, chrabrost bohatýrů, a budem vojsko netušených sil!
  • deprekace – zvolání, které apeluje, př. Copak mohli nezaměstnaní uživit své rodiny? Pouze živořili!
 • apoziopéze – neukončená věta; většinou z citových důvodů nedořečení započaté věty (někdy může dojít pouze k delšímu odmlčení, kdy řečník hledá vhodná slova pro přesvědčivější vyjádření), př. Nejlepší by bylo, kdyby…
 • inverze – obvyklý pořádek slov je obrácen (shodný přívlastek je postaven až za určované jméno, nebo – a to méně často – je obsahové jádro věty přeřazeno z jejího konce na začátek) – příklad v literatuře ⇒ Sova: Kachna s peřím zelenavým, jiný příklad ⇒ Znali jsme ho jako člověka, čestného.; hlavním účelem inverze je dramatizace textu

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 24.05.2010

­­­­

Diskuse k pojmu
FiguryMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­