ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Ezop (*6.st.př.nl)

   
­­­­

O vlku a o beranu (Ezopovy bajky)

Pod pojmem bajka chápeme drobnou epiku, která patří k jednomu z nejstarších žánrů slovesného umění. Tento žánr můžeme charakterizovat tím, že se jedná o stručný příběh, jenž má alegorickou formu a závěrečné morální poučení. Hlavními postavami se stávají zejména zvířata, neboť: "Zvířata byla dobře známa nejširším lidovým vrstvám i lidové fantazii od dob prvobytného animismu a totemismu, kdy si lidé zvykli přenášet na ně typicky lidské vlastnosti. S rozvojem lidského myšlení se zvyšuje schopnost zobecňovat, a tak vhodně vylíčené jednání, jehož nositeli jsou zvířata, může nabýt rázu výstižného zobecnění, jež se vztahuje už nikoli na konkrétního člověka, nýbrž na lidstvo jako celek."

UKÁZKA Z DÍLA (První kniha Ezopova):

O vlku a o beranu

Ezop o nevinném a proti tomu o zlobivém a zjevném křivdáři tuto rozprávku pokládá.

Vlk a beran, oba dva žízniví jsouce, přišli k potoku, aby pili. Vlk pil z potoku daleko nahoře, a beran dole. Uhlédav pak vlk berana, řekl k němu: "Vždycky mi, když piji, kalíš vodu." Trpělívý beránek řekl: "Kterak bych já tobě kalil vodu, poněvadž od tebe ke mně teče?" Vlk jakoby se zarděl, že mu beran pravdu pověděl, i řekl: "A co mi laješ?" Odpověděl beran: "Já tobě nic nelaji." Tu opět řekl vlk: "Před půl létem též mi otec tvůj dělal." Beran řekl: "Já jsem ještě toho času na světě nebyl, aniž jsem ještě se byl narodil". Opět vlk řekl: "Pole jsi mi mé tak pokazil a pohubil svým pasením a příštikováním, že zpustlo." Beránek aneb jehně řeklo: "Jakž to může býti, však ještě nemám žádných zubův." I rozhněvav se vlk, řekl: "Ačkoli já tvejch důvodův a vejmluv zrušiti nemohu, však proto chci sobě z tebe čistou kolací udělati". A pochytiv tichého beránka, roztrhav jej, snědl ho.

Vyznamenání:
Touto rozprávkou Ezop ukazuje a vysvědčuje, že u nepravých a křivdomluvných žalobníků rozum a pravda žádného místa nemají. Takových vlků mnoho se nalézá.

ZÁKLADNÍ ROZBOR DÍLA A BAJKY:

 • autor: Ezop
 • umělecký směr: starověké Řecko
 • století: 5. století př.n.l. - přednášeny ústně, zpracovány až ve 3. století př.n.l.
 • literární druh: epika
 • literární žánr: bajky
 • literární forma: próza
 • slohový postup: převážně vyprávěcí
 • časoprostor: obecné označení (zde řeka), čas neznámý
 • kompozice: chronologická
 • vypravěč: er-forma
 • téma: vlk a beran zahánějí žízeň u řeky
 • motiv: rozum a pravda někdy neznamenají vůbec nic

POSTAVY V BAJCE:

 • vlk - zapšklý, křivdomluvný, vymýšlí si
 • beránek - čerstvě narozené neposkvrněné jehně

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:

TROPY A FIGURY:

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 26.10.2018

­­­­

Diskuse k výpisku
Ezop - O vlku a o beranu (Ezopovy bajky)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)