ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Twain Mark (*30.11.1835 - †21.04.1910)

­­­­

Dobrodružství Toma Sawyera (5)

Rošťák prvního řádu, ale přímý, čestný a dobrosrdečný chlapec Tom Sawyer nenechá nikoho na holičkách, ale také sám se vydrápe z každé louže. Udatně bojuje - podle vzoru svého velkého hrdiny Robina Hooda - proti světské nespravedlnosti, školní nudě, staropanenské tetičce.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

In Dobrodružství Toma Sawyera; Dobrodružství Huckleberryho Finna. Vydalo nakladatelství Odeon v Praze roku 1976 (5. vydání). Z amerického originálu The Adventures of Tom Sawyer přeložil František Gel. Doslov a vysvětlivky napsal Jaroslav Hornát. Celkový počet stran: 508.

HLAVNÍ POSTAVY:

Tom Sawyer - mladý, dobrodružný, má velkou představivost, kvůli níž se často dostává do problémů; rozený vůdce, velmi tvrdohlavý
teta Polly - Tomova teta, se kterou žije; dobrosrdečná, silně věřící; má často spory s Tomem, ale i přesto ho má velmi ráda
Sid - Tomův mladší bratr; dobře vychovaný, ale stále na Toma žaluje a hledá, jak by ho mohl dostat do problémů
Joe Harper - Tomův nejlepší kamarád; má stejnou chuť pouštět se do dobrodružství jako Tom
Becky Thatherová - hezká dívka, do které se Tom zamiloval; společně se ztratili v jeskyni
Huckleberry "Huck" Finn - syn místního opilce; tulák, nechodí do školy ani do kostela, je to vzor všech chlapců ve škole; s Tomem podniká mnoho dobrodružství
Joe Indián - zločinec, který zabil Doktora Robinsona

O DÍLE:

Děj se odehrává v USA v polovině 19. století. V románu je popsán život různých společenských vrstev - spodní vrstvu reprezentuje Huck Finn, střední a nejběžnější vrstva je zastoupena mnoha postavami, např. samotným Tomem nebo jeho tetou Polly, a do vyšší vrstvy patří třeba soudce Thatcher. Nejpodrobněji je popisován život střední vrstvy. Objevují se zde velmi často náboženské náměty, například pravidelné nedělní chození do kostela. Také popisy míst a prostředí jsou velmi detailně popisovány.
Použitý jazyk je velmi bohatý, mírně zastaralý hlavně kvůli častému užívání přechodníků. Kniha je psána spisovným, místy trochu hovorovým jazykem. Poměrně často se v knize objevují vysvětlivky k různým místům a známým lidem, kteří jsou v díle zmiňováni nebo je k nim někdo přirovnáván. Román je rozdělen na 36 různě dlouhých kapitol. Příběh je vyprávěn v er-formě vypravěčem, který stojí mimo děj. Děj je chronologický a nemá příliš rychlý spád kvůli rozsáhlým popisům.
Dílo patří do světového realismu, takže se zde objevují některé typické realistické rysy jako popisy všedního života lidí nebo podrobné popisy charakterů postav. Život v Americe je popsán přesně tak, jak vypadal, bez jakýchkoliv přilepšení se všemi klady i zápory.
Autor Mark Twain napsal knihu podle skutečných událostí, které prožil sám nebo jeho kamarádi z dětství. Postavy jsou také podle skutečných lidí, zejména Huckleberry Finn. Tom Sawyer je kreslen jako směsice několika skutečných jedinců. Twain knihu napsal především pro pobavení chlapců a děvčat, avšak chtěl, aby ji četli i dospělí a tím si osvěžili vzpomínky na vlastní dětství.

OBSAH:

Děj se odehrává ve městečku Saint Petersburg na břehu řeky Mississippi v USA v polovině 19. století. Hlavním hrdinou je Tom Sawyer, uličník s velmi bujnou fantazií. Tom je také velmi obratným řečníkem, takže mnoho zdánlivě nevýhodných situací dokáže obrátit ve svůj prospěch. Jednou tak přemluvil chlapce, aby místo něj natírali plot a ještě mu za to zaplatili.

Tom neustále utíká v noci z domova, aby zažil mnoho nevšedních dobrodružství. Jednou v noci šel s Huckem Finnem o půlnoci na hřbitov. Zde zahlédli tři muže, kteří něco dělali u jednoho z hrobů. Schovali se tedy za náhrobek a sledovali situaci. Mezi muži poznali doktora Robinsona, opilce Pottera a zabijáka Joea Indiána. Poslední dva měli lopaty a vykopávali mrtvolu pro doktora Robinsona, který jim za to zaplatil. Nezdálo se jim však, že jim zaplatil dost a chtěli další peníze, které jim doktor již nechtěl dát. Strhla se šarvátka, která skončila tím, že Joe Indián zabil doktora Robinsona nožem a ten pak dal do ruky Pottera, který byl omráčený tak, aby to vypadalo, že doktora zavraždil on. (viz ukázka)
Chlapci toto všechno stále pozorovali schovaní. Jakmile měli příležitost, okamžitě utíkali pryč ze hřbitova. Schovali se ve staré budově, kde složili přísahu, že se o tom, co viděli, do smrti nezmíní.

O pár dní později se chlapci rozhodli, že se stanou trosečníky na řece Mississippi. Na opuštěném ostrově strávili několik dní, ve městě si však lidé mysleli, že se utopili. Po několika dnech se však chlapcům začalo stýskat po rodinách, a tak se rozhodli vrátit domů. Vrátili se přesně v den, kdy se konal jejich pohřeb.

Za několik dní se konal soudní proces s Potterem, který měl zavraždit doktora Robinsona. Tom se rozhodl, že u soudu vystoupí jako korunní svědek, a to také učinil. Řekl, jak se událost opravdu stala, takže Potter byl osvobozen a začalo pátrání po Joeu Indiánovi. Tom byl hrdinou celého města.

Jednoho dne šli chlapci hledat poklad do starého domu. Když tam přišli, slyšeli hlasy Joea Indiána a nějakého neznámého muže. Byli zděšeni a schovali se pod schody. Joe Indián zrovna našel ve starém domě poklad, pro který si šli chlapci a odnesl si ho. Kluci se rozhodli, že mu ho musí sebrat, a tak ho začali stopovat ve dne v noci.

Podařilo se jim ho vystopovat v místním hostinci. Joe Indián chtěl zavraždit vdovu Douglasovou kvůli jejímu manželovi, který býval soudce a nechal Indiána zavřít. Huck Finn to běžel říct panu Walesanovi, jenž se svými syny ihned vzal pušky a šel vdovu zachránit. Indiána však nechytil.

Mezitím se Tom ztratil s Becky Thatcherovou v jeskyni.
Celé město je hledalo, ale nikdo je nenašel, protože zašli příliš daleko do jeskyně. Děti naprosto vyčerpané po třech dnech v jeskyni byly na pokraji sil. Tomovi se však podařilo najít východ z jeskyně a děti byly zachráněny. Jak hledal východ, náhodou našel v jeskyni Joea Indiána a viděl, kam schoval poklad.

Jakmile se děti opět objevily ve městě, nechal soudce Thatcher zavřít vchod do jeskyně. Tom si po pár dnech vzpomněl na Indiána, otevřeli dveře do jeskyně a našli ho mrtvého.
Tom s Huckem si také zašli pro poklad, který Tom objevil v jeskyni, a tím se stali velmi bohatí.

Hucka Finna se ujala vdova Douglasová, která ho začala učit správnému chování. Společně s Tomem plánovali další dobrodružství.

UKÁZKA:

"Máš pravdu - je to ten míšenecký zabiják! Než Joea Indiána - to radši potkat čerty. Co tu můžou pohledávat?"
Teď už šepot ustal úplně, neboť tři muži došli až ke hrobu a stáli pouhých několik kroků od úkrytu chlapců.
"Zde to je," řekl třetí hlas; jeho majitel pozvedl lucernu a světlo padlo na tvář mladého doktora Robinsona.
Potter a Joe Indián nesli ruční vozík, na kterém bylo lano a své lopaty. Muži složili své břímě a začali otvírat hrob. Doktor postavil lucernu do hlav rovu, poodstoupil, sedl si a opřel se zády o jeden z jilmů. Byl tak blízko, že by se ho chlapci mohli dotknout.
"Pospěšte si!" řekl potichu. "Měsíc může každou chvíli vyjít z mraků."
Zabručeli nějakou odpověď a kopali dál. Nějakou chvíli nebylo slyšet nic než skřípání lopat, jež nabíraly a odhazovaly hlínu a štěrk. Bylo to velmi jednotvárné. Konečně jedna z lopat zavadila temně o rakev a za několik minut muži rakev vytáhli na povrch. Vypáčili lopatami víko, vytáhli tělo a hrubě je pohodili na zem. Měsíc vyplul z mračen a posvítil na zsinalou tvář. Muži přitáhli vozík, položili na něj mrtvolu, přikryli ji pokrývkou a zajistili provazem. Potter vytáhl velkou kudlu, stiskl pero, čepel vyskočila a Potter jí odřízl přebytečný kus provazu, jenž se plouhal po zemi. Potom řekl: "Tak tady ho máte, mastičkáři, a teď vysolíte další pětku, nebo tady zůstane."
"Moje řeč!" řekl Joe Indián.
"Co to má znamenat?" řekl doktor. "Žádali jste zaplacení předem a zaplatil jsem vám."
"Jo, a udělal jste ještě něco," řekl Joe Indián a přistoupil k doktorovi, jenž zatím vstal. "Před pěti lety jste mě jednou večer vyhnal z kuchyně svého otce, když jsem přišel prosit o něco k jídlu, a řekl jste, že bůhvíco nekalého mám za lubem; a když jsem přísahal, že si to s vámi vyrovnám, i kdybych měl čekat sto let, dal mě váš otec zavřít pro tuláctví. Myslíte si, že jsem zapomněl? Nemám v sobě indiánskou krev pro nic za nic. A teď vás mám a vy budete klopit, rozumíte?"
V tu chvíli už doktorovi hrozivě šermoval pěstí před obličejem. Doktor neočekávaně udeřil a srazil neurvalce k zemi. Potter upustil nůž a vykřikl: "Počkat, počkat, mého kamaráda nebudete bít!" a v příštím okamžiku skočil po doktorovi; chytili se do křížku a zápasili spolu vší silou, zadupávajíce trávu a boříce se podpatky do hlíny. Joe Indián vyskočil; oči mu planuly záští; zvedl Potterův nůž a sehnutě, plíživě jako kočka, začal obcházet zápolící muže a čekal na vhodný okamžik. Pojednou se doktor vyprostil, chopil se těžkého prkna, jež označovalo Williamsův hrob, a srazil jím Pottera k zemi. V téže vteřince míšenec postřehl příležitost, na kterou čekal, a vrazil nůž až po rukojeť do prsou mladého muže. Doktor zavrávoral a padl hrudí na Pottera, kterého zaplavil krví. V tu chvíli mračna zahalila hrůznou podívanou a oba vyděšení chlapci se dali na útěk.

(kapitola IX., stránky 65, 66)

VLASTNÍ NÁZOR:

Knížka se mi velice líbila. Velmi rychle mě vtáhl děj a líbilo se mi, že se pořád něco dělo. Někdy mě však trochu unavovaly občas až příliš zdlouhavé popisy. Jazyková stránka nebyla nijak složitá, děj byl také spíše zábavný, takže jsem si u čtení dobře odpočinul. Knížku mohu doporučit všem těm, kteří mají rádi spíše jednoduché a zábavné příběhy.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: curys, 11.02.2015

­­­­

Diskuse k výpisku
Mark Twain - Dobrodružství Toma Sawyera (5)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­