ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Vrchlický Jaroslav (*17.02.1853 - †09.09.1912)

­­­­

Hippodamie (trilogie)


NÁMLUVY PELOPOVY

  • drama o čtyřech jednáních, které se odehrává v době heroické
  • místy je užito motivů z fragmentů Sofoklea a Euripida

Hlavní postavy
Oinomaos - král v Pisách
Hippodamie - jeho dcera
Myrtilos - jeho vozotaj
Pelops - syn Tantalův, krále v Argu
Jolos - Pelopův průvodce a sluha

1. jednání
Prostranství před vchodem do královského zámku v Pisách. Pelops rozmlouvá se s vým sluhou (Jolos). Jsou oba unavení. Jolos se ptá svého pána, jestli nevejdou do města. On však netuší, kde jsou. Jolos odpoví, že jsou v Pisách a králem je Oinomaos. Jolos jde k bráně, v tom zaslechnou za hradbami velký pokřik davů. Oba udiveně naslouchají. Pelops vyzve sluhu, aby zaklepal na bránu. Ten tluče svou berlou a po chvíli se objeví na hlásce strážce, starý kmet s bílým, dlouhým vousem, v ruce má berlu, kterou zvedne proti cizincům. Strážce je nechce vpustit, protože v královském zámku jsou svaté hry a než skončí, nesmí nikdo cizí vstoupit do zámku. Rozhodnou se tedy, že počkají až hry skončí a poté vstoupí. Zaslechnou nové křiky z města: "Vítězství! Zdar Oinomau! Sláva Hippodamii!" Byl to závod v jízdě. Ten, kdo zvítězil, mohl by si vzít jeho dceru za ženu. Král Oinomaos zvítězil a tři knížata ztratili svůj život. Jejich hlavy napíchli na kůl na hradby.
Jolos má strach a nechce se mu jít do zámku. Ale Pelops mu připomene, proč vážili tuto cestu. Bylo to proto, že chtěl z beder jeho otce odstranit kledbu nesmrtelných (bohů). A to, že v Delfách se dozvěděl, jak to lze udělat, "Ten hřích zas smíří hřích". Pelops chce vstát. V tom se na hradbách zjeví Hippodamie, jde pomalu s hlavou skloněnou a s rukama v klín sepjatýma. Byla celá v záři červánků. Pelops s Jolem byli na straně zahaleni stínem. Hippodamie se zastavila u první hlavy vbité na kůl, sklonila se k ní a zírajíc na ni promlouvala před sebe ztlumeným hlasem. Projevuje lásku padlým knížatům. Pelops chce jít ku předu, ale Jolos jej drží vší silou. Červáner zhasl. Hippodamie se vrací zpět. Odchází stejně jako když přišla s hlavou sklopenou a rukama složenýma v klín. Pelops se do Hippodamie zamiluje a později vejdou dovnitř. Jolos vchází a lomí rukama, před ním jde Pelops, brána se za ním s rachtěním řetězů zavře.

2. jednání
Síň v paláci Oinomaa. Vchází Myrtit, za ním Pelops. Mluví spolu a při tom se tak trochu hádají. Ani jeden druhému nedůvěřují. Vejde Oinomaos a Myrtil odchází. Pelops chce závodit s Oinomaem, ale ještě než se rozhodne, chce mluvit s Hippodamií. Nejprve to král nechce dovolit, ale později na to přistoupí. Ještě před tím však Polypovi vysvětluje, proč závodí s každým, kdo si chce vzít za ženu jeho dceru. Je to proto, že jeho budoucí zeť má být jeho neštěstím a jeho život bude jeho smrtí. Vchází a říká: "Děl otec, nového prý medvěda lze vidět zde." Ale když spatří Pelota, zarazí se. On ji však pobídne, ať dokončí myšlenku, že má rád upřímnost. Tedy pokračuje: "Který chce tancovat o závod s námi." Mluví s polu a Hippodamie ho stále odrazuje. Zamiluje se do něj a poradí mu, aby se během jízdy na ni neotáčel. On ji požádal, až bude jeho hlava na kůlu, aby přišla a šeptala mu slova něhy. Jednání končí tím, že Oinomaos řekl Pelopovi: "Máš pravdu, uzříš ještě slunce tvář, nuž, pokochej se naposledy v něm!"

3. jednání
Hippodamie promlouvá s Myrtilem a domluví se, že král náhodou zemře. Buď se přelomí náprava nebo mohou povolit zákolníky. Ráno se Pelops probudí a modlí se k bohům, aby vyhrál. Za zvuku trub se schází lid ze všech stran. Otevřou se dveře paláce, v čele průvodu trubači a hlasatel. Oinomaos vede Hippodamii za ruku. Soudcové, za nimi Myrtlos vedoucí koně. Oinomaa, za ním Jolos vedoucí koně Pelopovy, čeleď Oimanova, lid. Před tím, než začne závod, Hippodamie řekne, že chce svůj povoz. Závod začal a po chvíli se rozbije povoz krále, který upadne a je vláčen za povozem - rozbije si lebku o kámen. Lid je zděšen. Oinomaos umírá a nevěří tomu, že to byla náhoda. Obviňuje Pelopa ze zrady. Pelops samozřejmě nic netuší. Na konci jednání Pelopa oslavuje lid a hlásá mu slávu.

4. jednání
Odehrává se ve strži v horách - Gerastické hory. Jolos a Pelops sestupují ze skalní stezky od moře. Hippodamie a Myrtilos zůstali pozadu. Pelops se rozčiluje, protože se mu nelíbí, že jde Myrtilos s nimi. Rozhodne se, že jim půjde naproti a pošle Jola připravit nocleh do jeskyně. Má udělat i něco k jídlu. Polops potkává nejprve svou ženu. Chce s ním mluvit. Vypoví mu vše o tom, jak to doopravdy bylo při závodech. Je zděšen a začíná se tak trochu Hippodamie štítit. Řekne, že to byl nápad její, ale vše udělal Myrtilos. To vysvětluje, proč jde stále s nimi. Zamiloval se do Hippodamie a už pro ni i vraždil. Musejí se ho zbavit. Pelops posílá svou ženu do jeskyně za Jolem a sám čeká na Myrtila. Chce po něm, aby je opustil a vrátil se zpět, ale on nechce. Zeptá se ho, co chce za vraždu. Nabízí mu peníze, on je však nechce. Pak se ho zeptá, co by tedy za to chtěl. Nic neříká, až po chvíli řekne: "Pak o královnu stojíš, moji choť." Pelops mu řekne, že jim prokázal službu, ať si tedy vezme půlku ceny - půl království. Myrtilos však chce i půl ženy. Poté se na něj Pelops vrhá, ale Myrtilos se brání. Zápasí spolu, při čemž se stále blíží ke břehu moře. Pelops vrhne Myrtila z útesu do moře. Jde do jeskyně. V otvoru se objaví Hippodamie a zve ho dovnitř. Hippodamie se ho ptá, jestli už jde Myrtil. On odpověděl, že už se nikdy nevrátí. Poté se potácí do jeskyně, kde klesne do otevřené náruče Hippodamie.

Končí první díl trilogie.


SMÍR TANTALŮV

  • drama o čtyřech jednáních, které se odehrává v době mýtické

Hlavní postavy
Tantalos - starý král v Argu
Pelops - jeho syn
Hippodamie
Axiocha - první manželka Pelopa
Jolos
Thoas - sluha

1. jednání
Tantalos vyjde ze dveří paláce opírajíce se o berlu. Stoupne si na schodiště, vede monolog - už se těší na svého syna... Sotva odejde, začne vycházet slunce. S prvními paprsky vejde Pelops a Jolos. Pelops se rozhlíží okolo sebe a je velmi dojat. Rozhodl se, že přijde dříve než jeho žena a připraví Axiochu na příchod Hippodamie. Jola ho pošle zpět, aby doprovodil Hippodamii. Tantalos se objeví mezi sloupy. Pelops na něj volá, ale on ho neslyší a kráčí dál. Běží za Tantalem, který se zastaví až na poslední slova, která Pelops říká hned za jeho zády, a otočí se. Pelops mu všechno vypráví a on je odhodlán uvítat Hippodamii s otevřenou náručí. Rozhodne se, že Axiochu vyžene z domu. Mezitím ale do domu vejde Hippodamie a potkává Axiochu. Uráží ji, nazývá ji služkou a poběhlicí... Přichází Pelops, kterému se chce Asiích vrhnout do náručí, on ji však chladně odmítne. Axiocha tomu nechce věřit, avšak začíná procitat. Pelops podává ruku Hippodamii a uvádí ji k Tantalovi, kterému ji představí jako svou ženu. Odcházejí do paláce.

2. jednání
Hippodamie a Pelops jsou před palácem a vyznávají si lásku. Musejí odjet domů. Hippodamie se ptá, jak půjdou. Pelops odpovída, že nejdříve on sám s armádou, aby tam pevnou rukou uvedl řád a ona zatím zůstane zde s jeho otcem. Má mu splnit každé přání. Tantal chce ještě ten den sdělit všemu lidu, co zamýšlí. Hippodamie stále žárlí na Axiochu. Říká Pelopsovi, že první láska je ta, kterou si člověk zapamatuje nejlépe. Tantalos se lidu svěří se svým hříchem. Stalo se to v pravěkém Sibylu, kde vládl - byl zahrnut přízní nesmrtelných (bohů). Vyloupil s Pandereem Chrám na Krétě. Všechny poklady, zlato i ženu svého přítele ukradl. Když se potom hlásil o svoji část, on mu přísahal, že nic nemá, ba přítele lstivě pohostil. Když pak bezstarostně spal, Tantalos šel a zabil jej. Když si šel zpět lehnout do své postele, jeho mrtvý přítel stál před ním jako živý, podával mu ruku a povídal: "Tantale, já odcházím, buď zdráv!" Tantal se vyděsil a běžel se podívat k jeho posteli, ale ta byla prázdná. Pak odešel do Mykén. Nezabil svého přítele, ale převtěleného boha → od té chvíle ho pronásleduje ve snech sbor Erínií. Teď se chce zprostit viny → nechal vystavit oltář a každý, kdo jej v bídě obejme a na kovový štít udeří, má posvátné právo asylu. A pomoc jistou. Předá vládu svému synovi Pelopovi. Pelops s posly z Pis odjíždí, Jolos s Hippodamií odcházejí do paláce. Setmělo se a do paláce vchází Axiocha, která udeří na štít. Z paláce vychází Jolos s pochodní. Když spatří Axiochu, zachvěje se a přemlouvá ji, aby odešla. Ona však bije znovu a znovu → přichází Hippodamie, která ji chce zabít. Ale přichází také Tantalos, který tomu zabrání. Když ji spatří, obrací se k bohům a poznává svůj trest. Axiocha odchází, ale uvrhne na ně kletbu. Tantalos je z toho nešťastný, klekne si ke stupňům oltáře, který objímá. Hippodamie stojí klidně s ledovou tváří mezi dveřmi paláce.

3. jednání
Hippodamie lituje toho, že nezabila Axiochu. Thoas je pověřen, aby ji zabil. Objeví ji, ale má dítě → myslí si, že je to někdo jiný, ale nakonec je ujištěn, že je to ona. Když se Pelops vratí, Tantalos mu vše vypráví a on je rozhořčený. Tantalos ji omlouvá, ale Pelops se s ní hádá, obviňuje ji z nevěry k Myrtilovi... Promlouvá s otcem, který mu radí, aby šel k Věštci, který mu pomůže vyvolat jeho ducha. Jde k Věštci, jenž mu pomůže vyvolat stíny - Oinomaův a Myrtilův stín nepřišel → nebyl mrtev. Stín Oinomaův nechce Pelopovi odpustit zradu. Místo stínu Myrtila přijde stín Axioch, která byla zavražděna Thoem. Jediné co řekne Pelopovi: "Moje dítě chraň!"

4. jednání
Thoas přináší Axiochy dítě, které chce Hippodamie také zavraždit. Ale přichází Tantalos a zabrání tomu. Hippodamie mu ho chce vzít, ale přichází Pelops, který dítě nenechá zemřít.

Konec druhého dílu trilogie.


SMRT HIPPODAMIE

  • drama o čtyřech jednáních odehrávající se v Olympii a okolí

Hlavní postavy
Pelops - král v Elidě
Hippodamie - jeho manželka
Atreus - jeho syn s Hippodamií
Thyestes - jeho syn s Hippodamií
Chrysippos - syn Axiochy
Airopa - dcera krále Eurysthea v mykénách

1. jednání
Hippodamie dala zavolat Atrea a Thyestea, aby se usmířili a spojili se proti Chysippovi. Měli mezi sebou spor, protože se oba dva zamilovali do stejné dívky = Eurystheu. Usmiřují se a domlouvají se na vraždě Chrysippa. Vetchý slepý kmet Myrtillos poslouchá výsledky her. Otevírají se dveře paláce, hlasatelé s dlouhými tubami vyjdou a troubí na všechny strany. Lid se začíná sbíhat a Myrtillos stále setrvává na svém místě. Pelops vyhlašuje začátek šesté Olympiády, zápasů se může zúčastnit pouze lid a nesmí nikdo z královského rodu. Atreus tvrdí, že je to urážkou rodu, ale Thyestes tvrdí, že je jim to vhod a při tom ukazuje na Chrysippa. Thyestes vyprovokuje Chrysippa a on jde zápasit i přes zákaz svého otce. Atreus se rozeběhne za ním, protože se nechce nechat zahambit. Pelops je rozhořčen a hádá se se svou manželkou o to, který ze dvou synů to začal. Matka tvrdí, že Chrysippos a Pelops tvrdí, že Atreus. Chrysippos si vyčítá, že se nechal svést Thyestem. Sám sebe se táže, proč stojí v cestě svým bratrům, a proč k němu královna chová zášť. Odpovídá mu Myrtillos, že to s ním nikdo nemyslí dobře. Hovoří spolu, ale Myrtillos zde nechce zůstávat příliš dlouho, aby je někdo neposlouchal. Požádá tedy Chrysippa, aby ho dovedl do své chaty, on mu vyhoví. Vše mu po cestě domů vypověděl.

2. jednání
Thyestes nabádá Atrea, aby Airopě řekl, co k ní cítí, a že ona bude jeho. Atreus se vysloví a Airopa cítí to samé. Pomlouvají spolu Chrysippa... Požádá ji o ruku a ona souhlasí. Pelops jim dává souhlas. Pelops oznamuje, že omlouvá porušení jeho rozkazu a ještě oznamuje to, že se Atreus ožení s Airopou. Zraky všech se obrací k pěvci, který recituje ke hře za obecné pozornosti. Recituje o zápasu mezi Oinomaem a Pelopem. Crysippos zprvu jako by mluvil jen ke svému okolí, pak hlasem čím dále mocnějším tak, že se pozornost všech obracela k němu. Začal vyprávět opravdový příběh → Hippodamie se urazila a chce, aby něco udělal její manžel, ale nakonec se na něj vrhá Atreus, který ho probodne. Pelops klesne na kolena a pláče.

3. jednání
Pelops přemýšlí nad tím, kde se mohl Chrysippos dozvědět pravdu. Nakonec mu dochází, že Myrtillos musí žít, protože to nikdo další než on a jeho žena nevěděl. Thyestes přemlouvá Airopu, aby s ním utekla, nakonec souhlasí. Pelops se rozhodne, že pošle Atrea do vyhnanství. Hippodamie je z toho smutná, nechce ztratit i svého druhého syna. Hippodamie se schází s Atriem, kterému říká, že ji otec uřáží a považuje ji za nevěstku Myrtilla. Domluví se s Artreem na pomstě - chce zabít Polopa, až půjde navštívit Myrtilla. Pelops vyhlásí rozsudek - vyhnanství. Atreus klesne do náruče Hippodamie.

4. jednání
V chatrči Myrtilla. Hippodamie se schová a Atreus se má vydávat za Chrysippa. Myrtillos na Chrysippa čekal v háji, kam nepřišel. Bylo mu to divné. Doufá, že přijde zítra. Hippodamie se tiše přiblížila až k Myrtillovi a dívala se mu bedlivě do tváře. Povzlykne úžasem, protože poznala Myrtilla. Myrtillos se zeptá: "Kdo zde jest? Nejsem sám? Kdo sténá zde?" Atreus k němu přistoupí a představí se jako Chrysippos. Vypráví mu o tom, co se stalo, když vyprávěl pravdivý příděh, ale řekl mu "Tys Myrtillos!" a on z toho poznal, že tu není sám. Hippodamie dává znamení Atreovi, aby ji neprozradil. Řekne mu, že Pelops chce vědět, za jakou cenu tenkrát posloužil Hippodamii. Odvede ho na postel a čekají na Pelopa. Loučí se se svou matkou a chce ji nechat o samotě. Chce od něj obejmout a dává mu rady. Odchází. Přichází Pelops, Hippodamie mu brání v probuzení Myrtilla a žádá ho, aby zrušil své rozhodnutí o vyhnanství Atrea, ale on nechce. Uhýbá mu z cesty, ale když je k ní otočený zády, Hippodamie se na něj vrhne s dýkou. V tom vejde Jolos a zachytí ránu Hippodamie a postaví se mezi ni a Pelopa. Pelops se rychle obrátí. Hippodamie obviňuje Myrtilla z toho, že klidně bude lhát, jen aby na ni padla znovu hanba. On však nic nepoví jen proto, aby se trápil až do smrti. Pelops ho ve vzteku probodne mečem. Než zemře, znovu ho prokleje. Hippodamie lituje svých činů a probodává se dýkou. Pelops odchází domů.

Konec trilogie.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Yuyka, 10.06.2005

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Balada blanická (Selské balady)
-Bratři
-Hilarion
-Hippodamie (trilogie), Hippodamie (trilogie) (2)
-Hrabě Breda (Selské balady)
-Jan Sladký Kozina (Selské balady)
-Legenda o svatém Prokopu
-Lorecký ze Lkouše (Selské balady)
-Matyáš Ulický (Selské balady)
-Má vlast
-Meč Damoklův
-Motýli všech barev
-Nervy (Okna v bouři)
-Noc na Karlštejně, Noc na Karlštejně (2), Noc na Karlštejně (3), Noc na Karlštejně (4), Noc na Karlštejně (5), Noc na Karlštejně (6), Noc na Karlštejně (7), Noc na Karlštejně (8), Noc na Karlštejně (9), Noc na Karlštejně (10)
-Okna v bouři
-Píseň o Vinetě
-Strom života
-Šárka
Čítanka-Apostrofa (Okna v bouři)
-Balada blanická (Selské balady)
-Balada o hovně
-Balada o mladosti (Bodláčí z Parnassu)
-Balada o smrti Jana Koziny (Selské balady)
-Balada vánoční (Selské balady)
-Bodláčí z Parnassu (Bodláčí z Parnassu)
-Cep a kosa (Selské balady)
-Cesta u lesa (Eklogy a písně)
-Cigánovy housle (Epické básně - Balady a romance)
-Česká duma (Selské balady)
-Český sedlák (Selské balady)
-Dědicové (Epické básně - Balady a romance)
-Dešťové krůpěje (Epické básně - Balady a romance)
-Díky (Strom života)
-Dvě komety (Selské balady)
-Epilog (Selské balady)
-Etruská balada (Selské balady)
-Fata morgana (Z hlubin)
-Harald (Epické básně - Balady a romance)
-Hrabě Breda (Selské balady)
-Hudba v duši
-Jarní romance (Epické básně - Balady a romance)
-Jarní větry (Eklogy a písně)
-Jitro (Dědictví Tantalovo)
-Kresby a pastely: Mezi řádky Zlomků epopeje (Já nechal svět jít kolem), Kresby a pastely: Mezi řádky Zlomků epopeje (Já nechal svět jít kolem) (2)
-Květnice života (Bodláčí z Parnassu)
-Květy a láska
-Lorecký ze Lkouše (Selské balady)
-Má vlast
-Meč Damoklův
-Miloval jsem
-Moderní básníci francouzští
-Modlitba na Řípu (Selské balady)
-Na křídlech větrů (Eklogy a písně)
-Noc na Karlštejně, Noc na Karlštejně (2), Noc na Karlštejně (3), Noc na Karlštejně (4), Noc na Karlštejně (5), Noc na Karlštejně (6), Noc na Karlštejně (7), Noc na Karlštejně (8)
-Ó milujme!
-Ó Praho! (Hudba v duši)
-Píseň - epilog (Okna v bouři)
-Píseň emigranta (Selské balady)
-Píseň klasů (Selské balady)
-Píseň vzbouřených sedláků (Selské balady)
-Poetika lásky (Dni a noci)
-Pohřeb Alaricha (Epické básně - Balady a romance)
-Pohřeb v lese (Epické básně - Balady a romance)
-Primavera (Čarovná zahrada)
-První láska (Eklogy a písně)
-První růže (Epické básně - Balady a romance)
-Ptáci
-Ptáče svobody (Epické básně - Balady a romance)
-Romance (Epické básně - Balady a romance)
-Selský Otčenáš (Selské balady)
-Shnilé obilí (Selské balady)
-Sloky (Eklogy a písně)
-Sobě na hrob (Strom života)
-Sonet (Skryté zdroje)
-Spartakus (Zlomky epopeje)
-Struna lásky (Motýli všech barev)
-Své dceři (Nové sonety samotáře)
-Štědrovečerní motiv (Sonety samotáře)
-Tak mám tebe plnou duši (Tiché kroky)
-Tři jezdci (Epické básně - Balady a romance)
-Ublížilas, lásko (Tiché kroky)
-V bezesné noci (Okna v bouři)
-V dnech šerých (Okna v bouři)
-V podzimních mlhách (Okna v bouři)
-V tvém oku jindy zamlklém a snivém (Kvítí Perdity)
-Vánoce (Co život dal)
-Všední balada (Epické básně - Balady a romance)
-Vždy s někým být (Zahrada slov)
-Walt Whitman
-Z dalekých cest
-Za trochu lásky
-Za trochu lásky (Okna v bouři)
-Zimní pohádka (Epické básně - Balady a romance)
­­­­

Diskuse k výpisku
Jaroslav Vrchlický - Hippodamie (trilogie)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­