ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Durych Jaroslav (*02.12.1886 - †07.04.1962)

­­­­

Bloudění: Větší valdštejnská trilogie

  • nejobsáhlejší dílo předního představitele české katolické literatury 20. století
  • příběh politického, citového i duchovního bloudění hlavního hrdiny, jež končí teprve při dramatické scéně Valdštejnova zavraždění v Chebu, stejně jako příběh vzájemného hledání a lásky Jiřího a Andělky má především symbolický smysl jako obraz dějinných zákrut českého národa v oné době, jeho osudů i jeho víry
  • v české literatuře představuje Bloudění mimo jiné menšinový katolický pohled na náboženské střety pobělohorského období

Román Bloudění bývá označován za vrcholné prozaické dílo spisovatele Jaroslava Durycha. Popisuje vzestup a pád nejslavnějšího vojevůdce 30leté války Albrechta z Valdštejna. Valdštejn ale není ústřední postavou tohoto díla. Samotný děj představuje příběh lásky mezi válečnými emigranty bloudícími napříč Evropou během 30leté války. Hlavní hrdinové Jiří, Kajetán a Andělka se prvně setkají při exekuci na Staroměstském náměstí. Vzniká zde milostný vztah, jenž se ovšem nemůže odvíjet bez překážek. Všichni aktéři totiž neustále putují z místa na místo, a tak se jenom náhodně a s přestávkami mohou opět potkat v Praze, Stralsundu či Magdeburku. Mezitím však jejich vzájemné vztahy prochází mnoha krizemi pramenícími jednak z dlouhého odloučení a jednak z rozdílné konfese. Oba hlavní hrdinové milují Andělku, ta se po mnoha peripetiích nakonec stává ženou Jiřího. Trochu ve stínu této hlavní dějové linie stojí válečné události, Valdštejnova tažení, šlechtické komploty a císařský dvůr ve Vídni.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Host v Brně roku 2015. Počet stran: 832. ISBN: 978-80-7491-441-6.

OBSAH:

Tato Větší valdštejnská trilogie nás ve své historické části seznamuje s průběhem 30leté války od bělohorské pohromy k násilnému odstranění Albrechta z Valdštejna.

Je po prohrané bitvě na Bílé hoře, kdy "mrzcí čeští a moravští páni jako kejklíři běhali s prapory cizinců." Popravy českých pánů zjednaly průchod spravedlnosti - po zásluze jsou potrestáni kacířští Čechové, kteří ztratili víru a poslušnost. Z Prahy odcházejí exulanti jako "morová rána" a neomezeným pánem pokořené země se stává vítězný císař Ferdinand II., muž neobyčejně zbožný, jemuž 6 kaplanů slouží mše, 2 jezuité káží, 2 zpovídají a opatrují jej "jako myš v pasti, jako malomocné nemluvně." Rozpoutává se poté zhoubná válka po všech koutech střední Evropy, množí se pletichy a intriky mezi mocnými katolickými pány (Valdštejnem, Ditrichštejnem a Lichtenštejnem), roste nenávist a řevnivost mezi mnišskými řády a nevázaný život mezi duchovenstvem. Kněžská hrabivost vidí v českých odsouzencích pouze jejich zboží. Lotrinský kardinál se chce ženit s vnučkou kardinála Richelieua, kardinál de Guise má děti a zbožná abatyše jakéhosi bavorského kláštera radí k zavraždění Valdštejna... Mezitím rostou podezření, nedůvěra a obavy ze záhadného chování císařského generalissima. Císař se radí se zpovědníkem Lamormainem o jeho odstranění. Nechce zatížit své vědomí vraždou, a tak stále ještě doufá ve Valdštejnovu rezignaci. Bojí se věčné záhuby své duše, brání se konfiskaci svého jmění. Cítí, jak "silný je duch jezuitské logiky a dialektiky. Ale kde je duch lásky?" Lamormainovy liché důvody a konečně i výtky zlomí odpor slabého císaře, jenž chtěl být čestný. Valdštejnův osud je zpečetěn. Tento muž je v autorově pojetí jediný, nekompromisní, železný člověk, mařící dvorské intriky, kritický, neoblomný, věrný císaři, a to až do okamžiku, kdy ho dal do klatby. I jeho záhadné vyjednávání s nepřítelem je prý v zájmu císaře. Upadl ale v nemilost a jeho přátelé postupně odpadávají. Smutná je jeho cesta z Plzně do Chebu a strašlivá jeho poslední noc ze soboty na masopustní neděli 25. února 1634, kde je úkladně zavražděn.

Kromě historického líčení má román i své ideové zaměření, které mu dalo jméno. Za válečné vřavy přichází do Čech na rozkaz svého zpovědníka neznámá španělská dívka Andělka, aby tu splnila svůj úkol. Nestará se příliš o sebe. Oběd jí dává Bůh ze svých zásob, její hlad a žebrota vzbuzují všude úžas a závist. Má školení španělských jezuitů, nezná milostné city, poslouchá jen slepě rozkazů svého duchovního rádce, jenž jí ztělesňuje Boha. Je tvrdá k sobě i jiným, nezatěžuje se zbytečně skutky milosrdenství. V Praze se seznámí s valdštejnským sluhou Jiřím a poznává, že nastal úkol jí svěřený. Jiří je typ rozkolísaného neujasněného českého kacířství. Anděla doporučuje Jiřímu sv. Dikasta, blaženého lotra na kříži po Ježíšově pravici, patrona hříšníků, a Jiří uniká známosti, ve které není pravého, lidsky vřelého mileneckého vztahu. Teprve na úmrtní lóži slaví s Andělkou sňatek. Jiří umírá, avšak Andělka bude matkou jeho dítěte, symbolu nové generace národa, která nebude již bloudit jako jeho předkové, nýbrž spočine s důvěrou v náruči vítězné církve.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Grully, 25.03.2021

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Jaroslav Durych - Bloudění: Větší valdštejnská trilogieMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­