ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Woodová Barbara (*20.04.1947)

    Ceska posta
­­­­

Věštkyně


DOBA A MÍSTO DĚJE:

14.-30. prosince 1999 a o tři měsíce později; Šarm aš-Šajch, USA, Itálie - Vatikán a další místa

DĚJ:

Půvabná šestatřicetiletá archeoložka doktorka Kateřina Alexandrová provádí na Sinajské poušti archeologické vykopávky. Úřadům oznámila, že pátrá po takzvané Mojžíšově studni. Ve skutečnosti ale hledá studni pojmenovanou po Mojžíšově sestře Mirjam. Mirjam byla prorokyně a podle Kateřininy teorie se s Mojžíšem dělila o vůdcovství nad Izraelity.
Poblíž Kateřinina tábora je prováděn odstřel skal kvůli stavbě luxusního rekreačního střediska. A právě tam je objeven fragment papyru s nápisy Iesous a zon aionios. To znamená Ježíš a život věčný. Poblíž místa odstřelu dělníci objevili jakýsi tunel. Kateřina se ho vydala prozkoumat a nalezla vyschlou studnu a na jejím dně dvě lidské kostry a starý zapečetěný košík.
Nejprve se vrhla do překladu textu útržku papyru. Jeho autorkou byla jakási Perpetua a ženu jménem Aemelie oslavovala mužským titulem diakonos, což znamená něco jako křesťanský kněz. Podle stylu písma papyrus pocházel z druhého století. Ale v té době přece ženy nemohly být oslovovány mužským titulem diakonos! Senzační nález okamžitě způsobil velký rozruch a Kateřina se začala obávat, aby se vzácné objevy nedostaly do nepravých rukou. Proto bez povolení úřadů otevřela nalezený košík a v něm našla šest perfektně zachovaných "knih" - původně svitků. Nadiktovala je téměř osmdesátiletá žena jménem Sabina Fabiana.
Kateřina se emailem spojila se svým nejlepším přítelem Danielem Stevensonem, archeologem, toho času v Mexiku, a požádala ho, aby za ní přijel. V hotelu, kde použila počítač, se seznámila s mladým knězem a znovu se s ním setkala v táboře, kde si prohlížel práce na vykopávkách. Dozvěděla se, že se jmenuje Michael Garibaldi.
Na opačné straně světa - v USA - se počítačový magnát Miles Havers rozhodl získat nalezený archeologický skvost do své sbírky, a proto do Šam aš Šajchu poslal své lidi.
Druhý den do tábora přijel Daniel a jemu i Kateřině se povedlo společně se svitky tajně uprchnout. Na Kennedyho letišti v USA se Kateřině podařilo i s pašovaným nálezem v zavazadle projít celnicí. Fotokopie svitků měl pro jistotu u sebe Daniel, který přiletěl jiným letadlem.
Kateřina se ukryla v domě svého milence, vědce Julia Vosse. Netušila, že ji Miles Havers dal sledovat přes počítač, takže pokud použije kreditní kartu, bude čerpat své zdravotní pojištění nebo se jen připojí na internet, bude místo jejího pobytu okamžitě vyzrazeno.
Dan měl důkaz, že jsou sledováni, a proto Kateřině zavolal (telefon už ale odposlouchávali Haversovi lidé), aby za ním ihned přijela. Kateřina vzala s sebou svitky, pár osobních věcí, nějaké oblečení a vypravila se do Danielova bytu.
Na internetu již byla zveřejněná zpráva, že Kateřina opustila svůj tábor a odjela, neznámo kam. V nedalekém hotelu byl navíc zavražděn americký stavební inženýr Hungerford. Hungerfod řídil odstřelovací práce a když se dozvěděl, co Kateřina objevila, zapletl se s překupníky kradených starožitností. Tento přísně uzavřený okruh lidí si ale mezi sebe jen tak někoho nepustí, a tak muž zaplatil za svou nezkušenost v tomto oboru životem.
Daniel s Kateřinou se rozhodli, že uprchnou z města a ukryjí se na nějakém odlehlém místě, aby Kateřina mohla přeložit svitky a zveřejnit jejich obsah. Při odchodu z bytu ale byli přepadeni dvěma mladíky najatými Haversem. Kateřině se podařilo uprchnout i s Danielovým laptopem, ale její přítel byl těžce zraněn. V bytě navíc zůstaly fotokopie svitků, které se dostaly do rukou Haverse.
Na ulici Kateřina vrazila do Otce Garibaldiho. Protože ji pronásledovali mladíci, kteří ji a Daniela přepadli v bytě, musela Kateřina s Garibaldim ujet v autě...

Egyptská ekonomika byla z velké části založena na cestovním ruchu, ale od doby krize s rukojmími, při níž bylo zabito pět amerických turistů, země ekonomicky upadala. Kdyby Egypt získal křesťanské svitky, které objevila doktorka Alexandrová, přilákalo by to zpět turisty. Proto se Egyptský prezident rozhodl jednat s prezidentem USA o vydání svitků...
Vatikánu se samozřejmě nelíbilo, že by objev listin z doby křesťanství mohl například změnit výklad Bible. Proto byly učiněny příslušné kroky...
Haversův starý přítel z Vietnamské války Titus Peréz, prezident a zakladatel firmy Security Consultants, Inc., nahrál rozhovor Kateřiny s Danielem. Havers se tak částečně dozvěděl, o čem svitky pojednávají. Titus vyslal několik svých mužů, aby archeoložku dopadli.

Michael byl při útěku postřelen pronásledovateli. Ubytoval se proto s Kateřinou v jakémsi kempu a Kateřina ho ošetřila. Otec Garibaldi jí řekl, že do Šarm aš Šajchu dorazil po jejím odjezdu balíček určený jí, a protože už byla pryč, nabídl se Michael, že jí ho doručí. Vracel se totiž právě do Států. Když ji nenašel u ní v bytě, vydal se na adresu odesílatele, kterým byl Daniel Stevenson.
Michael Garibaldi byl velice zdatný v práci s počítačem a podařilo se mu odheslovat Danielův počítač.
Další den v novinách psali, že archeolog Daniel Stevenson podlehl následkům zranění. Z místa činu uprchla jakási žena, která je podezřelá z vraždy... Kateřina s Michaelem tedy z turistického letoviska rychle zmizeli a vypravili se do výzkumné laboratoře v San José, aby Kateřina mohla určit stáří svitků, které průběžně překládala. Do laboratoře se dostali snadno, protože Kateřina zde již několikrát pracovala. A tak jen předstírala, že Michael je její asistent Daniel Stevenson. Pomocí složité chemické metody zjistila, že svitky jsou z doby blízké době Ježíšově. Kdyby mohla dokázat, že v počátcích křesťanství byly kněžími i ženy, konečně by očistila pověst své matky, doktorky Niny Alexandrové. Ta totiž vydala odvážnou knihu, v níž tvrdila, že prvním apoštolem byla Máří Magdaléna a muži si po dva tisíce let neprávem osobovali titul papeže. Za to byla exkomunikována z církve.
Michael mezitím ukládal do počítače program pro překládání ze staré řečtiny. Dvojice ale byla vypátrána týmem Haversových lidí. Protože se jim ale povedlo spustit požární alarm tím, že založili v laboratoři malý požár, mohli ve vzniklém zmatku z místa odjet. Později Michael setřásl další dva muže, kteří je pronásledovali.
Ubytovali se v hotelu na pláži nedaleko San Franciska. Protože Kateřinina fotografie se objevila na titulní stránce novin jako hledaná osoba, musela drasticky změnit svůj vzhled. Michael jí ostříhal vlasy na krátko a Kateřina si je odbarvila na blond.
Havers si dal přeložit svitky z fotokopií a pátral po chybějící - sedmé části. Ta mohla obsahovat tajemství věčného života, vymezený okamžik, kdy nastane konec světa či den příchodu Spasitele...
Kateřina a Michael se opět vydali na útěk. Útočiště našli v San Francisku. Použili počítač v internetové kavárně, ale museli pracovat rychle, protože po připojení k síti je mohli Haversovi lidé snadno vystopovat. Kateřina se pak přes Danielův notebook připojila do chatu, který často navštěvoval. Sdělila členům fóra - chatařům - že Kateřina Alexandrová Daniela nezabila a nyní je ve velkém nebezpečí, protože je pronásledována. Požádala je, aby jí pomohli s hledáním významu slova TYMBOS (ve fragmentu papyru se totiž pravilo, aby byly svitky odneseny ke Králi Tymbosovi), a aby šířili po internetu zprávu, že Kateřina Alexandrová je nevinná.
Poté se s Michaelem přesunuli do Las Vegas ve státě Nevada a ubytovali se v hotelu Atlantis. Kateřina byla ale málem zatčena federálním agentem. Díky šťastné náhodě se jí podařilo prchnout i se svitky a Michaelem v těsném závěsu.
Její žádost na internetu přinesla ovoce. O Kateřině Alexandrové začaly psát všechny noviny a její příběh si získal podporu lidí po celých Státech i ve světě.
Archeoložku ale opět zatkli, a to na letišti v Los Angeles. Naštěstí se s Michaelem rozdělili a svitky měl u sebe on. Za jeho pomoci se Kateřině podařilo prchnout z kanceláře letištní policie. Na přechodnou dobu zůstali ve Washingtonu.
Kateřinin milenec Julius přišel na to, že o Sabině Fabianě se zmiňuje Tomáš z Monmouthu v rukopisu z 12. století, který je uložen v klášteře Greensville ve Vermontu. Protože s Juliem natočili rozhovor, vysílaný celostátně, mohl Kateřině naznačit, kde má hledat...
Sabina se narodila v Antiochii v Sýrii v bohaté rodině. V šestnácti letech společně s matkou vyslechly kázání jakéhosi muže o jediném Bohu a Spravedlivém. Jejich životy se tím zcela změnily. Staly se členkami náboženského hnutí Cesty.
Sabinina matka byla porodní bába a naučila dceru svému umění. V sedmnácti letech se pak Sabina provdala. Při vzpouře chudiny si lůza vybrala za obětního beránka právě členy Cesty. Sabinin manžel byl zavražděn, stejně tak její rodiče, a přišla i o dítě, které čekala. Doslechla se, že Spravedlivý káže své poselství ve vzdálené zemi, a proto se vydala na východ. Nejprve se přidala ke karavaně alchymisty a poté k výpravě Cornelia Severa. Dostala se do starobylého města Ur Magna poblíž řeky Eufrat. Aby zde mohla mluvit se Spravedlivým, musela být nejprve zasvěcena. Při mystickém obřadu získala dar proroctví. Poté ale zjistila, že zdejší Spravedlivý je nazýván Tammuz a že to není ten, kterého hledala. Vydala se tedy hledat dál do Persie. Zde se setkala s následovníky Zoroastera. Ani to ale nebyl ten "pravý" Spravedlivý. Dále se dostala do Indie a Číny a na své cestě postupně zjišťovala sedm pravd o lidském životě. V Číně se setkala se Satvinder, ženskou lékařkou, která byla následovnicí muže, jehož zplodil Pán zástupů a který se narodil z panny. Jeho jméno bylo Budha.
Poté se Sabina s Corneliovou karavanou vydala do Alexandrie. Zde poznala učení Isis, Bohyně spasitelky. Společně s Corneliem se pak vydali k severu do Británie, země vlkodlaků. V chrámu Aeskulapově se Sabina zamilovala do mladíka jménem Philos a zaujaly ji mystické obřady druidů.
Při shromáždění u Stonehenge byla ale velká část věřících pobita římskými vojáky...
Po této tragické události se Sabina s Corneliovou výpravou plavila do země Germánů do kolonie Agrippina. Jenže všechny tři lodě ztroskotaly a Sabina jen jako zázrakem vyvázla živá. Na pobřeží ji našel kmen vůdkyně Freydy a ujal se jí. Sabina se naučila jeho jazyk a později se provdala za Freydina syna Segimunda. Po porážce Římanů Germány se novým domovem kmenu stalo Aqual Groni a Sabina Segimundovi porodila devět dětí.
Kateřina s Michaelem se vypravili do Vermontu. V Rukopise byla legenda o Sabině Fabianě, manželce římského velitele Cornelia Severa, která byla zabita při útoku římských vojáků na Stonehenge (Visící kameny). Sabina po sobě zanechala šest svitků o alchymii a čarodějnictví, které byly za čas pohřbeny spolu s tělem velekněžky Valerie. Kateřina z přeloženého svitku věděla, že Sabina nebyla Corneliovou manželkou. A také nemohla být zabita u Stonehenge, když příběh svého života diktovala jako osmdesátiletá. Krásná doktorka věřila, že musí existovat ještě sedmý svitek, ale rukopis jí neprozradil, kde by ho měla hledat...
Michael Kateřině přiznal, že když byl v Izraeli na dovolené, dostal příkaz z Vatikánu, aby ji sledoval a podával informace o archeologickém objevu, který učinila. Poté, co se s ní vydal na útěk, už s ní ale zůstával jen kvůli ní samé, ne kvůli Vatikánu.
Kateřinu to velice ranilo. V klášteře se nečekaně objevil Julius a chtěl, aby Kateřina ukončila pátrání po sedmém svitku, který stejně neexistuje, a vrátila se raději domů. Archeoložka to ale odmítla.
Ráno se v klášteře objevili agenti FBI a chtěli si s Kateřinou promluvit. Ta ale už večer za pomoci matky představené z kláštera uprchla. Zanechala ve své ložnici jako falešnou stopu laptop, aby Haverse zmátla.
Odjela do Německa do Cách, kde sídlil Sabinin kmen. Opět se zde setkala s Michaelem, který sem přijel, a strávili spolu noc.
Kateřina dokončila překlad Šestého svitku a uvědomila si, kde má hledat svitek Sedmý.
Kněžka Valerie, o které se psalo v rukopise, bylo druhé jméno Aemelie. Valerie byla jednou z žen, které vykonávaly funkci křesťanského kněze. Byla pohřbena v posvátném římském pohřebišti pod kostelem sv. Petra ve Vatikánu. Tymbos znamená hrob a Králem je míněno posmrtné Království nebeské.
Michael s Kateřinou sice Aemeliinu hrobku našli, ale svitek ne... Když se Kateřina 4. ledna 2000 vrátila domů, našla obálku odeslanou z Greensville a v ní starou knihou o vykopávkách pod kostelem sv. Petra. Z fotografie členů archeologického týmu zjistila, že jedním z nich byla i matka představená, ještě než vstoupila do kláštera. Kateřina zavolala Michaelovi a znovu se vypravili do Vermontu. Kateřina zapomněla, že její telefon je stále odposlouchávaný, a tak zápasila s časem, aby do kláštera dorazila dříve než Haversovi lidé.
Matka představená dala Kateřině poslední - Sedmý svitek. Předtím, než se stala jeptiškou, se snažila najít jeho předcházející část, ale neznala žádné indicie k jejímu nalezení a netušila, že jich je šest.
Později byl Freydin kmen pobit a jen Sabina přežila. Bylo to v zimě a Sabina si přála, aby v lese umrzla a zemřela. Zjevil se jí ale Spravedlivý, kterého tak dlouho hledala, a sdělil jí, že člověk po smrti dojde věčného života. Sabinu našla v lese hlídka a odnesla ji do pevnosti. Sabina se uzdravila a dožila se požehnaného věku. Před smrtí nadiktovala svůj příběh Aemelii a zemřela s vidinou Království Nebeského.
Do kláštera vtrhl kardinál Lefevr a chtěl Kateřině zabránit, aby po internetu rozeslala překlad svitků. Bál se, že tím zneváží dosavadní výklad Bible a zpochybní křesťanskou víru. Kateřina ale i přes jeho protest překlad rozeslala po celém světě.
Haversových lidí se už nemusela bát. Haversova manželka Erika totiž odhalila manželovy špinavé praktiky. To, že chtěl zabít doktorku Alexandrovou, že ukradl indiánskému kmenu posvátnou sošku Ducha rohů slunovratu, aby ji měl ve své soukromé sbírce a hlavně to, že kdysi zavraždil svého společníka a přivlastnil si jeho vynález. Zařídila proto, aby s ním Titus Peréz okamžitě přerušil spolupráci a nechal doktorku Kateřinu na pokoji...
O tři měsíce později Julius odjel na Sinaj pokračovat v Kateřininých vykopávkách. Kateřina dosáhla toho, že jméno její matky bylo očištěno a s Michaelem se rozhodli bránit a šířit poselství svitků. Podle nich právě nastal čas, kdy se má na zem vrátit Posel...

HLAVNÍ POSTAVY:

Kateřina Alexandrová - vzdělaná, sympatická, rozvážná a statečná žena, která chce očistit jméno své matky, i když při tom hodně riskuje.
Michael Garibaldi - inteligentní, atraktivní, odvážný muž - věnuje se bojovému učení pangamot. Není zcela vyrovnaný se svou minulostí, občas se mu vrací ošklivé vzpomínky.

HLAVNÍ MYŠLENKA:

Autorka se zabývá možnostmi zneužití moderní výpočetní techniky. Počítačoví piráti se nám dokáží bez problému dostat do soukromí, sledovat nás a zneužívat naše osobní údaje a nikdo jim v tom nemůže zabránit.
Zamýšlí se také nad postavením žen v počátcích křesťanství.

VLASTNÍ HODNOCENÍ:

Kniha "Věštkyně" se z tvorby Barbary Wood poněkud vymyká, a to jak svým dějem, tak stylem, kterým je napsaná. Autorka ji dokončila v roce 1996, a děj se odehrává v roce 1999. Šílenství spojené s koncem roku 1999 je zde zachyceno velmi reálně - podobné události probíhaly i ve skutečnosti.
Barbara Wood velmi přesvědčivě vystihla boj o svitky i na "nejvyšších místech" (tj. prezident USA, Vatikán, ...). Také se realisticky zabývá počítačovým pirátstvím a složitou špionážní prací na internetu.
V knize není tak výrazná historická dějová linka, jak jsou její čtenáři možná zvyklí, děj je zaměřen hlavně na současnost. Přesto si myslím, že „Věštkyně“ je velice dobrá, zajímavá, napínavá a poutavá kniha s velmi spletitým a prokombinovaným dějem. Woodová opět dokázala, že má vynikající vypravěčský talent a že dokáže skloubit dohromady hodně témat, která mají nakonec smysluplný závěr.
Pokud bych ale knihu doporučoval, tak spíš tomu, kdo se orientuje v práci s počítačem a umí aspoň trochu anglicky - při čtení se to rozhodně hodí.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Kosan, 11.01.2006

­­­­

Diskuse k výpisku
Barbara Woodová - VěštkyněMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­