ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Woodová Barbara (*20.04.1947)

   
­­­­

Sedm démonů


DOBA A MÍSTO DĚJE:

Rok 1991 Malibu - předměstí Los Angeles; Egypt - oblast Tell el-Amarna

DĚJ:

Šestatřicetiletý egyptolog Mark Davison přednáší na univerzitě v Los Angeles, je autorem několika populárně-naučných knih o starém Egyptě a snaží se získat profesuru, aby byl dostatečně finančně zabezpečený a mohl se oženit se svou přítelkyní Nancy. Jeho přesně naplánovaný život se ale změní v okamžiku, kdy místo profesora připadne jinému kandidátovi...
Marka nečekaně navštíví postarší elegantní milionář jménem Sanford Halstead a přinese mu "balíček, který ho bude zajímat". Mark zjistí, že jde o deník Nevilla Ramsgata, jednoho z průkopníků egyptologie, který žil v devatenáctém století. Ramsgate prováděl v roce 1881 výzkum starého města Achetaton v Egyptě v oblasti Tell el-Amarna. Hledal zde hrob faraona Achnatona, neboli Amenhotepa IV. Ten v Egyptě zavedl monoteizmus a po své smrti ho kněží prohlásili za kacíře a jeho jméno bylo zakázáno vyslovit pod trestem smrti.
Ramsgate v deníku podrobně popsal postup prací i podivné okolnosti, které jeho expedici provázely. Jakási místní žena mu poradila, aby hrob hledal "pod psem". Díky šťastným náhodám a nálezu kamenné stély s hádankou: "Když Amon-Re jede po proudu, leží zločinec pod ním, aby byl opatřen okem Esetiným". Nakonec nalezl zapečetěné dveře pohřební komory. Na nich bylo následující varování:

Střez se strážců kacíře, kteří tu navěky hlídají. Taková je msta nejstrašnějších:
Jeden tě změní v ohnivý sloup a zničí.
Jeden tě přiměje jíst vlastní výkaly.
Jeden ti serve vlasy z hlavy a skalpuje tě.
Jeden přijde a roztrhá tě na kusy.
Jeden přijde jako sto štírů.
Jeden přikáže komárům, aby tě sežrali.
Jeden ti způsobí strašné krvácení a nechá ti vyschnout tělo, až zemřeš.

Zápisy deníku však bez vysvětlení náhle končí 1. srpna 1881.
Mark ukázal deník svému příteli dr. Ronaldu Farmerovi. Ron byl velice schopný egyptolog, ale kvůli nedostatku pracovních příležitostí si musel přivydělávat psaním brakových hororových povídek. Mark ho pozval k sobě domů a společně čekali na příchod Halsteada.
Ten Marka požádal, aby co nejrychleji připravil výpravu, která by se vydala do Egypta a nálezem hrobu odhalila tajemství spojená se smrtí faraóna Achnatona...
O čtyři měsíce později bylo vše připraveno a Mark s Ronem a Sanford Halstead se svou překrásnou ženou Alexis se vydali na cestu do Egypta.
V Káhiře Mark v archivu ministerstva zjistil, že členové Ramsgatovy výpravy zemřeli na neštovice a jejich tábor musel být spálen. Ve svém deníku se ale Ramsgate o neštovicích nezmiňoval. Navíc na jednom ze sedmi úmrtních listů byla jako příčina smrti uvedena cholera... Co se ale před lety vlastně přihodilo?
K Markově výpravě se připojil Hasim al Šeichly, úředník z Úřadu pro starožitnosti, a předák Abdul Rageb, který najal feláhy (dělníky) a také zajistil veškeré zázemí pro expedici. Kromě toho také najal mladou lékařku Jasminu Šukriovou, studentku posledního ročníku medicíny. Za bezpečnost expedice byl zodpovědný nejvyšší ghaffir. Expedice tedy čítala celkem SEDM osob...
Hned první večer náhle zemřel jeden z feláhů. Našli ho s vytřeštěnýma očima a s děsivým výrazem v očích.
Zvláštní bylo také to, že na všech fotkách, které Ron udělal, byl u Markovy postavy podivný stín.
Expedici nabídl své služby podvodník Constantin Domenikos, ale Ron s Markem ho rázně odmítli.
V noci se Markovi zjevila čarokrásná ženská postava, ale po chvíli se rozplynula. Halsteadovi začala často téct z nosu krev, v Jasminině stanu se zase ve vyšším množství vyskytoval hmyz a Hasima málem bodl štír...
Při kopání objevili dělníci nejprve pistoli z poloviny devatenáctého století a později zuhelnatělé lidské kosti - pozůstatky členů Ramsgatovy expedice. Jasmina se domnívala, že mrtvoly byly před smrtí rozsekány, protože kosti byly roztroušeny opravdu po celém kaňonu. Později feláhové našli zlomek stély, na které se dalo rozeznat sedm zvláštních postav.
O stravu Američanů se starala stará šejcha (tj. žena zasvěcená do tajemství staré magie) jménem Samira. Ta často žvýkala listy halucinogenní rostliny. Znenadání začala mluvit koptským nářečím o kletbě sedmi démonů a varovala účastníky expedice před zlými silami.
Ghaffir, který hlídal laboratorní stan se zásobami, byl nalezen mrtvý a v ústech měl výkaly. Mark se domníval, že šlo o vyřizování účtu mezi obyvateli znepřátelených vesnic.
Alexis začala trpět somnambulismem. Totéž se podle deníku stalo i Ramsgatově manželce Amandě.
Sanford kromě krvácení z nosu objevil i krev ve své moči. Nejenže odmítl, aby ho Jasmina vyšetřila, ale ani nechtěl opustit vykopávky.
Práce pokročily a konečně byla objevena stéla s popisem umístění hrobu.
V noci se Markovi už počtvrté zjevila tajemná žena. Tentokrát dokonce mluvila jakousi cizí řečí. Než ale mohl Mark pochopit, co mu chce sdělit, ozval se z Jasminina stanu křik. Po bezbranné mladé ženě lezly stovky hmyzu a bodaly ji do kůže. Díky duchapřítomnosti Marka se jí naštěstí nic závažného nestalo.
Když se egyptolog zeptal šejchy na význam slov, která mu řekla tajemná žena, dozvěděl se, že znamenají: "Kdo jste?" Samira ho varovala, aby co nejrychleji našel hrob, než bude pozdě...
Jiný ghaffir, který přes noc hlídal stélu, byl ráno nalezen mrtvý - rozseknutý na dvě části. Mark byl stále přesvědčený, že ho zavraždil buď někdo z obyvatel vesnice nebo Domenikos, aby jim nahnal strach. Vypravil se proto za umdou (tj. nejváženější a nejdůležitější obyvatel vesnice) a také za Domenikosem, aby je varoval, že si s ním nemají zahrávat.
V noci se mu opět zjevila ona žena a pověděla mu, že se jmenuje Nefertiti. Později mu řekla, že její manžel Achnaton "spí v kaňonu".
Tu samou noc mu Alexis přiznala, že ho ve skutečnosti nenajal Sanford, ale ona sama. Sanford byl jejím manželem jen na oko. Alexis, bohatá dědička, trpěla odporem k sexu, a tak, aby ji muži neobtěžovali, se provdala za impotentního Sanforda a dávala mu štědré "kapesné" za to, že hrál dobře svou roli.
Když se jí do rukou dostal Ramsgatův deník, rozhodla se, že výpravu do Egypta povede Mark, který byl ve svém oboru velice uznávaný. Zařídila tedy, aby nedostal místo profesora a měl zájem vypravit se na expedici...
Omámená Samira Marka zavedla na okraj náhorní plošiny a při východu slunce Mark pochopil hádanku vytesanou na soklu stély.
Vždy devatenáctého července je na obzoru viditelný Sírius (neboli Psí hvězda či Oko Esetino). Správný překlad věty na stéle měl tedy znít: "Když putuje Slunce po horizontu k severu, zločinec leží pod Siriem, okem Esetiným."
Podle pozice hvězdy při východu slunce teď bylo snadné určit polohu hrobu.
Události, které se až dosud přihodily, Rona přiměly, aby uvěřil kletbě uvedené v Ramsgatově deníku. Mark ho ale uklidňoval, že všechno jsou jen podivné náhody.
Stará šejcha zmizela, a tak musel večeři připravit Abdul. Náhle se spustil přívalový déšť, bouřka a silný vítr a vypadly generátory energie. Po několika děsivých minutách vše utichlo, generátory opět naběhly a účastníci expedice zjistili, že zem je stále stejně vyprahlá, jako by se vůbec nic nestalo...
Mark konečně narazil na první schod vedoucí do pohřební komory a vyčerpáním se zhroutil.
Mezitím feláhové našli mrtvolu šejchy. V ústech měla výkaly, stejně jako první zavražděný ghaffir.
Práce na vykopávkách přesto pokračovaly a dělníci se dostali až k okraji dveří. Na nich byly vytesány Horovy oči, pomocí nichž měl zemřelý prozřít a vidět denní světlo. Ty ale byly úmyslně zmrzačené, aby kněží mrtvému znemožnili posmrtný život. Navíc hrob nebyl označen jménem, takže duše se nemohla vracet do těla.
Hasima při obědě bodl smrtelně nebezpečný štír. Když se ostatní pokusili zvíře chytit, nenašli ho.
Alexis se Markovi svěřila, že ji pronásledují podivné sny a představy. A poté se ho dokonce pokusila svést.
Markovi se opět zjevila Nefertiti a potvrdila mu, že našel hrob faraóna Achnatona. Také mu řekla, že šejchu zabil Spravedlivý a jeho samého čeká nejstrašnější ze všech trestů - pomalé rozsekání zaživa, pokud včas nezastaví démony. Zavedla Marka do minulosti a ukázala mu město Achetaton v celé své slávě a nádheře...
Výpravu navštívil umda s delegací ze své vesnice. Chtěl, aby ukončili práci na vykopávkách, protože vesnici kvůli nim postihly katastrofy. Mark to ale odmítl.
Sanford, Ron i Abdul chtěli odjet, ale Alexis přikázala ve vykopávkách pokračovat.
V noci se Markovi opět zjevila Nefertiti, ale tentokrát vstoupila do těla Alexis. Požádala ho, aby Achnatonovi "vrátil život"...
Když se odstranila silná vrstva písku před vchodem do pohřební komory, našli Mark s Ronem lidskou kostru s prostřelenou lebkou. Nejdříve se domnívali, že jde o ostatky Nevilla Ramsgata, ale pak zjistili, že jde o tělo jeho ženy Amandy.
Nefertiti Markovi řekla, že žena utíkala před Spravedlivým a její manžel, který se ho pokusil zastřelit, zabil kulkou svou ženu.
Konečně byly dveře hrobky otevřeny. Na zdi předsíně bylo namalováno sedm hrozivých postav. Sedm démonů chránících hrob. A v pohřební komoře stály dva netknuté sarkofágy.
Markovi se opět zjevila Nefertiti a žádala ho, aby napsal na obě mumie jména a pronesl přitom staré modlitby, aby duše mrtvých byly osvobozeny a mohly žít ve věčné blaženosti. Když to neudělá, budou účastníci expedice zničeni démony. Zkáza právě započala.
Do Hasimova stanu vstoupila Bohyně, která spoutává mrtvé a muže uštípali škorpióni.
Ale ani tohle Marka nepřesvědčilo, aby uvěřil, že za smrt členů expedice můžou přízraky. Uvěřil až ve chvíli, kdy spatřil Appopa Hadovitého. Děsivou lidskou postavu s hlavou kobry a srpem v ruce. Před jistou smrtí ho zachránil Abdul, který Marka srazil k zemí. Za svou odvahu zaplatil životem, neboť ho zasáhl démonův srp.
Ron s Halsteadem chtěli utéci, zatímco Mark chtěl zavolat policii. Ve vesnici je ale odmítli převézt přes řeku, a tak se všichni tři museli vrátit zpět do tábora.
Halstead krvácel tak silně, že upadl do bezvědomí. Ron s Markem otevřeli sarkofágy a našli dvě dokonale nabalzamované mumie.
Na těle mumie Nefertiti byl papyrus s jejím jménem a díky tomu se její duch mohl pohybovat v kaňonu. V tom oba muži uslyšeli výstřely. Urychleně se proto vrátili do tábora. Na Jasminu dorážely příšery, které měly zadní nohy hrocha, přední nohy lva a hlavu krokodýla. Egyptologům se naštěstí podařilo nestvůry zahnat.
Ron se rozhodl, že provede exorcismus, tj. vymítání zlého ducha. Halstead se k němu připojil, ale v polovině obřadu se zhroutil a vykrvácel ze všech tělesných otvorů.
Ron se rozhodl, že obě mumie zapálí a zničí, aby démoni neměli koho chránit. Znenadání ho ale odvlekla Velká požíračka Amemait a skalpovala ho...
Zděšený Mark vzal tedy kanystr s naftou a chtěl mumie zničit sám. Jasmína jela s ním a oba s hrůzou pozorovali, jak se Alexis proměnila v ohnivý sloup.
Zatímco Mark se plazil chodbou vedoucí do pohřební komnaty, Jasmínu pokryla neproniknutelná vrstva hmyzu.
Mark už za sebou viděl hrozivou postavu Apopa a v uších mu zněl jeho strašlivý hlas. V předsíni se ho zmocnily ruce čtyř démonů a každý z nich držel tupou sekeru. Mark se už připravoval na smrt, ale pak si vzpomněl na text antického svitku s kněžským rukopisem. Začal ho přeříkávat a v tom ho zasáhla první rána sekery...
Když přišel k sobě, zjistil, že je v pořádku. V předsíni stála Jasmina, kterou před hmyzem uchránila modlitba, kterou v duchu odříkávala. Přesvědčila Marka, aby napsal na Achnatonovou mumii jeho jméno a přeříkáním modlitby je osvobodil. Když to Mark udělal, obraz démonů na stěně se rozpadl v prach.
Kdyby byly mumie odvezeny do muzea, duše mrtvých by se neměly kam vrátit a zemřely by. Aby mohly žít věčně, Mark se rozhodl, že mumie schová hluboko ve skále a tu označí jmény mrtvých, aby duše mohly najít svá těla.
Úřadu pro ochranu starožitností oznámí, že nalezl prázdný hrob.
Krizová situace Jasminu a Marka sblížila, zamilovali se do sebe a i přes rozdílnost společenských i kulturních poměrů, ze který pocházeli, se rozhodli, že zůstanou spolu...

HLAVNÍ POSTAVY:

Mark Davison - ctižádostivý, schopný a samostatný mladý muž, který miluje svou práci egyptologa, ale kvůli své přítelkyni, která nerada cestuje, je ochotný se usadit. Zpočátku působí jako velice sympatický hrdina.
Když postupně umírají jednotliví členové výpravy, čtenář zjišťuje, že Mark je dost paličatý a ješitný. I přesto, že ohrožuje životy ostatních, chce za každou cenu pokračovat ve vykopávkách. Věří jen tomu, co vidí na vlastní oči, nedá se přesvědčit o existenci nadpřirozených sil. Podle mě se ke konci románu chová jako zabedněný pitomec...
Jasmina Šukriová - krásná mladá inteligentní dívka. I když se na rozdíl od většiny egyptských žen postavila na vlastní nohy a vystudovala medicínu, dřímají v ní staré společenské zvyklosti, a proto si například není jistá v mužské společnosti a nemá ráda cizince. Je velice milá, sympatická a trochu stydlivá, má ovšem statečné srdce a není zbabělá.
Alexis Halsteadová - svůdná atraktivní sebevědomá krasavice. Umí dobře jednat s lidmi a získávat je na svou stranu. I když působí velice vyzývavým dojmem, trpí odporem k sexu a v milostném životě ji uspokojují pouze ženy.
Ron Farmer - vynikající egyptolog s velikou schopností abstrakce a bujnou fantazií. Skvělý v analýze.

HLAVNÍ MYŠLENKA:

Smrt faraóna Achnatona je dodnes opředena tajemstvím a jeho hrob nebyl dosud nalezen... Barbara Wood ve svém románu skvěle skloubila historické události, fakta a fikci a vytvořila úžasně napínavý a dramatický příběh a naznačila jednu z možností, co se před lety mohlo s faraónovou mumií stát...

VLASTNÍ HODNOCENÍ:

Knihu "Sedm démonů" jsem četl již před pár lety a tehdy se mi velmi líbila. Myslím, že to byla první kniha od Barbary Wood, kterou jsem přečetl. Protože jsem si ji už moc nepamatoval, přečetl jsem si ji teď znovu a trochu jsem na ni změnil názor. V kontextu tvorby této autorky bych ji ohodnotil jen jako dobrou, i když v daném žánru určitě vyčnívá a rozhodně stojí za přečtení.
Příběh je velice dobře a čtivě napsaný. Není to jen prvoplánový horor, ale i zajímavý psychologický příběh. Autorka dávkuje strach postupně. Nejprve pracuje s náznaky a varovnými motivy. Ta nejděsivější část přichází až v závěru knihy.
Velkou zvláštností je to, že hlavním hrdinou je muž. To je u Barbary Wood velice netypické. Myslím si ovšem, že autorka se do mužského myšlení dokázala docela dobře vcítit.
Trochu mi vadí, že všechny romány od této spisovatelky, které jsem četl, skončily relativně šťastně. Myslím, že by nebylo na škodu, kdyby některý příběh skončil aspoň trochu tragicky, aby to nebyla taková "nuda". :-)
Pokud máte rádi napínavé příběhy, pak se vám "Sedm démonů" bude určitě líbit, ale já mám raději knihy, které se odehrávají převážně v minulosti, a proto od Woodové za nejlepší romány považuji: "Modrý kámen", "Lékařku Samanthu" a "Plamen duše".

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Kosan, 06.10.2005

­­­­

Diskuse k výpisku
Barbara Woodová - Sedm démonůMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­