ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

de La Fontaine Jean (*08.07.1621 - †13.04.1695)

­­­­

Bajky (7)

  • přeložil E. Hermann

Lev a myš

Čiň dobře každému dle možnosti; často i nejnepatrnější může mnoho dobrého nám prokázati. Poslyšte toho příklad.
Ve stínu lesa hověl si lev a spal; všetečná myš nedávajíc pozor vklouzla zrovna do pazourů jeho a jižjiž se světem se loučila. Ale král zvířat jí život daroval a velkomyslně ji propustil.
Dobrý čin ten bez odplaty nezůstal. Za nedlouho potom upadl lev do osidel, a nic mu jeho strašný řev nepomohl. Tu přiběhla myška a jala se s velkou pílí oka sítě rozhlodávat, až byla díra velká dost, aby lev mohl uniknouti.

Holub a mravenec

Tato bajka druhým jest příkladem o malých zvířátkách.
Z čistého potoka hasila holubička žízeň svou; také mraveneček přiběhl k potoku, aby se napil, ale sklouzl a padl do vody, i marně napínal veškeré své síly, aby zase na břeh se dostal; jistá smrt mu hrozila. To spatřila holubička a mžikem hodila ubohému broučku do vody stéblo trávy; mravenec zachytiv se ho na sucho vylezl a život zachoval.
Brzy nato ve vší tichosti se přiloudil bosou nohou na břeh myslivec s puškou. Spatřiv holoubka v duchu již viděl ho na pekáči a pochutnával si na jemném jeho mase. I zamíří ručnici ku smrtelné ráně na holoubka. Tu se přikradl vděčný mravenec a štípnul úkladníka do paty. Střelec se obrátil, holubička šustem postrašena ulítla, a lovec nechal si chuť na podruhé.

Zajíc a žáby

V brlohu svém zajíc leže přemýšlel, neboť o samotě rádo se rozvažuje. Byl zasmušilý, strach mu krátil život. "Ó," vzdychnul si, "jak nešťasten jest, komu schází zmužilost! Ani sousto nestráví v bezpečnosti, ani okamžik nemá pokoje, a každá radost jest mu zkalena. Tak daří se mně; má prokletá bázlivost mě trápí a nedá mně spáti leč s otevřenýma očima. Mudrc nějaký by řekl: 'Potlač svou zbabělost!' Ale tomu snadno mluviti; což lze strachu odvyknouti? A nebojí se člověk též tak jako já zajíc?"
Takovými myšlénkami trápil se zajíček, přitom stále na všecky strany bojácně se ohlížeje; šust listu, stín, šum větru způsobily, že mu v žilách stydla krev.
Ještě byl ponořen ve své trudné snění, tu náhle neznámý šumot zaslechl. Rychle se vzchopil a velkými skoky k lesu uháněl, aby se v temnu jeho uschoval. Cestou musel kolem kaluže, na jejíž břehu žáby ve slunci se vyhřívaly; prudký jeho běh je poplašil, že všecky s břehu do vody s křikem seskákaly.
"Jakže!" zvolal zajíc radostně, "já jiným strachu naháním? Sotva sebou hnu, a již přede mnou prchá celé hejno třesouc se hrůzou. Já věru přece jsem velký hrdina!"

Poučení:
Není zbabělce tak velkého,
by nenašel sobě rovného.

Liška a kohout

Starý, chytrý kohout seděl na stromě, rozhlížeje se bedlivě na všecky strany. Tu přiběhla liška a jala se mluviti k němu hlasem líbezným: "Bratře, od nynějška není války mezi námi, věčný mír nás pojí, přicházím ti to pověděti; protož sestup, abych tě mohla obejmouti, a neváhej, neboť musím ještě na mnohá místa doběhnouti, abych radostnou tu zvěst rozhlásila. Ty a rod tvůj budete nyní bez obavy moci svým pracem se oddati, my vám sestersky budeme nápomocny. Jen už pojď a přijmi ode mne políbení sesterské."
"Milá přítelko," odvětil kohout, "nemohla's mi zvěstovati zprávu milejší a lepší, a těší mne dvojnásobně, že ty právě mi oznamuješ věčný mír. Avšak tamto vidím dva chrty, zajisté jsou také vysláni, aby rozhlašovali zprávu tvou. Běží sem rychle, hned tu budou; sestoupím tedy, a budeme se moci všichni líbati."
"Na shledanou!" zvolala liška. "Cesta má jest daleká, budeme se z toho spolu až někdy jindy radovat." A vzala nohy na ramena, málo jsouc spokojena výsledkem své lsti.
Starý kohout ale smál se strachu její, neboť podvésti podvodníka dvojnásobně těší.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 11.11.2014

   
­­­­

Diskuse k úryvku
Jean de La Fontaine - Bajky (7)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­