ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Čelakovský František Ladislav (*07.03.1799 - †05.08.1852)

   
­­­­

Toman a lesní panna (Ohlas písní českých) (rozbor)

Nejznámější Čelakovského balada Toman a lesní panna je součástí Ohlasu písní českých a jako první píseň ho zahajuje.
Báseň obsahuje 14 slok o délce 128 veršů. Rýmové schéma je pravidelné, Čelakovský v básni využívá rýmu sdruženého, místy obohaceného o rým tirádový, jenž ovšem obsahuje nejvýše 3 verše.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

In Ohlas písní českých; Ohlas písní ruských. Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1970 (3. vydání tamtéž). Doslov napsal, text k vydání připravil a vysvětlivkami opatřil Karel Dvořák. Ilustroval Michael Borisovič Romberg. Počet stran: 144.

VLASTNÍ ROZBOR:

Literární teorie

 • literární druh: lyrickoepický
 • literární žánr: písně, pověsti, byliny
 • literární forma: poezie

Kompoziční plán

 • rozsah díla, členění: rozsah střední; člení se na básně, strofy, verše
 • kompoziční postup: chronologický
 • vztah dějových linií: rámcový
 • vnitřní výstavba děje:
  • úvod (expozice): sestřina moudrá rada Tomanovi
  • zápletka (kolize): Tomanova milá se zasnubuje s jiným
  • vyvrcholení konfliktu (krize): Toman se vydává zpátky doubravou
  • zvrat (peripetie): potkává lesní pannu
  • závěr (rozuzlení): tragický konec - Toman se zřítí ze skály

Tematický plán

 • téma, hlavní myšlenka: nešťastná láska, zklamání
 • motivy: láska, ošálení, moudrá rada, platonická láska, smrt
 • místo a čas: české země, čas neučen
 • hlavní a vedlejší postavy:
  • Toman - naivní mladík; svede ho lesní panna
  • Tomanova sestra - chytrá, starostlivá dívka
  • Tomanova milá - Tomanova láska, ale nechala ho a zasnoubila se s jiným
  • lesní panna - krásná, vychytralá mýtická bytost; svede Tomana
 • příběh (děj):
  Toman se vypravuje za svou milou a sestra mu ještě radí, aby nejezdil doubravou (lesem), protože je tam nebezpečno. Toman se tedy vydává jinou cestou. Když dojede za svým děvčetem, zjistí, že už je zasnoubeno s jiným. Zklamaně se tedy vydává domů, ale tentokrát doubravou. Potká tam lesní pannu, která ho začne utěšovat, svádět a líbat. Toman ztratí v rychlosti kontrolu nad koněm, pustí uzdu a spadne ze skály. Jeho kůň se zrána vrátí do vsi a sestra pláče nad ztrátou svého bratra.
 • postavení autora: er-forma

Jazykový plán

 • vrstva ČNJ: spisovná čeština se staročeskými vazbami
 • zvukové prostředky: pravidelný rytmus, refrén (Švarný hochu skloň se skloň, jenom dále se mnou hoň; Švarný hochu nezoufej, bujným větrům žalost dej; Švarný hochu můj si můj, k mému bytu se mnou pluj)
 • stylové rozvrstvení slovní zásoby: vlastní názvy a jména (Bohatýr Muromec; Výslechy; Čurila Plenkovič; Ilja Volžanin), archaismy (zbojci; na kůň; mladoň; večeřinky; žitelé; orda; mateř), hanlivé výrazy (sobaky tatarské), lichotivé výrazy (matička Moskva; mravenečci; dolinečky; pahoreček; vdovička)
 • textové prostředky: postup vyprávěcí, popisný, úvahový; monology, dialogy, aposiopese
 • syntaktické prostředky: vyjadřování slovesné, jmenné
 • pojmenování:
  • přímá - přirovnání (tvoje dcery - bystré vlny; ni vidu, ni slechu, jak by vymřel celý Kyjev; těla lidská jakoby mravenečky vyhrabává; mládenec na koni jak sokol jasný; stáda volů a koní požírá - jakby slepice zrnéčka), epitetony (syrá zem; lesní synek; svatá Rus; slavný hrad; bujná hlavička)
  • nepřímá - metafory (Po širém poli hoře rozsíval), hyperboly (vdova mnohorozumná; žalostí mu srdce překypělo; služba přeochotná; horám a dolinám počtu není; rozlítnul se stůl na tisíc kousků), eufenismy (nevesel a neradosten), personifikace (chytrost se rodila; ulekla se matka Volha; krev v těle rozehrála se; město odpovídá: "rozbili, obloupili mne...")
  • figury - epizeuxis (Velikánu, tož Velikánu Velikánoviči)

Literární historie

 • společensko-historické pozadí:
  Metternichovský režim znamenal tvrdou cenzuru, proto se uskutečňovaly národní programy na odtržení českých zemí, autonomii v rámci Rakouska a projekt českoněmeckého národa. Na počátku 19. století vznikaly nové instituty, např. Vlastenecké muzeum v Čechách, nebo divadla - V Kotcích, Stavovské a Bouda. Vzniklo také nakladatelství Matice česká. Uplatňoval se především umělecký směr preromantismus neboli sentimentalismus. Zdůrazňovaly se citové hodnoty, ideál prostého nezkaženého člověka, fantastičnost nebo vztah k přírodě a dávnověku
 • o autorovi:
  F. L. Čelakovský (1799-1852) byl český básník národního obrození, kritik a překladatel. Studoval filozofii v Praze, ale byl vyloučen. Pracoval jako redaktor Časopisu pro české duchovenstvo nebo Pražských novin a jejich týdeníku Česká Wčela. Používal různé pseudonymy, např. Marcián Hromotluk nebo Žofie Jandová.
 • inspirace: Karel Jaromír Erben - Kytice; Karel Havlíček Borovský

Literární kritika

 1. Dobové vnímání
  Lidé četli jak Ohlas písní českých, tak Ohlas písní ruských s oblibou. V Ohlasu písní českých se snažil autor přiblížit českým poměrům a mentalitě českého čtenáře. Ve schopném Rusku viděl autor vzor pro nesvobodný český národ, proto byl Ohlas písní ruských také velmi oblíben v době národního obrození.
 2. Aktuálnost tématu
  Myslím si, že momentálně toto téma není příliš aktuální, protože nepotřebujeme obhajovat naši mateřštinu ani nejsme aktuálně v národní nesvobodě
 3. Vlastní názor
  Úvodní a nejznámější báseň Toman a lesní panna je na klasické milostné téma. Téma se mi moc nelibí, je to zkrátka klišé, jde vidět, že se Čelakovský inspiroval poněkud jednoduššími náměty z lidové poezie. Na tehdejší dobu ale samozřejmě musely být motivy poněkud jiné - ať již kvůli adresátům díla (nižší vrstvě), tak kvůli tehdejšímu obnovování jazyka. Domnívám se tedy, že funkce tohoto díla je především jazyková, a proto svůj účel písně splnily. Jsou napsány krásnou češtinou s bohatými básnickými obraty. Velmi se mi také zamlouvá rytmus básní a hrátky se slovy tohoto básníka. Čtou se velice rychle a nemusím si je číst znova, že bych jim v rychlosti neporozuměla. Vím, že tehdy šlo hlavně o jazykovou stránku, proto se přikláním spíš ke kladnějšímu hodnocení.

Srovnání s jiným dílem

Rozhodla jsem se srovnat Ohlas písní českých s Ohlasem písní ruských. Ohlas písní českých má velmi jednoduché motivy, jde zde hlavně o jazykovou stránku a nezdá se mi tak propracovaný jako Ohlas písní ruských. Zde je obsaženo více popisných a líčících úryvků, takže báseň působí tak trochu jako vyprávění pohádky, proto se toto dílo čte mnohem lépe.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: krajterka, 13.12.2014

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Čurila Plenkovič (Ohlas písní ruských)
-Ilja Volžanín (Ohlas písní ruských)
-Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
-Ohlas písní českých, Ohlas písní českých (2), Ohlas písní českých (3), Ohlas písní českých (4), Ohlas písní českých (5)
-Ohlas písní ruských, Ohlas písní ruských (2), Ohlas písní ruských (3), Ohlas písní ruských (4)
-Ohlas písní ruských. Ohlas písní českých, Ohlas písní ruských. Ohlas písní českých (2)
-Toman a lesní panna (Ohlas písní českých), Toman a lesní panna (Ohlas písní českých) (2), Toman a lesní panna (Ohlas písní českých) (3), Toman a lesní panna (Ohlas písní českých) (4)
-Toman a lesní panna (Ohlas písní českých) (rozbor)
-Veliká panichida (Ohlas písní ruských)
-Veliký trh ptačí (Ohlas písní ruských)
Čítanka-A co dál - to nepovím (Ohlas písní českých)
-Bohatýr Muromec (Ohlas písní ruských)
-Celoroční výživa (Ohlas písní českých)
-Cikánova píšťalka (Ohlas písní českých)
-České písně (Slovanské národní písně)
-Čurila Plenkovič (Ohlas písní ruských)
-Dárek z lásky (Ohlas písní českých)
-Dárek z pouti (Ohlas písní českých)
-Dětská (Ohlas písní českých)
-Dívčina jak dobrá hodina (Ohlas písní českých)
-Dobré naučení (Ohlas písní českých)
-Drahý zpěvák (Ohlas písní českých)
-Jízda k milé (Ohlas písní českých)
-Krotká holubička (Ohlas písní českých)
-Láska nad bohatství (Ohlas písní ruských)
-Luňák (Ohlas písní českých)
-Milý nade všecko (Ohlas písní českých)
-Moravské a valašské písně (Slovanské národní písně)
-Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
-Nevěrný milý (Ohlas písní českých)
-Odbytý (Ohlas písní českých)
-Odchod a příchod (Ohlas písní ruských)
-Pečlivá milá (Ohlas písní českých)
-Píseň dětská (Ohlas písní ruských)
-Pocestný (Ohlas písní českých)
-Pražská (Ohlas písní českých)
-Prokop Holý (Ohlas písní českých)
-Radost a žalost (Ohlas písní českých)
-Romantická láska (Ohlas písní ruských)
-Rozmluva noční (Ohlas písní ruských)
-Rusové na Dunaji r. 1829 (Ohlas písní ruských)
-Slovenské písně (Slovanské národní písně), Slovenské písně (Slovanské národní písně) (2)
-Slzy a vzdychání (Ohlas písní českých)
-Smrt Alexandra (Ohlas písní ruských)
-Sňatek (Ohlas písní českých)
-Starý zahradník (Ohlas písní českých)
-Stasa čarodějnice (Ohlas písní českých)
-Svatební den (Ohlas písní českých)
-Toman a lesní panna (Ohlas písní českých)
-Veliká panichida (Ohlas písní ruských)
-Veliký trh ptačí (Ohlas písní ruských)
-Veselá jízda (Ohlas písní českých)
-Zmizelá radost (Ohlas písní českých)
-Žehravý (Ohlas písní českých)
­­­­

Diskuse k výpisku
František Ladislav Čelakovský - Toman a lesní panna (Ohlas písní českých) (rozbor)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­