ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Čelakovský František Ladislav (*07.03.1799 - †05.08.1852)

   
­­­­

Ohlas písní ruských

Jedná se o epickou sbírku čerpající z ruských bylin. Čelakovský tuto sbírku napsal za účelem podpořit a oslavit velikost hrdinství ruského lidu, a proto se jedná převážně o básně bohatýrské, kde jako hlavní hrdinové vystupují právě bohatýři, hrdinové z dávné ruské minulosti, které Čelakovský buď poznal z původních bylin, nebo které podle bylinných předloh nově vytvořil.

VYBRANÉ BÁSNĚ:

Bohatýr Muromec
Jako vstup k celé sbírce, která měla mít převážně bohatýrský ráz, vybral autor záměrně píseň, jejímž hrdinou je Ilja Muromec, nejslavnější a nejoblíbenější bohatýr bylin. Muromce miloval ruský lid především pro jeho neohroženost a nezištnost, s níž bojoval po celý život proti úhlavním nepřátelům Rusi - Tatarům.
Stejně tak se děj úvodní básně točí okolo vraždy ruského mládence Tataříny, kterého pak Muromec pomstil.

Důvtipný milý
Milostná báseň vyprávějící příběh dívky, které její otec nepřál lásku jejího souseda. Dívka proto zvala chlapce k sobě pod okýnko tím, že vše jakoby vyprávěla holoubkovi, aby přísný otec nic nepoznal.

Odšedivělý
Smysl básně je zhruba tento: Kůň se přihnal s jezdcem navečer do dvorce, kde před rokem často býval. Dívka, která ve dvorci bydlela, poznala v jezdci svého milého, až když mu "odšedivěly" vlasy, vousy a obočí (roztál na nich sníh).

Veliký ptačí trh
Ptáci z celého světa se slétají na ptačí trh, aby tam mohli prodat svoje zboží (např. konopky konopné provazy, sokoli a krahujci kožešiny, čápi a jeřábi sukno atd.). Brzy přichází bohatá vdova-sova, která nakoupí zboží za 5.000 rublů. Spokojený obchodník čáp odjíždí na svém korábu s tučnou odměnou zpět domů, ale na moři ho zastihne bouřka a ubohý čáp nezvládne zachránit nic kromě svého života. Od té doby se čápi brodí po okrajích jezer, rybníků a potoků a hledají svoje zmizelé bohatství.

Čurila Plenkovič
Hlavní hrdina této básně je ruskému lidu dobře známý z bylin, kde má nejčastěji povahu bohatého a rozmařilého šlechtice nebo zženštilého záletníka. Čelakovský jej ale přiblížil ve svém pojetí více Iljovi Muromci a dal Čurilovi výrazné rysy lidového hrdiny.
Rus je sužována obrovským ptákem Velikánem Velikánovičem, který žere ruský lid, stáda dobytka a ničí vesnice. Čurila se proto společně se dvěma kupeckými synky, Vaskem a Michajlem, rozhodne ptáka zneškodnit. Zašijí společně Čurilu do volské kůže, a když je Čurila v převleku ptákem sezobnut, tak ho rozpárá zevnitř. Rys rozmařilého šlechtice typického pro tuto postavu z lidových bylin se projeví ve chvíli, kdy si Čurila žádá svoji odměnu - chce, aby mu car Vladimír vystavěl na mrtvém těle ptáka zasypaném čerstvou hlínou z ptačích brk, zobanu a kostí palác, který bude okny obrácen směrem k císařskému paláci.

A pták Velikán Velikánovič
on podruhé rozjařil se, rozlítil se,
tož velikou bolestí v útrobě své,
on bez paměti skáče, běží
přes řeky, hory, lesy, dolinečky,
až on i k zemi hlavou dopadává,
rozperutiv se křídloma doklepává,
a vše nejblíže to, nedále půl versty
od slavného sídelního města Kyjeva.

Ilja Volžanín
Tohoto bohatýra vytvořil Čelakovský uměle po vzoru ostatních hrdinů ruských bylin tak, že se jim podobá zejména svým hrdinstvím v boji za svobodu národa.
Ilja ještě jako malý chlapec spadne při hře do Volhy a řeka se mu stane matkou - vychovává ho jako syna mezi svými dcerami-vlnami v čarokrásném paláci. Když ale Ilja dospěje ve statného jinocha, tak zatouží znovu spatřit slunce, rodné město a matku. Volha ho nechce pustit, ale rozzuřený Ilja hrozí zbořit celý palác. Nakonec ho řeka propustí a daruje mu koně, meč, přilbici a luk a šípy. Ilja se vrátí do svého rodiště a zjistí, že všichni byli pobiti Tatary. Rozlícený bohatýr vyhledá tatarské vojsko a začne po stovkách zabíjet. Když mu ale Tatar Bajadur zabije koně, tak se všechny dary změní v ryby, písek a kosti želv. Ilja je vsazen do žaláře a mučen, protože tatarský car Ugadaj jej chce obrátit na svou víru. Ilju zachrání pouze božský zásah v podobě blesku, který bohatýra vysvobodí, aby mohl dokončit svou pomstu.

Básnická sbírka "Ohlas písní ruských" patří do tzv. ohlasové poezie, tj. umělé lidové tvorby související s romantickým obdivem k folklóru (i když z hlediska časového "škatulkování" patří Čelakovský ještě spíše k preromantismu). Autor přepracovává tradiční ruské písně a byliny, nebo po jejich vzoru vytváří nové a používá přitom postupy ústní lidové slovesnosti (příznačný je obrácený slovosled, stupňování sloves přispívající k dramatičnosti děje a ustálené výrazy). Ačkoliv první ohlasové pokusy v česky psané poezii nepocházejí od Čelakovského, teprve v jeho rukou se vzor lidové slovesnosti stal zdrojem vysokých básnických hodnot.
Čelakovský se chystal vytvořit ohlasovou poezii všeho Slovanstva, ale napsal pouze "Ohlas písní ruských a českých". Rusko miloval Čelakovský vřele už od mládí. Uvědomoval si jeho sílu a význam, který se projevil v jeho době zvláště patrně po vítězství ruského národa ve vlastenecké válce s Napoleonem. Stejně jako ostatní vlastenci věřil i on, že tento mocný národ se stane podporou našeho vlastního národního boje a nadějí naší budoucnosti. Úmysl oslavit velikost a hrdinství ruského lidu vedl autora k tomu, že v nejvýznamnějších básních dal vystupovat především bohatýrům z dávné ruské minulosti. Jejich společným rysem je nezištná a obětavá touha chránit sloužit vlasti a bojovat s jejími nepřáteli. Čelakovský je vytvořil jako vzor hodný následování pro své české současníky.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Zuzana Mráziková, 18.11.2006

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Čurila Plenkovič (Ohlas písní ruských)
-Ilja Volžanín (Ohlas písní ruských)
-Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
-Ohlas písní českých, Ohlas písní českých (2), Ohlas písní českých (3), Ohlas písní českých (4), Ohlas písní českých (5)
-Ohlas písní ruských, Ohlas písní ruských (2), Ohlas písní ruských (3), Ohlas písní ruských (4)
-Ohlas písní ruských. Ohlas písní českých, Ohlas písní ruských. Ohlas písní českých (2)
-Toman a lesní panna (Ohlas písní českých), Toman a lesní panna (Ohlas písní českých) (2), Toman a lesní panna (Ohlas písní českých) (3), Toman a lesní panna (Ohlas písní českých) (4)
-Toman a lesní panna (Ohlas písní českých) (rozbor)
-Veliká panichida (Ohlas písní ruských)
-Veliký trh ptačí (Ohlas písní ruských)
Čítanka-A co dál - to nepovím (Ohlas písní českých)
-Bohatýr Muromec (Ohlas písní ruských)
-Celoroční výživa (Ohlas písní českých)
-Cikánova píšťalka (Ohlas písní českých)
-České písně (Slovanské národní písně)
-Čurila Plenkovič (Ohlas písní ruských)
-Dárek z lásky (Ohlas písní českých)
-Dárek z pouti (Ohlas písní českých)
-Dětská (Ohlas písní českých)
-Dívčina jak dobrá hodina (Ohlas písní českých)
-Dobré naučení (Ohlas písní českých)
-Drahý zpěvák (Ohlas písní českých)
-Jízda k milé (Ohlas písní českých)
-Krotká holubička (Ohlas písní českých)
-Láska nad bohatství (Ohlas písní ruských)
-Luňák (Ohlas písní českých)
-Milý nade všecko (Ohlas písní českých)
-Moravské a valašské písně (Slovanské národní písně)
-Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
-Nevěrný milý (Ohlas písní českých)
-Odbytý (Ohlas písní českých)
-Odchod a příchod (Ohlas písní ruských)
-Pečlivá milá (Ohlas písní českých)
-Píseň dětská (Ohlas písní ruských)
-Pocestný (Ohlas písní českých)
-Pražská (Ohlas písní českých)
-Prokop Holý (Ohlas písní českých)
-Radost a žalost (Ohlas písní českých)
-Romantická láska (Ohlas písní ruských)
-Rozmluva noční (Ohlas písní ruských)
-Rusové na Dunaji r. 1829 (Ohlas písní ruských)
-Slovenské písně (Slovanské národní písně), Slovenské písně (Slovanské národní písně) (2)
-Slzy a vzdychání (Ohlas písní českých)
-Smrt Alexandra (Ohlas písní ruských)
-Sňatek (Ohlas písní českých)
-Starý zahradník (Ohlas písní českých)
-Stasa čarodějnice (Ohlas písní českých)
-Svatební den (Ohlas písní českých)
-Toman a lesní panna (Ohlas písní českých)
-Veliká panichida (Ohlas písní ruských)
-Veliký trh ptačí (Ohlas písní ruských)
-Veselá jízda (Ohlas písní českých)
-Zmizelá radost (Ohlas písní českých)
-Žehravý (Ohlas písní českých)
­­­­

Diskuse k výpisku
František Ladislav Čelakovský - Ohlas písní ruskýchMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­