ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Tesařová Ludmila (*24.12.1857 - †22.04.1936)

­­­­

O Skleněném vrchu (Tatíčkovy pohádky)

Byli dva bratři. Starší byl bohatý, mladší chudý. Bohatý měl ženu, ale dětí neměl. Statku mu rok co rok přibývalo a čím byl bohatší, tím byl lakomější.
Chudý měl ženu a sedm dětí. Měl jen nepatrnou chaloupku a kousek pole. Pracoval se ženou neúnavné, ale těžko bylo uživit tolik krků! Jednou v zimě neměl, co by dětem dal, i šel prosit bratra, aby mu pomohl. Ale nepochodil, lakomý bratr mu nedal ničeho.
Chudý šel domů a přemýšlel, co si počne. Žena i děti čekají, že jim něco přinese k jídlu, a on přichází s prázdnýma rukama! Ani se mu lítostí nechtělo domů.
Ruce mu křehly a hlad ho trápil. Jen si pomyslil: "Kéž bych měl aspoň kde se ohřáti." Vtom zahlédl v dálce na vrchu jasnou záři - a přece tu nikde nablízku nebylo staveníčka! Napadlo mu, že to jest asi záře od ohně, který prý stále plápolá na Skleněném vrchu.
Rozhodl se, že půjde na Skleněný vrch a tam se trochu ohřeje. Šel až přišel na Skleněný vrch a tu vidí velký oheň. Kolem ohně sedí dvanáct starců a přikládají střídavě na oheň.
Poprosil jich: "Lidé dobří, dovolte mi ohřáti se u vašeho ohně! Jsem chudý, nešťastný člověk, nevyhánějte mne!"
Nejstarší z dvanácti vstal a pravil: "Sedni si k nám a ohřej se."
Když chudý se trochu zahřál, řekl: "Nanosím vám dříví, chcete-li!"
"Toho není třeba," odpověděl stařec, "seď a odpočiň si."
Když si chudý dosti odpočinul a chtěl jíti domů, řekl stařec: "Bratři, dejme mu každý několik oharků na cestu." Podali mu pytel a chudý obešel s ním všech dvanáct. Každý z nich vhodil mu do pytle tři hrsti oharků.
"Zaplať Pán Bůh za to," řekl chudý, "aspoň donesu domů trochu tepla od vás," a odešel.
Sám se tomu divil, že mu pytel od oharků nechytil - ale bylo tomu tak.
Pozdě večer přišel domů a hned zavolal ženu a děti, aby se šly aspoň ohřát, když ničeho jiného jim nemůže dáti. Ale jak se podivil, když z pytle vysypal oharky! - Místo oharků sypaly se samé dukáty a byla jich velká hromada! To bylo radosti! Žena běžela koupit chleba. Dukáty ukryli do pytle.
Druhého dne poslal ženu k bratrovi, aby mu půjčil mírku. Chtěl si změřiti, mnoho-li má mírek dukátů.
Bratr mu půjčil mírku. Rád by byl věděl, co asi bude chudý měřiti, i namazal dno kolomazí.
Mladší bratr přeměřil dukáty, mírku vrátil a nevšiml si, že jeden dukát se přilepil ke dnu.
Bohatý bratr se tuze podivil, když nalezl dukát. Běžel hned k bratru a zle se na něho obořil, aby se přiznal, odkud má peníze. Jistě, že je někomu vzal!
Chudý vše spravedlivě bratru vypověděl, jak dukátů nabyl. Bohatý kroutil nad tím hlavou a odešel.
Nyní bylo v chaloupce po nouzi. Dobře se jim vedlo a šťastně byli živi.
Bohatému bratru, ač měl peněz i všeho hojně, zachtělo se též pokladu. Oblékl se v chatrný oděv a vydal se na cestu k Skleněnému vrchu.
Když tam došel a spatřil dvanáct starců kolem ohně, počal naříkati: "Ach, dobří lidé, slitujte se nade mnou, jsem chudý, nešťastný člověk, dovolte mi aspoň trochu se ohřáti!"
Tu povstal nejstarší ze starců a přísným hlasem zvolal: "Lžeš! Chceš nás oklamati. Zasloužil bys, abych tě na místě potrestal - však trestu neujdeš!"
Pak se obrátil k ostatním a řekl jim: "Bratři, udělte mu každý ze svého!"
Každý z nich dal mu do pytle tři hrsti oharků. Bohatý se radoval v duchu, že přece dobře pořídil. Sotva poděkoval, uháněl domů. Vysypal oharky na podlahu a těšil se, kolik bude mít dukátů. - Ale běda! Z oharků se rozlétly náhle jiskry na všechny strany a než se boháč nadál, stál jeho dům se vším všudy v plamenech. Boháč se tak stal najednou žebrákem!

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 16.09.2022

   
­­­­

Diskuse k úryvku
Ludmila Tesařová - O Skleněném vrchu (Tatíčkovy pohádky)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­