ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Slovníček pojmů z literatury a mluvnice Druhy vedlejších vět

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 1.89
Hodnoceno: 1208x Prosím, ohodnoť pojem

Souvětí ⇒ spojení nejméně 2 vět v 1 celek; věty v souvětí:
a) věta hlavní (HV) – taková, která mluvnicky nezávisí na jiné větě
b) věta vedlejší (VV) – závisí mluvnicky na jiné větě

Mluvnickou závislost zjišťujeme otázkou podobnou té, jakou se ptáme na větné členy. To, že věta vedlejší závisí jako větný člen na své větě řídící, využíváme pro jejich třídění:

Podmětné věty

Příklady
Kdo sbírá známky, navštíví rád poštovní výstavu.
Co nám překáží, bude odstraněno.
Kdo vyhrál, vyzvedne si cenu.

Přísudkové věty

 • zpravidla pouze po sponovém slovesu: být, stát se
 • na přísudkovou větu poukazuje ukazovací zájmeno: tentakový

Příklady
Chci být taková, jaká jsem.
Účinek pokusu byl takový, jaký jsme nečekali.

Předmětné věty

 • závisí na slovesu či přídavném jméně, řídící jako její předmět
 • spojky: že, aby, jak; zájmena: kdoco

Příklady
Voják vyprávěl všechno, co prožil.
Prozradil nám, kdo zítra přijde.
Cítil jsem, že se něco na blízku pohybuje.

Přívlastkové věty

 • závisí na podstatném jménu věty řídící a blíže je určuje
 • častá oddělení věty, čárka před i za

Příklady
Instruktor, který právě kreslil na tabuli, se obrátil.
Srpen je měsíc, kdy začínají kvést některé podzimní rostliny.

Příslovečné věty

 • závisí na slovesu nebo na přídavném jménu věty řídící jako příslovečné určení

Místní

 • často připojeny vztažnými příslovci – kde, kam, odkudkudy

Příklady
Kde roste kapradí, bývá vlhko.

Časové

 • jsou připojeny spojkami – když, jakmile, jak, , kdykoli, sotvaže

Příklady
Když je pod mrakem, schyluje se k dešti.
Až půjdete na maliny, můžete v plodech najít larvy.
Kdykoli se měla Lenka s někým setkat, zahloubala se do čtení.

Způsobové

 • jak, kolik

Příklady
Jak si usteleš, tak si lehneš.

Příčinné

 • vyjadřují příčinu nebo důvod řídící věty; spojky – protože, poněvadž, jelikožže

Příklady
Bez kořene se neobejde žádná zelenina, protože touto soustavou přijímá potravu.
Jelikož se celá záležitost týkala Nováka, usilovně o ní přemýšlel.

Účelové

 • vyjadřují účel; spojka aby; jde do budoucna

Příklady
Lidé vybíhali, aby viděli své zachránce.
Výrobu plánujeme proto, aby byl dostatek zboží.

Podmínkové

 • vyjadřují podmínku, na které závisí děj věty řídící; spojky – jestliže-li

Příklady
Je-li obloha pokryta mraky, trápí nás špatné počasí.
Jestliže mu to nezabere, začne stroj klesat.
Kdybych měl peníze, koupil bych si motorku.
Nekoupejte se, když je to zakázáno.

Přípustkové

 • vyjadřují okolnost, která je na překážku uskutečnění děje věty řídící
 • spojky – ačkoli, , třeba, třebaže, přestože, i když

Příklady
Ačkoli Mácha zemřel mlád, zanechal nám velké literární dílo.
Lyžař si někdy zlomí nohu, i když náraz zabrzdí.

Doplňkové věty

Příklady
Obdivoval jsem výsadkáře, jak se zvolna snáší k zemi.
Uviděl srnku, kterak rychle zmizela v mlází.


Souvětí podřadné má jen 1 HV, alespoň 1 VV závislou.
Souvětí souřadné má alespoň 2 HV, ale i další VV.

Jak se spojují věty v souvětí:

 1. buď jsou k sobě jen přiřazeny,
 2. nebo spojovacími výrazy: spojky, vztažná zájmena, tázací věty, příslovce, částice

Spojky podřadicí – když, ačkoli, jestliže, jak, než, že
Spojky souřadicí – a, i, ani, nebo, ale, avšakneboť

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 08.11.2011

­­­­

Diskuse k pojmu
Druhy vedlejších větMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­