ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Lustig Arnošt (*21.12.1926 - †26.02.2011)

­­­­

Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) (rozbor)

Pozoruhodná psychologická novela je působivou reminiscencí na atmosféru v koncentračních táborech za 2. světové války.
Formou deníkových záznamů dívky, která čeká v Terezíně na transport do vyhlazovacího tábora, líčí autor s maximálním účinkem zápas pudové a nezničitelné naděje mladého člověka s hrůznou skutečností. Dívka využívá své krásy a mládí, aby oddálila odchod do transportu, ale zároveň si je vědoma toho, že kontakt s muži je pro ni zdrojem poučení o světě a lidech, které již nikdy nepozná. Snaží se pochopit hranice dobra a zla v člověku, má potřebu alespoň jednou v životě svobodně jednat i když ví, že za to zaplatí tu nejvyšší cenu.

1. Charakteristika

Jedná se o prózu.

Literární druh: epika
Literární žánr: román

2. Kompozice díla

Deníkové záznamy, vlastní reflexe i objektivní vyprávění.

3. Základní myšlenka a téma

Román se zabývá životem mladé židovské dívky v táboře Terezín. Lustig velmi často přemýšlel, jak by si mladý člověk (jeho dcera) v té době poradil s přežitím.

Události v knize jsou velmi často (pro mne) k zamyšlení. Uvažuji, jestli bych se také chovala jako Perla za cenu toho, abych přežila, zda bych neměla výčitky svědomí, že oddalování mého transportu zabijí jiné lidi, kteří jsou odvedeni místo mě. Nakonec Terezín skončí i pro Perlu tragicky - čeká na svůj vlak na východ.

Román ovlivnil samotný život židovského spisovatele, který se snaží poukázat na židovskou otázku ve 2. světové válce.

4. Kontext autorovy tvorby

Český spisovatel, scenárista, novinář a pedagog Arnošt Lustig se narodil roku 1926 v Praze v rodině maloobchodníka. Roku 1941 byl z rasových důvodů (Žid) vyloučen z měšťanky, učil se proto na krejčího. Roku 1942 byl Lustig deportován do Terezína, prošel koncentračními tábory Terezín, Osvětim a Buchenwald. 13. dubna 1945 pak uprchl z transportu smrti (Dachau). Roku 1968 odešel Lustig do USA, kde také poprvé vydal román Nemilovaná.

Lustigovo literární dílo se ze značné většiny zabývá tragickým osudem Židů a holocaustem i vlastními zážitky z koncentračních táborů. Ve svých prózách i s odstupem padesáti let hledá Lustig smysl lidství a podstatu lidského bytí. Lustigovo dílo je i ve světě vysoce ceněno jako jeden z nejpůsobivějších obrazů holocaustu.

Román Nemilovaná byl po úspěchu v Americe vydán i v ČR. Lustig v doslovu v knize píše, že tuto knihu napsal za pomoci své dcery Evy, která zrovna dospívala, ptal se jí na to, jak by se zachovala, co by udělala. Chtěl po své dceři, aby se mu svěřovala s tím, na co myslí s vysvětlením, že to potřebuje vědět, protože píše povídku o duši a těle. Když knihu dopsal, dal ji nejprve předčíst své dceři Evě, které se zdálo, že je příliš mnoho sexuální. Knihu proto založil do šuplíku a už na ni nemyslel. Po dlouhém čase se ho jeho dcera Eva zeptala, kde je ta kniha o Perle, kterou kdysi psal a Lustig namítl, že je v šuplíku, že o ní Eva řekla, že je příliš sexuální. Na to jeho dcera namítla, že tenkrát se jí zdála moc sexuální, ale nyní už ne. Lustig dal tedy knihu do nakladatelství, kde ji přijali a vytiskli.

5. Literárně historický kontext

Válečná literatura (druhá vlna válečné literatury).

V době, kdy autor tvořil, je už klid. Vrací se ovšem o několik let zpátky ve svém životě. V té době panuje druhá světová válka. Zakazování a přísný řád Židům, transporty do táborů, strach a čekání na smrt - toto mají tito lidé na denním pořádku.

Mezi další autory můžeme například zařadit Ladislava Fukse (Pan Theodor Mundstock; Spalovač mrtvol) a Ivana Vyskočila (Kosti).

6. Charakteristika postav

Perla - Židovka, prostitutka; narozená v Praze; už nemá rodiče; na svůj věk velmi psychicky i fyzicky vyspělá; ráda píše; hlavní hrdinka, majitelka deníku
Pan L. - 50letý muž, do kterého je Perla zamilovaná; člen Rady starších (zachraňuje Perlu z transportů); častý návštěvník Perly (chce si ale také povídat, učí ji a seznamuje s dalekými zeměmi); má rád Perlu; stará se o to, aby nebyla poslána transportem do koncentračního tábora
Pan O. (říkala jsem si pan Ondřej?) - starý Ondřej často navštěvuje Perlu; chce si jen povídat
Ludmila - Židovka, kamarádka Perly; nezkušená, zvědavá; často se spolu procházejí kolem místního blázince a mluví spolu o všem možném (často o tom, že Ludmila je ještě pannou a zajímají ji i detaily ze sexuálního života); nikdy by se za přežití neprodávala, ale Perlu neodsuzuje
důstojník - občas za ní dochází tento německý důstojník, Perla se mu velmi libí ("až škoda že jsi Židovka"); Perle se o něm často zdá
Haryček Geduld - Perlin kamarád a milenec
krysa (velmi jsem zvažovala, zda ji sem zařadit, ale hodně vystupuje v deníku) - s Perlou "bydlí" na pokoji také krysa, o které velmi často píše, že dělá rámus v nejméně vhodnou dobu a naopak, když doufá, že ji uslyší, je krysa zticha

7. Charakteristika jazyka

V díle najdeme mnoho vulgarismů (malá židovská kurva), hovorové výrazy a v hojné míře jsou zastoupeny germanismy umocňující atmosféru německé nadvlády (citáty, písničky, jídelní lístek apod.). Lustig často zmiňuje číselné údaje (L416; do dvacátého čtvrtého baráku; padesát vagónů). Často také opakuje, jak Perla vypadá a že by se možná "vlezla do měření" (modré oči, vlasy), ale stejně neuspěje.

V díle se zabývá především důležitou částí děje, ale někdy zmíní i něco (především v druhé polovině románu) o své rodině a svém dětství.

8. Místo a doba děje

Děj se odehrává ve 2. světové válce v koncentračním táboře Terezín.

9. Vztah autora k dílu

Arnošt Lustig si sám prošel několika tábory. Byl Židem, a tak to neměl ve 2. světové válce zrovna jednoduché. Přežil jen díky riskantnímu útěku z transportu smrti.
Dílo je částečně autobiografické, autor se se čtenářem dělí o vlastní zážitky i zážitky známých z táborů.

10. Atmosféra

Dílo působí velmi smutně. Konec je tragický - odjezd Perly na východ.

Psychologická novela je psána formou deníku dívky, jež využívá své přitažlivosti, aby alespoň o několik měsíců oddálila transport do vyhlazovacího tábora.
Autor používá krátké věty (o jednom slově), aby vyjádřil, kdy a jakou službu Perla vykonala a co za ni dostala.

11. Slohový postup + funkční styl

Umělecký styl

12. Role díla kdysi a dnes

Když byl román Nemilovaná poprvé vydán, měl velký ohlas, a stejně tak je tomu i dnes. V roce 1986 získal americkou Národní cenu (National Award) za nejlepší román.

Arnošt Lustig ovlivnil tvorbu Evy Lustigové, své dcery.

Dílo doposud nebylo přepracováno ve film či divadelní představení.

Myslím si, že lidé, kteří se zajímají o dějiny druhé světové války, si tuto knížku či jiné Lustigovo dílo jistě vyhledají.

13. Vlastní názor

Ze začátku jsem tápala, co věty jako Dnes dvakrát. Punčošky a kousek chleba. znamenají. Ale samozřejmě po chvilce mi bylo vše jasné. Perla počítala, kolikrát někomu udělala službu a co za ni dostala. Mám ráda knihy z války, hlavně z druhé světové. Ráda se dozvídám podrobnosti, zajímají mě. Kniha se četla téměř sama.

CITÁTY Z KNIHY:

A uvedl, co nadhodila jednou i Ludmila, o matkách, které se musely dívat na to, jak při vystupování transportu z vlaku rozbíjejí vojáci úderem o zeď hlavičky jejich nemluvňatům, a přece bylo i v jejich hrůze vidět drápek, kterým se přidržovaly života.

Čas je naštěstí i naneštěstí pro všechny lidi stejný.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Verča13, 26.12.2012

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Arnošt Lustig - Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) (rozbor)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)