ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Frič Josef Václav (*05.09.1829 - †14.10.1890)

­­­­

Bavůrek z Švamberka (Výbor básní)

  • 1861

I.

Živě veselo je dneska na Chřenově,
tučný vepř a malvaz stojí po hotově,
veselí se chrabrý Švamberk Jan;
a s ním veselí se věrná jeho chasa
řve a houká že to hvězdami potřásá:
"Zdráv budiž Bavůrku! štědrý's pán."

"Zdráva buď i kyprá perla, tvá Helenka,
pobožné to dítě, věrná ti milenka,
děva spanilá jak boží svět;
jako luna krásná pryč se od nás brala
za naše i své by hříchy putovala,
jako slunce vrátila se zpět."

"Dobrý pán to prý, ten Jakub z Compostelly,
pro hříchy při cestách a ty na posteli
extraordinárně milostiv."
Takto řve i žvástá Bavůrková chasa
nebojí se čerta, dneska ani ďasa -
pán je ve snách - tedy jaký div!

Mnozí ctitelé tu kalicha jsou páně,
pije se a zpívá divoce při žbáně -
pán dnes jedno oko zamhouří;
zamhouří snad obě; sám si berdo dává,
ač jindy opice na hrdle trestává,
přes noc mu se všecko vykouří! -

Nocí sladkou, dlouhou po blahém shledání
když ho děva líbá, vroucně bez lekání,
neboť smyla poutí vinu svou;
a věru ty oči dost se naplakaly,
návratem k milosti dobře udělaly,
neboť hřejou srdce lahodou. -

Přítulně se Janu kolem krku věsí -
v tom se lekne, pohne - čeho se tak děsí? -
zplašená mu z klína vyskočí.
"Co jest ti Helénko?" - Neslyšíš ty hlasy? -
"Ztiš se milená, to křiky jsou mé chasy.
Ztiš se, rámě mé tě obtočí." -

Přítulně zas k srdci Janovu se vine,
z úst až najednou ji vykřiknutí zplyne,
vyděšená k oknu přiskočí:
Viz ty hrozné ohně, z dálí, z blízka svítí!
"Bláhová, to mozky chasy mé se třpítí."
Vroucně děvu k sobě přitočí. -

Toužebně ji svojí béře do náruče,
jí však dmou se ňadra, teskně srdce tluče:
Nebesa nám hrozí, Jene můj!
Rychle chop se meče - slyš ta rána -
most se kácí - běda, praská brána, -
oh, dovol, ať zdílím osud tvůj!

V tom se strhnou v hradě divé křiky
a do dvéří vrazí a chytá se kliky
vrátný - šelma bystrá, zchytralá.
"Zle jest vůdce, Plzeňští jsou v hradě,
chtěl sem prachovnici zpustit na příhradě,
ale mrcha byla ožralá."

Bavůrek tu stojí tichý, němý -
ale hluk se blíží, vrátný klesá k zemi
probodnutý cizím ocelem. -
"Zpátky" volá vůdce a dobývá meče,
zakryje milenku, jež se za ním vleče;
již se plní síň nepřítelem.

Jako makovice rube Plzeňáky,
dávno měl již svrchu na zrádné měšťáky
a teď zrušili mu sladkou noc. -
"Netrmácej se tak marně, zlý kumpáne,
za chvíli ti Chřenov nad kotrbou zplane, -
Pražané nám přišli na pomoc."

A tu vtrhne hejtman pražských měst do síně:
"Darujeme život tvojí konkubíně,
ty ale Bavůrku rač se vzdej.
Chasu tvou už máme; zpitá, poděšená
v nejbližším lesíku bude pověšená;
protož bratře, rači rozum měj!"

Jene, zhyňme spolu! prosí ho milenka.
"A kdo pomstí Jana? mrtvá snad Helénka?"
Dobře milý! s Bohem - budu žít.
Hrozným ousměškem se šklebí na měšťany,
tak že pojme strach vždy věrné Plzeňany,
žádný netroufá se přistoupit.

Políbí svou dívku - na to meč odpásá,
podá hejtmanovi - hlavou pak potřásá,
opouštěje na vždy Chřenov svůj.
Ale v lůně hradu, jenž mu v patách hoří
rozlehá se hlas, po klenbách co se boří:
Pomstím tebe, pomstím, Jene můj!

II.

Už ho vedou, volá lůza před rádnicí -
Budou mu číst ortel, kříčí uličníci.
Už tě máme, kmotře Bavůrku.
Chytili sme tě, kumpáne Bavoříčku,
mládež plzeňská ti strouhá harmrkvičku,
tátové a starci okurku.

Už vedou Bavůrka, na ryňk, na lešení;
tam u stolu sedí v plenárním sezení
Plzně velemoudrý magistrát.
Sedí v černých pláštích a hladí si brady
a za ními stojí stráže husté řady
a nad ními čouhá kmotr kat.

Na to povstal pisák, při mlčení hluchém
odpliv si, urovnav pero po za uchem
a našeho reka takto oslovil:
Jene z Švamberka, rectius na Chřenově,
Vulgo Bavůrku - náš kumpán po tom slově
taky odpliv, ale nemluvil.

Uváživši slavná velemoudrost naše,
že se jest rytírská urozenost vaše
dopustila těchto neřádů:
První neřád, že ste půlmistra našeho
dostav do svých drápů, jej, trojctihodného
tahal velezrádně za bradu.

Druhý neřád, že ste nám dobytek jímal.
Item: že ste lotry pod ochranou třímal -
Item: naše kupce napadal -
Item: hospodyni našeho pastýře
že ste chtěl obrátit ku pohanské víře
a jí přežalostný pardus dal.

Sumou: že ste kumpán, lotřík a tak dále,
odsouzen ste k smrti od samého krále
a ste tímto katu odevzdán. -
Když ho vedli houfem nazpět do žaláře,
pokynuli naň dvě bledé, známé tváře, -
dobrý konec byl mu zvěstován!

Mnoho lůzy stojí kolem popraviště;
lůza panská, městská, vše to na jeviště
hledí, na němž stojí Švamberk Jan.
Bude sťat! Vrah Plzně! a lid, proč nejásá?
Bavůrek jest vesel, divně hlavou třásá.
"Dolů s hlavou! ať zví, kdo je pán."

Bavůrek si klekne, ještě očma hrozí -
"Zavažme mu oči" volají teď mnozí. -
Bavor vzdychne, hledě do dálí -
Blesk mu v oko svitne! již má kryté oči,
již se mu nad hlavou katův topor točí -
již ho tne, a krev se vyvalí. -

"Hanba kate, znova - tni ho ještě jednou.
Co to? na co váháš, proč ti tváře blednou -
Kam to hledíš? K městu? Co to, kouř?"
Slyš ten křik, ten divý hluk, to bědování
Hoří, město hoří! K šturmu se vyzvání:
vzteklá se teď v lidu strhne bouř.

Vyděšený kat sám skočí tam s lešení -
Na stu místech hoří, spěšte k uhašení!
Lid se tlačí - kdo živ, spěchá dál.
A tu mezi křikem zoufalého davu
Bavůrek si střásl naseknutou hlavu,
dříve se však z hloubi duše smál.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 14.10.2019

   
­­­­

Diskuse k úryvku
Josef Václav Frič - Bavůrek z Švamberka (Výbor básní)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­