ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Mahen Jiří (*12.12.1882 - †22.05.1939)

­­­­

Jánošík

- 1910

STUDENT (stojí chvíli a rozmýšlí se)
A já, přátelé moji, budu vám kázati na text písma svatého o povolání Davida na vojnu. "I řekl David Saulovi: Nechť se neleká srdce člověka pro Goliáše; služebník tvůj půjde a bude se bíti s ním. Ale Saul řekl Davidovi: Nebudeš moci jíti proti Filištínskému tomuto, abys se potýkal s ním, nebo mládeneček jsi, on pak jest muž bojovný od mladosti své. Odpověděl David Saulovi: Služebník tvůj pastýřem byl stáda otce svého, a když přicházel lev nebo medvěd a bral dobytče ze stáda otce mého - já dostihal jsem ho a bil jej a vydíral jsem je z hrdla jeho. Pakli se na mne obořil, tedy ujma ho za čelist, bil jsem jej, až jsem ho i zabil." (Stojí na rozpacích.) A věru, přátelé: nevím, jak začít. Jsme tu v takém nezvyklém kostelíčku, kde se snad ani nehodí po kněžsku kázat. A jak bych mohl k vám jenom po kněžsku mluvit? Nechte mne tedy rozprávět o tom, co srdce moje cítí. Ne, nechce se mi mluvit k vám jako k vesnickým dětem.
- Nebyl David silným, otužilým mužem, když šel proti Goliášovi, a přece ho porazil. A to proto, že pevně věřil, že bojuje za čest národa svého, který nepřátelé jenom uráželi. Stáli oni proti vojskům izraelským a tupili je a posmívali se jim. A nebylo nikoho, kdo by jim, obrům, odpověděl. Bál se jich všechn lid, sklopil hlavu a mlčel a mlčel...
Stejně - jako dnes! Stojí tu všechen lid, hlavu sklání a mlčí a mlčí. A nepřátelé jeho chodí zatím dům od domu a týrají a berou otcům děti, rodiče dětem, ženichům nevěsty a nevěstě ženicha. A není, kdo by přišel před Hospodina a řekl: Již dosti! Až pokud nás zkoušeti budeš? - Hle - a jsou tu přece mnozí, kdož vydírali ovci z hrdla medvědova či z drápů vlčích! A jsou tu přece mnozí, kdož rozbíhali se za uchvatiteli stáda a bili je, až je i zabili! Ale kde jsou, když jedná se o uchvatitele člověka? Kde jsou, když svoboděnka naše, rozmarýnový věneček celého národa se nám bere a do prachu šlape? (Vášnivě.) Hej! tuto se dívejte!
A cože je to před námi? Království světa. A komuže je Bůh dal? Či nedal je nám všem? A kdože je uchvátil? Ti, kteřé nám teď panují a kralují - těm patří všechno - hej, zemanům, - hej, hrabatům - a chudobnému člověku, Slovákovi - nic - pranic? (Vášnivěji.) - Hej - tuto se dívejte! A cože je to pod vámi v šeru? Bučiny a hory a háje. A komuže je Pán Bůh dal? Či nedal je nám všem? Či řekl on při stvoření světa: Ty nebudeš patřit než panu Révayovi a zemanu Benickému? Hej zemanům a pánům dal on všechno pod moc a svoji spravedlnost?
Hej - tuto se dívejte!
A cože je to pod námi? Pole a dědiny. Komu patří pole? Čiže dědinám? Nepatří, kamaráde; Pán Bůh zase dal je jenom pánům? A zná tedy tento Pán Bůh zákon a spravedlnost lidskou, jaké nám třeba? Nezná. A když tento Pán Bůh dopouští, aby celé naše Slovensko tak trpělo od Spiše do Prešpurka, kdože to vše rozdělil tak, jak je - ne-li ďábel sám? A on chodí s karabáčem od dědiny k dědině a žene pána za pánem, aby roboty nepolevoval. A bere pán karabáč do ruky a honí išpány - berou išpáni karabáč do ruky a karabáčem učí nás znát svoboděnku naši - v trněné zahrádce kvítečko opuštěné. Ale cože bych mluvil dlouhou řeč? (Rozhlédne se.) Vy jste sůl země! Jestliže sůl zmařena bude, čím pak bude osolena? Tak řekl Kristus Pán učedníkům. A tak povídám teď já vám: Vy jste sůl země, vy horní chlapci. A Pán Bůh vám, horní chlapci, požehnej! (Sestoupí)
ZBOJNÍCI
Amen! (Dlouhou chvíli sedí tiše, pak teprve si oddychnou.)
JÁNOŠÍK
A Pán Bůh požehnej i tobě, bratře! Potřebovali jsme toho! A za ta pěkná slova děkujeme ti tisíckrát! (Stojí nehnutě.)
UHORČÍK
I já děkuji! (Podává ruku.)
ILČÍK (sňal širák)
A chudému studentu aj na knížku dejte!
HARALA
Já, já první! Pozdrav tě Bůh, bratře, kde máš širák?
STUDENT (smekne)
A co dělá tvoje rána?
HARALA
Skoro jsi ji zahojil!
ILČÍK
Dukát (hází do širáku) a ruku mi podej!
STUDENT (musí podat ruku)
PUTNOK
Dukát - a ruku!
HRAJNOHA
Dukát - a nezapomeň na nás!
GAJDOŠČÍK
A přijdeš-li do Ťerchové, mamku mi pozdravuj!
JÁNOŠÍK
A ty, Ďurico - na kabát angliu jim naměř oběma! A pořádné lokty - od buka do buka! Ať na nás nezapomenou!
STUDENT (přistoupil k Janošíkovi)
OBA (zvolna se obejmou a pak stojí opřeni druh o druha. V dálce najednou zasvitne to požárem.)
JÁNOŠÍK
A tu se dívejte - chlapci - kde to je?
UHORČÍK
To je - to je - nejsou to Mošovce?
ĎURICA
Nejsou! To bude Blatnice!
ADAMČÍK
A jak to krásně chytlo!
UHORČÍK
Dvůr - hoří ze čtyř stran. Jsou to Mošovce. Vidím to docela dobře.
JÁNOŠÍK
A jak to roste a roste! Kdož ví, nemá-li v tom Vlček prsty. Ubohý chlapec! Kde se asi toulá!
ADAMČÍK
Tvoje regimenty ho vždycky rádi uvidí.
JÁNOŠÍK
Moje regimenty! Slyšel jsi už, Podvlačík? Už prý mám regimenty Jánošíků. A ti všichni jen prý čekají na okamžik, kdy já dám povel, aby se sebrali a šli na pány.
STUDENT
I to by dobré bylo!
JÁNOŠÍK
I já si myslím. Ale o zemi, o zemi se bojím - aby při tom nevyprahla - a aby se na ní potom nemstili!
STUDENT
Ale pamatuj, že země, kde není a nebylo ohňů a bojů a svědomí, nestojí za nic. A u nás je toho potřeba. A proto já tak mluvil!

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 13.10.2007

   
­­­­

Diskuse k úryvku
Jiří Mahen - JánošíkMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­