ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Homér (-)

­­­­

Ílias (3)

***

Vždyť já jsem nepřišel sem, abych s trójskými vojáky tady
bojoval, ohrožen kopím, vždyť ničím nejsou mi vinni:
nikdy mi neodehnali mé krávy ani mé koně,
nikdy mi v hrudnaté Fthíji, svou půdou živící muže,
úrodu neponičili, neb veliký prostor nás dělí
se spoustou stinných hor a hlučně šumící moře -
pro tebe, nestydo velká, jsme vytáhli, abys měl radost,
abychom pro Meneláa a pro tebe, psovská ty hlavo,
od Trójských vymohli čest - ty nehledíš na to a nedbáš!
Teď mi tu dokonce hrozíš, že sám mi odejmeš dar můj,
pro nějž jsem zakusil mnoho a jejž mi lid achájský svěřil.
Kdykoliv lidnaté město lid achájský vyvrátí Trójským,
nikdy já stejný podíl jak ty tu nezískám, i když
ve vřavě této války díl podstatný vykonávají
obvykle ruce mé, však kdykoli k dělení dojde,
tvůj dar je o mnoho větší, já s malým sic, přece však milým
odcházím ke svým lodím, když zemdlím námahou bojů.
Nyní však do Fthíje půjdu, vždyť o mnoho lepší je domů
na lodích zahnutých plout - zde nemíním beze cti zůstat,
majetek pro tebe shánět a hromadit bohatství velké."
Jemu zas Agamemnón děl v odpověď, velitel mužstva:
"Utíkej chutě, jak toužíš, a já tě nebudu prosit,
abys tu kvůli mně zůstal; jsou jiní, co budou tu se mnou,
kteří mě budou i ctít, zvlášť Zeus tak nesmírně moudrý.
Z králů živených Diem tys věru mi nejprotivnější:
vždycky v oblibě máš jen šarvátky, sváry a půtky.
Máš-li velikou sílu, tu bůh ti patrně poskyt.
Táhni jen se svými druhy a se svými koráby domů,
panuj tam nad Myrmidony, já nikterak o tebe nedbám,
o tvůj se nestarám hněv a naopak takto ti hrozím:
jako mi zářící Foibos teď odnímá Chrýsovu dceru,
kterou já na vlastní lodi a se svými vlastními druhy
pošlu, tak do stanu přijdu já sám a odvedu sličnou
Brísovu dceru, tvůj dar, ať pochopíš dobře, oč já jsem
mocnější, nežli jsi ty, a aby se zhrozil i jiný
myslit si, že je mi roven a veřejně se mnou se měřit."
Pravil, a veliký žal se zmocnil Achilla, v mužné
hrudi začalo srdce věc vážit na obě strany,
zdali by ostrý meč měl od boku tasit a zahnat
ostatní krále stranou a probodnout Agamemnona,
nebo zda utlumit hněv a potlačit vzkypělou vášeň.
Zatímco přemítal takto jak v srdci, tak v mysli a z pochvy
tasil už veliký meč, vtom Athéna snesla se z nebe -
bohyně bělostných loktů ji poslala, Héra, vždyť v srdci
ve stejné lásce je měla a o oba jevila starost.
Zezadu přistoupla k reku a vzala ho za rusé vlasy,
zjevná toliko jemu, však z druhých ji neviděl nikdo.
Achilleus užas, pak obrátil tvář a na místě poznal,
že je to Athéna Pallas - tak strašně jí zableskly oči.
Ihned oslovil ji a mluvil k ní vzletnými slovy:
"Pročpak jsi přišla sem zas, ty dceruško bouřného Dia?
Zajisté uvidět zpupnost zde vladaře Agamemnona!
Avšak tohle ti řeknu a to se pak zřejmě i splní:
pro své chování zpupné co nejdříve ztratí svůj život."
Takto zas osloví jej ctná Athéna jiskrných zraků:
"Přišla jsem z nebe tvou zlobu již utišit, dáš-li si říci.
Bohyně bělostných loktů mě poslala, Héra, vždyť v srdci
ve stejné lásce vás má a o oba jeví jen starost.
Nuže, již přestaň se škorpit a meč svůj pravicí netas,
slovy však řádně mu vyčiň, ať jakkoli právě to bude,
neboť já tohle ti řeknu a to se i nakonec splní:
pro tuhle zpupnost se jednou ti dostane třikráte tolik
nádherných darů - jen zdrž se a poslechni rady nás obou."
Achilleus, rychlý v běhu, jí odpověď dával a pravil:
"Sluší se, bohyně, věru teď vyplnit příkaz vás obou,
ač jsem pohněván v srdci - vždyť tak je to o mnoho lepší:
kdokoli poslechne bohy, ti rádi zas vyslyší jeho."
Pravil, a pádnou ruku dál na jilci stříbrném držel,
obrovský meč zpět do pochvy vrazil a na slovo poslech
Athénu; ta se vznesla zas na strmý Olymp a vešla
v palác bouřného Dia a v zástup ostatních bohů.
Znova zas Péleův syn se obořil smělými slovy
na krále Agamemnona, vždyť doposud neustal v hněvu:
"Opilče, nestoudný pse, ty zbabělče stejný jak zajíc,
nikdys odvahu neměl vzít krunýř a po boku lidu
též se účastnit boje a nikdy ses v zálohu nebral
s výkvětem achájských reků - v tom jistou záhubu vidíš.
Ovšem, je o mnoho lépe zde v achájském táboře širém
odnímat podíly tomu, kdo proti tobě co řekne.
Král, jenž vyžírá lid - vždyť vládneš ničemným mužům!
Sice bys, Agamemnone, teď naposled mohl tak tupit!
Povím ti však a k tomu i velikou přísahu vyřknu:
Při tomto žezle, jež nikdy už nevydá listy a snítky,
jakmile jednou v horách svůj pahýl opustí, nikdy
znova se nezazelená, vždyť ostří už sloupalo z něho
listí jakož i lýko - teď synové achájští zase
v ruce je nosí, když soudí, ti ochránci právního řádu
daného samým Diem - to bude ti přísaha velká:
Jednou všech achájských synů se zmocní po Achilleovi
touha, tehdy však v ničem ty nebudeš moci jim přispět,
třebaže sklíčen, až Hektór, ta záhuba mužů, vám pošle
mnohé na smrt svou rukou; hrýzt v srdci se budeš a rmoutit,
že sis nevážil nic z všech Achájů nejzdatnějšího!"
Takto Achilleus mluvil, pak o zem udeřil žezlem
pobitým zlatými nýtky a opět si usedl. Rovněž
Agamemnón se zlobil. Vtom povstal v zástupu pylský
Nestór mluvící libě, ten řečník se zvučným hlasem,
jemuž proudila z úst řeč o mnoho sladší, než med je.
Z druhého pokolení již vymřeli smrtelní lidé,
kteří zároveň s ním se před lety v posvátném Pylu
zrodili a též vzrostli - vlád po nich už třetímu rodu.

***

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 19.04.2011

   
­­­­

Diskuse k úryvku
Homér - Ílias (3)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­