ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Slovníček pojmů z literatury a mluvnice Druhy vedlejších vět

Brigda    
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 1.89
Hodnoceno: 1199x Prosím, ohodnoť pojem

4.1 1199

Souvětí ⇒ spojení nejméně 2 vět v 1 celek; věty v souvětí:
a) věta hlavní (HV) – taková, která mluvnicky nezávisí na jiné větě
b) věta vedlejší (VV) – závisí mluvnicky na jiné větě

Mluvnickou závislost zjišťujeme otázkou podobnou té, jakou se ptáme na větné členy. To, že věta vedlejší závisí jako větný člen na své větě řídící, využíváme pro jejich třídění:

Podmětné věty

Příklady
Kdo sbírá známky, navštíví rád poštovní výstavu.
Co nám překáží, bude odstraněno.
Kdo vyhrál, vyzvedne si cenu.

Přísudkové věty

 • zpravidla pouze po sponovém slovesu: být, stát se
 • na přísudkovou větu poukazuje ukazovací zájmeno: tentakový

Příklady
Chci být taková, jaká jsem.
Účinek pokusu byl takový, jaký jsme nečekali.

Předmětné věty

 • závisí na slovesu či přídavném jméně, řídící jako její předmět
 • spojky: že, aby, jak; zájmena: kdoco

Příklady
Voják vyprávěl všechno, co prožil.
Prozradil nám, kdo zítra přijde.
Cítil jsem, že se něco na blízku pohybuje.

Přívlastkové věty

 • závisí na podstatném jménu věty řídící a blíže je určuje
 • častá oddělení věty, čárka před i za

Příklady
Instruktor, který právě kreslil na tabuli, se obrátil.
Srpen je měsíc, kdy začínají kvést některé podzimní rostliny.

Příslovečné věty

 • závisí na slovesu nebo na přídavném jménu věty řídící jako příslovečné určení

Místní

 • často připojeny vztažnými příslovci – kde, kam, odkudkudy

Příklady
Kde roste kapradí, bývá vlhko.

Časové

 • jsou připojeny spojkami – když, jakmile, jak, , kdykoli, sotvaže

Příklady
Když je pod mrakem, schyluje se k dešti.
Až půjdete na maliny, můžete v plodech najít larvy.
Kdykoli se měla Lenka s někým setkat, zahloubala se do čtení.

Způsobové

 • jak, kolik

Příklady
Jak si usteleš, tak si lehneš.

Příčinné

 • vyjadřují příčinu nebo důvod řídící věty; spojky – protože, poněvadž, jelikožže

Příklady
Bez kořene se neobejde žádná zelenina, protože touto soustavou přijímá potravu.
Jelikož se celá záležitost týkala Nováka, usilovně o ní přemýšlel.

Účelové

 • vyjadřují účel; spojka aby; jde do budoucna

Příklady
Lidé vybíhali, aby viděli své zachránce.
Výrobu plánujeme proto, aby byl dostatek zboží.

Podmínkové

 • vyjadřují podmínku, na které závisí děj věty řídící; spojky – jestliže-li

Příklady
Je-li obloha pokryta mraky, trápí nás špatné počasí.
Jestliže mu to nezabere, začne stroj klesat.
Kdybych měl peníze, koupil bych si motorku.
Nekoupejte se, když je to zakázáno.

Přípustkové

 • vyjadřují okolnost, která je na překážku uskutečnění děje věty řídící
 • spojky – ačkoli, , třeba, třebaže, přestože, i když

Příklady
Ačkoli Mácha zemřel mlád, zanechal nám velké literární dílo.
Lyžař si někdy zlomí nohu, i když náraz zabrzdí.

Doplňkové věty

Příklady
Obdivoval jsem výsadkáře, jak se zvolna snáší k zemi.
Uviděl srnku, kterak rychle zmizela v mlází.


Souvětí podřadné má jen 1 HV, alespoň 1 VV závislou.
Souvětí souřadné má alespoň 2 HV, ale i další VV.

Jak se spojují věty v souvětí:

 1. buď jsou k sobě jen přiřazeny,
 2. nebo spojovacími výrazy: spojky, vztažná zájmena, tázací věty, příslovce, částice

Spojky podřadicí – když, ačkoli, jestliže, jak, než, že
Spojky souřadicí – a, i, ani, nebo, ale, avšakneboť

Tisk (Ctrl+P) Uložit jako PDF

Vloženo/upraveno: 08.11.2011

Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Sdílet na Facebooku
Oblíbené společenské hry ­­­­­

Aktuální pořadí soutěže­

Chyba: Dotaz na server se nezdařil.

Chyba: Dotaz na server se nezdařil.

Chyba: Dotaz na server se nezdařil.

 1. V měsících červenec a srpen (letní prázdniny) soutěž neprobíhá!
  Přesto můžete i v tomto období do naší datábáze přidat vlastní práci.

Server info

Počítadlo: 341 778 664
Odezva: 0.08 s
Vykonaných SQL dotazů: 2
Návštěvnost: TOPlist.cz - školstvíČeský-jazyk.cz
MAPY WEBU Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé DŮLEŽITÉ INFORMACE Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti OPTIME - prodej reklamy - marketingové zastoupení pro Český-jazyk.cz
- web: www.optime.cz
- kontaktní osoba: Mgr. Marek Sochor
- více informací o možnostech reklamy na Český-jazyk.cz


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)