ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

   
­­­­
Hodnocení pojmu slovnicek-pojmu

Aktuální známka: 1.80
Hodnoceno: 123x Prosím, ohodnoť pojem

Prozódie – nauka o verši

Verš

 • stavební jednotka básně, graficky vyčleněná na samostatném řádku
 • samostatná jednotka různého typu, uzavřený celek
 • spojení veršů ⇒ sloka (strofa)
  • zvukový (intonační) celek, zvuková stránka jazyka – melodie, uzavřen
  • rytmický celek – jambický, trochej, daktyl
  • významový celek – sděluje smysl, obsah, o něčem vypovídá
  • syntaktický celek – co verš, to samostatná věta; verše = větné celky
  • obrazný (metaforický) celek – co verš, to obraz

Veršový přesah

Veršový přesah neboli enjambement = věta přesahuje do dalšího verše. Často u volného verše (Řím oddych sobě z hloubi. Otroků již vzpoura zlomena mocí.)

Rým

 • zvuková shoda hlásek na konci veršů (shoda například samohlásek)
  • plnohodnotný rým = shoda aspoň jedné souhlásky
  • neplnohodnotný rým = shoda jen v samohlásce (asonance)
  • absolutní rým = shoda celých slov (epifora) – Cimrman (např. „Naše staré hodiny, bijí čtyři hodiny“)

Schémata rýmu

 • střídavý – ABAB
 • sdružený – AABB
 • obkročný – ABBA
 • postupný – ABCA
 • přerývaný – ABCB

Rytmus

Rytmus ⇒ pravidelné střídání nějakého prvku (při tanci, hudbě, zpěvu, v poezii).
Stopa ⇒ spojení 2 nebo 3 slabik.

Prozodické (veršové) systémy

 • sylabický
  • stejný počet slabik ve verši
  • ve starší české lidové poezii, lyrika, písně
 • tónický
  • stejný počet přízvuků ve verši
  • ruská lidová poezie, hrdinská epika (Majakovskij)
  • u nás Čelakovský „Ohlas písní ruských“ – v každém verši 4 přízvuky
 • sylabotónický
  • stejný počet slabik a přízvuk ve verši
  • u nás poezie 19. století; Sládek (Velké, širé, rodné lány. ⇒ čtyřstopý trochej)
 • časoměrný
  • pravidelné střídání slabik dlouhých a krátkých (dlouhá = 2 krátké)
  • za národního obrození – snaha uplatnit časomíru (Kollár: „Slávy dcera“ – předzpěv)
 • volný verš
  • 90. léta 19. století, symbolismus, nové směry; Walt Whitman: „Stébla trávy“
  • rozsáhlý verš, rýmovaný nebo nerýmovaný, verš = myšlenka
  • stejnorodá intonace, ale verše nestejně dlouhé
  • nespoutáno rytmem – mizí rytmická pravidelnost, blíží se k próze

Zvukové prostředky

 • eufonie
  • libozvuk
  • záměrné, zvláštní uspořádání hlásek (zvuků), které působí příjemně
 • zvukosled
  • pravidelné opakování stejných hlásek ve verši, vystupňovaná eufonie
  • „pozvolným krokem on zločince doprovází“
 • zvukomalba
  • onomatopoie, napodobení zvuku slovy
  • „řinčí řetězů hřmot“
 • paranomázie
  • opakování stejných hlásek ve slovech se stejným kořenem
  • Kollár: „Slavme slavně slavných Slávů slávu.“

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené/upravené: 16.01.2015

­­­­

Diskuse k pojmu
Teorie veršeMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­