ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Stendhal (*23.01.1783 - †23.03.1842)

­­­­

Červený a černý (9)


AUTOR A SPOLEČNOST:

Stendhal, vlastním jménem Henri Beyle, patří k představitelům francouzské literatury v období přechodu mezi dvěma uměleckými směry - romantismem a realismem. Své zřejmě nejslavnější dílo, dvojdílný román Červený a černý, napsal v roce 1830. Sleduje v něm životní dráhu ctižádostivého plebejce Juliána Sorela na pozadí společenské situace ve Francii.
Mladý Beyle byl nadšeným stoupencem revoluce, která lidstvo naplňovala nadějí v osvobození člověka, rovnost, volnost, bratrství. Jako důstojník se zúčastnil napoleonských válek i tažení do Ruska. Po Napoleonově pádu odešel do Itálie, která se mu stala druhou vlastí. Stendhal ve své době nebyl příliš čten. Podle vlastní předpovědi byl objeven a plně doceněn až o padesát let později, tedy na samém sklonku 19. století.
Hrdinové Stendhalova románu Červený a černý jsou ve sporu s dobou, jíž se navenek přizpůsobují, a právě proto se stávají pokrytci. Romantismus je období zvratů, společenských krizí a obecné nejistoty. Romantický postoj k světu vychází z představy konfliktu. Člověk touží po uplatnění svých schopností a naplnění snů, ale střetává se s drsnou skutečností a nepochopením. Základní konflikt románu je mezi heroickou vůlí Juliána Sorela, jeho touhou po plném životě (což v názvu symbolizuje červená barva - armáda, hrdinství, revoluce) a zkorumpovanou měšťáckou společností (černá - namyšlenost, tmářství, kněžský šat). Vzbouří-li se proti společnosti, hyne. To, že hrdina nebojuje sám za sebe, ale je vlastně zástupcem určitého způsobu myšlení, je vyjádřeno Juliánovou obhajobou: "Budou ve mně chtít potrestat a navždy zastrašit ty mladé lidi, kteří se narodili v nižší společenské vrstvě, a třebaže sklíčeni chudobou, byli tak šťastni, že si mohli osvojit dobré vychování, a jsou tak smělí, že se odvažují do kruhů, jež boháči s pýchou nazývají dobrou společností."

TEORETICKÝ ROZBOR:

Julián, hlavní postava románu, na své životní pouti prochází postupně venkov, kněžský seminář a prostředí pařížské aristokracie. Dochází k nezvratnému přesvědčení, že chudák jako on se v této společnosti nemůže vyšvihnout jinak než pokrytectvím. Stendhal dokázal vystihnout tehdejší sociální situaci ve Francii, pokouší se a podařilo se mu také popsat psychologie svých hrdinů, k čemuž využívá techniku vnitřního monologu. Ke kompoziční ucelenosti románu přispívá paralelismus (je veden dialog mezi obdobnými situacemi v prvním a druhém dílu, ale v Matyldině pohledu také mezi společností 16. a 19. století, a u Juliána mezi dobou Napoleona a dneškem).

DĚJ A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA POSTAV:

I. díl
Julián Sorel, na počátku románu osmnáctiletý syn venkovského tesaře, je vybrán jako vychovatel pro děti verrièreského starosty pana de Rênal. Ctižádostivý mladík je vášnivým obdivovatelem Napoleona, což v něm probudilo touhu po vyniknutí a zároveň odpor k vládnoucím měšťanům. Julián je pokrytcem: zapírá svůj obdiv pro Napoleona a dává se bez vnitřního přesvědčení na dráhu kněze. To vše v zájmu svého společenského vzestupu. Jeho přítel Fouqué mu nabízí místo společníka ve svém obchodě. Obchod s dřívím je sice výnosný, ale Julián by z něj zbohatl pomalu a určitě ne jako hrdina. "Jako Herkules stanul na rozcestí nikoliv mezi neřestí a ctností, ale mezi ustavičnou prostředností zabezpečeného blahobytu a veškerými hrdinskými sny svého mládí." Julián není všední člověk, ale hrdina, proto Fouquého nabídku odmítá. V domě pana de Rênal plní své povinnosti a postupem času se do něho vášnivě zamiluje starostova manželka paní de Rênal. On její lásku opětuje zprvu pouze z vypočítavosti (lásku bere jako povinnost k sobě, chce si dokázat svou odvahu a ponížit celou společenskou vrstvu, jejímž je pan de Rênal představitelem), avšak později se do paní de Rênal zamiluje se vší vášnivostí mladistvého citu. Poměr mezi nimi se k velké nelibosti pana de Rênal roznese po městě a navíc starostovi někdo poslal anonymní udání. Julián musí opustit jejich dům, a tak s přičinění dobrého faráře Chélana odchází do kněžského semináře v Besançonu. Prostředí semináře je pro Juliána téměř nesnesitelné. Vládne zde atmosféra nečestnosti, donašečství, zabedněnosti a té nejsprostší vypočítavosti. Julián, který ví moc dobře, co znamená opravdovost a který zapírá své city pouze kvůli svým neskromným cílům, kvůli svým ideálům, ne z měšťácké vypočítavosti, v semináři najde jen jednu spřízněnou duši - abbé Pirarda. Tomu učaruje Juliánova nevšednost a jeho schopnosti. Poté co je intrikami zbaven vedení semináře, na Juliána nezapomene a sežene mu místo sekretáře u markýze de La Mole v Paříži.

II. díl
Julián v pařížském paláci markýze de La Mole poznává vysokou společnost, po které vždycky toužil, a proniká do ní. Zásluhami si brzy získá markýzovu pozornost a uznání. Markýzova dcera Matylda jím zpočátku pohrdá. Zhlédla se ve svém statečném předku - Bonifáci de La Mole, který se stal milencem královny Markéty Navarrské a roku 1574 byl popraven. Juliánovy nevšední názory ji však začnou pomalu přitahovat a pokládá ho za mnohem lepšího, než jsou mladí šlechtici, s nimiž se stýká. I přes společenskou propast, jež mezi nimi zeje, ho učiní svým milencem. Chvíli jím opět opovrhuje, a to právě v době, kdy je do ní Julián vášnivě zamilovaný. Aby obměkčil Matyldinu pýchu, předstírá náklonnost k vlivné paní de Fervaques. Julián dosáhne svého. Matylda žárlí a zahoří opravdovou láskou k Juliánovi. Zakrátko s ním čeká dítě. Markýz se jen těžko smiřuje s tím, že by měl dát svou dceru tak bezvýznamnému člověku, ale nakonec přece jen povolí. Dá Juliánovi část svého majetku, udělí mu šlechtický titul (pan de La Vernaye) a dokonce svolí se svatbou, pro svou rodinu ze společenského hlediska tak pokořující. Tu však dostane od paní de Renal dopis, který Juliána očerňuje: "Poněvadž byl chudý a toužil po bohatství, snažil se nejhorším pokrytectvím a svedením slabé a nešťastné ženy domoci postavení a něčím se stát. Patří též k mé trapné povinnosti připojit, že se musím domnívat, že pan J. nemá žádné náboženské zásady. Svědomí mě nutí k domněnce, že jedním z jeho prostředků, jak dosáhnout význačného postavení v rodině, je snaha svést ženu, která se těší největší úctě. Pod zdáním lhostejnosti a pomocí románových frází usiluje pouze o to, aby dostal do své moci pána domu a jeho jmění. Zanechává po sobě neštěstí a věčné výčitky." Tento dopis, který paní de Rênal nadiktoval její zpovědník, učiní konec Juliánovým nadějím na společenský vzestup. Julián okamžitě odjíždí do Verrières, kde v kostele na paní de Rênal dvakrát vystřelí. Neúspěšně. Je zatčen a vsazen do žaláře. Hlavně Matylda, ale i zotavená paní de Rênal, Fouqué a všichni přátelé usilují o to, aby byl Julián ospravedlněn a propuštěn. Ten však, smířený již se svým koncem, vmete při soudním přelíčení porotcům do tváře své pohrdání nad jejich společností a je jimi odsouzen k smrti. Před popravou se ještě setká s paní de Rênal a uvědomuje si, že jen ji opravdu miluje: "Kdysi," řekl jí Julián, "když jsem za našich procházek ve vergyských lesích mohl být tak šťasten jako nyní, prudká ctižádost unášela mou duši do vysněných končin. Místo abych byl tiskl k srdci půvabnou paži, která byla tak blízko mých rtů, sny o budoucnosti mě od tebe vzdalovaly; snil jsem o nesčetných bojích, jež budu muset podstoupit, abych si vydobyl ohromné životní úspěchy... Ne, byl bych zemřel a nepoznal štěstí, kdybyste nebyla přišla ke mně do vězení." Román končí Juliánovou popravou.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 17.05.2008

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Stendhal - Červený a černý (9)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­