ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Kesey Ken Elton (*17.09.1935 - †10.11.2001)

­­­­

Vyhoďme ho z kola ven /Přelet nad kukaččím hnízdem/ (7)

Román z prostředí amerického ústavu pro duševně choré, který se stal předlohou slavného Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem, líčí tragikomický příběh karbaníka a rváče McMurphyho revoltujícího za důstojné jednání s pacienty. McMurphy se z obavy před nápravným zařízením nechá přeložit do blázince, ale nakonec je za svou vzpouru proti bezduché kázni krutě potrestán.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Odeon v Praze roku 1988 (3. vydání). Z anglického originálu One Flew Over the Cuckoo's Nest přeložil Jaroslav Kořán. Počet stran: 274.

ŽÁNR:

Román, satira, která mísí komično s prvky tragédie

Kniha patří mezi nejpozoruhodnější díla poválečné americké literatury.

MÍSTO DĚJE:

Děj se odehrává v oregonském ústavu pro duševně choré.

HLAVNÍ POSTAVY:

Randle Patrick McMurphy - 35 let, svobodný, vyznamenám válečným křížem v Koreji
Velká sestra Ratchedová - zdravotní sestra v léčebně; velmi přísná, sebevědomá; zvaná Kombajn
Bromden - pacient; vypravěč celé knihy; předstírá hluchoněmého

VEDLEJŠÍ POSTAVY:

3 černí frajeři (Williams, Washigton, Sam) - asistenti sestry Ratchedové
pacienti - Billy Bibbit, Harding, Taber, Fredricksen, Cheswick

DĚJ:

Je pondělí. Velká sestra přišla do práce. Nařídila třem černým frajerům, aby pana Bromdena oholili a pak mu nacpali prášky. To ráno byl příjem, ale ne obyčejný. Nastoupil zrzavý irský rváč Randly Patrick McMurphy, který se do ústavu dostal úmyslně díky rvačce, které byl účastníkem kvůli kartám. Soud ho uznal psychopatem. Nejdříve se seznamoval s chodem na denním pokoji. Na jedné straně jsou "akuťáci", o nichž si doktoři myslí, že jsou nemocní, na druhé straně "chronici". Ti už jsou v ústavu nadobro. Nejmladší pacient v ústavu je Ellis a Ruckly, nejstarší je plukovník Matterson. Chronici se s akuťákama nemísí.

McMurphy je auťák. Mezi spolupacienty zjišťuje, kdo je vůdce. Akuťáci však neví, co po nich chce, nerozumí mu. Nakonec Billy řekne, že vůdcem je Harding. Je předsedou pacientů, protože vystudoval univerzitu. Ten pak McMurphyho přijme mezi ně. Ostatní se zajímají o jeho život. McMurphy jim vypráví, jak se do ústavu dostal. Se všemi se sblížil. Po auťácích se seznámil i se všemi chroniky.

V ústavu již několik let pracuje velká sestra. Dokáže ji rozčílit, když něco nefunguje v přesném chodu stroje. Má tři černé pomocníky. Nejdříve měla jednoho, zbylí dva přišli až dva roky po prvním. V ústavu panuje pevný řád. V 6:45 se akuťáci holí, a to podle abecedního seznamu. Po nich přijdou na řadu chronici (vypravěč této knihy patří mezi ně, předstírá, že je hluchoněmý), nakonec kolečkáři. V 7 hodin se otevírá jídelna. Pořadí se obrátí. V 7:30 se všichni vracejí do denního pokoje. Akuťáci čekají, až jim přinesou karty a krabici s byznysem. Chronici čekají na skládačky ze škatule od Červeného kříže. V 7:45 přijdou černí frajeři a chroniků (a těm, co si to nechají líbit) přilepují močové měchýře. V 8 hodin se z reproduktoru ozve hlas velké sestry "Ordinace" a rozdávají se léky. V 8:20 přinesou karty a skládačky. V 10 hodin chodí pošta a v 10:40, 10:45 a 10:50 pacienti pendlují sem a tam na kontroly do EL, PL nebo RL.

Odpoledne je sezení. Velká sestra probírá životy pacientů. Pak přijde doktor se spisem McMurphyho a začnou probírat jeho minulost. Všem auťákům a některým chronikům je toto povídání k smíchu. Když se McMurphymu přestane velká sestra i doktor věnovat, sezení probíhá podle zavedených kolejí. McMurphy už jen sedí a vše sleduje. Chce poznat, jak to v ústavu chodí. Po skončení sezení se McMurphy zeptá Hardinga, zda vždy probíhají sezení tak jako to dnešní. Ten mu řekne že ano. McMurphy mu vysvětlí, že velká sestra neléčí, ale že je to pěkná svině, že jim jejich chyby otlouká o hlavu. Vyhodit ji nikdo nemůže, jen správce nemocnice, a tou je přítelkyně slečny Rotchedové. McMurphy ostatním řekne, že až jim bude příště velká sestra klást otázky, tak aby neodpovídali, aby jí řekli, ať si trhne nohou. Ti mu na to odpověděli, že kdyby toto udělali, že je čeká přesun na oddělení pro narušené a elektrické šoky. McMurphy je vyburcuje, že něco udělat musejí. Vysvětlí jim, že on blázen není, že je v ústavu záměrně, že je mu tam lépe než v rajtačce. Pak se s ostatními vsadí, že velké sestře pohne s mandlemi. Celé odpoledne pak pacienti hrají karty o cigarety v denním pokoji. Večer všichni dostanou léky a jdou spát. McMurphy je nejí.

Ráno si chce McMurphy vyčistit zuby, ale nemůže sehnat zubní pastu. Je zamčená ve skříni, aby si prý každý nečistil zuby, kdy chce. Velká sestra přišla do práce. Černí frajeři jí hned hlásí, co McMurphy už od rána udělal. Ten si mezitím zpívá na WC. Velká sestra je z toho přímo vyjevená. Cestou na pokoj se McMurphy potká s velkou sestrou. Má kolem pasu jen ručník. Sestra ho pošle okamžitě obléknout. On jí odpoví, že mu někdo v noci ukradl šaty. To sestru rozčílí, neboť už měl dávno dostat zelený stejnokroj chovance. Černí frajeři se mezi sebou obviňují, čí je to vina. Pak jdou do skladu a stejnokroj mu přinesou. McMurphy je šťastný. Myslí si, že s velkou sestrou zacvičí jedna dvě. Šaškuje, aby ostatní rozesmál. Vymýšlí si a vypráví příběh o tom, jak kdysi s Billem sbalili v Seattlu dvě holky. Při snídani nabídne jednomu černýmu frajerovi banán. Ten odmítne se slovy, že mají zakázáno jíst s pacienty. McMurphy oloupe tři banány a sní je před ním. Pak všichni čekají, až bude 7:30 a budou moci z jídelny odejít. Velká sestra však přetáčí hodiny, proto jsou vždy v jídelně mnohem déle. Většina spí nebo civí na hodiny. McMurphy uzavře s některými pacienty sázku, že se pomoci lžíce strefí kusem másla do hodin. Netrefí se. Černý frajer vše pozoruje, neřekne však ani slovo. McMurphy ho přemluví, aby mu půjčil karty. Pak jde za velkou sestrou a poprosí ji, aby vypnula či ztlumila reproduktor, z nějž celý den hraje hudba. Ta ho odmítne. Tak ji poprosí, aby jim umožnila hrát karty někde v klidu, v jiné místnosti. Odpoví mu, že na to nemá dozor. McMurphy se jí omluví a odejde.

Ve 22 hodin si McMurphyho zavolá doktor Spineyor. Čeká ho přijímací pohovor. McMurphy při něm pobavil doktora tak, že mu tekly slzy smíchy. Po prohlídce vstoupila do denního pokoje velká sestra se žákyněmi zdravotní školy. Začala se probírat chorobopisy. Jako prvního vytáhla Hardinga. Doktor jí říká, že když dělal prohlídku McMurphyho, zjistil, že s ním chodil do stejné střední školy. Zavzpomínali na slavné karnevaly, které škola pořádala. Pak navrhl, aby se i zde v ústavu karneval uspořádal. Byl to samozřejmě nápad McMurphyho. Ten doktorovi připomněl, aby na schůzce zdravotního týmu probral problém na oddělení - smíšené osazenstvo mladých a starých pohromadě, to, že nedoslýchavým by mohli pouštět hudbu hlasitěji, a těm, kteří si chtějí číst, tak těm zase rádio ztlumit. Mohl by se dokonce zřídit druhý denní pokoj, jakási herna. Ten vše tlumočil velké sestře. Ta vše zamítla slovy, že na to není personál. I toto však bylo promyšleno. Těm, co jsou na lůžku, stačí jeden zřízenec. Sestra stále zachovává klidný obličej, ruce se jí však klepou. Dneska jednu malou bitvu proti McMurphymu prohrála.

Další dny se McMurphy choval s velké sestře i k černým frajerům jakoby nóbl. Sice ho občas vyvedli z míry, ale on se vždy naopak choval dvojnásobně zdvořile a vychovaně. Když se blížil světový šampionát v baseballu, uzavíral McMurphy s ostatními pacienty sázku na výsledky. V televizi se zápasy vysílaly v době, kdy podle denního řádu televize být puštěná neměla. Na jednom sezení se McMurphy zeptal, zda by se nemohl přehodit úklid se sledováním televize. Velká sestra řekla ne. McMurphy ostatní vyzval k hlasování. Nikdo se však k němu nepřidal. McMurphy pak s nimi za trest nemluvil.

Jednoho dne velká sestra zavolala doktorovi, aby si udělal čas na schůzku zdravotního týmu, a to kvůli McMurphovi, neboť stále rozrušuje ostatní pacienty. Probíhá sezení. McMurphy opět navrhne sledování baseballu v televizi. Velká sestra souhlasí s novým hlasováním. Ruce létají vzhůru. Výsledek je 20:20. Velká sestra chce sezení ukončit, McMurphy však začne vyzývat další pacienty, aby se k němu přidali. 21. Hlas získá od náčelníka. V čase vysílání zápasu všichni nechají práce a sednou si před televizi. Sestra na ně křičí, ale oni sedí a koukají na vypnutou televizi, jako by zápas běžel.

Velká sestra svolala schůzi. Náčelník dosud v místnosti, kde se schůze konaly, uklízel. Všichni si mysleli, že je hluchoněmý a nic z toho, co se říká, neslyší. Velká sestra zahájila schůzi. Vyslovila názor, že McMurphy není obyčejný pacient, proto tuto schůzi svolala, aby si domluvili další kroky, co s ním. Doktor, stážisté i ostatní personál se dohodli, že ho přeřadí na oddělení narušených. Velká sestra ale nesouhlasí, nechá ho na původním oddělení. Další týdny se McMurphy chová stále stejně troufale. Vyhrál svou sázku s ostatními - položil sestru na lopatky. Hulákal po chodbě, utahoval si z černých frajerů, přiváděl personál k zoufalství. Provokoval i při plnění úkolů. Když měl v televizi běžet baseballový zápas, všichni si přitáhli křesla a koukali na vypnutou televizi, jako by šla.

Na dalších sezeních byli pacienti k velké sestře a doktorovi drzejší. S McMurphem v zádech se například zeptali, proč se na víkend zamykají po snídani ložnice, proč nemohou kouřit, kdy chtějí. Každou středu všichni chodili povinně do bazénu. Jednou se pacientovi Cheswickovi podařilo chytit se nešťastně mřížky, a než zřízenci přinesli šroubovák, utopil se. Jednoho dne měl Harding na návštěvě manželku. Seznámil ji s McMurphym.

Za tři týdny po hlasování o televizi nahnalo vedení ústavu všechny pacienty na RTG plic. V čekárně si McMurphy všiml jedné podivné místnosti. Harding mu vysvětlil, že je to tkárna, že tam vypalují mozky. Pro pacientovo dobro. McMurphy to nemohl pochopit. Harding mu řekl, ať je v klidu, že se používá jen zřídka. Pak mu ještě popsal další metodu - lobotomii, kdy odeberou kus mozku. McMurphy se tím trápí.

Na dalším sezení jim velká sestra oznámila, že uběhly tři týdny od vzpoury kvůli televizi a že se jí nikdo dodnes neomluvil. Proto jim dá trest. Přes den bude zamčená místnost, kde hrávali karty. McMurphy na to nic neřekl. Když velká sestra odešla, šel za ní do kanceláře, rozbil skleněné okno ve dveřích a vzal si cigarety se svým jménem. Velké sestře řekl, že to sklo bylo tak vypulírované, že ho neviděl. Od té doby si s velkou sestrou opět dělal, co chtěl. Vedl s ní tichý boj. Dal dohromady baseballové družstvo, v ložnici hráli čáru, pískal při tom na píšťalku, učil pacienty rychlé brejky a podobně. Měsíc sekal latinu, aby mohl požádat o vycházku. Ta mu však byla zamítnuta. Jakoby "omylem" se rozčílil tak, že opět rozbil sklo u kanceláře velké sestry. Do denní knihy o sobě začal psát vymyšlené historky, spal do 8 hodin a podobně. Ostatní akuťáci si z něj začali brát příklad. McMurphy vymyslel, že by mohli rybařit. Po tomto jeho nápadu začala velká sestra vystřihovat z novin články o lodních katastrofách, aby tím pacienty odradila. O to více se schválně McMurphy na rybaření naoko těšil. McMurphy však zvítězil a pacienty přemluvil. Domluvil u svých dvou přítelkyň, prostitutek, že je k moři odvezou. Přijela však jen Candy, Sandy ne. Vdala se. Protože by se nevešli do jednoho auta, přemluvil McMurphy doktora, aby jel s nimi a vzal své auto. Když dorazili na místo, nechtěl je kapitán Block pustit na vodu. Neměli totiž povolení. McMurphy odešel s kapitánem nahoru do krámku. Za chvíli se vrátil sám a všem nařídil, aby se nalodili, že je vše vyřízeno. Vypluli. Nahodili pruty. Největší rybu chytil doktor. Když se vraceli ke břehu, už tam na ně čekal kapitán a policajti. Nakonec se do ústavu vrátili v pořádku pozdě večer. Ostatní na ně už čekali. McMurphy se jim zdál nějaký unavený.

Druhý den velká sestra vyrukovala s dalším tahem. Roztočila kolotoč otázek ohledně financí a vzrůstajících vkladů McMurphyho ode dne, kdy přišel do léčebny. Akuťáci mu vyčítali, že je přivede na žebrotu. Velká sestra se chytila příležitosti - například kolik McMurphy vydělal na nedávné rybářské výpravě. Harding a Billy však stáli při McMurphym. Ostatní pochybovali. Během dalších dnů došlo ve sprchách k velké bitce mezi McMurphym a černými frajery. McMurphy se zastal George, jenž měl velkou hrůzu z "dezinfekce". McMurphyho a náčelníka přivolaní černí spoutali a odvedli nahoru k narušeným. Tam je ošetřila mladá sestřička. Druhý den za nimi přišla velká sestra a dva černí frajeři. Velká sestra mu řekla, že se na skupinovém sezení shodli, že by McMurphymu prospěla šoková terapie, pokud nepřizná své chyby. Měl se přiznat, že se nechoval správně. McMurphy odmítl. Velká sestra odešla a ošetřovatelé McMurphyho a náčelníka odvedli do hlavní budovy. Tam na ně čekaly elektrošoky. Sotva se McMurphy z jednoho probral, přišla slečna Ratchedová s doktorem a zeptala se ho, zda už je připraven čelit svému problému a vrátit se dolů na oddělení. Odpověděl že nikdy. Dostal další elektrošok. Na konci týdne náčelníka vrátili dolů. McMurphy zůstal u narušených. Náčelník musel spolupacientům vyprávět, co je s McMurphym. Řekl jim vše, co věděl. Všichni pečlivě poslouchali a vůbec se nepozastavili nad tím, že mluví a slyší. Z velké sestry si začali dělat legraci. Ta pochopila, že z McMurphyho slabocha neudělá a rozhodla se vrátit ho na oddělení. Tak se i stalo. McMurphy jí přikyvoval, že má pravdu. Ostatní se smáli. Tu noc měl službu starý černoch p. Turkle. McMurphy domluvil Billymu schůzku s prostitutkou Candy. Přišla do ústavu s kamarádkou Sandy. V ústavu začal mejdan. Aby zahladili stopy, vymyslel Harding plán. Naoko spoutají pana Turkla tak, aby to vypadalo, že ho McMurphy přepadl. Turkle tak nepřijde o místo. K ránu všichni opilí usnuli. Pan Turkle je zapomněl včas vzbudit. Nakonec se Sandy utekl oknem. Harding říkal McMurphymu, aby také utekl. Ten odmítl. Velká slečna začala hledat Billyho. Našla ho na samotce s Candy. Hájil se tím, že za nic nemůže, že vše vymyslel McMurphy. Velká sestra začala telefonovat na všechny strany. Zavolala i doktorovi a poslala ho za Billym. Ten si mezitím podřezal krk a zemřel. Po této události se vše změnilo. Kolem mejdanu a Billyho smrti se vedla dlouhá vyšetřování. Velká sestra byla s nervy úplně pryč. McMurphy by všudypřítomný. Velká sestra vytasila poslední trumf. Zničehonic McMurphy najednou na tři týdny zmizel. Po této době přivezli černí frajeři na oddělení vozík s cedulkou McMurphy Randle P. POOPERAČNÍ STAV. Pod tím bylo připsáno LOBOTOMIE. Na vozíku ležela zfušovaná figurína. Náčelník se rozhodl McMurphymu pomoci a ukončit jeho trápení. Udusil ho polštářem. Scanton, který s ním byl v tu dobu na pokoji a vše viděl, řekl náčelníkovi, aby utekl. Ten ho poslechl. Cestou na svobodu si stopl jednoho Mexičana a odjel s ním k řece Columbii.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Radka, 13.01.2013

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Ken Elton Kesey - Vyhoďme ho z kola ven /Přelet nad kukaččím hnízdem/ (7)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­