ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Šumavský Josef Franta (*27.11.1796 - †22.12.1857)

   
­­­­
Josef Franta Sumavsky 1886 Vilimek
 • narodil se 27. listopadu 1796 v pošumavské vesničce Poleňce jako třetí dítě Adama Franty a Anny rozené Ticháčkové
 • rod Frantů náležel k zemědělsky těžce pracujícímu poddanému lidu, někteří členové rodu patřili též k bezzemkům a pracovali jako řemeslníci
 • když byly Josefu Frantovi 4 měsíce, rodina se přestěhovala do nedalekého Pušperku
 • v Pošumaví se tolik neuplatňovala germanizace, války nebo politické převraty z konce 18. a počátku 19. století sem doléhaly jen se vzdáleným ohlasem, třídní rozdíly zde nebyly také příliš patrné, všichni byli více či méně chudí
 • r.1803 začal Josef Franta chodit do poleňské jednotřídní školy, byl velmi pilným žákem, škola ho bavila, stíhal k tomu práci na statku, učil se také hře na housle a klarinet
 • díky hudbě se sblížil s kaplanem Němečkem, který několik starších chlapců z vlastní iniciativy seznamoval s českými dějinami, zároveň je vyučoval německy
 • po složení zkoušky z němčiny mohli chlapci nastoupit na klatovské gymnázium
 • Josef Franta mě velký talent na jazyky, zvládal také řečtinu a latinu, hned od začátku studií patřil mezi nejlepší žáky ústavu
 • na konci druhé třídy byl vyhlášen premiantem školy
 • závěrem studií odešel Josef Franta studovat filosofii do Prahy
 • studoval češtinu a docházel i na nepovinné přednášky dr. Nejedlého, studoval také nepovinně italštinu a pedagogiku
 • učil se od Dobrovského a jeho žáka Václava Hanky
 • sledoval češtinu, všímal si jazykových zvláštností, nepravidelností i kazů češtiny
 • díky studiu češtiny se seznámil z řadou předních českých vlastenců
 • mezi jeho přáteli byli např. básník Jaroslav Langer, Václav Hanka, objevitel rukopisů Jan Slavomír Tomíček, Karel Slavoj Amerling, Josef Kajetán Tyl, František Ladislav Čelakovský
 • Josef Franta zaznamenával pražský žargon, lidová rčení ze svého rodného kraje; tyto rčení od něj převzali např. František Ladislav Čelakovský pro své dílo Mudrosloví národu slovanského v příslovích, poskytl přísloví Karlu Jaromíru Erbenovi, také Božena Němcová od něj přejala řadu národních pohádek
 • své hojné znalosti z pozorování češtiny poskytoval rovněž Josefu Jungmannovi, se kterým později úzce spolupracoval
 • studium filosofie ovšem nedokončil a kvůli jeho finančním problémům se rozhodl nadále studovat teologii a odešel do benediktinského kláštera Na Slovanech, kde znal řadu mnichů
 • v klášteře však dlouho nevydržel a v listopadu 1823 se opět zapsal do třetího ročníku na pražské filosofii, který úspěšně dokončil
 • rozhodl se stát českým spisovatelem a působit jako učitel češtiny k povznesení významu českého jazyka
 • své úsilí věnoval pedagogice a jazykovědě
 • v jazykovědě se uplatnil nejvíce jako slovníkář, jako popularizátor výsledků filologického bádání a zkoumání
 • ve svých dílech reagoval na aktuální národní, osvětové a politické otázky
 • snažil se přispívat k růstu české kulturní samostatnosti a národní svébytnosti
 • od svých vysokoškolských studií žil Josef Franta v Praze
 • r.1830 začal vydávat se svými přáteli Tomíčkem a Langerem časopis Čechoslav
 • v té době vznikla na Vyšehradě Na Hrádku opatrovna pro předškolní děti, kde byl Josef Franta jmenován pomocným učitelem
 • Franta zde studoval otázky výchovy dětí a vyučování rodného jazyka
 • v letech 1830 až 1840 studoval slovanská nářečí, vydal spisek Otčenáš slovanský v češtině, polštině, ruštině a srbochorvatštině, chtěl dokázat, že jako Čech může rozumět hlavním slovanským jazykům
 • současně také překládal z němčiny, vydal německo-český a česko-německý slovník
 • patřil také mezi kulturní organizátory tzv. českých bálů a přispíval do časopisů Včela, Květy a Vlastimil
 • vyučoval češtinu na tzv. Žofínské akademii
 • připravoval též slovník všeslovanský
 • celý život žil v chudobě, protože neměl stálé zaměstnání
 • ucházel se o místo vysokoškolského profesora, ale nikdy na toto místo nedosáhl; např. roku 1835 se ucházel o učitelskou stolici českého jazyka na pražské univerzitě, ale protože se o ni současně ucházel i jeho přítel F.L.Čelakovský, Franta ustoupil
 • byl členem pražského spolku Repeal, připravoval s politiky červnový Slovanský sjezd v Praze a účastnil se i na jeho jednáních
 • po politických událostech roku 1849 se soustředil hlavně na vydání všeslovanského slovníku, kde chtěl sjednotit všechny slovanské jazyky jedním písmem a pravopisem, ale jeho první sešit, vydaný v roce 1852 skončil nezdarem
 • roku 1848 se ujímá redaktorství českého pedagogického časopisu Posla z Budče
 • v tomtéž roce byl vyzván zemskou vládou k sepsání nové české mluvnice
 • v letech 1848 až 1850 učil český jazyk na pražském gymnáziu
 • r.1852 se znovu neúspěšně pokouší o habilitaci na filosofické fakultě
 • v posledních letech usilovně pracuje na všeslovanském slovníku
 • umírá 22. prosince 1857, byl pohřben 24. prosince na pražském olšanském hřbitově

Pozn.: Byl zamilován do Beáty Rajské, ale ta dala přednost F.L.Čelakovskému.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: monaska, 12.06.2007

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník - nenalezen žádný další obsah z autorovy tvorby
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
­­­­

Diskuse k životopisu
Josef Franta ŠumavskýMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­