ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Šumavský Josef Franta (*27.11.1796 - †22.12.1857)

­­­­
Josef Franta Sumavsky 1886 Vilimek
 • narodil se 27. listopadu 1796 v pošumavské vesničce Poleňce jako třetí dítě Adama Franty a Anny rozené Ticháčkové
 • rod Frantů náležel k zemědělsky těžce pracujícímu poddanému lidu, někteří členové rodu patřili též k bezzemkům a pracovali jako řemeslníci
 • když byly Josefu Frantovi 4 měsíce, rodina se přestěhovala do nedalekého Pušperku
 • v Pošumaví se tolik neuplatňovala germanizace, války nebo politické převraty z konce 18. a počátku 19. století sem doléhaly jen se vzdáleným ohlasem, třídní rozdíly zde nebyly také příliš patrné, všichni byli více či méně chudí
 • r.1803 začal Josef Franta chodit do poleňské jednotřídní školy, byl velmi pilným žákem, škola ho bavila, stíhal k tomu práci na statku, učil se také hře na housle a klarinet
 • díky hudbě se sblížil s kaplanem Němečkem, který několik starších chlapců z vlastní iniciativy seznamoval s českými dějinami, zároveň je vyučoval německy
 • po složení zkoušky z němčiny mohli chlapci nastoupit na klatovské gymnázium
 • Josef Franta mě velký talent na jazyky, zvládal také řečtinu a latinu, hned od začátku studií patřil mezi nejlepší žáky ústavu
 • na konci druhé třídy byl vyhlášen premiantem školy
 • závěrem studií odešel Josef Franta studovat filosofii do Prahy
 • studoval češtinu a docházel i na nepovinné přednášky dr. Nejedlého, studoval také nepovinně italštinu a pedagogiku
 • učil se od Dobrovského a jeho žáka Václava Hanky
 • sledoval češtinu, všímal si jazykových zvláštností, nepravidelností i kazů češtiny
 • díky studiu češtiny se seznámil z řadou předních českých vlastenců
 • mezi jeho přáteli byli např. básník Jaroslav Langer, Václav Hanka, objevitel rukopisů Jan Slavomír Tomíček, Karel Slavoj Amerling, Josef Kajetán Tyl, František Ladislav Čelakovský
 • Josef Franta zaznamenával pražský žargon, lidová rčení ze svého rodného kraje; tyto rčení od něj převzali např. František Ladislav Čelakovský pro své dílo Mudrosloví národu slovanského v příslovích, poskytl přísloví Karlu Jaromíru Erbenovi, také Božena Němcová od něj přejala řadu národních pohádek
 • své hojné znalosti z pozorování češtiny poskytoval rovněž Josefu Jungmannovi, se kterým později úzce spolupracoval
 • studium filosofie ovšem nedokončil a kvůli jeho finančním problémům se rozhodl nadále studovat teologii a odešel do benediktinského kláštera Na Slovanech, kde znal řadu mnichů
 • v klášteře však dlouho nevydržel a v listopadu 1823 se opět zapsal do třetího ročníku na pražské filosofii, který úspěšně dokončil
 • rozhodl se stát českým spisovatelem a působit jako učitel češtiny k povznesení významu českého jazyka
 • své úsilí věnoval pedagogice a jazykovědě
 • v jazykovědě se uplatnil nejvíce jako slovníkář, jako popularizátor výsledků filologického bádání a zkoumání
 • ve svých dílech reagoval na aktuální národní, osvětové a politické otázky
 • snažil se přispívat k růstu české kulturní samostatnosti a národní svébytnosti
 • od svých vysokoškolských studií žil Josef Franta v Praze
 • r.1830 začal vydávat se svými přáteli Tomíčkem a Langerem časopis Čechoslav
 • v té době vznikla na Vyšehradě Na Hrádku opatrovna pro předškolní děti, kde byl Josef Franta jmenován pomocným učitelem
 • Franta zde studoval otázky výchovy dětí a vyučování rodného jazyka
 • v letech 1830 až 1840 studoval slovanská nářečí, vydal spisek Otčenáš slovanský v češtině, polštině, ruštině a srbochorvatštině, chtěl dokázat, že jako Čech může rozumět hlavním slovanským jazykům
 • současně také překládal z němčiny, vydal německo-český a česko-německý slovník
 • patřil také mezi kulturní organizátory tzv. českých bálů a přispíval do časopisů Včela, Květy a Vlastimil
 • vyučoval češtinu na tzv. Žofínské akademii
 • připravoval též slovník všeslovanský
 • celý život žil v chudobě, protože neměl stálé zaměstnání
 • ucházel se o místo vysokoškolského profesora, ale nikdy na toto místo nedosáhl; např. roku 1835 se ucházel o učitelskou stolici českého jazyka na pražské univerzitě, ale protože se o ni současně ucházel i jeho přítel F.L.Čelakovský, Franta ustoupil
 • byl členem pražského spolku Repeal, připravoval s politiky červnový Slovanský sjezd v Praze a účastnil se i na jeho jednáních
 • po politických událostech roku 1849 se soustředil hlavně na vydání všeslovanského slovníku, kde chtěl sjednotit všechny slovanské jazyky jedním písmem a pravopisem, ale jeho první sešit, vydaný v roce 1852 skončil nezdarem
 • roku 1848 se ujímá redaktorství českého pedagogického časopisu Posla z Budče
 • v tomtéž roce byl vyzván zemskou vládou k sepsání nové české mluvnice
 • v letech 1848 až 1850 učil český jazyk na pražském gymnáziu
 • r.1852 se znovu neúspěšně pokouší o habilitaci na filosofické fakultě
 • v posledních letech usilovně pracuje na všeslovanském slovníku
 • umírá 22. prosince 1857, byl pohřben 24. prosince na pražském olšanském hřbitově

Pozn.: Byl zamilován do Beáty Rajské, ale ta dala přednost F.L.Čelakovskému.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: monaska, 12.06.2007

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník - nenalezen žádný další obsah z autorovy tvorby
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
­­­­

Diskuse k životopisu
Josef Franta ŠumavskýMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)