ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Mann Thomas (*06.06.1875 - †12.08.1955)

­­­­

Doktor Faustus

Román vypráví o osudech hudebního skladatele Adriana Leverkühna.
Historie skladatele, trpícího zákeřnou chorobou, která na čas vybičuje jeho duševní schopnosti na samu hranici možností, aby z něj pak tím rychleji udělala lidskou trosku, je vyprávěna jeho přítelem, solidním humanistou, který se stejnou hrůzou sleduje osud svého druha, jako později osud svého národa. Hluboce promyšlené analýzy Beethovenových děl se střídají s fascinujícími popisy hrdinových skladeb a tvoří ucelený obraz vývoje německé a světové hudby.

ŽÁNROVÁ CHARAKTERISTIKA DÍLA:

Doktor Faustus je román, který vypráví o hudebním skladateli Adrianu Leverkühnovi, jenž trpí velmi vážnou nemocí, což se odráží během jeho života na jeho duševním stavu. Příběh se odehrává v Německu v první polovině 20. století a čtenářovi je líčen z pohledu středoškolského profesora Zeitbloma.

Thomas Mann začal na tomto díle pracovat již v roce 1943 a celou tuto práci popsal v eseji Jak jsem psal Doktora Fausta. Thomas Mann měl velmi hluboký vztah k hudbě a díky tomu v díle rozebírá různé hudební skladby, například od Ludwiga van Beethovena.

HLAVNÍ POSTAVY:

Adrian Leverkühn - hudební skladatel; uzavře smlouvu s ďáblem, aby mohl komponovat hudbu
Dr. Serenus Zeitblom - vypravěč, přítel Adriana
Hetaera Esmeralda - prostitutka v Lipsku, s níž se seznámí Adrian

DĚJ:

Adrian je ze sedlácké rodiny a ve svém mládí žije na statku se svými rodiči. Brzy se zjistí, že je velmi inteligentní, a proto ho rodiče posílají na gymnázium, na kterém Adrian vyniká. Na gymnáziu zjistí, že ho velice zajímá hudba, ale přesto jde na vysokou školu studovat teologii. Jeho touha po hudbě je však tak silná, že přeruší studium teologie a začne se plně věnovat hudbě. Bohužel mu chybí hudební cit a brzy zjistí, že nedokáže skládat vlastní hudbu.

Později odjíždí do Lipska, aby pokračoval ve studiu hudby. Poté co tam přijede, setká se s člověkem, jenž ho místo do hostince odvede do nevěstince. Krátce po příchodu do nevěstince políbí jedno z děvčat Adriana, ten z místa uniká. Brzy ale pozná, že ho tato dívka nesmírně přitahuje a stále častěji ji začne navštěvovat. Jednou se dozví, že dívka odjela a vydává se ji hledat. Po nějaké době Adrian dívku najde a rozhodne se s ní strávit noc i přesto, že mu dívka sdělí, že je nakažena syfilidou. Od té doby se pomalu začne jeho psychický stav zhoršovat.

Několik let poté se potkává s ďáblem a uzavírá s ním pakt, podle kterého Adrian získá hudební tvořivost, ale nesmí už nikdy poznat lásku a po jeho smrti připadne jeho duše ďáblovi. Po tomto paktu se Adrian stáhne do ústraní a složí mnoho známých hudebních děl. Lidé se ho snaží přimět k vedení společenského života, avšak tyto snahy jsou neúspěšné.

Adrianův duševní stav se stále zhoršuje kvůli syfilidě, ke které přišel s dívkou z nevěstince. Když cítí, že se blíží jeho konec, svolá své veškeré přátelé kolem sebe a po dokončení svého posledního hudebního díla umírá.

ÚRYVEK:

Ještě jednou jsem ho viděl, roku 1939, po vítězství nad Polskem, rok před jeho smrtí, jíž se jeho matka dožila ještě jako osmdesátnice. Dovedla mě tehdy po schodech nahoru do jeho pokoje, do něhož vešla za povzbuzujících slov: "Pojďte jen, on si vás nevšimne!", zatím co já jsem pln hlubokého ostychu stanul ve dveřích. V pozadí pokoje, na pohovce, jejíž nohy byly obráceny ke mně, takže jsem mu mohl vidět do tváře, ležel pod lehkou vlněnou přikrývkou ten, jenž byl kdysi Adrian Leverkühn a jehož nesmrtelná podstata má teď toto jméno.

JAZYK A STYL:

Děj této knihy je celkem složitý, často se prolíná časová a dějová linie. Můžeme zde najít některé symbolistické prvky, například Adrianova duševní porucha během nemoci se dá srovnat se stavem tehdejšího nacionalistického Německa. Kniha je napsána zastaralým jazykem, objevuje se zde mnoho archaismů, dále je zde hojně využito přechodníků, často narazíme i na zastaralá slova přejatá z německého jazyka, například cimra nebo wartovat.

AUTORŮV ZÁMĚR A VLIV DÍLA:

Jedná se o autorův nejznámější román, díky němuž se zařadil mezi přední představitele německého realismu. Thomas Mann se inspiroval ve Faustovi od Johanna Wolfganga Goetheho. Autor chtěl v tomto románu zachytit osudy Německa v první polovině 20. století a postavení hudebního umělce, jakým byl Adrian Leverkühn. Nejen Doktor Faustus, ale i ostatní romány se dočkaly několika filmových adaptací; román Doktor Faustus zfilmoval režisér Franz Seitz v roce 1982.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Milosch, 31.03.2011

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Thomas Mann - Doktor FaustusMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)