ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Berry Steve (*1955)

­­­­

Benátská zrada (Cotton Malone)

  • díl v sérii: 3 (předchozí: Alexandrijská knihovna; následuje: Rukopis Karla Velikého)

Alexandr Veliký vytvořil impérium, jakému nebylo rovno, avšak v pouhých dvaatřiceti letech podlehl neznámé horečce. Dodnes není známo, co bylo příčinou jeho smrti, a stejně tak zůstává záhadou, co se stalo s jeho mrtvým tělem. Ale to se může brzy změnit... Na troskách jiného impéria, Sovětského svazu, totiž vznikl nový silný stát, v jehož čele stojí ambiciózní Irina Zovastinová. Tato dáma bez skrupulí se hodlá zapsat do dějin stejně jako kdysi Alexandr, neplánuje však použít konvenční zbraně. Smrtící vir vyvinutý v tajných laboratořích se má stát nástrojem dobyvačné války a Irině teď už chybí pouze léčivá látka, s níž bude moci nákazu zastavit, jakmile opanuje sousední země. A klíč k získání kýžené substance se podle všeho skrývá právě ve zmizelém Alexandrově hrobě. Cotton Malone jen o vlásek unikne požáru v dánském muzeu a vzápětí se dozví, že žhavé inferno nebylo dílem náhody a že nebylo ani první. Společně se svou přítelkyní Cassiopeiou se vydává po stopách zákeřných žhářů, kteří používají plameny jako zástěrku pro svůj smrtelně nebezpečný plán. Nyní záleží už jen na tom, kdo si jako první poradí s hádankou, jejíž rozluštění by mohlo zachránit anebo taky zmařit miliony lidských životů. Kdo dříve nalezne dávno ztracený Alexandrův hrob?

Kodaňský antikvář Cotton Malone je pozván od své kamarádky Cassiopei na schůzku. Mají se sejít v muzeu řeckořímské kultury, a protože má Cotton odpoledne chvilku čas, jde si místo schůzky prohlédnout. Muzeum je otevřené, vejde tedy dovnitř. Někdo ho ale omráčí a dveře zavře. Uvnitř vypukne požár řeckým ohněm, který nejde uhasit vodou ani pěnovými přístroji. Cotton se probere, ale jeho oblečení chytne od hořící podlahy. V okně uvidí Cassiopeiu, ta mu okno pomůže rozbít, a on své oblečení uhasí v nádrži slané vody.

Žháři mezitím z muzea ukradli sloní medailon. Sloní medailony nechal razit Alexandr Makedonský a do dnešní doby se jich dochovalo osm. Čtyři z nich zloději už měli, jenže zjistili, že tahle mince není originál, ale dokonalá kopie. Je na ní uvedeno telefonní číslo majitele muzea Thorvaldsena, jenž za originál požaduje padesát tisíc eur. Cassiopeia s Cottonem jsou s Thorvaldsenem ve spojení, prodej mince se má uskutečnit v Thorvaldsenově chatce na kraji lesa.

Žháři přijedou oba, ale jen jeden z nich jde dovnitř vyjednávat. Druhý mezitím propíchne obě zadní gumy auta, kterým Cassiopeia s oběma muži přijela. Celý dům taky opatrně postříká "samovznětlivou" látkou pro řecký oheň.
S druhým mužem uvnitř vyjednává Cotton s Thorvaldsenem. Ukážou mu pravý medailon a on jej vymění za svůj padělek, oba muži dělají, že si ničeho nevšimli, ale na minci zůstanou otisky prstů. Cassiopeia mezitím "tajně" hlídá venku druhého z mužů. Na příjezdovou cestu umístila kamery a ví o ohni. Když druhý z mužů opustí dům, jde dovnitř Cassiopeia. Mezitím její společníci utečou zadním východem do zálivu k loďce. Žháři o loďce neví, a neví tedy ani, že všichni tři se stihli ještě před vzplanutím domu zachránit.

V Samarkandu, hlavním městě nově vybudované říše v Asii, touží prezidentka Irina Zovastinová objevit lék, který by byl Alexandra Makedonského zachránil před smrtí, pokud by mu jej někdo podal. V té době lék už existoval, ale když Alexandr onemocněl, nebyl zrovna žádný v dosahu. Dovážel se z Asie a zabíral na všechny nemoci, kterými trpěl Alexandr i jeho vojáci.

Irina, krerá je přímo posedlá postavou Alexandra Velikého, má v plánu vybudovat rozsáhlé impérium. Větší než vybudoval Alexandr. A bojovat chce biologickými zbraněmi, na které potřebuje léky. Jeden z nich má být i Alexandrův zázračný lektvar. Léky pro ni vyrábí ve své čínské laboratoři americký virolog Enrico Vincenti, ona mu oplátkou poskytuje vězně, na nichž může léky testovat.

Večer v Amsterodamu se pokusí přítelkyně Cassiopeii získat od soukromníka další sloní medailon. Přistihnou je při tom dva muži z osobní gardy prezidentky Zovastinové a medailon jí seberou. Osobní strážci amerického prezidenta, které má Stephanie k dispozici, po nich vystřelí, zabijí je a medailon vrátí zpátky Stephanii.

Papežský nuncius navštíví Irinu s prosbou, aby křesťané mohli pořádat misie do Středoasijské federace. Irina chce výměnou za svolení získat možnost podívat se do hrobu svatého marka v chrámě svatého Marka v Benátkách. Je přesvědčená, že místní mumie není svatý marek, ale Alexandr, který ve svém těle přechovává nějaký odkaz. Do hrobky ji má doprovázet velitel její osobní strže Viktor, jeden z mužů, kteří zapálili oheň v Kodaňském muzeu.

Ještě předtím ale musí Viktor získat předposlední medailon, který je v mizerně střeženém ostrůvku na kraji Benátek. Se svým společníkem zničí zámky na dveřích, seberou minci a rozstříkají po budově řecký oheň. Netuší, že Cassiopeia s Cottonem ještě žijí a že je sledují. Nechají za sebou otevřené dveře, jež Cassiopeia v tichosti zavře a zaklíní závorou. Pak rozstřílí jedno okno a vzniklým otvorem střílí dovnitř zapálené šípy. Jedním nechtěně střelí Viktorova pomocníka, a ten uhoří. Viktor se ale dostane ven z muzea a na člunu neslyšně odjede do Benátek. V kajutě jeho člunu je ukryta Cassiopeia.

Po Stephanii, která je teď v Benátkách, jdou Irenini pomocníci. Cotton útočníky postřílí a spolu pak vyrazí pomoci Casiopeii. Cassiopeia vyleze z úkrytu na Viktorově člunu a přikáže mu jet pomalu. Při neopatrném manévru ztratí rovnováhu a Viktor ji omráčí. Pak ji hodí do vody. Jeho člun sleduje Cotton a Stephanie, a vydají se Cassiopeii na pomoc.

Viktor dorazí do chrámu, kde na něj čeká Irina. V sarkofágu najdou ale jen relikvie - zuby, lopatku a paži. Mezitím Casiiopeia se Stephanií a Cottonem přijdou boční vchodem do chrámu a pozorují je. Ze stínu vykročí i Thorvaldsen a nařkne Irinu ze snahy zničit svět. Její stráž ho ale vezme jako rukojmího a z transeptu přivede Viktor jako rukojmí i Cassiopeiu. Thorvaldsena nakonec vymění za jednoho z místních kněží.

Enrico Vincenti v Samarkandu navštíví bývalou Ireninu milenku Karyn, která má AIDS a umírá. Poví jí o svém objevu - léku proti AIDS, unese ji a lék jí aplikuje.

V chrámu svatého Marka zůstala Stephanie s Thorvaldsenem a Cottonem. Podle nich se látka, kterou Irina chtěla získat, nenachází přímo v hrobě, ale kousek dál ve sbírce. Najdou tu skarabea, kterého měla Alexandrova mumie místo srdce, podle popisu z dávné hádanky jej rozbijí a uvnitř najdou skytalé - úzký proužek s textem, který se namotá na hůl o určitém průměru a text se přečte. Cotton proužek namotá na svíčku, jež má stejný průměr jako sloní medailon. Text je ve staročeštině a znamená žebřík. Nikdo netuší, proč je tu žebřík, a tak se vydají do Asie na hranice Číny a Federace, kde měl svoji chatu Cassiopein přítel Ely. Ely byl odborníkem na Alexandra a pracoval pro Irinu. Ta ho údajně před několika měsíci nechala zavraždit.

Irina s Cassiopeiou přistanou v Samarkandu. Nadzvukovým letadlem tam před nimi dorazí i Viktor, který je tajným agentem amerického velvyslanectví, s ostatními. Stephanie s Thorvaldsenem vyrazí do chaty, kde se údajně schovává Ely, najdou ho a on jim ukáže, co znamená nápis na skytalé. Cottona Viktor ukryje do stájí a jde pomoct Irině, která chystá smrt pro Cassiopeiu. Nechá dva stromy svázat korunami k sobě a za uzel ohnout k zemi. Přes uzel jí každou ruku nechá přivázat k jednomu ze stromů. Uzel se chystá přeseknout, a jak se stromy rozletí zpátky, roztrhají Cassiopeino tělo. Těsně před smrtícím úderem se tu ale objeví Cotton a Irinu zastaví. Proti němu se postaví Irinini osobní strážci, z úkrytu vyjde Viktor. Společnými silami zastřelí strážce, odvážou Cassiopeiu a na její místo přivážou Irinu.

Viktor, Cotton a Cassiopeia se ve vrtulníku přesunou ze Stephanií, která už s ostatními vyrazila na místo zvané Žebřík. Irina se z uvěznění uvolní a se svými generály naplánuje první fázi útoku na okolní státy, které si chce podmanit. Vyrazí do Vincentiho sídla, v tajné laboratoři pod domem najde Vincentiho, Karyn a biologa Lyndsayho. Do Vincentiho domu nic netušíce dorazí taky Stephanie s Thorvaldsenem a Elym. Tam po nich Irina chce pravdu. Vincenti opravdu vynalezl lék na AIDS, a na všechny její viry používal jenom jeden protilék. Ten zabíral na všechno.

Cassiopeia s Cottonem a Viktorem najdou jeskyni se dvěma tůňkami, jednou zelenou a druhou hnědou. V zelené tůni našel Vincenti organismy, které požírají viry HIV a AIDS. V hnědé tůni je po straně otvor stejného tvaru, jako je obrázek na sloním medailonu. Irina, jež uvěznila ostatní v domě, dorazí za nimi do jeskyně. Je sama a neozbrojená, Viktor ji drží na mušce, zatímco Cotton a Cassiopeia jdou prozkoumat hnědou tůni. Otvorem v ní proplavou do další jeskyně, která je bohatě zdobená římskými malbami. Najdou tu průchod do další jeskyně.

Vincenti, kterého Irina postřelila, se v laboratoři probral. Svým ovladačem otevřel dveře všech tajných chodeb a spustil alarm. Před Stephanií a ostatními uvězněnými se objeví dveře do chodby. Projdou jimi, a Ely chce dojít do laboratoře pro flashdisc, na který Vincenti uložil všechny informace o protiviru.

Cassiopeia a Cotton v poslední jeskyni najdou sarkofág Alexandra a Hefaistióna. Viktor je ale podrazí a s Irinou plavou za nimi. V jeskyni je ale nenajdou, protože se mezitím schovali. Cotton napadne Viktora a s Cassiopeiou uplavou zpátky do první jeskyně. Irina za nimi plave taky, ale u vchodu na ni Cassiopeia vystřelí. Neví, že náboje jsou slepé, ale když to zjistí, utečou zpět k vrtulníku, kde předtím vyměnili svoje zbraně za nové. Pak pospíchají do Vincentiho sídla.

Ve Vincentiho domě se mezitím šíří látka pro samovznícení řeckého ohně. Některý z Ireniných vojáků při přestřelce zasáhne robota, ten se hned vznítí a oheň se šíří. Stephanie s ostatními utečou chodbou do jídelny a po chvilce tam za nimi přijde i Irina. Elymu se podaří utéct a všechny ostatní si Irina ponechá jako rukojmí. Chybí jen Cotton. Ten chytí Elyho a spolu pak dojdou do laboratoře pro flashdisc.

Irina se s vojáky a rukojmími přesuna k vrtulníku. Tam si před publikem vypořádá osobní účty s Cassiopeiou. Do vrtulníku si vezme jenom Lyndsayho, ostatní ponechá Viktorovi. Viktor, jenž hraje na obě strany, naprogramoval roboty v domě na stejný povel jako záložní roboty ve vrtulníku. Cassiopeie podstrčí ovladač, ta spustí roboty, i když tím možná zabije Cottona a Elyho, kteří jsou ještě v budově.

Cottonovi a Elymu se podařilo dostat se z domu. Všichni společně se pak vydají do jeskyně. Proplavou tůně a v další jeskyni prohledají sarkofágy. Najdou Alexandra, Hefaistióna i Alexandrův zlatý korunovační věnec. Při zpáteční cestě se Cassiopeia s Elym zastaví u zelené tůně a napijí se. Ve vodě žijí organismy, které mají zabírat proti AIDS. Oba jsou nakaženi, ale uzdraví se.

Ely je přijat jako historik do Athénského muzea, Cassiopeia se vrací do Francie. Thorvaldsen se s Cottonem vrací do Kodaně, kde mu jako poděkování dá pozemek u moře. Stephanie se vrací do Ameriky a pokračuje ve své práci.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Helča, 05.06.2009

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Benátská zrada (Cotton Malone)
-Templářské dědictví (Cotton Malone)
Čítanka - nenalezen žádný úryvek z autorovy tvorby
­­­­

Diskuse k výpisku
Steve Berry - Benátská zrada (Cotton Malone)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)